Tổng hợp 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng Microstation trong xây dựng bản đồ

Tổng hợp 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng Microstation trong xây dựng bản đồ đính kèm 7 bài tập thực hành Số hóa và thành lập bản đồ địa chính bằng Microstation, Bài giảng Microstation và Famis CeLEM 2008, Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad, Hướng dẫn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ, Ứng dụng phím tắt trong Microdtation, Bộ seed full cho Microstation và bộ fonts cho FAMIS Tài liệu 1: Số hóa và thành lập bản đồ địa chính bằng Microstation, Bài tập thực hành Microstation Số hóa và thành lập bản đồ địa chính bằng công nghệ số hóa bán tự động, sử dụng phần mềm Microstation (IrasB, IGeovec, MSFC, Famis và CADdb), định dạng PDF chuyển từ PowerPoint 33 slide Nội dung Mở đầu Giới thiệu hệ thống phần mềm Các bước thực hiện Kết luận Tài liệu 2: Bài giảng Microstation và Famis CeLEM 2008 Bài giảng Microstation và Famis CeLEM 2008 KS Phạm Gia Tùng - Khoa TNĐ & MTNN - ĐH Nông lâm Huế Định dạng PDF 31 trang Nội dung: 1. Những nét cơ bản về Microstation 2. Famis Tài liệu 3: Bài tập thực hành Microstation Bài tập thực hành Microstation Bài 1: Chuẩn bị dữ liệu và tạo thư mục chứa file dữ liệu Bài 2: Tạo file chuẩn (seedfile) Bài 3: Tạo bảng FEATURE TABLE Bài 4: Thiết kế ký hiệu dạng đường Bài 5: Tạo file bản đồ (*.dgn) Bài 6: Tạo khung và lưới km Bài 7: Nắn bản đồ Tài liệu 4: Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad 1. Chuyển đổi từ AutoCad sang MicroStation. 2. Chuyển đổi từ MicroStation sang AutoCad. 3. Chuyển dữa liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang ArcView 3.x. 4.Chuyển dữ liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang MapInfo. 5. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang MicroStation hoặc AutoCad. 6. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang ArcView 3.x. 7. Chuyển dữ liệu từ ArcView 3.x sang MapInfo. 8. Chuyển dữ liệu từ Arcview 3.x sang MicroStation hoặc AutoCad Tài liệu 5: Hướng dẫn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ (*.doc) Hướng dẫn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ Định dạng *.doc 22 trang Nội dung 1. Sử dụng các công cụ trong Microstation 2. Điều khiển cửa sổ hiển thị 3. Tạo các đối tượng trong Microstation 4. Thao tác sửa chữa các đối tượng 5. Tạo các đối tượng dạng text 6. Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác Mục lục A. Sử dụng các công cụ trong MicroStation. Thanh công cụ Sử dụng chuột. Nhập lệnh từ bàn phím (Key-in) Chế độ bắt điểm (snap). B. Điều khiển cửa sổ hiển thị (VIEW). - Xắp xếp các cửa sổ hiển thị (View) - Sử dụng nhiều view - Sử dụng View Control - Khai báo các thuộc tính của cửa sổ hiển thị (view attributes) C. Tạo các đối tượng trong Microstation Khai báo các thuộc tính hình học cho các đối tượng (element attributes) Thanh công cụ vẽ đối tượng dạng đường, tuyến (Linear Elements tool) Thanh công cụ vẽ đường tròn, ellipses Thanh công cụ vẽ đa giác (Polygon tool box) Thanh công cụ vẽ đối tượng dạng điểm (Point tool box) Thanh công cụ vẽ cung (Arc Tool box) D. Thao tác và sửa chữa các đối tượng. Chọn lưa đối tượng (Selecting Elements) Sử dụng Fence để thao tác và sửa chữa một đối tượng Sử dụng thanh công cụ Manipulate để thao tác với các đối tượng Sử dụng thanh công cụ Change Attributes Sử dụng thanh công cụ sửa chữa đối tượng (Modify Element tool box) E. Tạo các đối tượng dạng text Khai báo các thuộc tính của text Thanh công cụ vẽ Text (Text Tool Box) F. Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác Import DWG or DXF Export DWG or DXF Tài liệu 6: Ứng dụng phím tắt trong Microdtation Tài liệu 7: Bộ seed full cho Microstation và bộ fonts cho FAMIS Trong quá trình sử dụng phần mềm Microstation xuất hiện nhiều lỗi như không tạo được topology này, mất ký hiệu địa chính này, không có seed2d này, lỗi phông trong khi gán nhãn này, lỗi phông khi tạo khung bản đồ này (các chữ có dấu biến thành dấu *)này . Tất cả các triệu chứng trên là do trong Microstation thiếu các seed chức năng. để chữa trị thì chúng ta download bộ seed gửi kèm BO SEED.rar Sau khi đã cài Vietkey2000, chon bảng mã TCVN3 rồi mà làm Famis phần đặt tên bản đồ vẫn thấy phông các chử có dấu đều không đọc được, bạn download FONTFAMIS rar.zip về khắc phục.

