Nguyên tắc xác định mật độ lâm phần

Thông qua kết quả trồng rừng ở mật độ khác nhau để xác định mật độ trồng rừng và mục đích kinh doanh thích hợp. Phương pháp này là đáng tin cậy nhất. Hiện nay phần lớn các thí nghiệm mật độ do khoảng cách mật độ được chọ không hợp lý và thu được những kết luận có nhiều mâu thuẫn trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của Wu Zeng Zhi đã đề ra một nguyên tắc chung tuân theo những thí nghiệm về mật độ. Trước hết là nguyên tắc chỉ số (hoặc cấp số hình học). Tỉ lệ mọc, tỉ lệ chết, tỉ lệ sống biến đổi sinh thường của cây trong một quần thể sinh vật không theo một biến đổi cấp số toán học mà theo một chỉ số hoặc theo một cấp số hình học. Cho nên khi nghiên cứu mối quan hệ mật độ quần thể và sản xuất cũng phải xem sét quy luật biến đổi của chỉ số đó nó vốn được quyết định bởi thuyết Malthus nhưng cho đến nay nhiều thí nghiệm về mật độ thường mang tính thực dụng cự tuyệt thuyết ấy. Kết quả là trong thiết kế thí nghiệm đã bước qua phạm vi mật độ không chỉ không đếm xỉa phạm vi mật độ mà còn đưa ra những ý khác nhau. Hai là điều kiện chất lượng hạt phải đồng đều. Rất nhiều nghiên cứu lâm phần phải đồng loài đồng tuổi chất lượng cây con phải đồng đều. Điểu kiện sinh trưởng cũng phải đồng đều nghĩa là trong một điều kiện lập địa đồng đều chỉ có mật độ là khác nhau. Ngoài ba điều kiện trên còn phải theo một nguyên tắc thống kê thí nghiệm đồng ruộng và nguyên tắc thiết kế

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc xác định mật độ lâm phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyên tắc xác định mật độ lâm phần.pdf
Tài liệu liên quan