Tài liệu kỹ thuật Exciter 2006 (côn tự động)

1 1S9–H1800–00 STARTING MOTOR ASSY cụm môtơ khởi động điện 1 1 2 3AY–H1801–00 .BRUSH SET chổi than 1 1 3 3AY–H182M–00 .O-RING gioăng cao su 1 1 4 3AY–H1828–00 .BOLT 2 bu lông 2 2 5 5YP–H183G–00 .CORD COMP. dây điện 1 1 6 93210–26806 O-RING gioăng cao su 1 1

pdf68 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3587 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu kỹ thuật Exciter 2006 (côn tự động), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SMX 2 1S9–F1721–00–P2 COVER, SIDE 2 cốp xe (đen) 1 1 DNVM1 FOR SMX 1S9–F1721–00–P1 COVER, SIDE 2 cốp xe (đỏ sẫm) 1 1 FOR DRMK 1S9–F1721–00–P0 COVER, SIDE 2 cốp xe 1 1 EXCEPT DRMK,SMX 3 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 2 2 4 97707–50012 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 6 6 5 90201–05725 WASHER, PLATE vòng đệm 2 2 6 90183–04005 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 2 2 7 1S9–F1731–00–0X COVER, SIDE 3 ốp s−ờn trái 1 1 SMX 8 1S9–F1691–00 FLAP nắp che 1 1 9 1S9–F1741–00–0X COVER, SIDE 4 ốp s−ờn phải 1 1 SMX 10 1S9–F177F–00 COVER nắp che 1 1 11 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 6 6 12 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 6 6 13 1S9–F171E–00–P0 COVER, SIDE 5 ốp đuôi xe 1 1 SMX 14 5YP–F1871–00 TANK, RECOVERY bình đựng n−ớc làm mát 1 1 15 90119–06044 BOLT, WITH WASHER bu lông 2 2 16 1S9–F172K–00 BRACKET 1 giá đỡ 1 1 17 95807–06020 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 18 90480–13018 GROMMET giảm chấn 1 1 19 1S9–F1875–00 CAP năp bình đựng n−ớc làm mát 1 1 20 1S9–F172L–00 BRACKET 2 giá đỡ 1 1 21 1S9–F172M–00 BRACKET 3 giá đỡ 1 1 22 1S9–F1173–00 BOSS, WIRE HOLDER tấm giữ dây 1 1 23 1S9–F172W–00 COVER nắp 1 1 26 www.oto-hui.com FIG. 21 SIDE COVER- ốP CạNH TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 24 90445–09823 HOSE ống 1 1 25 1S9–F1817–00 PIPE 2 ống 1 1 26 90467–08003 CLIP vòng phanh 1 1 27 90467–09006 CLIP vòng phanh 2 2 28 1S9–F177G–01 BOX, BATTERY hộp ắc quy 1 1 29 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 2 2 30 90119–06044 BOLT, WITH WASHER bu lông 2 2 31 1S9–F124E–00 COVER, BATTERY nắp đựng hộp ắc quy 1 1 32 5WP–H2131–00 BAND, BATTERY đai kẹp ắc quy 1 1 33 90445–08815 HOSE (L550) ống 1 1 34 90445–08819 HOSE (L40) ống 1 1 35 1S9–E4293–00 COVER 1 nắp 1 1 36 1S9–F1746–00 DAMPER đệm 1 1 37 1S9–F1717–00 DAMPER đệm 2 2 38 1S9–F1747–00 DAMPER đệm 1 1 39 1S9–F179L–00 GRAPHIC 9 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F179L–10 GRAPHIC 9 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F179L–20 GRAPHIC 9 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 40 1S9–F179M–00 GRAPHIC 10 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F179M–10 GRAPHIC 10 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F179M–20 GRAPHIC 10 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 41 1S9–F179P–00 GRAPHIC 11 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F179P–10 GRAPHIC 11 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F179P–20 GRAPHIC 11 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 42 1S9–F179S–00 GRAPHIC 12 tem (xe đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F179S–10 GRAPHIC 12 tem (xe đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F179S–20 GRAPHIC 12 tem (xe bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 27 www.oto-hui.com FIG. 21 SIDE COVER- ốP CạNH TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 43 1S9–F1737–00 EMBLEM biểu t−ợng 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 44 1S9–F1737–00 EMBLEM biểu t−ợng 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 45 1S9–F199A–00 GRAPHIC 1 tem (đỏ) 1 UR FOR VRC1(RC) 1S9–F199A–10 GRAPHIC 1 tem (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC(RC) 1S9–F199A–20 GRAPHIC 1 tem (bạc) 1 UR FOR S3(RC) 46 1S9–F199B–00 GRAPHIC 2 tem (xe đỏ) 1 UR FOR VRC1(RC) 1S9–F199B–10 GRAPHIC 2 tem (xe x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC(RC) 1S9–F199B–20 GRAPHIC 2 tem (xe bạc) 1 UR FOR S3(RC) 47 1S9–F175C–00 TUNING FORK MARK tem 1 1 28 www.oto-hui.com FIG. 22 REAR ARM. SUSPENSION- càng sau TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F2110–00 REAR ARM COMP. càng sau 1 1 2 5NM–F2123–00 BUSH 1 bạc 2 2 3 1S9–F2151–00 SEAL, GUARD bảo vệ càng 1 1 4 95807–06012 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 5 90387–06681 COLLAR bạc cách 1 1 6 4NP–F5381–00 AXLE, WHEEL trục càng 1 1 7 90201–12023 WASHER, PLATE Vòng đệm phẳng 1 1 8 95614–12100 NUT, U đai ốc 1 1 9 1S9–F2311–00 CASE, CHAIN chắn xích 1 1 10 1S9–F2312–00 CASE, CHAIN 2 chắn xích d−ới 1 1 11 95827–06014 BOLT, FLANGE bu lông 5 5 12 90387–09803 COLLAR bạc cách 5 5 13 1S9–F2210–00 SHOCK ABSORBER ASSY, REAR giảm xóc 1 1 14 90105–10323 BOLT, FLANGE bu lông 2 2 15 95607–10200 NUT, U FLANGE đai ốc 2 2 29 www.oto-hui.com FIG. 23 STEERING- giá đỡ tay lái TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 156–F3412–00 RACE, BALL 2 bát phuốc tr−ớc 1 1 2 156–F341E–01 RETAINER, BALL BEARING bi phuốc d−ới 1 1 3 22F–F3412–00 RACE, BALL 2 bát phuốc trên 1 1 4 22F–F3411–00 RACE, BALL 1 côn phuốc 1 1 5 22F–F341E–01 RETAINER, BALL BEARING bi phuốc trên 1 1 6 5VV–F3416–00 COVER, BALL RACE 2 nắp che bụi 1 1 7 90179–25033 NUT đai ốc hãm phuốc 2 2 8 1S9–F3461–00 BRACKET, HANDLE giá đỡ ghi đông 1 1 9 90105–10036 BOLT, FLANGE Bu lông 1 1 10 90185–10154 NUT, SELF-LOCKING lẫy cài đai ốc 1 90185–10808 NUT, SELF-LOCKING lẫy cài đai ốc 1 11 1S9–F331A–00 STAY giá đỡ 1 1 12 1S9–F8366–00 BRACKET giá đỡ 1 1 13 95807–06012 BOLT, FLANGE Bu lông 1 1 14 95827–08030 BOLT, FLANGE Bu lông 2 2 15 1S9–F5875–00 HOLDER, BRAKE HOSE 1 tai kẹp ống 1 1 16 95807–06012 BOLT, FLANGE Bu lông 1 1 17 1S9–F5876–00 HOLDER, BRAKE HOSE 2 tai kẹp ống 1 1 18 95807–06012 BOLT, FLANGE Bu lông 1 1 19 1S9–F587A–00 HOLDER, BRAKE HOSE tai kẹp ống 1 1 20 95807–06012 BOLT, FLANGE Bu lông 1 1 21 1S9–F3472–00 PROTECTOR cao su bảo vệ 1 1 30 www.oto-hui.com FIG. 24 FRONT FORK- cụm càng tr−ớc phanh đĩa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F3102–00 FRONT FORK ASSY (L.H) cụm giảm xóc trái 1 1 2 1S9–F3126–00 .TUBE, OUTER (LEFT) vỏ giảm xóc trái 1 1 3 4XC–F3145–00 ..OIL SEAL phớt dầu giảm xóc tr−ớc 1 1 4 1T8–F3156–00 ..CLIP, OIL SEAL vòng phanh 1 1 5 5YP–F3110–00 .INNER TUBE COMP.1 ống nhún 1 1 6 5YP–F3170–00 .CYLINDER COMP., FRONT FORK pistông giảm xóc 1 1 7 2JG–F3157–00 .RING, PISTON xéc măng giảm xóc 1 1 8 5NM–F3152–00 .SPRING, SUB Lò xo chống kịch xi lanh 1 1 9 509–F3158–L0 .GASKET đệm làm kín 1 1 10 278–F3181–50 .