doc8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 8801 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng Microstation trong xây dựng bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad Chuyển đổi giữa các phần mềm Hiện nay trong quá trình biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề có nhiều phần mềm xử lý, mỗi phần mềm có ưu điểm khác nhau trong những công đoạn biên tâp và xây dựng bản đồ chuyên đề. Vì vậy cần có những phương pháp chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các phần mềm trên. 1. Chuyển đổi từ AutoCad sang MicroStation. Bước 1: Kích hoạt chương trinh AutoCad, mở file cần chuyển đổi. Bước 2: Lưu file đang kích hoạt dang (.*.dwg) thành (.*.dxf) Chọn Menu, File chọn Save As.. Bước 3: Kích hoạt phần mềm MicroStation. Tạo một file mới trên MicroStation Chọn Menu; File chọn New Chọn nút Select… để khai báo Seed file Đặt tên file tại mục Files Chọn nút OK Bước 4: Kích hoạt file vừa tạo trên MicroStation. Giao diện xuất hiện như sau: Bước 5: Chọn Menu; File chọn Import. Giao diện xuất hiện như sau : -Chọn thư mục lưu tại Directories -Chọn tên file cần chuyển tại mục Files -Chọn AutoCad DXF… (*.dxf) tại mục ListFile of Type. Chọn tên file cần chuyển, chọn nút OK. Xuất hiện giao diện sau: 2. Chuyển đổi từ MicroStation sang AutoCad. Bước 1: Kích hoạt phần mềm MicroStation. Chọn file cần chuyển Bước 2 :Chọn Menu, File chọn Export. Giao diện xuất hiện như sau -Đặt tên file tại mục Files -Chọn thư mục lưu tại Directories -Chọn AutoCad DWG…(*.dwg) tại mục ListFile of Type. Bước 3: Kích hoạt phần mềm AutoCad. Chọn Menu; File, chọn Open, kích hoạt tên file vừa lưu lại tại bước 2. 3. Chuyển dữa liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang ArcView 3.x. Bước 1: Kích hoạt phần mềm ArcView 3.x. Giao diện như sau Bước 2: Chọn Menu, File, chọn Extensions. Giao diện như sau Đánh dấu vào những mục Chọn nút OK Bước 3: Chọn mục View chọn nút New để tạo một đề án (project) mới. Bước 4 : Chọn Menu, View chọn AddTheme. Giao diện như sau: Sau khi chọn AddTheme. Giao diện như sau: Chọn thư mục, chọn file Chú ý : Nếu là file MicroStation thì Click đôi trái chuột vào tên file, xuất hiện các dang sau: +Line : Dạng đường +Poit : Dạng điểm +Polygon +Annotation : Dạng text Chọn một trong 4 dạng trên sau đó chọn nút . Giao diện xuất hiện như sau: Bước 5 : Chọn Menu, Theme, Chọn Convert to shapefile Chọn thư mục lưu Đặt tên lưu tại mục File name Chọn OK 4.Chuyển dữ liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang MapInfo. Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo. Giao diện như sau: Bước 2: Chọn Menu, Tools chọn Universal Translator; chọn Universal Translator.. Giao diện xuất hiện như sau: Bước 3: Khai báo trong phần Source: Chọn dạng dữ liệu AutoCad DWG/DXF tại mục Format. Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s) Chọn nút Projecttion.. để khai báo múi chiếu. Khai báo trong phần Dentinnation: Chọn dạng MapInfo TAB tại mục Format Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục Directory Chọn nút OK. Chú ý: Nếu dữ liệu là MicroStation (*.dgn) trước khi chuyển qua Mapinfo (*.tab) phải chuyển dữ liệu sang AutoCad (*.dxf), sau đó mới thực hiện các bước chuyển sang Mapinfo. 5. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang MicroStation hoặc AutoCad. Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo Bước 2: Chọn Menu, Tools chọn Universal Translator chọn Universal Translator... Giao diện xuất hiện như sau: Bước 3: Khai báo trong phần Source: Chọn dạng dữ liệu Mapinfo TAB tại mục Format. Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s) Khai báo trong phần Dentinnation: Chọn dạng AutoCad DWG/DXF tại mục Format Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục Directory Chọn nút Settings.. để chọn biên bản (AutoCad 12,13,14,2000). Chọn dạng *.dxf tại mục File Type Chọn nút OK. Chú ý: Không chuyển dữ liệu trực tiếp từ Mapinfo sang MicroStation, mà phải chuyển Mapinfo sang AutoCad, sau đó thực hiện phương pháp chuyển từ AutoCad sang MicroStation, vì chuyển trực tiếp từ Mapinfo sang MicroSation sẽ bị sai tọa độ do không có khai báo Seed file. 6. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang ArcView 3.x. Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo Bước 2: Chọn Menu, Tools chọn Universal Translator chọn Universal Translator... Giao diện xuất hiện như sau: Bước 3: Khai báo trong phần Source: Chọn dạng dữ liệu Mapinfo TAB tại mục Format. Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s) Khai báo trong phần Dentinnation: Chọn dạng ESRI Shape tại mục Format Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục Directory Chọn nút OK. 7. Chuyển dữ liệu từ ArcView 3.x sang MapInfo. Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo Bước 2: Chọn Menu, Tools chọn Universal Translator chọn Universal Translator... Giao diện xuất hiện như sau: Bước 3: Khai báo trong phần Source: Chọn dạng dữ liệu ESRI Shape tại mục Format. Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s) Chọn nút Projecttion để khai báo múi chiếu. Khai báo trong phần Dentinnation: Chọn dạng Mapinfo TAB tại mục Format Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục Directory Chọn nút OK. 8. Chuyển dữ liệu từ Arcview 3.x sang MicroStation hoặc AutoCad Bước 1: Thực hiện phương pháp chuyển đổi từ ArcView3.x sang Mapinfo Bước 2: Thực hiện phương pháp chuyển đổi từ Mapinfo sang MicroStation hoặc AutoCad.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhuong phap chuyen doi du lieu giua cac phan mem MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad.doc
  • pdfBai giang Microstation.com.pdf
  • docBo seed full cho Microstation va bo fonts cho FAMIS.doc
  • rarBO SEED.rar
  • rarBT.com.rar
  • zipFONTFAMIS_rar.zip
  • docHdanMicroStation.doc
  • pdfsohoa.com.pdf
  • docUng dung phim tat trong Microdtation.doc
Tài liệu liên quan