Quản lý nhà nước - Chương 5: Quy trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật

Quy trinh ban hanh văn bản của địa phương 1. HĐND các cấp: Điều 21 - 34 - HĐND cấp tỉnh: + Lập chương trình xây dựng NQ + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Thẩm định + Thẩm tra + Xem xét, thông qua

pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý nhà nước - Chương 5: Quy trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8/17/2011 1 Chương 5: QUY TRÌNH BAN HÀNH VBQPPL I. Quy trình chung II. Quy trình ban hành văn bản của CQNN trung ương 1. Luật, pháp lệnh: Điều 22 – 57 2. Các văn bản khác III. Quy trình ban hành văn bản của CQNN ở địa phương 1. Nghị quyết của HĐND các cấp 2. Quyết định, chỉ thị của UBND các cấp 8/17/2011 2 I. Quy trình chung 1. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc viết dự thảo VB. 2. Viết nội dung dự thảo văn bản 3. Tổ chức lấy ý kiến, chỉnh lý dự thảo VB 4. Thẩm định, thẩm tra dự thảo VB 5. Thông qua dự thảo VB, trình ký. II. Quy trình ban hành VB ở TU 1. Quy trình ban hành VB Luật - Lập chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh; - Soạn thảo - Thẩm tra - UBTVQH xem xét cho ý kiến; - QH thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua; - Công bố. 8/17/2011 3 Điều 87 Hiến pháp 1992 - Chủ tịch nước, UBTVQH, HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, MTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật ra trước QH. - ĐBQH có quyền trình kiến nghị về luật và các dự án luật ra trước Quốc hội. 2. Quy trình xây dựng NQ của UBTVQH: Đ 30 - 57 3. Chủ tịch nước: Điều 58 4. Chính phủ: Điều 59 - 66 5. TTCP: Điều 67 7. Bộ trưởng, thủ trưởng CQ ngang Bộ: Đ68 8/17/2011 4 8. Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC: Đ 70, 71 9. Hội đồng thẩm phán TANDTC: Điều 69 10.Tổng kiểm toán nhà nước: Điều 72 III. Quy trinh ban hanh văn bản của địa phương 1. HĐND các cấp: Điều 21 - 34 - HĐND cấp tỉnh: + Lập chương trình xây dựng NQ + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Thẩm định + Thẩm tra + Xem xét, thông qua 8/17/2011 5  HĐND cấp huyện - Soạn thảo - Lấy ý kiến - Thẩm tra - Xem xét, thông qua  HĐND cấp xã - Soạn thảo - Lấy ý kiến - Xem xét, thông qua 8/17/2011 6 2. UBND các cấp: Điều 35 – 48 - Cấp tỉnh: + Lập chương trình xây dựng QĐ, CT + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Thẩm định + Xem xét, thông qua - Cấp huyện: + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Thẩm định + Xem xét, thông qua 8/17/2011 7 - Cấp xã: + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Xem xét, thông qua  Tại Kỳ họp thứ 7 - QH 12, chỉ riêng Bộ tư pháp là chuẩn bị đến 5 dự án luật trong đó có 3 dự án luật trình QH thông qua, đó là Luật nuôi con nuôi, Luật THA hình sự, Luật tiếp cận thông tin và hai dự án luật trình QH cho ý kiến đó là Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật phòng, chống buôn bán người.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_1368_928.pdf
Tài liệu liên quan