Bài giảng Mông- Đùi sau

Cơ vùng mông Gồm 2 nhóm: - Nhóm nông: (cơ chậu - mấu chuyển)cơ căng mạc đùi, cơ mông lớn, cơ mông nhỡ, cơ mông bé . Chức năng: khép, duỗi, dạng đùi.xoay ngoài, xoay trong TK: mông trên(cơ mông nhỡ,bé,căng mạc đùi)&TK mông dưới(cơ mông lớn) - Nhóm sâu(cơ ụ ngồi - xương mu - mấu chuyển) cơ hình lê, bịt trong, sinh đôi trên,sđ dưới và vuông đùi . Chức năng xoay ngoài đùi.

ppt35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 12/08/2016 | Lượt xem: 787 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mông- Đùi sau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI: MÔNG-ĐÙI SAU CBG:Nguyễn Thị Thanh Phượng MỤC TIÊU HỌC TẬPSinh viên phải mô tả được:1.Giới hạn vùng mông, các cơ vùng mông, và thần kinh chi phối cơ đó.2. Mô tả nguyên ủy, đường đi và chức năng các nhánh của đám rối thần kinh thắt lưng-cùng.3. Mô tả các bó mạch,thần kinh vùng mông và giải thích vùng tiêm mông an toàn4. Mô tả các dây thần kinh chi phối cảm giác vùng mông và vùng đùi sau .5. Mô tả nguyên ủy, bám tận các cơ vùng đùi sau và dây TK vận động.6. Mô tả đường đi dây TK ngồi .PhânVùngChi DướiTĩnh MạchNôngTM hiển lớnTM hiển béThần kinh nôngNhánh cảm giác vùng mông ,gồm các TK:bì mông trên, giữa và dưới Nhánh bì đùi sau,bì đùi ngoài(cảm giác đùi sau)THUYÊNTẮCTĨNHMẠCHCHIDƯỚI VÙNG MÔNGGiới hạn vùng mông:-Trong:GCST, ụ ngồi.Ngoài: GCTT, MCL.Trên:mào chậu.Dưới: nếp lằn môngCƠ MÔNG LỚN-N.U: cánh chậu, x.cùng,d/ch cùng.B.T: đường ráp x.đùiĐT:dạng,duỗi đùi.TK:mông dướiCơ vùng môngGồm 2 nhóm:- Nhóm nông: (cơ chậu - mấu chuyển)cơ căng mạc đùi, cơ mông lớn, cơ mông nhỡ, cơ mông bé . Chức năng: khép, duỗi, dạng đùi.xoay ngoài, xoay trong TK: mông trên(cơ mông nhỡ,bé,căng mạc đùi)&TK mông dưới(cơ mông lớn)- Nhóm sâu(cơ ụ ngồi - xương mu - mấu chuyển) cơ hình lê, bịt trong, sinh đôi trên,sđ dưới và vuông đùi . Chức năng xoay ngoài đùi.CƠ VÙNG ĐÙI SAUCơ nhị đầu đùi-NU:ụ ngồi(đầu dài) đường ráp(đ.ngắn)BT:lồi cầu ngoàix.chày chỏm mác.ĐT:duỗi đùi, gấp và xoay ngoài cẳng chânCơ bán gân, Cơ bán màng- NU:ụ ngồiBT:lồi cầu trong x.chàyĐT:duỗi đùi, gấp, xoay ngoài và trong cẳng chân.Đám rối TK TL-cùngVÙNG KHOEOTK nôngVùng đùi trướcTam giác đùi-Ống cơ khépĐẶTSTENTMẠCHMÁU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmong_dui_sau_2013_3192.ppt
Tài liệu liên quan