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD bu lông lục giác chìm 1 1 11 4XC–F3144–00 .SEAL, DUST Nắp chắn bụi 1 1 12 5YP–F3141–00 .SPRING, FRONT FORK Lò xo giảm xóc tr−ớc 1 1 13 4VK–F3111–10 .BOLT, CAP nắp ống nhún 1 1 14 2JG–F3147–00 .O-RING gioăng cao su 1 1 15 1S9–F3103–00 FRONT FORK ASSY (R.H) Cụm giảm xóc phải 1 1 16 1S9–F3136–00 .TUBE, OUTER (RIGHT) vỏ giảm xóc phải 1 1 17 4XC–F3145–00 ..OIL SEAL phớt dầu giảm xóc tr−ớc 1 1 18 1T8–F3156–00 ..CLIP, OIL SEAL vòng phanh 1 1 19 5YP–F3110–00 .INNER TUBE COMP.1 ống nhún 1 1 20 5YP–F3170–00 .CYLINDER COMP., FRONT FORK pistông giảm xóc 1 1 21 2JG–F3157–00 .RING, PISTON xéc măng giảm xóc 1 1 22 5NM–F3152–00 .SPRING, SUB Lò xo chống kịch xi lanh 1 1 23 509–F3158–L0 .GASKET đệm làm kín 1 1 24 278–F3181–50 .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD bu lông lục giác chìm 1 1 25 4XC–F3144–00 .SEAL, DUST Nắp chắn bụi 1 1 26 5YP–F3141–00 .SPRING, FRONT FORK Lò xo giảm xóc tr−ớc 1 1 27 4VK–F3111–10 .BOLT, CAP nắp ống nhún 1 1 31 www.oto-hui.com FIG. 24 FRONT FORK- cụm càng tr−ớc phanh đĩa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 28 2JG–F3147–00 .O-RING gioăng cao su 1 1 29 1S9–F3340–00 UNDER BRACKET COMP. càng tr−ớc 1 1 30 18G–23411–00 .RACE, BALL 1 bát phuốc d−ới 1 1 31 5YW–F3346–00 BOLT 1 bu lông 4 4 32 www.oto-hui.com FIG. 25 FUEL TANK- bình xăng TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F4110–00 FUEL TANK COMP. bình xăng 1 1 2 1S9–F4339–00 GROMMET đệm 4 4 3 1S9–F4638–00 COLLAR bạc cách 2 2 4 1S9–F4397–00 COLLAR bạc cách 2 2 5 97007–06025 BOLT bu lông 2 2 6 90119–06867 BOLT, WITH WASHER bu lông 2 2 7 1S9–F4141–00 PROTECTOR, FUEL TANK tấm bảo vệ bình xăng 1 1 8 90445–07812 .HOSE ống thoát 1 1 9 1S9–F4311–00 PIPE, FUEL 1 ống xăng 1 1 10 1S9–F4312–00 PIPE 2 ống xăng 1 1 11 90467–09006 CLIP vòng phanh 2 2 12 90467–08075 CLIP vòng phanh 2 2 13 5YP–F4500–00 FUEL COCK ASSY 1 khoá xăng 1 1 14 4X8–24512–00 .O-RING gioăng cao su 1 1 15 90149–06011 SCREW vít 2 2 16 90202–05193 WASHER, PLATE vòng đệm 2 2 17 5WP–F4610–00 CAP ASSY nắp bình xăng 1 1 18 5WP–F4612–00 .GASKET, CAP gioăng nắp bình xăng 1 1 19 1S9–F1521–00 FLAP, FRONT FENDER tấm đỡ 1 1 33 www.oto-hui.com FIG. 26 SEAT- yên TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F4730–00 DOUBLE SEAT ASSY yên xe 1 1 2 1S9–F470F–00 .SEAT COVER COMP. vỏ yên 1 1 3 5VT–F4723–00 .DAMPER, SEAT cao su đệm yên 3 3 4 5SD–F4741–00 .PAD, SEAT cao su đệm yên 2 2 5 1S9–F4726–00 HINGE, SEAT bản lề yên 1 1 6 1S9–F4742–00 GROMMET CAO SU GIảM CHấN 1 1 7 90201–068N7 WASHER, PLATE VòNG ĐệM 3 3 8 95307–06600 NUT ĐAI ốC 3 3 9 5WP–F4727–00 PIN, SEAT FITTING CHốT 1 1 10 1S9–F4780–00 SEAT LOCK ASSY CụM KHOá YÊN 1 1 11 98507–06012 SCREW, PAN HEAD VíT 2 2 12 1S9–F4728–00 BRACKET, SEAT LẫY KHOá YÊN 1 1 13 90480–14872 GROMMET đệm 2 2 14 90201–06071 WASHER, PLATE VòNG ĐệM 2 2 15 95307–06600 NUT ĐAI ốC 2 2 16 1S9–F117K–00 STAY, LOCK GIá BắT ổ KHOá yên 1 1 17 1S9–F4799–11 ROTOR ASSY ổ khoá yên 1 1 18 90159–06033 SCREW, WITH WASHER VíT 1 1 19 1S9–F478E–00 CABLE, SEAT LOCK DÂY KHOá YÊN 1 1 20 1S9–F4773–00–P0 HANDLE, SEAT TAY DắT 1 1 S3 21 95827–06020 BOLT, FLANGE BU LÔNG 4 4 22 5YP–F4768–00 STOPPER chốt chặn 1 1 34 www.oto-hui.com FIG. 27 FRONT WHEEL for SPOKE WHEEL- bánh tr−ớc NAN HOA TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 5VT–F5111–00–35 HUB, FRONT may ơ tr−ớc 1 SL 2 90560–10292 SPACER bạc ống tr−ớc 1 3 93106–20808 OIL SEAL phớt dầu 1 4 93306–300X5 BEARING vòng bi 2 5 5VT–F5104–00 SPOKE SET, FRONT bộ nan hoa tr−ớc 1 6 94107–17821 TIRE (70/90-17M/C 38P NF63) lốp tr−ớc 1 inoue 7 94222–17801 TUBE (2.25-17 TR4) xăm tr−ớc 1 inoue 8 94322–17801 BAND, RIM (1.20-17) lót vành 1 inoue 9 94414–17807 RIM (1.40-17) vành tr−ớc 1 10 90387–10277 COLLAR bạc cách 1 11 3AY–F5181–01 AXLE, WHEEL trục tr−ớc 1 12 90185–10091 NUT, SELF-LOCKING ĐAI ốC Tự HãM 1 13 90201–101J1 WASHER, PLATE VòNG ĐệM 1 14 5TN–F5190–00 GEAR UNIT ASSY CụM BáNH RĂNG CÔNG TƠ MéT 1 35 www.oto-hui.com FIG. 28 FRONT WHEEL for CAST WHEEL- bánh tr−ớc VàNH ĐúC TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F5168–00–33 CAST WHEEL, FRONT VàNH ĐúC 1 YB 2 90560–10292 SPACER BạC CáCH 1 3 93106–20808 OIL SEAL PHớT DầU 1 4 93306–300X5 BEARING VòNG BI 2 5 94107–17821 TIRE (70/90-17M/C 38P NF63) LốP 1 INOUE 6 94222–17801 TUBE (2.25-17 TR4) XĂM 1 INOUE 7 90387–10277 COLLAR BạC CáCH 1 8 3AY–F5181–01 AXLE, WHEEL TRụC TRƯớC 1 9 90185–10091 NUT, SELF-LOCKING LẫY CàI ĐAI ốC 1 10 90201–101J1 WASHER, PLATE VòNG ĐệM PHẳNG 1 11 5TN–F5190–00 GEAR UNIT ASSY CụM BáNH RĂNG CTM 1 36 www.oto-hui.com FIG. 29 FRONT BRAKE CALIPER-phanh dầu TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 5TN–F582U–00 DISK, BRAKE (RIGHT) đĩa phanh 1 1 2 90111–08807 BOLT,HEX. SOCKET BUTTON bu lông 4 4 3 5YP–F580U–02 CALIPER ASSY (RIGHT) cụm phanh dầu 1 1 4 5YP–W0057–00 .PISTON ASSY, CALIPER pittông 1 1 5 5YP–W0047–50 ..CALIPER SEAL KIT phớt cao su 1 1 6 5YP–F5917–00 .BOOT, CALIPER cao su che bụi 1 1 7 5YP–F5937–00 .BOOT 2 cao su che bụi 1 1 8 5YP–W0048–50 .BLEED SCREW KIT vít xả khí 1 1 9 5YP–W0045–00 .BRAKE PAD KIT má phanh 1 1 10 5YP–F5925–01 .CLIP đai kẹp 2 2 11 5YP–F5919–00 .SUPPORT, PAD tấm đỡ má phanh 1 1 12 5YP–F5924–00 .PIN, PAD trục tr−ợt 1 1 13 5YP–F5939–00 .CLIP, PAD tấm đỡ má phanh 1 1 14 90105–10824 BOLT, FLANGE bu lông 2 2 37 www.oto-hui.com FIG. 30 REAR WHEEL for spoke wheel- bánh sau nan hoa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F5311–00–35 HUB, REAR may ơ sau 1 SL 2 90560–12145 SPACER bạc cách 1 3 93306–301YU BEARING vòng bi 1 4 93306–301YT BEARING vòng bi 1 5 93210–41041 O-RING gioăng cao su 1 6 1S9–F5364–00 DAMPER cao su giảm chấn 4 7 1S9–F5321–00–35 PLATE, BRAKE SHOE nắp ốp má phanh 1 SL 8 1S9–F530K–00 BRAKE SHOE SET má phanh 1 9 90506–12001 SPRING, TENSION lò xo má phanh 1 10 90506–15001 SPRING, TENSION lò xo má phanh 1 11 1S9–F5355–00 LEVER, CAMSHAFT cần cam phanh 1 12 5VD–F533A–00 PLATE, INDICATOR tấm báo độ mòn má phanh 1 13 1S9–F5351–00 CAMSHAFT trục cam phanh 1 14 90101–06278 BOLT bu lông 1 15 1S9–F5366–00 CLUTCH, HUB nồi bắt nhông sau 1 16 90387–127Y0 COLLAR bạc cách 1 17 93106–26823 OIL SEAL Phớt dầu 1 18 93306–004XE BEARING vòng bi 1 19 1S9–F5439–00 SPROCKET, DRIVEN (39T) nhông sau (39 răng) 1 20 90116–08017 BOLT, STUD gu giông 4 21 1S9–F5412–00 WASHER vòng đệm 2 22 90170–08258 NUT đai ốc 4 23 1S9–F5304–00 SPOKE SET, REAR bộ nan hoa sau 1 24 94108–17821 TIRE (80/90-17M/C 44P NR78) lốp sau 1 INOUE 25 94225–17802 TUBE (70/100-17 TR4) xăm sau 1 INOUE 26 94322–17801 