Thiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SAS

Phân tích phương sai (Analysis of Variance - ANOVA) là công cụ hữu ích để so sánh nhiều giá trị trung bình. Điều kiện của bài toán phân tích phương sai là 1) số liệu tuân theo phân bố chuẩn và 2) phương sai đồng nhất. Trong khuôn khổ giáo trình này chúng tôi chỉ đề cập đến việc kiểm tra điều kiện của bài toán đối với các mô hình thiết kế thí nghiệm đơn giản (Thí nghiệm một yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên).

pdf54 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SAS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftlch22_6855.pdf
Tài liệu liên quan