Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường - Bài 1: Phân tích mạng Network Analysis (Ứng dụng cho mạng lưới thu gom rác trong trường Đại học Đà Lạt)

Sử dụng ảnh viễn thám ETM+ của Dalat Sử dụng chức năng phân tích Vegetative Index trong menu Image Analysis để lập bản đồ Thực hiện phân loại ảnh Categorize để lập bản đồ chuyên đề về các dạng thảm thực vật tại Dalat

ppt18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường - Bài 1: Phân tích mạng Network Analysis (Ứng dụng cho mạng lưới thu gom rác trong trường Đại học Đà Lạt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trườngBài 1:Phân tích mạng Network Analysis (Ứng dụng cho mạng lưới thu gom rác trong trường Đại học Đà Lạt)Phương phápXây dựng cấu trúc mạng:Xây dựng các trường dữ liệu F_node, T_node, name và length cho lớp dữ liệu đường giao thông.Xây dựng lớp dữ liệu vị trí các thùng rác dọc các tuyến đường và vị trí các giảng đườngChạy thử mạng Xác định lại cấu trúc mạngThực hiện các phép phân tích:Find Best Route: Tìm lộ trình tốt nhấtFind Closest Facility: Tìm vị trí thuận lợi nhấtGhi chúKhi số hóa, các tuyến đường giao nhau phải cắt nhau, không được băng ngang nhau.Phải tính chiều dài (và thời gian) cho từng đoạn đường Vị trí các thùng rác và các giảng đường phải nằm trên đường giao thông, không được nằm cách xa đường.Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trườngBài 2:LỰA CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤPPhương pháp: Sử dụng công cụ Geoprocessing Wizard:Dissolve features based on an attribute Chức năng: Tập hợp các đối tượng có giá trị thuộc tính giống nhau Input: lớp dữ liệu chứa các đối tượng cần tập hợp Out put: Lớp dữ liệu kết quảMerge themes together Chức năng: gắn kết các đối tượng của hai hoặc nhiều lớp dữ liệu vào 1 lớp dữ liệu. Các thuộc tính sẽ được giữ lại nếu chúng có tên giống nhau Input: Các lớp dữ liệu cần ghép Output: lớp dữ liệu kết quảClip one theme based on another: Chức năng: cắt một lớp dữ liệu bằng một lớp dữ liệu khác. Kết quả tạo một lớp dữ liệu mới có hình dạng của lớp dữ liệu dùng để cắt và thuộc tính của lớp dữ liệu bị cắt. Input: Lớp dữ liệu bị cắt Clip theme: Lớp dữ liệu dùng để cắt Result Theme: Lớp dữ liệu bị cắt có hình dạng của lớp dữ liệu dùng để cắt và thuộc tính của lớp bị cắtIntersect two themes Chức năng: Cắt một lớp dữ liệu bằng một lớp dữ liệu khác. Kết quả tạo một lớp dữ liệu mới có hình dạng của lớp dữ liệu dùng để cắt và thuộc tính của cả 2 lớp dữ liệu. Phép cắt này chỉ lấy phần chung giữa 2 lớp dữ liệu. Input: lớp dữ liệu bị cắt Overlay: lớp dữ liệu dùng để cắt Output: lớp dữ liệu kết quả có hình dạng của lớp dữ liệu dùng để cắt và thuộc tính của cả 2 lớp dữ liệuUnion two themesAssign data by location (Spatial Join) Chức năng: cắt 1 lớp dữ liệu bằng một lớp dữ liệu khác. Kết quả tạo một lớp dữ liệu mới có hình dạng và thuộc tính của cả 2 lớp dữ liệu. Input: Lớp dữ liệu bị cắt Overlay: Lớp dữ liệu dùng để cắt Output: Lớp dữ liệu kết quả có hình dạng và thuộc tính của cả 2 lớp dữ liệu Chức năng: kết hợp bảng thuộc