BAND, RIM (1.20-17) lót vành 1 INOUE 27 94416–17800 RIM (17-1.60) vành sau 1 38 www.oto-hui.com FIG. 30 REAR WHEEL for spoke wheel- bánh sau nan hoa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 28 5YP–F5381–00 AXLE, WHEEL trục sau 1 29 95607–12200 NUT, SELF-LOCKING đai ốc tự hãm 1 30 90201–128A4 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 2 31 2S0–F5383–00 COLLAR, WHEEL bạc cách 1 32 90387–12836 COLLAR bạc cách 1 33 1S9–F5388–00 PULLER, CHAIN 1 tăng xích 2 34 95307–06600 NUT đai ốc 2 35 90170–06184 NUT đai ốc 2 36 94568–93112 CHAIN xích tải 1 37 1S9–F5371–00 BAR, TENSION thanh giằng bắt phanh 1 38 90109–08822 BOLT bu lông 1 39 90202–15800 WASHER, PLATE vòng đệm 1 40 90201–088N6 WASHER, PLATE vòng đệm 1 41 92907–08200 WASHER vòng đệm 1 42 95304–08700 NUT đai ốc 2 43 91401–20012 PIN, COTTER chốt chẻ 2 39 www.oto-hui.com FIG. 31 REAR WHEEL for cast wheel- bánh sau vành đúc TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 2S4–F5338–00–33 CAST WHEEL, REAR vành đúc sau 1 YB 2 90560–12145 SPACER bạc cách 1 3 93306–301YU BEARING vòng bi 1 4 93306–301YT BEARING vòng bi 1 5 93210–41041 O-RING gioăng cao su 1 6 1S9–F5364–00 DAMPER cao su giảm chấn 4 7 1S9–F5321–00–33 PLATE, BRAKE SHOE nắp ốp má phanh 1 YB 8 1S9–F530K–00 BRAKE SHOE SET má phanh 1 9 90506–12001 SPRING, TENSION lò xo má phanh 1 10 90506–15001 SPRING, TENSION lò xo má phanh 1 11 1S9–F5355–00 LEVER, CAMSHAFT cần cam phanh 1 12 5VD–F533A–00 PLATE, INDICATOR tấm báo độ mòn má phanh 1 13 1S9–F5351–00 CAMSHAFT trục cam phanh 1 14 90101–06278 BOLT bu lông 1 15 1S9–F5366–00 CLUTCH, HUB nồi bắt nhông sau 1 16 90387–127Y0 COLLAR bạc cách 1 17 93106–26823 OIL SEAL Phớt dầu 1 18 93306–004XE BEARING vòng bi 1 19 1S9–F5439–00 SPROCKET, DRIVEN (39T) nhông sau (39 răng) 1 20 90116–08017 BOLT, STUD gu giông 4 21 1S9–F5412–00 WASHER vòng đệm 2 22 90170–08258 NUT đai ốc 4 23 94108–17821 TIRE (80/90-17M/C 44P NR78) lốp sau 1 INOUE 24 94225–17802 TUBE (70/100-17 TR4) xăm sau 1 INOUE 25 5YP–F5381–00 AXLE, WHEEL trục sau 1 26 95607–12200 NUT, SELF-LOCKING đai ốc tự hãm 1 27 90201–128A4 WASHER, PLATE vòng đệm 2 40 www.oto-hui.com FIG. 31 REAR WHEEL for cast wheel- bánh sau vành đúc TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 28 2S0–F5383–00 COLLAR, WHEEL bạc cách 1 29 90387–12836 COLLAR bạc cách 1 30 1S9–F5388–00 PULLER, CHAIN 1 tăng xích 2 31 95307–06600 NUT đai ốc 2 32 90170–06184 NUT đai ốc 2 33 94568–93112 CHAIN xích tải 1 34 1S9–F5371–00 BAR, TENSION thanh giằng kéo phanh 1 35 90109–08822 BOLT bu lông 1 36 90202–15800 WASHER, PLATE vòng đệm 1 37 90201–088N6 WASHER, PLATE vòng đệm 1 38 92907–08200 WASHER vòng đệm 1 39 95304–08700 NUT đai ốc 2 40 91401–20012 PIN, COTTER chốt chẻ 2 41 www.oto-hui.com FIG. 32 STEERING CABLE for disk brake - cụm đầu phanh đĩa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F6210–00 HANDLE ghi đông(tay lái) 1 1 2 97007–08016 BOLT bu lông 3 3 3 90201–08612 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 3 3 4 1S9–F8217–00 DAMPER 1 cao su giảm chấn 3 3 5 1S9–F8227–00 DAMPER 2 cao su giảm chấn 3 3 6 1S9–F6143–10–P0 COVER, HANDLEBAR UPPER 1 ốp đầu tr−ớc (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK 1S9–F6143–10–P1 COVER, HANDLEBAR UPPER 1 ốp đầu tr−ớc (đen) 1 1 UR FOR SMX 1S9–F6143–10–P2 COVER, HANDLEBAR UPPER 1 ốp đầu tr−ớc (bạc) 1 1 UR FOR S3 1S9–F6143–10–P3 COVER, HANDLEBAR UPPER 1 ốp đầu tr−ớc (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1 1S9–F6143–10–P4 COVER, HANDLEBAR UPPER 1 ốp đầu tr−ớc ỡi d−ơng) 1 UR FOR DPBMC 7 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 1 1 8 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 4 4 9 97707–50012 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 1 1 10 1S9–F6145–00–P1 COVER, HANDLEBAR UPPER 2 ốp đầu sau (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK 1S9–F6145–00–P0 COVER, HANDLEBAR UPPER 2 ốp đầu sau (đen) 1 1 UR FOR SMX 1S9–F6145–00–P2 COVER, HANDLEBAR UPPER 2 ốp đầu sau (bạc) 1 1 UR FOR S3 1S9–F6145–00–P4 COVER, HANDLEBAR UPPER 2 ốp đầu sau (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1 1S9–F6145–00–P5 COVER, HANDLEBAR UPPER 2 ốp đầu sau (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC 11 1S9–F622F–10 DAMPER, LOCATING 1 cao su giảm chấn 1 1 12 1S9–F622G–10 DAMPER, LOCATING đệm 2 2 13 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 3 3 14 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 3 3 15 5YP–F622K–00 PROTECTOR 1 tấm bảo vệ 1 1 16 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 4 4 17 97707–50012 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 1 1 18 1S9–F6240–00 GRIP ASSY cụm tay nắm 1 1 19 5SD–F6241–00 GRIP tay nắm 1 1 42 www.oto-hui.com FIG. 32 STEERING CABLE for disk brake - cụm đầu phanh đĩa TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 20 2S0–F6280–00 REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) g−ơng trái 1 1 21 2S0–F6290–00 REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) g−ơng phải 1 1 22 1S9–F6301–00 THROTTLE CABLE ASSY dây ga 1 1 23 98507–05016 SCREW, PAN HEAD vít 1 1 24 1S9–F6246–00 END, GRIP đầu bịt tay lái 2 2 25 5YP–F6257–00 STOPPER chốt chặn 2 2 26 5YP–F622H–00 WEIGHT lõi tay nắm 2 2 27 1S9–F622F–00 DAMPER, LOCATING 1 đệm 4 4 28 91317–06030 BOLT bu lông 2 2 29 1S9–F6331–00 CABLE, STARTER 1 dây le 1 1 30 5WP–F6281–00 CAP, GRIP UPPER nắp trên cụm công tắc 1 1 31 1S9–F6282–00 CAP, GRIP LOWER nắp d−ới cụm công tắc 1 1 32 98507–05025 SCREW, PAN HEAD vít 2 2 33 1S9–F317J–00 DAMPER 1 đệm 1 1 43 www.oto-hui.com FIG. 33 FRONT MASTER CYLINDER-xy lanh phanh đĩa tr−ớc TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 5YP–F5872–00 HOSE, BRAKE 1 ống dẫn dầu phanh 1 1 2 90401–10812 BOLT, UNION bu lông 2 2 3 90201–10118 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 4 4 4 1S9–F583T–01 MASTER CYLINDER ASSY cụm xi lanh tổng phanh dầu 1 1 5 1S9–F5867–01 BRACKET, MASTER CYLINDER đai bắt xi lanh 1 1 6 5HV–F5852–00 CAP, RESERVOIR nắp hộp chứa dầu 1 1 7 1S9–H3922–01 LEVER 2 tay phanh 1 1 8 90109–06577 BOLT bu lông 1 1 9 9560M–06100 NUT, U đai ốc 1 1 10 5LW–H3980–00 FRONT STOP SWITCH ASSY công tắc tay phanh 1 1 11 9760L–04212 SCREW, PAN HEAD WITH WASHER vít 1 1 12 1S9–F585B–00 PLATE, DIAPHRAGM gioăng chống sánh dầu 1 1 13 5HV–F5854–10 DIAPHRAGM, RESERVOIR màng chống sánh dầu 1 1 14 1S9–F6332–00 BOLT bu lông 2 2 15 9870M–04012 SCREW, FLAT HEAD vít 2 2 16 1S9–W0041–00 CYLINDER KIT, MASTER bộ pittông cúp ben 1 1 44 www.oto-hui.com FIG. 34 STAND. FOOTREST- để chân TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F7111–00 