Các dạng sử dụng năng lượng và các công cụ quản lý

(Bản scan) Các dạng sử dụng năng lượng và các công cụ quản lý Nhận thức chủ động về môi trường "Xanh" thẩm định đầu tư chi tiết tất cả cơ hội đầu tư mới cũng như đầu tư cải tạo Dùng cùng một chỉ tiêu thời gian hoàn vốn cho tất cả các đầu tư Dùng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn ngắn hạn cho tất cả các đầu tư

pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các dạng sử dụng năng lượng và các công cụ quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkinhtenangluongchuong_2_603.pdf