tính của lớp dữ liệu 2 vào bảng thuộc tính của lớp dữ liệu 1 khi 2 lớp dữ liệu này có chung vị trí.CÁC BƯỚC THỰC HIỆNXác định các yêu cầu của bài toán: Nền địa chất ổn định, không có đứt gãy, không sụp lún (Lớp dữ liệu địa chất) Nền đất không thấm nước (Lớp dữ liệu về đất) Không có mạch nước ngầm (Lớp dữ liệu địa chất) Xa khu dân cư (Lớp dữ liệu dân cư) Quản lý theo địa giới hành chính (Lớp dữ liệu ranh giới hành chính) Ưu tiên sử dụng đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng (Lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất) Lựa chọn phép phân tích phù hợp (Clip, Intersect hoặc Union) để có kết quả là một lớp dữ liệu có đầy đủ thông tin của tất cả các lớp dữ liệu liên quanThực hiện truy vấn (Query) để tìm vị trí thỏa mãn điều kiện (1)Thực hiện phân tích Union giữa lớp “hanhchinh_dalat” và “diachat_dalat”. Đặt tên cho lớp dữ liệu kết quả là “diachat_hanhchinh”. Lớp dữ liệu này có thông tin về địa chất của mỗi vùng hành chính.Thực hiện phân tích Union giữa lớp “diachat_hanhchinh” và “bando_dat”. Đặt tên cho dữ liệu kết quả là “dc_hc_dat”. Lớp dữ liệu này có thông tin hành chính, địa chất và lớp đất nền.Thực hiện truy vấn trên lớp “hientrang_sudungdat”, tìm những vùng đất trống, chưa sử dụng. Tách các vùng này thành 1 lớp riêng biệt (sử dụng chức năng Convert to shapefile trong menu Theme) và đặt tên là “datchua_sudung”Thực hiện phân tích Union giữa “dc_hc_dat” và “datchua_sudung”. Đặt tên cho dữ liệu kết quả là “dc_hc_dat_dattrong”. Lớp dữ liệu này có thêm thông tin về các vùng đất chưa sử dụngTạo vùng đệm bán kính 5km cho lớp dữ liệu dân cư, đặt tên là “xadancu_5km”Thực hiện Union giữa lớp “dc_hc_dat_dattrong” và “xadancu_5km”. Đặt tên file là “ketqua”Thực hiện Query trên lớp “ketqua”, tìm vùng đất thỏa mãn điều kiện: không có tầng chứa nước, không có khe nứt và lỗ hổng, đất chưa sử dụng, lớp đất nền có chứa thành phần sét cao và cách khu dân cư 5km.Query=(Không khe nut, không lo hong)+(Set > 50%)+(không chua nuoc)+(buffer =0)+(dat doi nui_chua su dung)( not (([Dangtontai] = "khe nut") or ([Dangtontai] = "lo hong")) and ([Zset_20cm] > 30) and ([Tcn] = "khong chua nuoc") and ([Bufferdis] = 0) and ([Loai_dat] = "Dat doi nui chua su dung“))( not (([Dangtontai] = "khe nut") or ([Dangtontai] = "lo hong")) and ([Tp_cogioi1] = "thit pha trung binh va set") and ([Tcn] = "khong chua nuoc") and ([Bufferdis] = 0) and ([Loai_dat] = "Dat doi nui chua su dung“))Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trườngBài 3:LẬP BẢN ĐỒ CHỈ SỐ THỰC VẬT NDVI DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁMSử dụng ảnh viễn thám ETM+ của DalatSử dụng chức năng phân tích Vegetative Index trong menu Image Analysis để lập bản đồThực hiện phân loại ảnh Categorize để lập bản đồ chuyên đề về các dạng thảm thực vật tại DalatBài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trườngBài 4:NỘI SUY DỮ LIỆU VÀ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNHLẬP BẢN ĐỒ NỘI SUY ĐỘ BỤI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ud_gis_2872.ppt
Tài liệu liên quan