Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten

Thông thường phần tử chủ động cộng hưởng tương ứng với chiều dài Có dạng dipole thường hoặc dipole bẻ vòng. 0, 45 0,49 ÷ ? Trong khi đó các phần tử hướng xạcó chiều dài khoảng và chúng không nhất thiết phải có chiều dài bằng nhau. 0, 4 0, 45 ÷ ? Khoảng cách giữa các phần tử hướng xạ khoảng và chúng cũng không nhất thiết phải cách đều nhau. 0,3 0, 4 ÷ ? Chiều dài phần tử phản xạ lớn hơn phần tử chủ động và nó cách phần tử chủ động khoảng 0, 25?

pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ LOẠI ANTEN 1. Dipole dải rộng 2. Anten Yagi 3. Anten Helic 5. Anten parabol 6. Anten vi dải 1. Dipole dải rộng ™ Băng thông của anten – Pattern bandwidth – Impedance bandwidth ™Dipole dải rộng ¾Dipole có đường kính lớn ¾Dipole dạng nón kép ¾Dipole bẻ vòng Dipole dải rộng ¾Dipole có đường kính lớn 2 l λ< 2 l λ= 2 l λ> ¾Dipole dạng nón kép Trở kháng vào của dipole nón kép có chiều dài hữu hạn Một số dạng dipole nón kép cải biên ¾Dipole bẻ vòng Trở kháng vào của dipole bẻ vòng Trường hợp: 2 l λ= tZ →∞ 0tI⇒ = Mode đường truyền sóng: Mode anten: / 2 a dipole VI Z = I tổng: / 20 2 2. a in t dipole I VI I Z = + = + 4.in dipole in VZ Z I ⇒ = = Trường hợp tổng quát: Dipole được nối với nguồn có trở kháng 75SZ = Ω Dipole bẻ vòng được nối với nguồn có trở kháng 300SZ = Ω Một số dạng Monopole 2. Anten Yagi Thông thường phần tử chủ động cộâng hưởng tương ứng với chiều dài Có dạng dipole thường hoặc dipole bẻ vòng. 0,45 0,49λ÷ Trong khi đó các phần tử hướng xạcó chiều dài khoảng và chúng không nhất thiết phải có chiều dài bằng nhau. 0,4 0,45λ÷ Khoảng cách giữa các phần tử hướng xạ khoảng và chúng cũng không nhất thiết phải cách đều nhau. 0,3 0,4λ÷ Chiều dài phần tử phản xạ lớn hơn phần tử chủ động và nó cách phần tử chủ động khoảng 0,25λ Xét một anten Yagi: Kết quả mô phỏng một anten Yagi: Anten Yagi với các chấn tử vòng 3. Anten Helic 4. Anten Parabol Minh họa một số mặt parabol Mặt phản xạ Hệ số định hướng : Với G là hàm định hướng của bộ kích thích theo góc 'θ Anten parabol với mặt phản xạ phụ 5. Anten Vi dải Hình dạng anten vi dải Kích thích anten vi dải Phân tích anten vi dải: Mơ hình đường truyền sĩng Mơ hình hộp cộng hưởng Mơ hình đường truyền sĩng Mơ hình hộp cộng hưởng Anten vi dải với phân cực trịn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_cac_loai_anten_3_804_1_5176.pdf
Tài liệu liên quan