Hướng dẫn sửa chữa điện thoại NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100

NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100 I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN D200 : CPU N101 : IC sạc N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi (rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím) N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn) N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh) D210 : Flash, Ram, Rom N400 : Cổng hồng ngoại X302 : Tiếp xúc ổ sim X300 : Tiếp xúc màn hình V350 : Diot (bảo vệ) B301 : Chuông N702 : Công suất (PA) G502 : Dao động 26 MHz G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng) N100 : IC nguồn Ký hiệu: Supply power line : đường nguồn RX signal : Đường thu sóng TX signal plow : Đường phát sóng LO signal line : Đường dao động II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103 Chân số 16 (N310) R350, R3517  R352 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350 Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12. Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200 5. Hàn lại IC N310 6. Thay IC N310 G12 (D200)7. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310) III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω 2. Hàn lại chân chuông 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103. 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại 5. Hàn lại N310. 6. Thay N310.

doc39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 4228 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sửa chữa điện thoại NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100 I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN D200 : CPU N101 : IC sạc N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi (rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím) N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn) N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh) D210 : Flash, Ram, Rom N400 : Cổng hồng ngoại X302 : Tiếp xúc ổ sim X300 : Tiếp xúc màn hình V350 : Diot (bảo vệ) B301 : Chuông N702 : Công suất (PA) G502 : Dao động 26 MHz G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng) N100 : IC nguồn Ký hiệu: Supply power line : đường nguồn RX signal : Đường thu sóng TX signal plow : Đường phát sóng LO signal line : Đường dao động II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103 Chân số 16 (N310)à R350, R3517 à R352 à4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350 Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12. Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200 5. Hàn lại IC N310 6. Thay IC N310 G12 (D200)à7. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310) III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω 2. Hàn lại chân chuông 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103. 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại 5. Hàn lại N310. 6. Thay N310. 7. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 3 (N310) đến chân D9 (D200) 8. Hàn lại CPU và thay CPU. IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng VOM kiểm tra các Led 2. Hàn lại chân các đèn Led 3. Kiểm tra điện áp của VBAT tại cực dương của các bóng đèn. Nếu một trong các bóng đèn không có điện áp thì ta nối tới cuộn day L103. đến chân số 9 (N310). Nếu đứt thì nối lại.®4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (bóng đèn) (R310).(R310 chỉnh độ®5. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8 (N310) sáng tối của đèn, muốn chỉnh sáng hơn thì thay điện trở 12k xuống 10k hoặc 5k. Nếu tháo bỏ sẻ bị cháy 6. Hàn lại N310 7. Thay N310 C12 (CPU)®8. Kiểm tra đường mạch in chân số 7 (N310) 9. Hàn lại CPU và thay CPU V/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng vom kiểm tra các Led. 2. Hàn lại chân các Led 3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ C310 4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13 (N310). Nếu đứt thì ta nối lại 12k®5. Kiểm tra điện trở R311 nằm trong khoảng 10k R311®6. Kiểm tra đường mạch in từ chân 14 (N310) C12 (CPU)®7. Kiểm tra đường mạch từ chân số 15 (N310) 8. Hàn lại N310 và thay N310 9. Hàn lại CPU - Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic ≈ 1,2k 2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic. 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (mic) → mass. 4. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R268→C263→A3(N250) 5. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R267→C262→B3(N250) 6. Kiểm tra và hàn lại L287, R268, C287, C276, C278, C274, C263, C262, R267 7. Tháo bỏ các tụ lọc C276, C278, C274. 8. Hàn lai CoBBa 9. Thay CoBBa ( giải mã) VII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa ≈ 30 Ω 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa 3. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1, 2 ( Loa) tới L271, L272→C291, C292 4. Kiểm tra và hàn lại L271, L272, C291, C292. 5. Hàn lại CoBBa 6. Kiểm tra đường mạch in từ C292→chân D2(N250) 7. Kiểm tra đường mạch in từ C291→chân D1(N250) 8. Thay CoBBa(giải mã) VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh màn hình và vệ sinh tiếp board 3. Thay tiếp xúc màn hình và thay thử màn hình 4. Kiểm tra đường mạch của các chân màn hình : LCD-RST, VOUT, GND, OSC, LCD-CS, LCDD/C, GENS-I/O, GENS-CLK, VBB. 5. Chạy lại chương trình 6. Hàn lại CPU 7. Thay CPU IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh sim 2. Vệ sinh tiếp xúc ổ sim và nâng cao chấu sim 3. Kiểm tra R125, R124, R126, C127, C128, V104 4. Kiểm tra đường mach in từ: Chân 2 (X302) → R124§ Chân 3(X302) → R126§ Chân 4 (X302) →GND§ Chân 5 (X302) → C127,C128→ chân 1(X302)§ Chân 6 (X302) → R125§ 5. Hàn lại ổ sim 6. Tháo bỏ V104 7. Hàn lại ic nguồn, thay ic nguồn 8. Chạy lại chương trình 9. Hàn lại CPU. Kiểm tra đường mạch từ ic nguồn qua CPU 10. Thay CPU X/ SẠC KHÔNG VÀO 1. Thay thử sạc và vệ sinh chấu cắm sạc 2. Nâng cao tiếp xúc sạc 3. Kiểm tra F101,L104,V100,C103,C104 4. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1( tiếp xúc sạc ) → mass 5. Kiểm tra đường mạch từ chân số 2( tiếp xúc sạc ) → F101 → L104 → C103 → C104 → A5,A4,A3,A2(N101) 6. Tháo bỏ V100 (bảo vệ),C103,C104 7. Hàn lại Ic sạc N101, thay N101 8. Thay Ic sạc N101 9. Hàn lại Ic nguồn 10. Kiểm tra đường mạch in từ chân C1,D1(N101) →B1(N100) 11.Thay Ic nguồn XI/ MẤT NGUỒN Khái quát: Nhiệm vụ của IC nguồn là cung cấp nguồn cho các bộ phận khác trong máy . Nó phải cần có điện áp cấp cho nó (Chính là pin). IC nguồn cần điện áp VBAT để chạy§ CPU cần điện áp VBB, VCORE§ Flash cần điện áp VBB§ Haga cần điện áp : VCXO, VRX, VSYN1, VSYN2, VREF§ Điện áp vào: VBAT ≥ 3,6v Điện áp ra: VBB = 2.8v§ VCORE=1,9v§ VCXO =2,8v§ 1. Kiểm tra điện áp pin ≥ 3,6v 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin 3. Dùng Vom kiểm tra nút nguồn 4. Kiểm tra điện áp ngõ vào VBAT ≥ 3,6v 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra VBB = 2.8v=C159§ VCORE=1,9v=C158§ VCXO =2,8v =C156§ Nếu một trong các áp trên không đúng => Hàn lại IC nguồn N100 6. Thay IC nguồn N100 7. Kiểm tra dao động 13MHZ ( tại L800) 8. Kiểm tra dao động 26MHZ ( tại C833 = C830 = 26MHz), nếu không có hàn lại G502 hoặc G830 (khác sima 8210…) 9. Thay G502 hoặc G830 (sima 5210) 10. Hàn lại N505 (Haga) 11. Thay Haga 12. Chạy lại chương trình 13. Hàn lại CPU 14. Hàn lại Flash 15. Thay CPU, thay Flash XIII/ MẤT SÓNG PHẦN PHÁT SÓNG L504® A1, B1 (chạy đường 900) ® H3, J3, H4, G3 (N605) ®G3, F3 (N250) ® C860 ® L506 ® V801 ® C863 ® R758 ® T750 ® R710 ® Z700 ® R712 ® T700 ® Anten® Z670 ® C744 ® L553 ® N702 ®R723 1. Vệ sinh tiếp xúc Anten 2. Nâng cao tiếp xúc Anten 3. Kiểm tra điện áp VREF = C155 = 2,8 V§ Vcobba = C154 = 2,8V§ VTX = C152 = 2,8 V§ VRX = C153 = 2,8V§ VSYN1 = C151 = 2,8V§ VSYN2 = C150 =2.8V§ VCP = C157 = 5V = C108 (5210)§ Khi mà máy tìm sóng không có thì sẽ có được 5 áp trên. Máy tìm sóng rất nhanh nên đo tụ rất nhanh 4. Hàn lại Haga (N505), hàn Duplex 5. Hàn Cobba (N250) 6. Thay Haga, Duplex 7. Hàn công suất 8. Thay Cobba (đồng bộ chạy lại chương trình) XIV/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Ký hiệu: Row: vòng trong / Col: vòng ngoài 1. Vệ sinh tiếp xúc phím 2. Kiểm tra đường mạch vòng trong của phím: E2 (D200)® F4 (D200); 3,6,9,# ® F3(D200) 2,5,8,0 ® F2 (D200); 1,4,7,* ® Right ¯­ F1 (D200); Left ®Send, end 3. Kiểm tra đường mạch vòng ngoài của phím D2(D200)® D3(D200); Right ,*, 0, # ®, 7,8,9 ¯ D4(D200); end ,® ,4,5,6 ­ C4(D200); Send ,®Left ,1,2,3 Nếu đường mạch vòng trong, vòng ngoài nào đứt ta nối lại 4. Hàn lại CPU - Thay CPU NOKIA DCT4 : 8310, 6500, 6510, 8910 I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN D200 : IC Nguồn ( Gồm nguồn, CoBBa, Sạc, ngoại vi) D450 : Flash D400 : CPU X303 : Tiếp xúc bàn phím X300 : Tiếp xúc màn hình B301 : Chuông B300 : Pin Backup S300 : Nút nguồn B200 : Tạo dao động cho IC nguồn Z301 : IC đệm bàn phím X101 : Tiếp xúc bàn phím X386 : Tiếp xúc ổ sim G650 : Tạo dao động cho phần sóng G660 : Dao động 26MHZ N356 : Điều khiển Radio N600 : IC trung tần ( Haga) N700 : Công suất Z500 : Duplex X100 : Tiếp xúc sạc, rung, mic. II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung 3. Kiểm tra điện áp tại chân số 1(Tx rung) Nếu không có ta nối tới tụ C202 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (Tx rung) đến C115 đến C114,C108 đến G3(D200) 5. Hàn lại IC nguồn D200. 6. Chạy lại chương trình 7. Thay IC D200 ( phải giải mã vì có CoBBa) III. KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Kiểm tra VBAT tại chân 1 của chuông. Nếu tại chân 1 không có điện áp thì ta nối tới R200. 3. Kiểm tra đường mạch từ chân 2( chuông) → C308 → C307 → C306 → G2 (D200). 4. Hàn lại chân chuông 5. Chạy lại chương trình 6. Hàn lại IC nguồn 7. Thay IC nguồn (Giải mã) IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng Vom kiểm tra các bóng đèn 2. Hàn lại chân Led 3. Hàn lại V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307 4. Kiểm tra điện áp VBAT tại V329, R307, R304 Nếu đứt ta nối tới tụ C202 5. Kiểm tra đường mạch in từ V301 → chân (+) của đèn 6. Kiểm tra đường mạch từ chân số 5(V301) → R305 → F3(D200) 7. Chay lại chương trình 8. Hàn lại D200 9. Thay D200 (Giải mã) V/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic 2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic 3. Hàn lại linh kiện C105, Z100, L105, R157, C151(Tụ đôi) 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 1 mic đến L105 → R157 → C151 → j1,j2 (D200)§ chân số 2 mic →Z100 → GND§ 5. Kiểm tra các linh kiện C105, L105, R157, C151 6. Hàn IC nguồn 7. Chạy lại chương trình 8. Thay IC nguồn (giải mã) VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa 3. Hàn lại linh kiện L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Trở đôi) 4. Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 → L151 → C160 → R164§ Chân 2 → L151 → C160 → C156, C152, C160 → R164§ 5. Kiểm tra các linh kiện L151, R164, C160, C152, C156 6. Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C160, C156 7. Kiểm tra đường mạch từ R164 → M1, M2(D200) 8. Chạy lại chương trình 9. Hàn lai IC nguồn (D200) 10. Thay D200 ( giải mã) VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC 1. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu sạc 2. Hàn lại linh kiện: C100, C103, V100, L100, F100 3. Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 → F100 → L100 → C100 → C103 → V100§ Chân 2 → mass§ 4. Kiểm tra đương mạch in từ: V100 → M9, P9, L6 (D200) → N10, P10, L9 → R200 → VBAT 5. Tháo bỏ C100, C103, V100 6. Chạy lại chương trình 7. Hàn lại D200. 8. Thay D200 (giải mã). VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc màn hình 2. Hàn laị chấu tiếp xúc 3. Thay thử màn hình 4. Kiểm tra các tụ C832, C303 và hàn lạI X300 (Dùng mỏ hàn) 5. Kiểm tra đường mạch in từ: C382® Chân 8(Tx màn hình) § C303 (Tụ đôi) = VIO= 1.8 V® Chân 7(Tx màn hình) § C303(Tụ đôi) = VFLASH 1 = 2.8 V® Chân 6(Tx màn hình) § C6 (D400)® Chân 5(Tx màn hình) § B6 D400)® Chân 4(Tx màn hình) § GND® Chân 3(Tx màn hình) § C7 (D400)® Chân 2(Tx màn hình) § A7 (D400)® Chân 1(Tx màn hình) § 6. Chạy lạị chương trình 7. Hàn lạị CPU 8. Thay CPU Chú ý: Nếu chọn file chạy không đúng cũng có thể trắng màn hình. IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh sim card 2. Vệ sinh và nâng cao ổ sim 3. Hàn lại các chân ổ sim 4. Hàn lại R388 5. Kiểm tra đường mach in từ : C389® J389® Chân 1 (X386) § A2(D200)® R1(R388) ® J387® Chân 2 (X386) § B3(D200)® R2(R388) ® J388® Chân 3 (X386) § B2(D200)® R3(R388) ® J386 ® C386® Chân 4 (X386) § Chân 5 (X386) không dùng§ GND® Chân 6 (X386) § 6. Nối dây R388 (Từ dấu chấm của R388 ta nối dây theo chiều kim đồng hồ : 7. Hàn lại D200 8. Thay D200 (Giải mã) X/ RADIO (N356) 1. Kiểm tra rack cắm phone 2. Kiểm tra áp: Vflash 2 = C367 =2.8V cấp cho N356 tại chân 8, 23, 25. Nếu không có thì ta nối dây tới tụ C204 do IC nguồn cấp ra áp . Nếu tại C204 ko có áp Vflash 2 thì hàn lại hoặc thay IC nguồn. 