STAND, MAIN chân chống chính 1 1 2 1S9–F7114–00 STOPPER, MAIN STAND tấm chặn 1 1 3 1S9–F7112–00 SHAFT, MAIN STAND trục chân chống 1 1 4 90201–163H8 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 1 1 5 91401–30030 PIN, COTTER chốt chẻ 1 1 6 90506–35003 SPRING, TENSION lò xo cần phanh 1 1 7 90201–158D1 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 1 1 8 91401–30030 PIN, COTTER chốt chẻ 1 1 9 1S9–F7211–00 PEDAL, BRAKE cần phanh 1 1 10 90508–40801 SPRING, TORSION lò xo 1 1 11 1S9–F7231–00 ROD, BRAKE thanh kéo phanh 1 1 12 90501–10245 SPRING, COMPRESSION lò xo 1 1 13 90249–12008 PIN chốt 1 1 14 90179–06411 NUT đai ốc 1 1 15 91401–20012 PIN, COTTER chốt chẻ 1 1 16 92907–06600 WASHER, PLATE vòng đệm phẳng 1 1 17 1S9–F7311–00 STAND, SIDE chân chống cạnh 1 1 18 90109–08034 BOLT bu lông 1 1 19 95307–08700 NUT đai ốc 1 1 20 90506–23804 SPRING, TENSION lò xo 1 1 21 1S9–F7411–00 FOOTREST 1 giàn để chân tr−ớc 1 1 22 95827–08016 BOLT, FLANGE bu lông 4 4 23 5SD–F7413–00 COVER, FOOTREST cao su để chân tr−ớc 2 2 24 1S9–F7430–20 REAR FOOTREST ASSY 1 cụm để chân trái 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–F7430–00 REAR FOOTREST ASSY 1 cụm để chân trái 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 25 1S9–F7452–20 .BRACKET, FOOTREST 1 giá để chân 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–F7452–00 .BRACKET, FOOTREST 1 giá để chân 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 45 www.oto-hui.com FIG. 34 STAND. FOOTREST- để chân TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 26 5SD–F7431–00 .FOOTREST, REAR 1 lõi để chân 1 1 27 5SD–F7433–00 .COVER, REAR FOOTREST cao su để chân 1 1 28 5SD–F7445–00 .PLATE 1 tấm đệm 1 1 29 90240–08145 .PIN, CLEVIS chốt 1 1 30 91401–25015 .PIN, COTTER chốt 1 1 31 5VT–F7314–00 .STOPPER tấm chặn 1 1 32 90110–08199 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD bu lông 2 2 33 1S9–F7440–20 REAR FOOTREST ASSY 2 cụm để chân phải 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–F7440–00 REAR FOOTREST ASSY 2 cụm để chân phải 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 34 1S9–F7462–20 .BRACKET, FOOTREST 2 giá để chân 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–F7462–00 .BRACKET, FOOTREST 2 giá để chân 1 VRC1,DPBMC,S3(RC) 35 5SD–F7441–00 .FOOTREST, REAR 2 lõi để chân 1 1 36 5SD–F7444–00 .COVER, REAR FOOTREST cao su để chân 1 1 37 5SD–F7445–00 .PLATE 1 tấm đệm 1 1 38 90240–08145 .PIN, CLEVIS chốt 1 1 39 91401–25015 .PIN, COTTER chốt 1 1 40 5VT–F7314–00 .STOPPER tấm chặn 1 1 41 90110–08199 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD bu lông 2 2 42 5VT–F7424–00 DAMPER, FOOTREST 2 đệm giảm chấn 1 1 43 90387–10805 COLLAR bạc cách 1 1 46 www.oto-hui.com FIG. 35 leg shield - cụm ốp s−ờn TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–F3391–00–P1 PANEL, FRONT mặt nạ (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK 1S9–F3391–00–P0 PANEL, FRONT mặt nạ (đen) 1 1 UR FOR SMX 1S9–F3391–00–P2 PANEL, FRONT mặt nạ (bạc) 1 1 UR FOR S3 1S9–F3391–00–P4 PANEL, FRONT mặt nạ (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1 1S9–F3391–00–P5 PANEL, FRONT mặt nạ (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC 2 90110–06200 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD bu lông 2 2 3 90387–068S7 COLLAR bạc cách 2 2 4 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 12 12 5 1S9–F137U–00 GUIDE, AIR 1 dẫn h−ớng gió 1 1 6 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 3 3 7 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 1 1 8 1S9–F137V–00 GUIDE, AIR 2 dẫn h−ớng gió 1 1 9 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 3 3 10 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 1 1 11 1S9–F8311–00–P0 LEG SHIELD 1 yếm trái 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–XF83A–A0–0X LEG SHIELD 1 yếm trái 1 VRC1/DBNM8(RC) 1S9–XF83A–B0–1X LEG SHIELD 1 yếm trái 1 DPBMC/DBNM8(RC) 1S9–XF83A–C0–2X LEG SHIELD 1 yếm trái 1 S3/DBNM8(RC) 12 1S9–F83B5–00 .GRAPHIC 21 tem (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1(RC) 1S9–F83B5–10 .GRAPHIC 21 tem (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC(RC) 1S9–F83B5–20 .GRAPHIC 21 tem (bạc) 1 UR FOR S3(RC) 13 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 4 4 14 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 2 2 15 90480–18418 GROMMET đệm 1 1 16 90387–09801 COLLAR bạc cách 1 1 17 95807–06020 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 18 90201–06557 WASHER, PLATE vòng đệm 1 1 47 www.oto-hui.com FIG. 35 leg shield - cụm ốp s−ờn TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 18 1S9–F8312–00–P0 LEG SHIELD 2 yếm phải 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 1S9–XF83B–A0–0X LEG SHIELD 2 yếm phải 1 VRC1/DBNM8(RC) 1S9–XF83B–B0–1X LEG SHIELD 2 yếm phải 1 DPBMC/DBNM8(RC) 1S9–XF83B–C0–2X LEG SHIELD 2 yếm phải 1 S3/DBNM8(RC) 20 1S9–F83B6–00 .GRAPHIC 22 tem (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1(RC) 1S9–F83B6–10 .GRAPHIC 22 tem (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC(RC) 1S9–F83B6–20 .GRAPHIC 22 tem (bạc) 1 UR FOR S3(RC) 21 1S9–F8371–00 DAMPER đệm 1 1 22 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 3 3 23 5YP–F8349–00 CAP nắp 1 1 24 90183–04005 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 2 2 25 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 3 3 26 90480–18418 GROMMET đệm 1 1 27 90387–09801 COLLAR bạc cách 1 1 28 95807–06020 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 29 90201–06557 WASHER, PLATE vòng đệm 1 1 30 1S9–F836K–00–P1 PANEL, INNER 1 ốp yếm trong (đỏ sẫm) 1 1 FOR DRMK 1S9–F836K–00–P2 PANEL, INNER 1 ốp yếm trong (đen) 1 1 DNVM1 FOR SMX 1S9–F836K–00–P0 PANEL, INNER 1 ốp yếm trong 1 1 EXCEPT DRMK,SMX 31 1S9–F1732–00 SEAL 1 đệm 1 1 32 1S9–F1735–00 SEAL 2 đệm 1 1 33 90159–06838 SCREW, WITH WASHER vít 1 1 34 90480–01868 GROMMET đệm 2 2 35 90183–05811 NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 6 6 36 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 10 10 37 1S9–F842M–00 COVER 1 ốp bịt yếm 1 1 38 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 2 2 48 www.oto-hui.com FIG. 35 leg shield - cụm ốp s−ờn TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 39 1S9–F842N–00 COVER 2 ốp bình xăng 1 1 40 90150–06021 SCREW, ROUND HEAD vít 1 1 41 90160–05009 SCREW, ROUND TAPPING vít 2 2 42 1S9–F8321–00 STAY 1 giá đỡ yếm 1 1 43 1S9–F8322–00 STAY 2 giá đỡ yếm 1 1 44 95807–06020 BOLT, FLANGE bu lông 2 2 45 1S9–F8336–00 PLATE tấm đỡ 1 1 46 