Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát theo kết quả

Tìm kiếm bộ chỉ số nhỏ nhất có thể phản ánh bản chất của các chủ đề chính Nên tập trung vào kết quả cuối cùng, hiệu quả và giá trị tương xứng với đồng tiền Dữ liệu giám sát chỉ có ích khi nó được sử dụng cho các quyết định quản lý và thiết lập trách nhiệm giải trình Chính vì vậy, trình bày kết quả giám sát và dữ liệu cần được chỉnh sửa cho các đối tượng sử dụng khác nhau Nhà quản lý cao cấp Công chúng ...

ppt28 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát theo kết quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát theo kết quả Khái niệm và thuật ngữ Ví dụ: Chỉ số đánh giá kết quả Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát theo kết quả cho CCHC Bài trình bày cho các cán bộ chuyên trách về CCHC, Việt Nam tháng 7 năm 2006 NGười trình bày Klaus Kirchmann, VIE/01/024 * Khái niêm cơ bản về: Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta muốn đi tới đâu? Làm thế nào để đến được đó? Làm thế nào để biết chúng ta đã đến được đó? Chúng ta đang ở đâu Chúng ta muốn đi tới đâu Làm thế nào để đến được đó Giám sát Đánh giá 1. Khái niệm và thuật ngữ Phân tích tình huống Lập KH chiến lược Tầm nhìn * Định nghĩa về Giám sát + Đánh giá Đo lường tiến độ đang diễn ra so với kế hoạch Đo lường kết quả cuối cùng so với kế hoạch Nơi chúng ta bắt đầu Kết quả cuối cùng Tiến độ Giám sát Đánh giá 1. Khái niệm và thuật ngữ * Mục đích của việc Giám sát + đánh giá Giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định về quản lý dựa trên những số liệu và thực tế khoa học Trách nhiệm giải trình Giúp cơ quan tài trợ và những người phải nộp thuế biết chi tiêu công đã mang lại kết quả gì. Trách nhiệm giải trình 1. Khái niệm và thuật ngữ Dữ liệu giám sát chỉ có ích khi nó được sử dụng cho các quyết định quản lý và thiết lập trách nhiệm giải trình * “Dựa theo kết quả”có nghĩa là gì? Có 1 hiểu biết chung về kết quả Vậy, nó quan trọng như thế nào? Dường như từ trước đến nay chúng ta chưa giám sát theo kết quả? Lưu ý phân biệt giữa các cấp độ và loại kết quả khác nhau: Kết quả đầu ra – kết quả cuối cùng – tác động Hiệu lực - hiệu quả - Giá trị tương xứng với đồng tiền 1. Khái niệm và thuật ngữ * Các cấp độ của mục tiêu (lập kế hoạch) và kết quả (giám sát) 1. Khái niệm và thuật ngữ * Kết quả đầu ra 1. Khái niệm và thuật ngữ * Kết quả cuối cùng 1. Khái niệm và thuật ngữ * Tác động 1. Khái niệm và thuật ngữ * KQ đầu ra – KQ cuối cùng – Tác động Các chỉ số sau thuộc cấp độ nào? Số Cơ quan một cửa trong tỉnh Tăng GDP Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai Mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ Tỉ lệ bệnh nhân phải trả các chi phí không chính thức Số hộ nghèo 1. Khái niệm và thuật ngữ * Những bài học từ kinh nghiệm quốc tế 1 Tập trung vào giám sát kết quả cuối cùng Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cấp quan trọng phải tập trung là kết quả cuối cùng Là thông tin có ích nhất cho quản lý Có ích cho