3. Dao động Z357, Z358, Z356 quản lý và phân chia kênh. 4. Kiểm tra đường mạch in tại: ANT® Chân 47(N356) § GND® R380® Chân 42(N356) § 5. Hàn lại các tụ điện và điện trở. 6. Hàn lại N356, thay N356. XI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN 1. Vệ sinh board tiếp xúc bàn phím 2. Vệ sinh tiếp xúc X303 3. Hàn lại Z301 D400® Z301®4. Kiểm tra đường mạch từ tiếp xúc X303 5. Thay Z301 6. Hàn lại D400 7. Thay D400 XII/ MẤT NGUỒN 3.6 v³1. Kiểm tra điện áp viên pin 2. Vệ sinh tiếp xúc pin và nâng cao tiếp xúc 3. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch: GND® Chân 1(S300) § P7(D200)®R301®C312® Chân 2(S300) § 3,6v³4. Kiểm tra điện áp ngõ vào C202 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra: VIO = C207 = 1.8V§ VCORE = C208 = 1.8 V§ VR3 = C227 = 2.8 V§ Nếu 1 trong 3 điện áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn 6. Thay IC nguồn 7. Kiểm tra dao động 26MHZ tại C660. Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại G660 , thay G660. 8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại trung tần N600. 9. Thay trung tần N600 10. Chạy lại chương trình cho Flash 11. Hàn lại CPU 12. Hàn lại Flash 13. Thay CPU 14. Thay Flash XIII/ MẤT SÓNG PHẦN THU SÓNG Loa® C13,D12 (D200) M1,M2 ® G5,G6 ® C9,B9 (N600) ® C506,C505 ® Z501 ® C502 ® V500 ® C501 ® L502 ® Z520 ® Z500 ®Anten PHẦN PHÁT SÓNG: H3,J3,G3, H4®R607, R608 ®E11, G14, E12, E14®J1,J2 (D200) ®Mic 1®4 (N700)21®Z700 ®C701,C702 ®R706, R701 ®(N600)A1,B1 anten®16(Z500)12 ®C716®(L750)7 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 2. Kiểm tra các điện áp: VRIA = C221 ≈ 5v§ VR4 = C222 = 2.8v§ VR5 = C226 = 2.8v§ VR6 = C225 = 2.8v§ VRT=VR7 = C224 = 2.8v§ 3. Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 4. Thay D200 (giải mã) 5. Hàn lại trung tần 6. Thay trung tần 7. Kiểm tra và thay Duplex 8. Nếu không có sóng ra thì thường hư công suất. Kiểm tra và thay công suất. N0KIA : 6100, 3100, 3120 KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN: N801 : Công suất Z601 : Duplex Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc S302 : Nút nguồn X103 : Chấu Pin N601 : Trung tần (Haga) B601 : Dao động 26MHZ Z300 : IC phím, Volume G701 : VCO D200 : IC nguồn D400 : CPU D450 : Flash X387 : Chấu sim M300 : TX rung B101 : Mic X102 : TX sạc L300 : Cuộn dây B300 : TX Loa G300 : Pin Backup X302 : Socket màn hình B301 : TX chuông I/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh và nâng cao chấu rung 3. Kiểm tra đường mạch in từ Chân số 1 (rung) → VBATT. Nếu không có điện áp ta nối tới C202 Chân số 2 (rung ) → C306 → G3(D200) 4. Tháo bỏ tụ lọc C306 5. Hàn lại IC nguồn (D200) → Chạy lại chương trình cho Flash 6. Thay IC nguồn D200 (giải mã) II/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông 3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162 4. Kiểm tra đường mạch in: Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)§ Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)§ 5. Hàn lại N150 6. Thay N150 7. Chạy lai chương trình 8. Hàn D200 9. Thay D200 ( giải mã) III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng Vom kiểm tra các Led 2. Hàn lại các chân bóng Led 3. Hàn lại điện trở R300, R301, R302, R303, R311 4. Kiểm tra điện áp tại cực dương của các Led. Nếu không có ta nối tới chân số 9 (X302) 5. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm của các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chân số 5 (N300) 6. Hàn lại N300 7. Thay N300 8. Hàn lại D200 9. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) → F1(D200) 10. Thay D200.(giải mã) IV/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic từ 0.8 → 1,2k 2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic 3. Hàn lại các linh kiện: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172 4. Kiểm tra đường mach in: Chân 1 (Mic) → C154→ GND§ Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159§ L153 (2) → R153 → C153 (tụ lọc C172 và C171 có thể bỏ) 5. Kiểm tra các linh kiện: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171. 6. Tháo bỏ tụ lọc: C171, C172 7. Hàn lại D200 8. Kiểm tra đường mạch in từ: J2 (D200)® C171 § J1 (D200)® C172 § 9. Thay D200 ( Dùng chương trình giải mã) V/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa 3. Kiểm tra đường mạch từ: M2(D200)® C179 ® R151® L150 ® Chân 1( Loa) § M1 (D200)® C180 ® R151 ® L150 ® Chân 2 (Loa) § 4. Kiểm tra các linh kiện: L150, R151, C179, C180 5. Hàn lại D200 6. Thay D200 ( giải mã) VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh X302 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân: C300 = VIO = 1.8v® Chân 1 (X302) § A7 (D400)® J308 ® Chân 2 (X302) § B6 (D400)® R309 ® J310 ® Chân 3 (X302) § C6 (D400)® R308 ® J309 ® Chân 4 (X302) § C7 (D400)® R310 ® J311 ® Chân 5 (X302) § C301 = Vflash 1=2.8v® Chân 6 (X302) § Chân 7 (X302) không dùng§ GND® Chân 8 ( X302) § 4. Hàn lại CPU (D400) 5. Chạy lại chương trình 6. Thay CPU VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh X302 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân: chân 5( N300)® R301, R302, R303, R311 ® V311,V313,V315, V319 ® V310,V312,V314,V318 ® J302 ® Chân 9 (X302) § chân 2,3 (N300)® L300 ® V300® C304 ® J301® Chân 10(X302) § 4. Hàn lại N300 5. Thay N300 6. Hàn lại D200 7. Thay D200. VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC 1. Vệ sinh jack cắm sạc 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc 3. Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110 4. Kiểm tra đường mạch in : GND® Chân 1 (Tx sạc) § C201, C202.® M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L9 ® L100® F100 ® Chân 2 ( Tx sạc) § 5. Kiểm tra các linh kiện 6. Tháo bỏ lần lượt V100, C106, C110 7. Hàn lại D200 8. Thay D200 ( giải mã). IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh simcard 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc ổ sim 3. Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim 4. Hàn lại R999, C390 5. Kiểm tra đường mạch in: B3 (D200)® R2(R388) ® Chân 1 (X387) § A2 (D200)® R1 (R388) ® Chân 2 (X387) § C390® R999 ® Chân 3 (X387) § GND® Chân 4 § Chân 5 không dùng§ B2 (D200)® R3 (R388) ® Chân 6 (X387) § 6. Hàn lại R388 7. Thay hoặc nối dây R388 8. Hàn lại D200 9. Thay D200 (giải mã) 10.Hàn lại CPU 11.Kiểm tra các đường mạch từ IC nguồn qua CPU 12.Thay CPU. Chú ý: Thường hư R388 X/ MẤT NGUỒN 3.6v³1. Kiểm tra điện áp viên pin 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu pin 3. Kiểm tra nút nguồn: GND® Chân 1( S302) § P7(D200)® R306 ® C310 ® Chân 2 (S302) § 4. Kiểm tra điện áp ngõ vào: 3.6v³ VBAT = C815 § 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra: VIO = C207 = 1.9v§ VCORE = C208 = 1.9v§ VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC nguồn cấp cho haga)§ Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 hoặc thay D200 6. Kiểm tra dao động 26MHZ tại tụ C420, R420. Nếu không có thì kiểm tra dao động 26 MHZ tại B601 7. Hàn lại B601, thay B601 8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại Haga. 9. Thay Haga 10.Hàn lại CPU,Flash 11.Thay CPU, thay Flash. XI/ MẤT SÓNG PHẦN THU SÓNG Loa® C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2® C1, B1 (N601) C5,C6,B6,A5 (N601) ® L606, L607 ® Z604 ® 12(Z601)6 ® L608 ®Anten PHẦN PHÁT SÓNG H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2® H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12 ®Mic ® 2(R805)1 ® C820 ® V802 ® C822® C824®1(R729)2 ® Z701® L932, L933 ® Anten® 16(Z601) ® L801®9(N801)6 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 2. Kiểm tra các điện áp : VR1A = C221 = 4.8V§ VR4 = C222 = 2.8V§ VR6 = C225 = 2.8V§ VR5 = C226 = 2.8V§ VR2 = C223 = 2.8V§ Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn 3. Thay IC nguồn 4. Hàn lại Haga 5. Chạy lại chương trinh và nạp lại file PM 6. Hàn lại Duplex, công suất 7. Thay lần lượt Haga , công suất , Duplex. NOKIA: 6610, 7210 I/ KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN S302 : Nút nguồn N350 : Cổng hồng ngoại N700 : Công suất Z800 : Duplex Z700 : Saw lọc Z802 : Saw lọc X100 : Tiếp xúc pin S300, S301 : Nút volume G300 : Pin Backup N500 : Haga G500 : Dao động VCO N356 : IC phím X302 : Tiếp xúc màn hình X301 : Tiếp xúc bàn phím Z300 : Đệm phím D200 : IC nguồn D400 : CPU D450 : Flash D452 : Ram B200 : Dao động 32,768k N300 : Điều khiển đèn phím và đèn màn hình G501 : Dao động 26MHZ N150 : Điều khiển chuông N356 : FM RADIO II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu rung 3. Kiểm tra đường mạch in : VBAT. Nết không có điện áp ta nối tới tụ C243® Chân 1 ( rung) § G3 (D200)® C306 ® Chân 2 (rung) § 4. Tháo bỏ tụ C306 5. Hàn lại IC nguồn D200 6. Chạy lại chương trình 7. Thay IC nguồn D200 (giải mã) III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao tiếp xúc chuông 3. Kiểm tra đường mạch in từ: B2 (N150)® L152 ® Chân 1 (chuông) § D2 (N150)® L151 ® Chân 2 (chuông) § 4. Kiểm tra các linh kiện: L151, L152, R161, R162, C164 5. Hàn lại N150 6. Thay N150 IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc trên board 2. Hàn lại X302 3. Thay thử màn hình 4. Kiểm tra đường mạch in từ: J301 = VIO = 1.8v® Chân 1 (X302) § chân A7 (D400)® J306 ® Chân 2 (X302) § B6 (D400)® J305 ® R309 ® Chân 3 (X302) § C6 (D400)® J307 ® R308 ® Chân 4 (X302) § C7 (D400)® J304 ® Chân 5 (X302) § J300 = Vflash 1 = 2.8v® Chân 6 (X302) § Chân 7 không dung§ GND® J308 ® Chân 8 § 5. Kiểm tra và hàn lại các linh kiện 6. Tháo bỏ các tụ lọc nối mass 7. Chạy lại chương trình 8. Hàn lại D400 9. Thay D400 . V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím 2. Kiểm tra đường mạch in: chân 5 (N300)® R300 ® J302 ® Chân 9 (X302) § Chân 2,3 (N300)® L300 ® V300 ® V301 ® C304 ® C303 ® chân 2 (X301) ® R307 ® J303 ® Chân 10 (X302) § 3. Hàn lại D200 F3 (D200)®4. Kiểm tra đường mạch in từ chân 8 (N300) 5. Chạy chương trình 6. Thay D200 ( giải mã) VI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN 1. Vệ sinh kỹ các phím 2. Hàn lại X301 3. Hàn lại Z300 4. Thay Z300 5. Hàn lại CPU D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400)®6. Kiểm tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, S0(Z300) 7. Thay CPU VII/ NÓI KHÔNG NGHE 1,2k®1. Kiểm tra mic từ 0,8 Vệ sinh và nâng cao chấu mic§ Kiểm tra đường mạch in từ:§ J1, J2, H1(D200)® C153 ® R157 ® L101 ®o Chân 1(mic) GND®o Chân 2 (mic) Kiểm tra và lại các linh kiện L101, R157, C153, C151, C152, R156§ Tháo bỏ các tụ lọc C152, C152§ Chạy lại chương trình§ Hàn lại D200§ Thay D200 ( giải mã)§ VIII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng Vom kiểm tra Loa§ Vệ sinh và nâng cao chấu loa§ Kiểm tra đường mạch in từ:§ M1 (D200)® 4 (L150) 1 ®o Chân 1 ( Loa) M2 ( D200)® 3 (L150) 2 ®o Chân 2 (Loa) Kiểm tra và hàn lại C155, R151, R152, L150§ Chạy lại chương trình§ Hàn lại D200§ Thay D200 ( giải mã)§ IX/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC Vệ sinh Jack cắm sạc§ Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc§ Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110§ Hàn lại chân 1, chân 2 của X101§ Kiểm tra đường mạch in từ:§ R200® M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9® L100 ®F100®o Chân 1(Tx sạc) GND®o Chân 2 (Tx sạc) Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C106, C110, V100§ Chạy lại chương trình§ Hàn lại D200§ Thay D200 (giải mã)§ X/ INSERT SIMCARD Vệ sinh sim card§ Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc ổ sim§ Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim và hàn lại R388§ Kiểm tra đường mạch in:§ B3 (D200)® R1(R388) ®o Chân 1(X386) A2 (D200)® R2 (R388) ®o Chân 2 (X386) Vsim® C390 ® R386 ®o Chân 3 (X386) GND®o Chân 4 (X386) o Chân 5 không dùng B2 (D200)® R3(R388) ®o Chân 6 X386) Thay R388 hoặc nối dây như N8310§ Hàn lại D200§ Thay D200 ( giải mã)§ XI/ MẤT NGUỒN 3.6v³7. Kiểm tra điện áp viên pin 8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin 9. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in: GND® Chân 1 (S302) § P7 (D200)® Chân 2 (S302) § 3.6 v³10. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT = C243 11. Kiểm tra điện áp ngõ ra: VIO = C207 = 1.9V VCORE = C208 = 1.9V VR3 = C227 = 2.8V IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng.>=12. Nếu một trong các áp trên không đúng 13. Hàn lạị D200 14. Thay D200 15. Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501 hoặc R551. Nếu không có thì hàn lại G501 16. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì bị hở chân Haga hoặc hỏng Haga 17. Hàn lại Haga 18. Thay Haga 19. Chạy lại chương trình cho Flash 20. Hàn lại CPU, Flash 21. Thay CPU, Flash XII/ MẤT SÓNG Phần thu sóng: Loa® C13, B14, D12, C14 (D200)M1, M2 ® R527 ® C14, B14 (N500) K8, P11 ® L809 ® L810 ® Z800 ® C831 ®Anten Phần phát sóng: P4, M4, M5,® R517 ® R516 ® H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 ®Mic Anten® Z800 ® 15(N700)8 ® R706 ® Z700 ® C706 ® C705 ®P5 (N500) A2, A3 8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 9. Kiểm tra các áp: VR1A = C221 = 4.8v VR2 = C223 = 2.8v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v 10. Nếu một trong các áp trên không có thì IC bị hở chân hoặc bị hỏng 11. Hàn lại IC nguồn 12. Thay IC nguồn ( giải mã) 13. Chạy lại một chương trình cho Flash , nạp file pm 14. Hàn lại Haga 15. Hàn lại Duplex, Công Suất 16. Thay lần lượt Haga, Duplex, Công suất. NOKIA: 6220 KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN Z800 : Antenswich N700 : Công suất X970 : Tiếp xúc Camera X100 : Tiếp xúc Pin D970 : IC điều khiển Camera N500 : Trung tần (Haga) G501 : Dao động 26MHZ G500 : Dao động VCO N356 : FM X386 : Tiếp xúc sim X101 : Jack cắm tai nghe X302 : Xúc két màn hình X301 : Tiếp xúc bàn phím Z300 : IC đệm phím D400 : CPU D200 : IC nguồn D450 : Flash N150 : IC điều khiển chuông S302 : Nút nguồn S300, S301 : Nút Volum N350 : Hồng ngoại KHÔNG RUNG Dùng Vom kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra đường mạch in từ: VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C727®Chân 1 (rung) C306®Chân tra đường mạch in từ chân 2 (rung) Tháo bỏ tụ lọc C306 Hàn lại D200 G3 (D200). Nếu đứt thì ta nối lại®Kiểm tra đường mạch in từ tụ C306 Chạy lại chương trình cho Flash Thay IC nguồn D200 (giải mã) KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Kiểm tra đường mạch in từ: B2 (N150)® C174 ® L152 ®Chân 1 (chuông) D2 (N150)® C173 ® L151 ®Chân 2 (chuông) Tháo bỏ tụ lọc C174, C173 Hàn lại N150 Thay N150 Chạy lại chương trình cho Flash MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302 Hàn lại xúc két màn hình X302 Kiểm tra điện áp VIO tại chân 1 (X302) = 1.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C207 Kiểm tra đường mạch in từ: J306®Chân 2 (X302) B6 (D400)® J305 ® R309 ®Chân 3 (X302) C6 (D400)® J307 ® R308 ®Chân 4 (X302) C7 (D400)® J304 ®Chân 5 (X302) Chân 6 (X302) = Vflash1 = 2.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C205 không dùng®Chân 7 (X302) GND®Chân 8 (X302) Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại CPU Thay CPU KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH VÀ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím Hàn lại tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím Kiểm tra đường mạch in từ: 5(N300)® R300 ® J303 ®Chân 9 (X302) 2,3 (N300)® L300 ® V300 ® V301 ® C304 ® R310 ® C303 ® J302 ®Chân 10 (X302) F1 (D200)®Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) Hàn lại N300 Thay N300 Hàn lại D200 Thay D200(giải mã ) PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh tiếp xúc phím Hàn lại X301 Z300®Kiểm tra đương mạch in từ X301 Hàn lại Z300. Thay Z300 Chạy lại chương trình Hàn lại CPU Thay CPU NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom kiểm tra Mic Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc mic Kiểm tra đường mạch in từ: J2(D200)® C153 ® R157 ® L101 ®+Chân 1 (mic) H1 (D200)®R171 ® R156 ® L101 ®+Chân 1 (mic) GND®+Chân 2 (mic) J1(D200)® C153 ® R157 ®Kiểm tra từ R156 Kiểm tra các linh kiện: L101, R156,R157, C153, R171, C153, R171 Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc Hàn lại D200 ( Chạy lại chương trình) Thay D200 (giải mã) VIII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC. 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa 3. Kiểm tra đường mạch in từ: M2(D200)® C155 ® R151 ® L150 ®+ Chân 1 (Loa) M1 (D200)® C155 ® R151 ® L150 ®+ Chân 2 (Loa) 4. Tháo bỏ tụ lọc C155 5. Hàn lại D200 6. Chạy lại chương trình 7. Thay D200 (giải mã) IX. SẠC KHÔNG ĐƯỢC Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc Kiểm tra đường mạch in từ: C110® C106 ® V100 ® L100 ® F100 ® X102 ®Chân 1 (Tx sạc) GND®Chân 2 (Tx sạc) Tháo bỏ các linh kiện: C106, C110, V100 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình Kiểm tra đường mạch từ: C201,C202 = VBAT® R200 ® M9, P9, L6(D200) N10, P10, L9 ®L100 Thay D200 (giải mã) X. INSERTSIMCARD Vệ sinh chấu sim , simcard Hàn lại chấu sim Hàn lại R388 Kiểm tra đường mạch in từ: B3 (D200)® R2 (R388) ®Chân 1 (X386) A2 (D200)® R1 (R388) ®Chân 2 (X386) C3(D200)® C203 ® C390 ®Chân 3,5 (X386) GND®Chân 4 (X386) B2(D200)® R3 ®Chân 6 (X386) Thay R388 Chạy lại chương trình Hàn lại D200 Thay D200 (giải mã) XI. CAMERA Vệ sinh và hàn lại tiếp xúc Camera Thay thử Camera Kiểm tra điện áp VIO, VBAT tại N970 VBAT = C982 = 3.7v VIO = 1.8v VCAMDIG = C984 = 2.8v Nếu áp VCAMDIG không có thì hàn lại N970 hoặc thay Kiểm tra điện áp: Vflash 2 = C970 = 2.8v tại chân 3 (X970) VCAMDIG = C974 = 2.8V tại chân 11 (X970) VCAMDIG tại chân C3 (D970) = C979 = 2.8v VFLASH 2 tại chân K7 (D970) = C981 = 2.8v Nếu không có điện áp VCAMDIG tại chân C3 (D970) ta nối tới tụ C974 = 2.8v (X970) Nếu không có áp Vflash2 tại chân K7 (D970) ta nối tới tụ C970=2.8 v (X970) Hàn lại các linh kiện Tháo bỏ các tụ lọc nối mass Chạy lại chương trình Kiểm tra đường mạch in từ D970 đến D400. Nếu đứt nối lại Thay D970 10.Thay D400. XII. FM – RADI0 Kiểm tra Jack cắm phone Kiểm tra điện áp Vflash 2 tại C362 = C359 = 2.8v Kiểm tra đường mạch in; E13 (D400)®Chân 8 (N356) F11 (D400)®Chân 9 (N356) E11 (D400)®Chân 11 (N356) Hàn lại N356 Tháo bỏ các tụ lọc Thay N356 Hàn lại CPU (D400) Thay D400 XIII. MẤT NGUỒN 3.6 v³Kiểm tra điện áp viên pin Vệ sinh và nâng cao chấu pin Dùng Vom kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp nút nguồn: GND®Chân 1 (S302) P7 (D200)®Chân 2 (S302) Kiểm tra điện áp ngõ vào : VBAT = C727 = 3.6v Kiểm tra điện áp ngõ ra: VCORE = C208 = 2.8v VIO = C207 =1.8v VR3 = C227 = 2.8v Nếu một trên các áp trên không có thì IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng Hàn lại D200 Thay D200(giải mã) Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501. Nếu không có thì hàn lại G501 Thay G501 Kiểm tra dao động 26MHZ tại C420 hoặc R420 = Chân M5 (D400). Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại N500 Thay N500 Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại CPU, Flash Thay CPU, Flash XIV. MẤT SÓNG Đường thu sóng: Loa® C13, B14, D12, C14(D200)M1, M2 ® C14, B14 (N500) B11, K8 ® L810 ® L809 ® Z809 ® Z800 ® C809 ®Anten Đường phát sóng: ® C535, C536 ® R517, R516 ® H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 ®Mic ® R706 ® L701 ® Z700 ® L700 ® C705, C706 ®P4, M4, M5, P5 (N500)A2, A3 Anten® Z800 ® L734 ® C720 ® 15(N700)8 ®C707 1.Kiểm tra và vệ sinh tiếp xúc anten 2.Kiểm tra đường mạch in từ phần thu song và phát sóng Kiểm tra điện các điện áp: VR1A = C221 = 4.7 v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng>=Nếu một trong các áp trên không đúng thì Hàn lại IC nguồn Thay IC nguồn (giải mã) Hàn lại IC trung tần (N500) Hàn lại saw lọc Z809, Z700 Hàn lại Duplex Z800 Thay trung tần N500 Thay Z800, N700, Z809, Z700. NOKIA: 6230 a. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN Z809: Antenswich N700: Công suất Z700, Z807, Z808, Z806 Saw lọc X100: Tiếp xúc pin N350: Cổng hồng ngoại S232: Nút nguồn S320, S321 Nút volume X900: Tiếp xúc Camera G500 Dao động VCO G501: Dao động 26MHZ N500; Trung tần X386: Chấu sim Z300, Z301: IC đệm bàn phím G300: PinBackup X910: Tiếp xúc thẻ nhớ N130: IC điều khiển Bluetooth N356: IC điều khiển phím M300: Tiếp xúc rung X102: Jack cắm tai nghe X101: Tiếp xúc sạc B151: Tiếp xúc mic X302: Tiếp xúc màn hình X300, X301: Tiếp xúc phím D455: Rom D450: Flash D451: Ram D400: CPU D200: IC nguồn b. KHÔNG RUNG Dùng Vom kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra đường mạch in từ: VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C727®Chân 1 (rung) T3 (D200)® R300 ® C300 ® L300 ®Chân 2 (rung) Tháo bỏ tụ lọc C300 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình cho Flash Thay D200 (giải mã) c. KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Hàn lại N150 Kiểm tra đường mạch in từ: E2 (D200)® C175 ® R170 ® C174 ® R169 ® N150 ® C162 ® R911 ® L155 ®Chân 1 (chuông) F3(D200)®C175 ® R170 ® C174 ® R169 ® N150 ® C162 ® R911 ® L156 ®Chân 2 (chuông) Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C174, C162 Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại D200 Thay D200 (giải mã) IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302 Hàn lại tiếp xúc màn hình X302 Kiểm tra các đường mạch in: R19 (D400)®Chân 2 (X302) M14 (D400)®Chân 3 (X302) R21 (D400)®Chân 5 (X302) P19 (D400)®Chân 6 (X302) N18 (D400)®Chân 7 (X302) M20 (D400)®Chân 8 (X302) C310 = Vflash1 = 2.8v® L302 ®Chân 10(X302) N20 (D400)®Chân 17(X302) M15 (D400)®Chân 18 (X302) P20 (D400)®Chân 20 (X302) P18 (D400)®Chân 21 (X302) R20 (D400)®Chân 22 (X302) GND®Chân 4, 9, 11, 19, 23 chân 5(X300)® R305 ®C1(N300) ® C304 ® R308 ®Chân 12(X302) B3 (N300)® R306 ®Chân 13 (X302) C310 = VIO = 1.8v® L301 ®Chân 15 (X302) C310 = VIO = 1.8v® L301 ® C309 ® R307 ®Chân 16 (X302) Hàn lạI CPU (D400) Chạy lại chương trình Hàn lại D200, D400 Thay lần lượt D200, D400 V/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh và nâng cao X300, X301 Hàn lại chân X300, X301 Hàn lại IC đệm phím Z300, Z301 Z301®Kiểm tra đường mạch từ X300 Z300®Kiểm tra đường mạch từ X301 Tháo bỏ tụ lọc CPU (D400)®Hàn lại CPU - kiểm tra đường mạch từ Z300, Z301 Chạy chương trình Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM kiểm tra Mic Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Mic Kiểm tra đường mạch IN từ Mass®Chân 1 (Mic) K3 (D200)® R162 ® C167 ® C168 ® R157 ® R154 ® L151 ®Chân 2 (Mic) K3 (D200)® R162 ® R155 ® C166 ® C169 ® R157 ® C165 ® L151 ®Chân 2 (Mic) N3 (D200)® R153 ® C151 ® R154 ® L151 ®Chân 2 (Mic) Kiểm tra linh kiện Tháo bỏ tụ lọc C165, C168, C169, C151 Hàn lại D200 (chạy chương trình) Thay D200 (giải mã) VII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng VOM kiểm tra loa Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc loa Kiểm tra đường mạch IN từ J2 (D200)® R150 ® R167 ® C152 ® L150 ®Chân 1 (Loa) H3 (D200)® R150 ® R167 ® C156 ® L150 ®Chân 2 (Loa) Tháo bỏ C156, C152 Hàn lại IC nguồn D200 Chạy chương trình Thay D200 (giải mã) VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc Kiểm tra đường mạch in từ mass®Chân 2 (sạc) VBAT® C202 ® C282 ® R200 ® U12, V12, T12 (D200), U13, V13, T13 ®C103 ® C102 ® V101 ® L100 ® F100 ®Chân 1 (sạc) Tháo bỏ V101, C102, C103 Chạy lại chương trình Thay D200 (giải mã) IX/ CAMERA Vệ sinh tiếp xúc camera Hàn lại chân Camera - thay thử Camera Kiểm tra đường mạch từ L4 (D400)® R901 ®Chân số 2 (X900) C1 (D400)® R913 ®Chân số 3 (X900) L7 (D400)® R902 ®Chân số 4 (X900) E4 (D400)® R913 ®Chân số 5 (X900) K3 (D400)® R900 ® C905 ®Chân số 6 (X900) C903 = Vcore = 2,8V® L901 ® C902 ®Chân số 7 (X900) mass®Chân số 8 (X900) D2 (D400)® R906 ®Chân số 9 (X900) L3 (D400)® C904 ®Chân số 10(X900) F4 (D400)®R906 ®Chân số 11 (X900) Vflash1 = 2,8V® C901 ® L900 ® C900 ®Chân số 12(X900) mass®Chân số 13, 14 (X900) Tháo bỏ các tụ lọc C900, C901, C902, C903, C904, C905 Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình Thay CPU (D400) X/ FM RADIO Kiểm tra jack cắm tai nghe Kiểm tra điện áp Vflash tại R358, R356 = 2,8V Kiểm tra điện áp VIO tại R363 = 1,8V Hàn lại N356 Kiểm tra các đường mạch theo sơ đồ Tháo bỏ các tụ lọc Thay N356 Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình Thay CPU (D400) XI/ MẤT NGUỒN Kiểm tra điện áp viên pin ≥ 3,6V Vệ sinh và nâng cao chấu pin Dùng VOM kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp ngõ vào VBATT = C727 = 3,7V Kiểm tra điện áp ngõ ra VR3 = C295 = 2,8V VIO = C218 = 1,8V Vcore = C291 = 2,8V Nếu 1 trong các áp trên không có ta hàn lại D200 Kiểm tra dao động 26 MHz tại G501 hoặc C540. Nếu không có hàn lại G501 - Thay G501 Kiểm tra dao động 26 MHz tại V13 (D400). Nếu không có hàn lại N500 - Thay N500 Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại CPU Thay Flash Thay CPU XII/ MẤT SÓNG Đường thu sóng: Loa®C18, C17, D18, D17 (D200) ra J2, J3 ®C14, B14(N500) P11, K8 ® C840 ® L807 ® L806 ® C830 ® Z808 ® Z809 ® C831 ®Ănten Đường phát sóng ® C535, C536 ® R516, R517 ® N3, K3, K1 (D200) F16, F17, G17, f18 ®Mic C707® R706 ® L701 ® Z700 ® C705, C706 ®P4, M4, M5, P5 (N500), A3, A2 Ănten® C831 ® Z809 ® 15 (N700) 8 ® Kiểm tra Ănten Vệ sinh tiếp xúc Ănten Kiểm tra đường mạch IN từ phần thu và phần phát sóng Kiểm tra điện áp VR1A = C299 = 4,7 V VR4 = C297 = 2,8 V VR5 = C295 = 2,8 V VR6 = C296 = 2,8 V VR2 = C297 = 2,8 V Nếu 1 trong các áp trên không đúng, hàn lại IC nguồn D200 Hàn lại IC trung tần (Haga) Hàn lại Duplex Z809 Hàn lại các saw lọc Z808, Z700 Thay IC trung tần Thay Z809 Thay công suất N700 Chạy lại chương trình hàn CPU Thay IC nguồn (giải mã) Thay CPU XIII/ MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh Memory Card Vệ sinh và nâng cao chấu đọc thẻ Hàn lại chân mạch đọc thẻ Kiểm tra điện áp VMMC = 2,8V tại C913. Thay N910®Nếu không có ta hàn lại N910 Hàn lại R910 Kiểm tra đường mạch A3 (D200)® R1 (R910) ®Chân 2 (X910) mass®Chân 3,4 (X910) Chân 4 (R910) = VMMC = C910 = 2,8V B3 (D200)® R2 (R910) ®Chân 5 (R910) B2 (D200)® R3 (R910) ®Chân 7 (X910) Thay R910 - Gỡ bỏ tụ lọc C910 Hàn lại IC nguồn D200 Chạy chương trình Thay IC nguồn (giải mã)[RIGHT]Nguồn từ: www.vietnamgsm.vn[/RIGHT] NOKIA 6600 – 6800 – 6820 I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN D190 : IC Nguồn D100 : CPU D312 : Ram D314(15,16,17) : Flash N801 : Công suất Z601 : Duplex N601 : Trung tần G701 : Dao dộng VCO Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc B601 : Dao động 26MHz X130 : jack cắm camera X472 : Thẻ nhớ X470 : Tiếp xúc ổ sim X380 : Tiếp xúc pin X142 : Jack cắm màn hình X381 : Jack cắm sạc + Mic B340 : Chuông B341 : Loa M130 : Rung X140 : Jack cắm bàn phím N430 : Bluetooch V370 : Cổng hồng ngoạI G190 : Pin Backup II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra điện áp tại C135 (Nếu không có điện áp nối tới C135)àChân 1(rung) C134, V132, V 131àChân 2(rung) Tháo C135, C134, V132 G3 (D190)àTừ V131c Hàn lại các linh kiện : C135, C314, V132, V131 Hàn lại D190 Thay D190 (giải mã) III/ KHÔNG CHUÔNG Dùng VOM kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông 1 (N330)à C338 à L359 àChân 1 (chuông) 2 (N330)à C341 à L360 àChân 2 (chuông) Kiểm tra và hàn lại các linh kiện L359, L360, R341, R340, C338, C340, C341, C334, R337, R339, R338, C336, C337, C334, R336 Hàn lại N330 – kiểm tra: L2 (D190)à C337 à R338 àIN (+) L1 (D190)à C336 à R337 àIN (-) Thay N330 Hàn lại D190 Thay D190 (giải mã) IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Dùng VOM kiểm tra các bóng đèn Hàn lại các chân bóng đèn Vệ sinh tiếp xúc màn hình (X142) VBAT = 3,6 VàKiểm tra điện áp VBATT tại chân số 1 (D140) Hàn lại các linh kiện R168, C161, L140, V141, C164, C169, L141 Hàn lại D140 12 (X142)à V141 à L140 àKiểm tra từ chân (3,2) (D140) F1 (D190)à 3 (V164) 2 àKiểm tra từ chân 8 (D140) C146àKiểm tra từ chân 7 (D140) R165àKiểm tra từ chân 5 (D140) GNDàKiểm tra từ chân 6 (D140) 12 (X142)àKiểm tra từ chân 4 (D140) Hàn lại chân số 12 (X142) Hàn lại IC nguồn (D190) Thay D190 (giải mã) V/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM kiểm tra MIC và nâng cao chân MIC Vệ sinh tiếp xúc Mic và nâng cao Mic Kiểm tra đường mạch in từ J2 (D190)à C330 à R364 àChân 1 (mic) H1 (D190)à R366 à R330 àChân 1 (mic) J1 (D190)à C331 à R365 àChân 2 (Mic) Kiểm tra linh kiện: C332, R334, R333, R332, R365, R364, R330, C369, C368, C330, C331, C333, R366, C254, C211, C213 Hàn lại các điện trở và tụ điện trên Tháo bỏ R334, R333, R332, C369, C368, C333, C254, C211, C213 Hàn lại IC nguồn (D190) VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng VOM kiểm tra loa Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu loa Kiểm tra đường mạch in từ: M2 (D190)à R356 à R357 àChân (1) (Loa) M1 (D190)à C356 à R358 àChân (2) (Loa) Kiểm tra và hàn lại các linh kiện R354, R355, R357, R358, C354, C355, C356, R356 Tháo bỏ R354, R355, C354, C356 Hàn lại IC nguồn (D190) Thay (D190) (giải mã) VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC Kiểm tra điện áp pin => 3,6V Về sinh và nâng cao Jack cắm sạc Kiểm tra đường mạch in từ GNDàChân số 1 R191à M9, P9, L6 (D190, N10, P10, L9 à C385 à V381 à L380 à F380 àChân số 2 Kiểm tra các linh kiện: L380, F380, V381, C385, C190, C191, C192, R191 Hàn lại các linh kiện Tháo bỏ: C835, C190, C191, C192, V381 Hàn lại IC nguồn (D190) Thay IC nguồn (giải mã) VIII/ INSERT SIMCARD Vệ sinh Simcard Vệ sinh tiếp xúc ổ sim Hàn lại chân ổ sim Hàn lại R496 (giống R388 của 8310) Kiểm tra từ: GNDàChân 4 (X470) B2 (D190)à R1 (R496) à R489, R490 àChân 6 (X470) B3 (D190)à R2 (R496) àChân 1 (X470) A2 (D190)à R3 (R496) àChân 2 (X470) C3 (D190)à C245 à C471 àChân 3 (X470) Chân 5 bỏ Thay R496 (nối giống 8310) Hàn lại IC nguồn (D190) Thay IC nguồn (giải mã) IX/ CAMERA Hàn lại chân Camera Thay Camera Kiểm tra: C130, R134, R135, R137, R136, R139, R138, R130, R131, C131 Hàn lại các linh kiện trên Hàn lại socket X130 Kiểm tra đường mạch in từ U19(D100)à R130 àChân 2 (X130) Y1 (D100)à R137 àChân 3 (X130) W3 (D100)à R137 àChân 5 (X130) U18 (D100)à R131 à R134 àChân 4 (X130) W4 (D100)à R138 à R139 àChân 6 (X130) W17 (D100)à ra C270 à N264 à C273 à R267 àChân 7 (X130) Hàn lại D100 Thay D100 X/ MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh Memory Card Vệ sinh ổ đọc thẻ và nâng cao chấu đọc thẻ Hàn lại chân ổ thẻ Hàn lại X472, R472, N470 GNDàKiểm tra chân số 2 (X472) U3(D100)à B2 (N470) à D1 (N470) à R3 (R472) àChân số 1 (X472) treo điệnà C490 à B1(N470) à C1 (N470) à R2 (R472) àChân số 3 (X472) R1 (R472)à Treo điện áp VMMC à R10, R20 (R472) à C485àáp VMMC B4 (N470). VMMC = 2,8Và C491 àD2(N470) B4 (N470)à C491 à D2 (N470) à R10, R20 (R472) R1 àChân số 4 (X472) GNDàChân số 5 B4(N470)à C491 à D2(N470) à R1 (R472) àChân số 6 Thay R 472 Hàn N470 Thay N470 Hàn D100 Thay D100 XI/ MẤT NGUỒN 3,6 V³Kiểm tra điện áp viên pin Vệ sinh và nâng chấu Pin Dùng VOM kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp vào VBATT = C489 = C192 = C342 = 3,6V Kiểm tra điện áp ngõ ra (Lấy từ CPU) Vcore = C100 = 1,8V VIO = C118 = 1,8V VR3 ( do haga cấp dao động 26 MHz) = C257 = 2,8V IC nguồn (D190) bị hở chân hoặc hỏng. Hàn lại D190àNếu 1 trong 2 điện áp trên không có Kiểm tra dao động cấp cho CPU tại C171 = R171 = 26 MHz. Nếu tại C171 không có dao động 26MHz, thì thay B601, N601, V601 B20 (D100)à R171 à C171 à V601 à R620, C602 àKiểm tra dao động 26MHz từ đường (REFOUT) Nếu không có dao động 13MHz thay V601 hoặc N601 Chạy chương trình cho Flash Hàn lại Flash Hàn lại CPU Thay Flash Thay CPU XII/ MẤT SÓNG Đường thu sóng C1, B1à L606. L607 àZ604 (bộ lọc saw) à Z601 (Ănten swich) àĂnten Loaà C13, B14, D12, C14 (D190) M1, M2 à(N601) C5, C6, B6, A5 Đường phát sóng H3, G3, G4,à R715, R716 à H1, J2, J1 (D190) E11, D14, E14, E12 àMic 1 C822à C824 à R272 à Z701 à C732, C733 à R725, R726 àH4 (N601) J2, H2 Ăntenà Z601 à L801 à 9(N801) 6 à R805 à C820 à (V802) à Kiểm tra Ănten Vệ sinh tiếp xúc Ănten Kiểm tra đường mạch in từ phần thu và phát sóng Kiểm tra điện áp VR1A = C244 = 4,75V VR2 = C258 = 2,8V VR5 = C259 = 2,8V VR6= C239 = 2,8V VREF = C255 = 1,35V IC nguồn (D190). Hàn lại IC nguồnàNếu 1 trong 5 điện áp trên không có Hàn IC trung tần N601 Hàn lại Z601 Hàn lại Z 604, Z 701 (saw lọc) Thay IC trung tần N601 Thay duplex Z601 Thay công suất N801 chạy chương trình cho FlashàHàn IC nguồn Hàn CPU Thay IC nguồn (giải mã) Thay CPU NOKIA 6670, 7610 I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN X602, X603, X604, X605, X607: Tiếp xúc rung S420 : Nút nguồn G500 : Dao động VCO (cấp cho phần song) G501 : Dao động 26 MHz N500 : haga Z800 : Anttenswich N700 : Công suất X131 : Chấu pin X420 : tiếp xúc camera D250 : IC nguồn X310 : Chấu sim X311 : Tiếp xúc thẻ nhớ X132 : Jack cắm tai nghe X401 : Tiếp xúc màn hình D370 : CPU D462, D460 : Flash D461 : Ram D440 : Điều khiển USB D190 : Điều khiển Bluetooth Z400, Z401 : IC đèn phím Z803, Z700 : saw lọc II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Kiểm tra điện áp VBATT tại chân