90464–50800 CLAMP đai kẹp 2 2 47 1S9–F8372–00 DAMPER đệm 4 4 48 5WP–F313B–00 EMBLEM 1 biểu t−ợng 1 1 49 1S9–F832L–00 GRAPHIC 13 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F832L–10 GRAPHIC 13 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F832L–20 GRAPHIC 13 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 50 1S9–F831Y–00 GRAPHIC 14 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F831Y–10 GRAPHIC 14 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F831Y–20 GRAPHIC 14 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 51 1S9–F832B–00 GRAPHIC15 tem (đen) 1 1 FOR SMX(STD) 52 1S9–F832C–00 GRAPHIC 16 tem (đen) 1 1 FOR SMX(STD) 53 1S9–F832D–00 GRAPHIC 17 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F832D–10 GRAPHIC 17 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 54 1S9–F832P–00 GRAPHIC 18 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F832P–10 GRAPHIC 18 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 55 1S9–F836D–00 TUNING FORK MARK tem 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 56 1S9–F836D–00 TUNING FORK MARK tem 1 1 DRMK,SMX,S3(STD) 57 1S9–F83B3–00 GRAPHIC 19 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F83B3–10 GRAPHIC 19 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F83B3–20 GRAPHIC 19 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 49 www.oto-hui.com FIG. 35 leg shield - cụm ốp s−ờn TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 58 1S9–F83B4–00 GRAPHIC 20 tem (đỏ sẫm) 1 1 UR FOR DRMK(STD) 1S9–F83B4–10 GRAPHIC 20 tem (đen) 1 1 UR FOR SMX(STD) 1S9–F83B4–20 GRAPHIC 20 tem (bạc) 1 1 UR FOR S3(STD) 59 1S9–F836D–00 TUNING FORK MARK tem 2 DRMK,DPBMC,S3(RC) 60 1S9–F8328–00 EMBLEM biểu t−ợng (đỏ t−ơi) 1 UR FOR VRC1(RC) 1S9–F8328–10 EMBLEM biểu t−ợng (x d−ơng) 1 UR FOR DPBMC(RC) 1S9–F8328–20 EMBLEM biểu t−ợng(bạc) 1 UR FOR S3(RC) 50 www.oto-hui.com FIG. 36 generator- máy phát điện TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H1450–00 ROTOR ASSY cụm rotor 1 1 2 1S9–H1410–00 STATOR ASSY cụm stator 1 1 3 91317–06025 BOLT bu lông lục giác chìm 3 3 4 91317–06016 BOLT bu lông lục giác chìm 2 2 5 95707–12500 NUT, FLANGE đai ốc 1 1 6 90201–122H1 WASHER, PLATE vòng đệm 1 1 51 www.oto-hui.com FIG. 37 Starting Motor - Mô tơ khởi động TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H1800–00 STARTING MOTOR ASSY cụm môtơ khởi động điện 1 1 2 3AY–H1801–00 .BRUSH SET chổi than 1 1 3 3AY–H182M–00 .O-RING gioăng cao su 1 1 4 3AY–H1828–00 .BOLT 2 bu lông 2 2 5 5YP–H183G–00 .CORD COMP. dây điện 1 1 6 93210–26806 O-RING gioăng cao su 1 1 52 www.oto-hui.com FIG. 38 flasher light- đèn xi nhan TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H3310–00 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1 cụm đèn xi nhan trái 1 1 2 5LL–H3311–00 .BULB, FLASHER (12V-10W) bóng đèn xi nhan 1 1 AMBER 3 5YP–H5353–00 .BULB (12V-5W) bóng đèn 1 1 4 5YP–H331E–00 .CORD ASSY dây điện 1 1 5 1S9–H3320–00 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2 cụm đèn xi nhan phải 1 1 6 5LL–H3311–00 .BULB, FLASHER (12V-10W) bóng đèn 1 1 AMBER 7 5YP–H5353–00 .BULB (12V-5W) bóng đèn 1 1 8 5YP–H332E–00 .CORD ASSY dây điện 1 1 9 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 4 4 10 5WP–F835W–00 HOLDER, WIRE tai giữ dây 1 1 11 90461–11099 CLAMP đai kẹp 1 1 12 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 1 1 53 www.oto-hui.com FIG. 39 METER- đồng hồ công tơ mét TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H3510–00 SPEEDOMETER ASSY cụm đồng hồ công tơ mét 1 1 2 1Y7–83517–00 .BULB (12V-1.7W T10) bóng đèn 9 9 3 5YP–H3509–00 .SOCKET CORD ASSY dây điện 1 1 4 90159–03102 .SCREW, WITH WASHER vít 3 3 5 5YP–H353L–00 .REFLECTOR kính hiển thị đồng hồ 1 1 6 5YP–H3511–00 .LENS, SPEEDOMETER mặt đồng hồ 1 1 7 5YP–H353F–00 .CASE, METER LOWER đế đồng hồ 1 1 8 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 3 3 9 1S9–H3550–00 SPEEDOMETER CABLE ASSY dây công tơ mét 1 1 54 www.oto-hui.com FIG. 40 HEADLIGHT- đèn pha TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H4310–10 HEADLIGHT UNIT ASSY cụm đèn pha 1 1 2 5B9–H4314–00 .BULB, HEADLIGHT (12V 35/35W) bóng đèn pha 1 1 3 5B9–H4197–00 .COVER, SOCKET dây điện 1 1 4 3S4–H4374–00 CLIP đai kẹp 2 2 5 95807–06010 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 55 www.oto-hui.com FIG. 41TAILLIGHT- đèn hậu TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 5YP–H4710–00 TAILLIGHT UNIT ASSY cụm đèn hậu 1 1 2 5YP–H4714–00 .BULB, FLASHER (12V 21/5W) bóng đèn hậu 1 1 3 5LW–H3331–10 .BULB, FLASHER (12V 10W T13) bóng đèn xi nhan 2 2 4 5YP–H4723–00 .GASKET, TAIL LENS gioăng đèn hậu 1 1 5 5YP–H4721–00 .LENS, TAILLIGHT nắp đèn hậu 1 1 6 5YP–H4743–00 .LENS, LICENCE LIGHT kính chiếu sáng biển số 1 1 7 90183–05807 .NUT, SPRING lẫy cài đai ốc 2 2 8 97707–40618 .SCREW, TAPPING vít 2 2 9 92907–04600 .WASHER vòng đệm 2 2 10 90480–13810 GROMMET đệm 2 2 11 90480–01868 GROMMET đệm 1 1 56 www.oto-hui.com FIG. 42 handle SWITCH. LEVER- công tắc tay phanh TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H3973–20 SWITCH, HANDLE 3 cụm công tắc tay lái trái 1 1 2 5VD–H3941–00 .LEVER, STARTER tay le 1 1 3 90209–10131 .WASHER vòng đệm phẳng 1 1 4 5WP–H397X–00 .SPACER đệm 1 1 5 9850L–06008 .SCREW, PAN HEAD vít 1 1 6 9290L–06200 .WASHER vòng đệm phẳng 1 1 7 5WP–H3955–00 BRACKET 1 giá bắt cụm công tắc 1 1 8 97607–05216 SCREW,WITH WASHER vít 2 2 9 97707–50012 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 1 1 10 5WP–H3975–30 SWITCH, HANDLE 2 cụm công tắc tay lái phải 1 1 11 97707–50016 SCREW, TRUSS HEAD TAPPING vít 1 1 57 www.oto-hui.com FIG. 43 ELECTRICAL 1- hệ thống điện 1 TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H2310–00 IGNITION COIL ASSY cuộn đánh lửa (mô bin) 1 1 2 97007–06016 BOLT bu lông 2 2 3 1S7–H2370–00 PLUG CAP ASSY đầu chụp bugi (đầu bọp) 1 1 4 5HU–H2110–10 BATTERY ASSY (GS 12N5-3B) ắc quy 1 1 5 5VD–H2101–00 BOTTLE, ACID n−ớc a xít 1 1 6 1S9–H2150–00 FUSE HOLDER ASSY cụm cầu chì 1 1 7 5WP–H2151–00 .FUSE (10A) cầu chì 1 1 8 1S9–H2116–00 WIRE, MINUS LEAD dây dẫn điện âm 1 1 9 95027–06010 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 10 5WP–H2501–20 MAIN SWITCH STEERING LOCK ổ khoá điện 1 1 5WP–XH25A–40 KEY SET bộ ổ khoá (khoá điện và yên) 1 1 AP *1 11 90149–06030 SCREW vít 2 2 12 1S9–H2530–10 STOP SWITCH ASSY công tắc phanh chân 1 1 13 1S9–H2590–00 WIRE HARNESS ASSY hệ thống dây điện 1 1 58 www.oto-hui.com FIG. 44 ELECTRICAL 2- hệ thống điện 2 TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 1S9–H554A–00 C.D.I. UNIT