việc xây dựng trách nhiệm giải trình 1. Khái niệm và thuật ngữ * Loại kết quả Các mục tiêu chung trong quảnlý công là tăng cường hiệu lực, hiệu quả Hiệu quả: chi phí đơn vị của kết quả đầu ra (ví dụ. Chi phí thu rác thải tính theo đơn vị tấn) Hiệu lực: mức độ đóng góp của kết quả đầu ra cho việc hoàn thành các kết quả cuối cùng dự kiến Giá trị tương xứng với đồng tiền: giá trị của các kêt qủa (kết quả cuối cùng và tác động) trong mối tương quan với chi tiêu công 1. Khái niệm và thuật ngữ * Đầu vào hoạt động KQ Đầu ra KQ cuối cùng Tác động Mục tiêu Các tác động khác Hiệu quả Hiệu lực Giá trị tương xứng với đồng tiền Khuôn khổ giám sát theo kết quả 1. Khái niệm và thuật ngữ CCHC * Bài học từ kinh nghiệm quốc tế 2 Tập trung vào hiệu quả và giá trị tương xứng với đồng tiền Hầu hết các thực tiễn quốc tế tập trung vào hiệu quả cung cấp dịch vụ (chi phí đơn vị), ví dụ Chi phí thu rác thải tính theo đơn vị tấn ... Và ngày càng tập trung vào giá trị tương xứng với đồng tiền: chi tiêu công như vậy đã mang lại gì 1. Khái niệm và thuật ngữ * Chỉ số đánh giá kết quả so sánh Quản lý theo kết quả và giám sát theo kết quả ngày càng chiếm phần quan trọng trong CCHC Dự án VIE/01/024 đang đề xuất thử nghiệm một sáng kiến mới „Chỉ số đánh giá kết quả so sánh“ Đo lường kết quả hoạt động của chính quyền địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ So sánh kết quả hoạt động của các tỉnh với nhau theo thời gian Mục tiêu Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ Minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý công 2. Ví dụ: Chỉ số đánh giá kết quả * Ví dụ quốc tế Anh: „Đánh giá kết quả toàn diện “ về chính quyền địa phương thông qua một hệ thống chỉ tiêu và chỉ số do trung ương quản lý Chỉ số về dịch vụ công Đánh giá tổ chức Tập trung vào giá trị tương xứng với đồng tiền Xếp hạng chính quyền địa phương Canada: „Đo lường kết qủa cấp thành phố“ Chỉ số về dịch vụ công (tập trung vào hiệu quả) So sánh kết quả của tỉnh này so với tỉnh khác theo thời gian 2. Ví dụ: Chỉ số đánh giá kết quả * Nội dung: Đo lường kết qủa của: Dịch vụ công Giáo dục Y tế Kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Dịch vụ môi trường Trợ cấp và an sinh xã hội Dịch vụ hành chính (một cửa) Hành chính Dịch vụ trong nội bộ chính quyền Nhân lực Tài chính Kiểm soát nội bộ Đánh giá tổ chức Quản lý theo kết qủa Thành tựu (tác động) 2. Ví dụ: Chỉ số đánh giá kết quả * Ví dụ chỉ số đánh giá kết quả thang điểm 100 Tổng Giáo dục Y tế vv.. Dịch vụ Nội bộ Đánh giá Tổ chức 2. Ví dụ: Chỉ số đánh giá kết quả * Hướng dẫn từng bước xây dựng một hệ thống giám sát theo kết quả Xây dựng khái niệm Xây dựng chỉ số cho các câu hỏi then chốt Phân công nhiệm vụ Phân bổ ngân sách giám sát và đánh giá Xác định các thủ tục và tiêu chuẩn báo cáo 3. Hướng dẫn từng bước * 1) Xây dựng đề cương Giám sát và đánh giá trong CCHC Tài liệu đề cương làm rõ: Mục tiêu và chiến lược Giám sát chính sách và kế hoạch nào? Tăng cường chất lượng thực hiện CCHC của cấp