Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 30

Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền có 50 công nhân sản xuất một mã hàng có số lượng là 6228 sản phẩm. Dây chuyền làm việc mỗi ngày 1 ca, thời gian quy định 1 ca là 7,5 giờ. Coi hiệu suất làm việc của công nhân là 100%. a - Tính nhịp của dây chuyền, biết thời gian định hoàn thành sản phẩm là 2600 giây. b - Xác định công suất của dây chuyền? Thời gian sản xuất của mã hàng? c - Biết thời gian thực hiện của máy 1 kim là 1508 giây, của máy chuyên dùng là 312 giây thì trên dây chuyền bố trí 32 máy 1kim, 9 máy chuyên dùng có hợp lý không? ( Không tính máy dự trữ). Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 30 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1 điểm) Thế nào là mốt, thời trang? So sánh điểm giống và khác nhau của mốt và thời trang. Câu 2: (2,5 điểm) Hãy sử dụng hệ thống công thức cơ bản, tính toán thiết kế và vẽ hình thu tỷ lệ 1: 5 chi tiết tay lần chính áo veston nam với số đo sau: (đơn vị đo: cm) Dt = 60 Vb = 75 Cđng = 7 Xv = 5,5 Hnt = 24 Cđnách = 2,5 Vng = 86 Hns = 21,5 Câu 3: (2 điểm) Cho áo sơ mi nữ có đặc điểm cấu trúc như hình vẽ. Hãy mô tả đặc điểm kiểu mẫu, nêu trình tự may và vẽ sơ đồ khối may ráp sản phẩm. Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền có 50 công nhân sản xuất một mã hàng có số lượng là 6228 sản phẩm. Dây chuyền làm việc mỗi ngày 1 ca, thời gian quy định 1 ca là 7,5 giờ. Coi hiệu suất làm việc của công nhân là 100%. a - Tính nhịp của dây chuyền, biết thời gian định hoàn thành sản phẩm là 2600 giây. b - Xác định công suất của dây chuyền? Thời gian sản xuất của mã hàng? c - Biết thời gian thực hiện của máy 1 kim là 1508 giây, của máy chuyên dùng là 312 giây thì trên dây chuyền bố trí 32 máy 1kim, 9 máy chuyên dùng có hợp lý không? ( Không tính máy dự trữ). Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_30_5259.doc
  • docda_mvtktt_30_8294.doc
Tài liệu liên quan