COMP. cụm c.d.i 1 1 2 1S9–H5546–00 BAND đai kẹp 1 1 3 1S9–H2540–00 NEUTRAL SWITCH ASSY công tắc đèn báo số không 1 1 4 93210–21802 O-RING gioăng cao su 1 1 5 98507–05016 SCREW, PAN HEAD vít 2 2 6 5YP–85790–00 THERMOSENSOR ASSY cụm cảm ứng nhiệt độ 1 1 7 90430–12801 GASKET gioăng làm kín 1 1 8 1S9–H1960–00 RECTIFIER & REGULATOR ASSY tụ nạp 1 1 9 97607–06212 SCREW,WITH WASHER vit 1 1 10 5TN–H1940–00 STARTER RELAY ASSY tụ đề 1 1 11 5YP–H1950–00 RELAY ASSY rơ le 1 1 12 90464–50800 CLAMP đai kẹp 3 3 13 5VT–H3936–00 BAND, SWITCH CORD đai kẹp 1 1 14 5HU–H3350–00 FLASHER RELAY ASSY rơ le đèn xi nhan 1 1 15 5MX–H3371–00 HORN còi 1 1 16 95807–06010 BOLT, FLANGE bu lông 1 1 17 5YP–H5752–00 SENDER UNIT ASSY, FUEL METER cụm cảm ứng báo xăng 1 1 18 5SD–H5757–00 RETAINER vòng kẹp 1 1 19 5SD–H5753–00 GASKET, SENDER UNIT giăng làm kín 1 1 20 90119–05071 BOLT, WITH WASHER bu lông 4 4 59 www.oto-hui.com FIG. 45 yamalube oil 0.8 l- dầu nhớt yamalube 0.8l TT Mã số Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 1s93 1s94 Ghi chú 1 90793-av401 yamalube oil 0.8 l dầu nhớt yamalube 0.8 l 1 1 60 www.oto-hui.com Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No 5YP–11603–00 2 – 12 5YP–E1193–00 1 – 14 1S9–E3447–00 7 – 9 5YP–E5664–00 13 – 4 5YP–E8172–00 18 – 3 1S9–F171E–00–P0 21 – 13 5YP–12117–00 3 – 6 5YP–E1196–00 5 – 5 1S9–E3542–00 8 – 3 5YP–E5671–00 13 – 3 5HV–E8173–00 18 – 16 1S9–F1721–00–P0 21 – 2 1WG–12118–00 3 – 5 5YP–E1311–00 1 – 23 1S9–E3586–00 8 – 1 1S9–E5674–00 13 – 9 5YP–E8175–00 18 – 9 1S9–F1721–00–P1 21 – 2 5YP–12411–00 6 – 1 1S9–E1351–00 1 – 24 5YP–E3595–00 8 – 2 5YP–E5696–00 13 – 7 5YP–E8179–00 18 – 2 1S9–F1721–00–P2 21 – 2 5YP–14103–00 9 – 12 1S9–E1422–00 2 – 6 1S9–E4101–01 9 – 1 1S9–E5767–00 13 – 5 5YP–E817A–00 18 – 17 1S9–F172K–00 21 – 16 5YP–14105–00 9 – 17 5YP–E1631–01 2 – 9 1S9–E4197–00 8 – 7 5YP–E6116–00 15 – 1 5YP–E8181–00 18 – 4 1S9–F172L–00 21 – 20 5YP–14112–20 9 – 32 5YP–E1633–00 2 – 10 1S9–E4293–00 21 – 35 5YP–E6131–00 15 – 4 5YP–E8185–00 17 – 2 1S9–F172M–00 21 – 21 5YP–14118–00 9 – 37 5YP–E1651–00 2 – 5 1S9–E4411–00 8 – 10 5YP–E6135–00 15 – 29 5YP–E8186–00 18 – 18 1S9–F172W–00 21 – 23 5YP–14131–00 9 – 20 1S7–E1681–00 2 – 3 1S9–E4412–00 8 – 11 5YP–E6143–00 15 – 13 1S9–E8337–00 18 – 10 1S9–F1731–00–0X 21 – 7 5VL–14141–29 9 – 5 5YP–E1951–00 5 – 8 1S9–E4425–00 8 – 20 5YP–E6144–00 15 – 7 5YP–E8511–00 17 – 11 1S9–F1732–00 35 – 31 1S9–14142–20 9 – 4 5YP–E1952–01 5 – 9 1S9–E4437–00 8 – 17 5YP–E6150–00 15 – 18 5YP–E8512–00 17 – 12 1S9–F1735–00 35 – 32 5YP–14145–00 9 – 15 5YP–E2111–00 3 – 1 5WP–E443E–00 8 – 15 1S9–E6181–00 15 – 17 5TN–E8531–00 17 – 9 1S9–F1737–00 21 – 43 5YP–14146–00 9 – 16 5YP–E2113–00 3 – 4 5YP–E4450–00 8 – 12 5YP–E6182–00 15 – 2 1S9–E8540–00 17 – 1 21 – 44 5YP–14147–00 9 – 14 5YP–E2119–00 3 – 3 1S9–E4452–00 8 – 14 5YP–E6321–00 15 – 21 4TT–E8542–00 17 – 6 1S9–F1741–00–0X 21 – 9 5YY–14150–00 9 – 33 5YP–E2121–00 3 – 2 1S9–E4453–00 8 – 13 5YP–E6324–00 15 – 20 5TN–E8545–00 16 – 16 1S9–F1746–00 21 – 36 522–14161–00 9 – 26 5YP–E2126–00 3 – 7 1S9–E4613–00 10 – 9 5YP–E6331–00 15 – 22 1S9–E8549–00 17 – 3 1S9–F1747–00 21 – 38 5YP–14169–10 9 – 22 5YP–E2151–00 3 – 8 1S9–E4703–10 10 – 1 5YP–E6333–00 15 – 26 5YP–E8561–00 16 – 15 1S9–F175C–00 21 – 47 22F–14174–00 9 – 21 5YP–E2156–00 3 – 14 1S9–E4728–00 10 – 2 5VT–E6346–00 18 – 21 1S9–F1110–00 19 – 1 1S9–F177F–00 21 – 10 5YP–14185–00 9 – 2 5YP–E2157–00 4 – 7 1S9–E4737–00 10 – 8 5YP–E6351–00 15 – 25 1S9–F1173–00 21 – 22 1S9–F177G–01 21 – 28 127–14186–00 9 – 13 5YP–E2159–00 3 – 9 5VT–E4747–00 10 – 16 5YP–E6356–00 15 – 32 1S9–F117G–00 19 – 17 1S9–F179L–00 21 – 39 5LW–14191–00 9 – 27 3 – 12 1S9–E4758–00 10 – 3 5YP–E6357–00 15 – 31 1S9–F117K–00 26 – 16 1S9–F179L–10 21 – 39 5YP–14216–00 9 – 23 5YP–E2161–00 3 – 11 5YP–E4840–00 1 – 9 5YP–E6371–00 15 – 19 1S9–F117R–00–P0 19 – 15 1S9–F179L–20 21 – 39 3G2–14231–21 9 – 3 1S9–E2170–01 4 – 1 1S9–E4877–00 8 – 29 5YP–E6383–00 15 – 23 1S9–F124E–00 21 – 31 1S9–F179M–00 21 – 40 5YP–14243–00 9 – 24 5MX–E2210–00 4 – 15 1S9–E4881–00 8 – 32 5YP–E6384–00 15 – 24 1S9–F1315–00 19 – 10 1S9–F179M–10 21 – 40 5YP–14349–00 9 – 11 1S9–E2213–00 4 – 16 5YP–E4882–00 8 – 26 5YP–E6512–00 15 – 11 1S9–F1316–00 19 – 11 1S9–F179M–20 21 – 40 5YP–14429–00 9 – 10 5YP–E2231–00 4 – 11 5YP–E4890–00 1 – 10 5YP–E6539–00 15 – 5 1S9–F137U–00 35 – 5 1S9–F179P–00 21 – 41 5YP–14515–00 9 – 34 5YP–E2241–00 4 – 12 1S9–E5113–00 12 – 11 5YP–E6586–00 15 – 12 1S9–F137V–00 35 – 8 1S9–F179P–10 21 – 41 5YP–14561–00 9 – 6 5YP–E2280–01 4 – 5 1S9–E5150–00 11 – 1 5YP–E6611–00 15 – 3 1S9–F139R–00 19 – 12 1S9–F179P–20 21 – 41 5YP–14562–00 9 – 28 5YP–E2288–00 4 – 6 1S9–E5351–00 7 – 4 5YP–E6620–00 15 – 9 1S9–F139X–00 19 – 13 1S9–F179S–00 21 – 42 5YP–14563–00 9 – 29 5YP–E2405–00 6 – 6 1S9–E5362–00 12 – 22 5YP–E6628–00 15 – 28 1S9–F1511–00–0X 20 – 1 1S9–F179S–10 21 – 42 5YP–14564–00 9 – 30 1S9–E2413–00 6 – 2 5YP–E5377–00 12 – 16 5YP–E6777–00 15 – 27 1S9–F1511–00–1X 20 – 1 1S9–F179S–20 21 – 42 5YP–1482K–00 1 – 8 5YP–E2422–00 5 – 1 1S9–E5411–00 12 – 1 1S7–E7121–00 16 – 6 1S9–F1511–00–2X 20 – 1 1S9–F1817–00 21 – 25 1S8–1490J–00 9 – 31 5YP–E2428–00 5 – 3 1S9–E5418–00 12 – 12 1S7–E7131–00 16 – 2 1S9–F1511–00–3X 20 – 1 5YP–F1871–00 21 – 14 5YP–14919–00 9 – 35 1S9–E2443–00 6 – 13 1S9–E5418–10 12 – 12 1S7–E7141–00 16 – 3 5SD–F1518–00 20 – 5 1S9–F1875–00 21 – 19 5YP–14959–00 9 – 25 5YP–E2450–00 5 – 7 1S9–E5421–00 12 – 17 1S9–E7211–00 16 – 22 1S9–F1521–00 25 – 19 1S9–F199A–00 21 – 45 5LW–14994–00 9 – 18 5YP–E2461–00 6 – 5 1S9–E5451–00 12 – 2 1S9–E7221–00 16 – 14 1S9–F1569–00 20 – 6 1S9–F199A–10 21 – 45 18G–23411–00 24 – 30 5YP–E2462–00 6 – 9 1S9–E5461–00 12 – 18 1S9–E7231–00 16 – 21 1S9–F1569–10 20 – 6 1S9–F199A–20 21 – 45 4XV–24453–00 9 – 9 1S9–E2481–00 6 – 15 5YP–E5514–00 14 – 1 1S9–E7241–00 16 – 20 1S9–F1569–20 20 – 6 1S9–F199B–00 21 – 46 4X8–24512–00 25 – 14 1S9–E2482–00 6 – 17 5YP–E5521–00 14 – 2 1S7–E7411–00 16 – 1 1S9–F1579–00 20 – 7 1S9–F199B–10 21 – 46 1Y7–83517–00 39 – 2 1S9–E2491–00 6 – 3 5YP–E5524–00 14 – 3 1S9–E7421–00 16 – 13 1S9–F1579–10 20 – 7 1S9–F199B–20 21 – 46 5YP–85790–00 44 – 6 1S9–E2576–00 6 – 19 1S9–E5555–00 13 – 8 1S9–E7456–00 16 – 29 1S9–F1579–20 20 – 7 1S9–F2110–00 22 – 1 1S9–E1102–00 1 – 1 5YP–E2671–00 6 – 8 5YP–E5580–00 14 – 5 5YP–E7471–00 16 – 11 1S9–F160E–00 20 – 12 5NM–F2123–00 22 – 2 5YP–E111F–00 4 – 8 5YP–E2675–00 6 – 7 5HV–E5583–00 14 – 6 5YP–E8101–00 18 – 1 1S9–F1611–00 20 – 8 1S9–F2151–00 22 – 3 5YP–E1133–10 1 – 2 5YP–E3300–00 7 – 1 1S9–E5598–00 4 – 14 1S9–E8110–00 18 – 22 1S9–F1691–00 21 – 8 