địa phương? Dịch vụ công hiệu quả, hiệu lực hơn? Cơ cấu của hệ thống giám sát và đánh giá Giám sát lĩnh vực và cấu phần nào? So sánh các địa phương theo thời gian? Bao gồm đánh giá tổ chức? Liên hệ với các khía cạnh quản lý khác: xác định tầm nhìn, lập kế hoạch chiến lược, lập dự toán ngân sách, cơ chế phản hồi của người... Trách nhiệm chỉ đạo quá trình tư vấn xác định chỉ số; xác định và xử lý dữ liệu; sử dụng thông tin giám sát Đạt được sự đồng thuận rộng rãi về tài liệu đề cương 3. Hướng dẫn từng bước * 2a) Xác định các câu hỏi then chốt Đầu tiên, xác định các câu hỏi then chốt cho mỗi lĩnh vực cần giám sát. Hầu hết mỗi lĩnh vực đều có năm câu hỏi: Cơ hội và tiếp cận công bằng cho tất cả? Chất lựợng? Mức độ hài lòng của công dân? Chi phí đơn vị? Giá trị tương xứng với đồng tiền?? 3. Hướng dẫn từng bước * Tìm kiếm bộ chỉ số nhỏ nhất có thể phản ánh bản chất của các chủ đề chính Nên tập trung vào kết quả cuối cùng, hiệu quả và giá trị tương xứng với đồng tiền 2b) Xây dựng các chỉ số 3. Hướng dẫn từng bước * 2b) Ví dụ về chỉ số (GIÁO DỤC ) 3. Hướng dẫn từng bước * 2c) Kiểm tra chất lượng chỉ số 3 tiêu chí chất lượng quan trọng nhất: Tính thích hợp (ứng dụng cụ thể?!) Thông tin có thực sự thích hợp cho việc đưa ra các quyết định quản lý quan trọng và cụ thể không? (tập trung vào kết quả cuối cùng, hiệu quả và giá trị tương xứng với đồng tiền)? Thông tin có hữu ích để thiết lập trách nhiệm giải trình không? Chấp nhận Tính sở hữu của thực thể bị giám sát Tính khả thi Nỗ lực, thời gian và chi phí của giám sát; nên nhớ giám sát chuẩn rất tốn kém! 3. Hướng dẫn từng bước * 3) Phân công trách nhiệm Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho Nhóm công tác quản lý quá trình theo phương pháp tiếp cận tham khảo ý kiến Chuyên gia thu thập dữ liệu Cơ quan nghiên cứu tổ chức điều tra (nếu cần) Chuyên gia xử lý và phân tích dữ liệu Báo cáo Sử dụng báo cáo và thông tin giám sát 3. Hướng dẫn từng bước * 4) Phân bổ ngân sách cho Hệ thống giám sát và đánh giá Giám sát và đánh giá là tốn kém! Nhiều lúc, các hoạt động giám sát, đánh giá không được tính đến trong lúc dự toán ngân sách Chất lượng giám sát, đánh giá yếu vì không đủ nguồn lực Đối với nhiều chỉ số, thông tin cơ sở là cần thiết. Điều này cần được cân nhắc trong dự tóan ngân sách 3. Hướng dẫn từng bước * 5) Xác định các thủ tục và tiêu chuẩn báo cáo Chính vì vậy, trình bày kết quả giám sát và dữ liệu cần được chỉnh sửa cho các đối tượng sử dụng khác nhau Nhà quản lý cao cấp Công chúng ... Dữ liệu giám sát chỉ có ích khi nó được sử dụng cho các quyết định quản lý và thiết lập trách nhiệm giải trình 3. Hướng dẫn từng bước * Một vài công cụ, lập KH, giám sát và đánh giá Phân tích mô hình SWOT Phân tích vấn đề, cây vấn đề Phân tích các bên liên quan Tầm nhìn Thứ tự mục tiêu Lập kế hoạch hành động chiến lược Phân tích rủi ro Khung lô gíc 3. Hướng dẫn từng bước *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptresults_based_monitoring_in_par_klaus_8776.ppt