số 1 = C603= 3,7V. Nếu đứt ta nối tới tụ C133 T3 (D250)à V600 à V601 à4. Kiểm tra chân số 2 (rung) Tháo bỏ các tụ loc: C603, C602, V600 Hàn lại D250 Chạy lại chương trình Thay D250 (giải mã) III. KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Hàn lại N607 Kiểm tra đường mạch in từ: E2 (D250)à C611 à R611 à C614 à R614 à C618 à L608 à C640 àChân 1 (chuông) N607à R614 àChân 1 (chuông) F3 (D250)à C612 à R612 à R613 à N607 à C620 à L609 à C641 àChân 2 (chuông) Tháo bỏ các tụ lọc C640, C641, C618, C620 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình cho Flash Thay D250 (giải mã) IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH , MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Vệ sinh và hàn lại X401 Hàn lại Z402, hàn lại D400 4V»Kiểm tra điện áp VBAT tại V401 hoặc T2 (D250) = L400 Kiểm tra đường mạch in từ: L400àChân 1 (D400) 12(X401)à C406, C407 à V402 à L401 àChân 2,3,4 (D400) 13 (X401)àChân 5 (D400) GNDàChân 6 C404àChân 7 (D400) T2 (D250)à V401 àChân 8 (D400) Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5 v = C240. Nếu không có thì hàn lại N233 4v. Nếu không có thì hàn lại C133»Kiểm tra điện áp VBAT tại C239 Thay N233 Z402àKiểm tra các đường mạch in từ X401 Hàn lại CPU D370 (CPU)àKiểm tra đường mạch từ Z402 Chạy lại chương trình Thay CPU V. PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh tiếp xúc phím X400 Hàn lại X400, Z400, Z401 Kiểm tra điện áp :VKEYB tại chân 7 (X400) = 1.8v. Nếu không có điện áp ta nối tới tụ C411 Hàn lại N400 4V»Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 (N400) Nếu đứt ta nối tới tụ C133 Thay N400 Kiểm tra điện áp VIO = 1.8v tại R114, R112, R110, R115 Nếu không có ta nối tới C282 CPU (D370)à Z401, Z400 àKiểm tra các đường mạch in từ X400 Hàn lại CPU Chạy lại chương trình Thay CPU VI. NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom kiểm tra mic Vệ sinh và nâng cao chấu mic Kiểm tra đường mạch in từ: K3 (D250)à C261 à C604 à R602 à C607 à C608 à R605 à R609 àChân 1(mic) K1 (D250)à C604 à R603 à C606 à C609 à R606 à R608 à R610 àChân 2(mic) Tháo bỏ các tụ lọc: C609, C608, C605 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay IC nguồn D250 (giải mã) VII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng Vom kiểm tra Loa Vệ sinh và nâng cao tiếp xuc loa Kiểm tra đường mạch in từ: J2 (D250)à C626 à C623 à L612 à R618 àChân 1 (Loa) H3 (D250)à C625 à L613 à R619 àChân 2 (Loa) Tháo bỏ các tụ lọc: C623, C625 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay IC nguồn D250 (giải mã) VIII. SẠC KHÔNG ĐƯỢC 3,6 V³Kiểm tra điện áp viện pin Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc . Hàn lại chấu pin Kiểm tra đường mạch in từ: 4V» VBAT à R259 à U12, V12, T12 (D250) U13, V13, T13 à C135 à C134 à V130 à L130 à F130 àChân 1 (tx sạc) Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C134, C135, V130 Hàn lại IC nguồn D250 IX. INSERT SIMCARD Vệ sinh sim card Vệ sinh tiếp xúc ổ sim Hàn lại chân ổ sim - Hàn lại R310 Kiểm tra đường mạch in từ: C2 (D250)à C312 àChân 1 (X310) C4 (D250)à R3 (R310) àChân 2 (X310) A5 (D250)à R2 (R310) àChân 3 (X310) GNDàChân 4 (X310) B4 (D250)à R1 (R310) à R312 àR311 àChân 6 (X310) Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C312 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay D250 (giải mã) X. CAMERA Vệ sinh tiếp xúc Camera Hàn lại chân Camera - Thay thử Camera Kiểm tra điện áp VCORE = C420 = 1.5V = Chân số 7 (X420) Kiểm tra điện ap VIO = R437 = R438= 1.8V Chân số 2 (X420). Nếu không có ta nối tới tụ C282 Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5V = C422 tại chân 12 (X420). Nếu không có ta nối tới tụ C240 Kiểm tra đường mạch in từ: U18 (D370)à R425 à R438 àChân số 2 (X420) Y1 (D370)à R422 àChân số 3 (X420) U19 (D370)à R424 à R437 àChân số 4 (X420) W 3 (D370)à R422 àChân số 5 (X420) W4 (D3790à R426 àChân số 6 (X420) GNDàChân số 1, 8, 14 (X420) W1 (D370)à R423 àChân số 9 (X420) W2 (D370)à R423 àChân số 11 (X420) J7 (D370)àChân số 10 (X420) V10 (D250)à V615 à R622 à 2 (D614)4 à R621 à R620 àChân số 13 (X420) Hàn lại D614 Hàn lại D250 Hàn lại D370 Chạy lại chương trình Kiểm tra và thay lần lượt D614, D250, D370 XI. MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh memory card Vệ sinh ổ đọc thẻ và nâng cao tiếp xúc Hàn lại chân đọc thẻ Hàn lại R315 Hàn lại N310 Kiểm tra điện áp VIO = C316 = B3, B4 (N310) = 1.8V. Nếu đứt thì nối tới C282 4V.»Kiểm tra điện áp VBAT = C314 = A1 (N310) Nếu đứt thì ta nối tới tụ C133 Thay N310 ( Nếu không có điện áp) Kiểm tra đường mạch in từ: D1 (N310)à R3 (R315) àChân 1 (X311) GNDàChân 2, 5, 7, 8, 9 C1 (N310)à R2 (R315) àChân 3 (X311) D2 ( N310)à R1 (R315 ) à C317 àChân 4 (X311) B1 (N310)à C315 àChân số 4 tiếp tới C317 Tháo bỏ các tụ lọc : C315, C317 Kiểm tra đường mạch in từ: T2, V3, T3, U3, R3 (D370)àChân C4, D4, D3, B2, C3 (N310) Hàn lại D370 Chạy lại chương trình Thay D370 XII. MẤT NGUỒN 3,6 V³Kiểm tra điện áp viên pin Vệ sinh và nâng cao chấu pin - Hàn lại chấu pin Dùng Vom kiểm tra nút nguồn 4V»Kiểm tra điện áp ngõ vào C133 Kiểm tra điện áp ngõ ra : VR3 = C297 = 2.8v VIO = C282 = 1.8v +VCORE = C281 = 1.5v IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng.>=Nếu một trong các áp trên không có thì Hàn lại D 250 Thay D250 (giải mã) Kiểm tra dao động 26 MHZ tại G501. Nếu không có ta hàn lại G501. Thay G501 Kiểm tra dao động 26 MHZ tại chân B20 ( D370). Nếu không có thì nối tới C491 Hàn lại D370 Kiểm tra điện áp VIO tại chân A10, F10, K10, C10, A8, B1, D1 của D461 = 1.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C282 Hàn lại D461, D460, D462 Chạy lại chương trình Thay thứ tự các linh kiện XIII. MẤT SÓNG A.Đường thu sóng: Loaà D18, C18(D250) J2, H3 à C11, D11(N500)L10, H8 à L805 à L804 à Z803 à Z800 àAnten B. Đường phát sóng: à L4, K4, K5, L5 (N500)A2, A3 à K3, K1 (D250) F16, F17, G17, F18 àMic AntenàZ800 à 1 (N700)6 à R717 à C707 à Z700 àR711, R712, L702 Vệ sinh tiếp xúc anten Kiểm tra anten Kiểm tra các điện áp VR1A = C295 = 4.7 V VR2 = C296 = 2.8 V VR4 = C298 = 2.8 V VR5 = C299 = 2.8V VR6 = C300 = 2.8V VREF = C287 = 1.35V Nếu một trong các áp trên không có thì hàn lại D250 Thay D250 ( giải mã) Hàn lại N500 - Thay N500 Hàn lại Z800 - Thay Z800 Hàn lại N700 - Thay N700 Hàn lại Z803, Z700 Chay lại chương trình , nạp file PM[RIGHT]Nguồn từ: www.vietnamgsm.vn[/RIGHT].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHướng dẫn sửa chữa điện thoại NOKIA DCT3- 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100.doc
Tài liệu liên quan