1S9–F2210–00 22 – 13 1S9–E1166–00 8 – 24 1S9–E3327–00 7 – 12 5YP–E5614–00 14 – 7 5HU–E8113–00 18 – 23 1S9–F1711–00–P0 21 – 1 1S9–F2311–00 22 – 9 1S9–E1181–00 1 – 19 1S9–E3329–00 7 – 2 1S9–E5620–00 13 – 11 5YP–E8120–00 17 – 8 1S9–F1711–00–P1 21 – 1 1S9–F2312–00 22 – 10 5YP–E1185–01 5 – 4 1S9–E3411–00 7 – 5 5YP–E5641–00 13 – 2 5YP–E8127–00 18 – 6 1S9–F1711–00–P2 21 – 1 1S9–F3102–00 24 – 1 1S9–E1191–00 1 – 6 5YP–E3440–00 7 – 8 5YP–E5661–00 13 – 1 5YP–E8140–00 18 – 7 1S9–F1717–00 21 – 37 1S9–F3103–00 24 – 15 NUMERICAL INDEX www.oto-hui.com Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No 5YP–F3110–00 24 – 5 1S9–F4339–00 25 – 2 2S0–F5383–00 30 – 31 2S0–F6290–00 32 – 21 1S9–F832L–20 35 – 49 5WP–H2501–20 43 – 10 24 – 19 1S9–F4397–00 25 – 4 31 – 28 1S9–F6301–00 32 – 22 1S9–F832P–00 35 – 54 1S9–H2530–10 43 – 12 4VK–F3111–10 24 – 13 5YP–F4500–00 25 – 13 1S9–F5388–00 30 – 33 1S9–F6331–00 32 – 29 1S9–F832P–10 35 – 54 1S9–H2540–00 44 – 3 24 – 27 5WP–F4610–00 25 – 17 31 – 30 1S9–F6332–00 33 – 14 1S9–F8336–00 35 – 45 1S9–H2590–00 43 – 13 1S9–F3126–00 24 – 2 5WP–F4612–00 25 – 18 1S9–F5412–00 30 – 21 1S9–F7111–00 34 – 1 5YP–F8349–00 35 – 23 1S9–H3310–00 38 – 1 1S9–F3136–00 24 – 16 1S9–F4638–00 25 – 3 31 – 21 1S9–F7112–00 34 – 3 5WP–F835W–00 38 – 10 5LL–H3311–00 38 – 2 5WP–F313B–00 35 – 48 1S9–F470F–00 26 – 2 1S9–F5439–00 30 – 19 1S9–F7114–00 34 – 2 1S9–F8366–00 23 – 12 38 – 6 5YP–F3141–00 24 – 12 5VT–F4723–00 26 – 3 31 – 19 1S9–F7211–00 34 – 9 1S9–F836D–00 35 – 55 5YP–H331E–00 38 – 4 24 – 26 1S9–F4726–00 26 – 5 5YP–F580U–02 29 – 3 1S9–F7231–00 34 – 11 35 – 56 1S9–H3320–00 38 – 5 4XC–F3144–00 24 – 11 5WP–F4727–00 26 – 9 5TN–F582U–00 29 – 1 1S9–F7311–00 34 – 17 35 – 59 5YP–H332E–00 38 – 8 24 – 25 1S9–F4728–00 26 – 12 1S9–F583T–01 33 – 4 5VT–F7314–00 34 – 31 1S9–F836K–00–P0 35 – 30 5LW–H3331–10 41 – 3 4XC–F3145–00 24 – 3 1S9–F4730–00 26 – 1 5HV–F5852–00 33 – 6 34 – 40 1S9–F836K–00–P1 35 – 30 5HU–H3350–00 44 – 14 24 – 17 5SD–F4741–00 26 – 4 5HV–F5854–10 33 – 13 1S9–F7411–00 34 – 21 1S9–F836K–00–P2 35 – 30 5MX–H3371–00 44 – 15 2JG–F3147–00 24 – 14 1S9–F4742–00 26 – 6 1S9–F585B–00 33 – 12 5SD–F7413–00 34 – 23 1S9–F8371–00 35 – 21 5YP–H3509–00 39 – 3 24 – 28 5YP–F4768–00 26 – 22 1S9–F5867–01 33 – 5 5VT–F7424–00 34 – 42 1S9–F8372–00 35 – 47 1S9–H3510–00 39 – 1 5NM–F3152–00 24 – 8 1S9–F4773–00–P0 26 – 20 5YP–F5872–00 33 – 1 1S9–F7430–00 34 – 24 1S9–F83B3–00 35 – 57 5YP–H3511–00 39 – 6 24 – 22 1S9–F4780–00 26 – 10 1S9–F5875–00 23 – 15 1S9–F7430–20 34 – 24 1S9–F83B3–10 35 – 57 5YP–H353F–00 39 – 7 1T8–F3156–00 24 – 4 1S9–F478E–00 26 – 19 1S9–F5876–00 23 – 17 5SD–F7431–00 34 – 26 1S9–F83B3–20 35 – 57 5YP–H353L–00 39 – 5 24 – 18 1S9–F4799–11 26 – 17 1S9–F587A–00 23 – 19 5SD–F7433–00 34 – 27 1S9–F83B4–00 35 – 58 1S9–H3550–00 39 – 9 2JG–F3157–00 24 – 7 5VT–F5104–00 27 – 5 5YP–F5917–00 29 – 6 1S9–F7440–00 34 – 33 1S9–F83B4–10 35 – 58 1S9–H3922–01 33 – 7 24 – 21 5VT–F5111–00–35 27 – 1 5YP–F5919–00 29 – 11 1S9–F7440–20 34 – 33 1S9–F83B4–20 35 – 58 5VT–H3936–00 44 – 13 509–F3158–L0 24 – 9 1S9–F5168–00–33 28 – 1 5YP–F5924–00 29 – 12 5SD–F7441–00 34 – 35 1S9–F83B5–00 35 – 12 5VD–H3941–00 42 – 2 24 – 23 3AY–F5181–01 27 – 11 5YP–F5925–01 29 – 10 5SD–F7444–00 34 – 36 1S9–F83B5–10 35 – 12 5WP–H3955–00 42 – 7 5YP–F3170–00 24 – 6 28 – 8 5YP–F5937–00 29 – 7 5SD–F7445–00 34 – 28 1S9–F83B5–20 35 – 12 1S9–H3973–20 42 – 1 24 – 20 5TN–F5190–00 27 – 14 5YP–F5939–00 29 – 13 34 – 37 1S9–F83B6–00 35 – 20 5WP–H3975–30 42 – 10 1S9–F317J–00 32 – 33 28 – 11 1S9–F6143–10–P0 32 – 6 1S9–F7452–00 34 – 25 1S9–F83B6–10 35 – 20 5WP–H397X–00 42 – 4 278–F3181–50 24 – 10 1S9–F5304–00 30 – 23 1S9–F6143–10–P1 32 – 6 1S9–F7452–20 34 – 25 1S9–F83B6–20 35 – 20 5LW–H3980–00 33 – 10 24 – 24 1S9–F530K–00 30 – 8 1S9–F6143–10–P2 32 – 6 1S9–F7462–00 34 – 34 1S9–F842M–00 35 – 37 5B9–H4197–00 40 – 3 1S9–F331A–00 23 – 11 31 – 8 1S9–F6143–10–P3 32 – 6 1S9–F7462–20 34 – 34 1S9–F842N–00 35 – 39 1S9–H4310–10 40 – 1 1S9–F3340–00 24 – 29 1S9–F5311–00–35 30 – 1 1S9–F6143–10–P4 32 – 6 1S9–F8100–00 19 – 18 1S9–H1410–00 36 – 2 5B9–H4314–00 40 – 2 5YW–F3346–00 24 – 31 1S9–F5321–00–33 31 – 7 1S9–F6145–00–P0 32 – 10 1S9–F8217–00 32 – 4 1S9–H1450–00 36 – 1 3S4–H4374–00 40 – 4 1S9–F3391–00–P0 35 – 1 1S9–F5321–00–35 30 – 7 1S9–F6145–00–P1 32 – 10 1S9–F8227–00 32 – 5 1S9–H1800–00 37 – 1 5YP–H4710–00 41 – 1 1S9–F3391–00–P1 35 – 1 2S4–F5338–00–33 31 – 1 1S9–F6145–00–P2 32 – 10 1S9–F8311–00–P0 35 – 11 3AY–H1801–00 37 – 2 5YP–H4714–00 41 – 2 1S9–F3391–00–P2 35 – 1 5VD–F533A–00 30 – 12 1S9–F6145–00–P4 32 – 10 1S9–F8312–00–P0 35 – 19 3AY–H1828–00 37 – 4 5YP–H4721–00 41 – 5 1S9–F3391–00–P4 35 – 1 31 – 12 1S9–F6145–00–P5 32 – 10 1S9–F831Y–00 35 – 50 3AY–H182M–00 37 – 3 5YP–H4723–00 41 – 4 1S9–F3391–00–P5 35 – 1 1S9–F5351–00 30 – 13 1S9–F6210–00 32 – 1 1S9–F831Y–10 35 – 50 5YP–H183G–00 37 – 5 5YP–H4743–00 41 – 6 22F–F3411–00 23 – 4 31 – 13 1S9–F622F–00 32 – 27 1S9–F831Y–20 35 – 50 5TN–H1940–00 44 – 10 5YP–H5353–00 38 – 3 156–F3412–00 23 – 1 1S9–F5355–00 30 – 11 1S9–F622F–10 32 – 11 1S9–F8321–00 35 – 42 5YP–H1950–00 44 – 11 38 – 7 22F–F3412–00 23 – 3 31 – 11 1S9–F622G–10 32 – 12 1S9–F8322–00 35 – 43 1S9–H1960–00 44 – 8 1S9–H5546–00 44 – 2 5VV–F3416–00 23 – 6 1S9–F5364–00 30 – 6 5YP–F622H–00 32 – 26 1S9–F8328–00 35 – 60 5VD–H2101–00 43 – 5 1S9–H554A–00 44 – 1 156–F341E–01 23 – 2 31 – 6 5YP–F622K–00 32 – 15 1S9–F8328–10 35 – 60 5HU–H2110–10 43 – 4 5YP–H5752–00 44 – 17 22F–F341E–01 23 – 5 1S9–F5366–00 30 – 15 1S9–F6240–00 32 – 18 1S9–F8328–20 35 – 60 1S9–H2116–00 43 – 8 5SD–H5753–00 44 – 19 1S9–F3461–00 23 – 8 31 – 15 5SD–F6241–00 32 – 19 1S9–F832B–00 35 – 51 5WP–H2131–00 20 – 15 5SD–H5757–00 44 – 18 1S9–F3472–00 23 – 21 1S9–F5371–00 30 – 37 1S9–F6246–00 32 – 24 1S9–F832C–00 35 – 52 21 – 32 5YP–H5885–00 9 – 19 1S9–F4110–00 25 – 1 31 – 34 5YP–F6257–00 32 – 25 1S9–F832D–00 35 – 53 1S9–H2150–00 43 – 6 1S9–W0041–00 33 – 16 1S9–F4141–00 25 – 7 4NP–F5381–00 22 – 6 2S0–F6280–00 32 – 20 1S9–F832D–10 35 – 53 5WP–H2151–00 43 – 7 5YP–W0045–00 29 – 9 1S9–F4311–00 25 – 9 5YP–F5381–00 30 – 28 5WP–F6281–00 32 – 30 1S9–F832L–00 35 – 49 1S9–H2310–00 43 – 1 5YP–W0047–50 29 – 5 1S9–F4312–00 25 – 10 31 – 25 1S9–F6282–00 32 – 31 1S9–F832L–10 35 – 49 1S7–H2370–00 43 – 3 5YP–W0048–50 29 – 8 NUMERICAL INDEX www.oto-hui.com Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No 5YP–W0057–00 29 – 4 90160–05009 21 – 3 90201–068N7 26 – 7 90387–068S7 35 – 3 90480–15363 6 – 10 9290L–06200 42 – 6 1S9–WE140–01 2 – 1 21 – 11 90201–08609 1 – 17 90387–08812 10 – 17 90480–18418 35 – 15 93101–10804 12 – 24 1S9–WE141–00 2 – 2 32 – 7 90201–08612 10 – 15 90387–09801 35 – 16 35 – 26 93102–12808 18 – 5 1S9–XF83A–A0–0X 35 – 11 32 – 16 32 – 3 35 – 27 90501–030A0 14 – 8 93102–16802 13 – 13 1S9–XF83A–B0–1X 35 – 11 35 – 7 90201–086P8 19 – 6 90387–09803 22 – 12 90501–04801 15 – 14 93102–20805 16 – 27 1S9–XF83A–C0–2X 35 – 11 35 – 10 90201–088N6 30 – 40 90387–10277 27 – 10 90501–06022 17 – 7 93103–10800 5 – 2 1S9–XF83B–A0–0X 35 – 19 35 – 13 31 – 37 28 – 7 90501–06800 17 – 10 93106–20808 27 – 3 1S9–XF83B–B0–1X 35 – 19 35 – 22 90201–10118 33 – 3 90387–10805 34 – 43 90501–10245 34 – 12 28 – 3 1S9–XF83B–C0–2X 35 – 19 35 – 36 90201–10141 10 – 13 90387–127Y0 30 – 16 90501–125E9 18 – 14 93106–26823 30 – 17 5WP–XH25A–40 43 – 10 35 – 38 90201–101J1 19 – 7 31 – 16 90501–18576 7 – 6 31 – 17 90101–06278 30 – 14 35 – 41 27 – 13 90387–12836 30 – 32 90506–12001 30 – 9 93210–06807 18 – 19 31 – 14 90163–05803 8 – 18 28 – 10 31 – 29 31 – 9 93210–09807 4 – 2 90105–06061 8 – 6 90170–05302 3 – 10 90201–12019 15 – 15 90401–10812 33 – 2 90506–15001 30 – 10 93210–11804 1 – 15 90105–08850 1 – 16 3 – 13 90201–12023 22 – 7 90430–06817 1 – 4 31 – 10 93210–14899 12 – 8 90105–08863 19 – 5 90170–06184 30 – 35 90201–122H1 36 – 6 1 – 13 90506–23804 34 – 20 93210–19804 12 – 23 90105–08864 19 – 4 31 – 32 90201–126A7 18 – 15 1 – 26 90506–35003 34 – 6 93210–19809 5 – 15 90105–10036 23 – 9 90170–08258 30 – 22 90201–12817 18 – 11 90430–12801 44 – 7 90508–40801 34 – 10 93210–21802 44 – 4 90105–10323 22 – 14 31 – 22 90201–128A4 30 – 30 90445–07812 25 – 8 90560–10292 27 – 2 93210–26806 37 – 6 90105–10824 29 – 14 90179–06411 34 – 14 31 – 27 90445–08815 21 – 33 28 – 2 93210–32801 8 – 5 90109–06577 33 – 8 90179–08674 19 – 8 90201–15700 16 – 7 90445–08819 21 – 34 90560–12145 30 – 2 93210–32808 12 – 10 90109–08034 34 – 18 90179–10017 13 – 12 16 – 23 90445–09823 21 – 24 31 – 2 93210–34804 7 – 7 90109–08822 30 – 38 90179–10658 19 – 9 90201–158D1 34 – 7 90450–28801 6 – 16 91317–06014 14 – 9 93210–41041 30 – 5 31 – 35 90179–12659 15 – 16 90201–163H8 34 – 4 6 – 18 91317–06016 4 – 17 31 – 5 90110–06200 35 – 2 90179–14001 15 – 30 90201–167P7 15 – 10 90460–46206 8 – 21 13 – 10 93210–60801 7 – 11 90110–08199 34 – 32 90179–25033 23 – 7 90201–16803 13 – 6 90461–11099 38 – 11 36 – 4 93210–84800 5 – 6 34 – 41 90183–04005 21 – 6 90201–25021 14 – 4 90462–08805 12 – 6 91317–06025 17 – 4 93306–000Y2 5 – 10 90111–08807 29 – 2 35 – 24 90201–26802 16 – 17 90464–50800 35 – 46 36 – 3 93306–001X5 4 – 3 90116–08017 30 – 20 90183–05807 41 – 7 90202–05187 10 – 6 44 – 12 91317–06030 32 – 28 93306–002YC 16 – 25 31 – 20 90183–05811 20 – 10 90202–05188 10 – 7 90465–08805 8 – 19 91317–06100 1 – 22 93306–004XE 30 – 18 90119–05071 44 – 20 21 – 12 90202–05193 25 – 16 90467–08003 21 – 26 91317–10100 19 – 2 31 – 18 90119–06044 20 – 9 21 – 29 90202–15800 30 – 39 90467–08075 25 – 12 91401–20012 30 – 43 93306–004XW 16 – 9 21 – 15 32 – 8 31 – 36 90467–08801 8 – 4 31 – 40 93306–204YP 16 – 26 21 – 30 32 – 13 90206–06090 10 – 5 90467–09006 21 – 27 34 – 15 93306–252X3 16 – 10 90119–06051 8 – 23 35 – 4 90209–10131 42 – 3 25 – 11 91401–25015 34 – 30 93306–300X5 27 – 4 90119–06867 25 – 6 35 – 14 90209–17285 16 – 4 90467–10803 8 – 8 34 – 39 28 – 4 90149–06011 25 – 15 35 – 25 90209–18208 16 – 18 90467–10804 6 – 20 91401–30030 34 – 5 93306–301YT 30 – 4 90149–06030 43 – 11 35 – 35 90240–08145 34 – 29 90467–11019 8 – 16 34 – 8 31 – 4 90149–06829 4 – 13 90183–06802 8 – 22 34 – 38 90467–13805 8 – 28 91810–14809 1 – 20 93306–301YU 30 – 3 90150–06021 19 – 16 90185–10091 27 – 12 90249–12008 34 – 13 90467–13807 8 – 25 1 – 21 31 – 3 35 – 40 28 – 9 90280–03017 2 – 8 90467–15012 8 – 27 11 – 2 93306–305X7 2 – 7 90153–06803 1 – 3 90185–10154 23 – 10 90340–14820 12 – 7 90480–01803 6 – 14 12 – 3 93310–528X7 2 – 4 1 – 25 90185–10808 23 – 10 90340–14822 12 – 7 90480–01868 19 – 14 12 – 19 93340–212Y2 18 – 12 90159–03102 39 – 4 90201–05725 21 – 5 90340–32817 12 – 9 35 – 34 91811–10005 1 – 7 93410–20038 16 – 5 90159–06033 26 – 18 90201–06071 26 – 14 90340–32821 12 – 9 41 – 11 92017–05025 7 – 3 93410–22039 16 – 19 90159–06067 20 – 14 90201–06072 20 – 3 90387–06063 12 – 15 90480–13018 21 – 18 92907–04600 41 – 9 93450–16115 2 – 11 90159–06838 35 – 33 90201–06557 35 – 18 90387–06681 22 – 5 90480–13568 12 – 14 92907–06600 34 – 16 93503–16003 15 – 33 90160–05009 20 – 11 35 – 29 90387–06804 20 – 4 90480–13810 41 – 10 92907–08200 30 – 41 93602–08810 15 – 6 20 – 13 90201–06817 6 – 12 90387–06875 8 – 30 90480–14872 26 – 13 31 – 38 93604–10837 18 – 13 NUMERICAL INDEX www.oto-hui.com Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No Part No Ref No 93604–12831 17 – 5 95607–12200 31 – 26 97707–50016 39 – 8 93822–15811 16 – 28 9560M–06100 33 – 9 42 – 11 94107–17821 27 – 6 95614–12100 22 – 8 98507–04006 9 – 36 28 – 5 95617–08620 1 – 5 98507–04008 9 – 7 94108–17821 30 – 24 95707–06500 18 – 20 98507–04014 9 – 8 31 – 23 95707–08500 10 – 10 98507–05016 32 – 23 94222–17801 27 – 7 95707–10500 10 – 11 44 – 5 28 – 6 95707–12500 36 – 5 98507–05025 32 – 32 94225–17802 30 – 25 95807–06010 40 – 5 98507–06012 26 – 11 31 – 24 44 – 16 9850L–06008 42 – 5 94322–17801 27 – 8 95807–06012 22 – 4 98517–06012 16 – 12 30 – 26 23 – 13 9870M–04012 33 – 15 94414–17807 27 – 9 23 – 16 98980–06010 10 – 4 94416–17800 30 – 27 23 – 18 99009–15400 16 – 8 94568–93112 30 – 36 23 – 20 16 – 24 31 – 33 95807–06020 21 – 17 99009–28400 15 – 8 94568–A8096 4 – 10 35 – 17 99480–05010 4 – 4 94700–00867 1 – 18 35 – 28 95027–06010 4 – 9 35 – 44 16 – 30 95807–06025 12 – 13 43 – 9 95807–08035 10 – 14 95027–06012 5 – 12 95817–10140 19 – 3 95027–06014 1 – 11 95827–06014 18 – 8 95027–06020 1 – 12 22 – 11 6 – 4 95827–06016 6 – 11 95027–06025 5 – 11 20 – 2 5 – 13 95827–06020 26 – 21 95027–06050 5 – 14 95827–08016 34 – 22 9502L–06012 7 – 13 95827–08030 23 – 14 9502L–06020 7 – 10 95827–10045 10 – 12 9502L–06040 12 – 4 97007–06016 43 – 2 12 – 20 97007–06025 25 – 5 9502L–06045 11 – 5 97007–08016 32 – 2 9502L–06050 11 – 4 97027–08020 18 – 24 12 – 5 9702N–06016 8 – 31 12 – 21 97607–05216 42 – 8 9502L–06060 11 – 3 97607–06212 44 – 9 12 – 25 9760L–04212 33 – 11 9502N–06020 8 – 9 97707–40618 41 – 8 95304–08700 30 – 42 97707–50012 21 – 4 31 – 39 32 – 9 95307–06600 26 – 8 32 – 17 26 – 15 42 – 9 30 – 34 97707–50016 32 – 14 31 – 31 35 – 6 95307–08700 34 – 19 35 – 9 95607–10200 22 – 15 38 – 9 95607–12200 30 – 29 38 – 12 NUMERICAL INDEX www.oto-hui.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu kỹ thuật Exciter 2006 (côn tự động).pdf
Tài liệu liên quan