Mvtktt_lt_13_6646

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hai viền có khoá, ghi thứ tự ký hiệu đ¬ường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may khoá lên miệng túi của túi hai viền kéo khoá? Tại sao khi may xong miệng túi bị hở khoá? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mvtktt_lt_13_6646, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 13 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Trình bày tính chất lý hóa của xenlulo (vải bông). b. Vẽ hình biểu diễn kiểu dệt vân điểm biến đổi tăng đều 3/3. Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) a. Thân trước quần âu nữ xăng ly ống côn (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Dq = 94 Vb = 74 Vđ = 48 Cđ = 1 Dg = 54 Vm = 88 Vố = 32 b. Thân sau áo sơ mi nữ cổ sen tròn (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Da = 58 Vc = 36 Vm = 88 Cđng = 1,5 Des = 36 Vng = 86 Xv = 3,5 Cđb = 1 Rv = 36 Vb = 72 Cđn = 0 Cđm = 2 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hai viền có khoá, ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may khoá lên miệng túi của túi hai viền kéo khoá? Tại sao khi may xong miệng túi bị hở khoá? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_13_6646.doc
  • docda_mvtktt_13_1123.doc
Tài liệu liên quan