Bài giảng Bài 1: Phần mềm mô phỏng proteus

Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 1, thay đổi trạng thái các công tắc từSW1 ÆSW8, nhận xét vềtrạng thái các Led. - Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 0, thay đổi trạng thái các công tắc từSW1 ÆSW8, nhận xét vềtrạng thái các Led. - Thay đổi mức logic tại chân OE, thực hiện lại quá trình nhưtrên, nhận xét kết quả. - Rút ra kết luận vềtác dụng của chân OEvà LE.

pdf8 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 1: Phần mềm mô phỏng proteus, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 1 BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS ™ MỤC ĐÍCH Giúp sinh viên khảo sát các vấn đề sau: - Sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng mạch điện. - Thực hiện mô phỏng hoạt động của 74LS138 và 74LS373. ™ THIẾT BỊ SỬ DỤNG - Máy vi tính. - Phần mềm Proteus 1. Giới thiệu. Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Khởi động chương trình - Start > All Program > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 2 - Cửa sổ chương trình sau khi khởi động: Các thao tác cơ bản ™ Sử dụng thanh công cụ chuẩn: Các thao tác trên thanh công cụ chuẩn cũng có thể thực hiện thông qua menu File và menu Edit. Thanh công cụ chọn linh kiện Vùng không gian dùng vẽ mạch điện Các nút chọn cho phép bắt đầu, tạm dừng hay kết thúc quá trình mô phỏng Thanh công cụ chuẩn Zoom In: phóng to mạch điện Zoom All: hiện toàn bộ mạch điện Open: mở mạch điện có sẵn New: tạo mạch điện mới Save: lưu trữ mạch điện Zoom Out: thu nhỏ mạch điện Zoom to Area: phóng to một vùng mạch điện Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 3 ™ Sử dụng thanh linh kiện: Để đưa linh kiện vào vùng thiết kế, ta thực hiên chọn linh kiện rồi nhấn chuột trái trên vùng làm việc. Để thực hiện chọn linh kiện, ta thực hiện nhấn chuột phải trên linh kiện, nó sẽ chuyển sang màu đỏ cho biết trạng thái đang chọn. Sau khi đã chọn linh kiện, ta có thể di chuyển linh kiện bằng cách thực hiện thao tác drag-and-drop (nhấn chuột trái và giữ rồi di chuyển chuột đến vị trí kế). Nhóm các linh kiện vừa sử dụng Linh kiện được chọn Các linh kiện trong nhóm Nối dây dạng bus Đặt tên cho dây dẫn Nguồn và GND Các thiết bị tạo tín hiệu sin, vuông, Các thiết bị đo dạng sóng Cho phép quay linh kiện Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 4 Để xoá linh kiện, ta chọn linh kiện rồi nhấn chuột phải làn nữa để xoá. ™ Thêm linh kiện mới: Nếu linh kiện không tồn tại trong thanh linh kiện, ta phải thực hiện thêm mới từ các thư viện có sẵn bằng cách chọn menu Library > Pick hay nhấn P. Cửa sổ lấy linh kiện: Tìm kiếm linh kiện Tên linh kiện Hình ảnh linh kiện Các thư viện chứa linh kiện Các thư viện con Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 5 Ví dụ như để tìm linh kiện điện trở: - Gõ Resistor trong vùng Keywords. - Chọn Category là Resistors. - Chọn Sub-category là Generic. ™ Nối dây: - Chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần nối dây, trên con trỏ chuột sẽ xuất hiện dấu X - Di chuyển chuột và nhấn chuột trái khi cần thiết xác định vị trí dây dẫn - Khi kéo dây đến vị trí cần thiết thì nhấn chuột trái để nối dây. 2. Tiến trình thực hiện Hoạt động của 74LS138 - Vẽ mạch điện như hình vẽ trang bên: Trong đó vị trí các linh kiện cho như sau: Keywords Category Sub-category Results Led Optoelectronics LEDs LED-RED Resistor Resistors Resistor packs RESPACK-8 Switch Switches & Relays Switches Switch 138 TTL 74LS series All 74LS138 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 6 Nguồn và GND lấy từ thanh linh kiện. - Thực thi mạch bằng cách nhấn vào nút Start ở đáy màn hình. Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 7 - Thay đổi trạng thái của các công tắc nhấn để kiểm tra hoạt động của 74LS138 như bảng sau (lưu ý là Led sáng ứng với mức logic 0 và Led tắt ứng với mức logic 1): G1 G2A G2B C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 - Thay đổi trạng thái của các chân G1, G2A , G2B và nhận xét kết quả. Hoạt động của 74LS373 - Vẽ mạch điện như hình vẽ trang bên: Trong đó vị trí các linh kiện cho như sau: Keywords Category Sub-category Results Led Optoelectronics LEDs LED-RED Resistor Resistors Resistor packs RESPACK-8 Switch Switches & Relays Switches SW-SPDT 373 TTL 74LS series All 74LS373 374 TTL 74LS series All 74LS374 - Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 1, thay đổi trạng thái các công tắc từ SW1 Æ SW8, nhận xét về trạng thái các Led. - Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 0, thay đổi trạng thái các công tắc từ SW1 Æ SW8, nhận xét về trạng thái các Led. - Thay đổi mức logic tại chân OE , thực hiện lại quá trình như trên, nhận xét kết quả. - Rút ra kết luận về tác dụng của chân OE và LE. Tài liệu thực hành Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh Trang 8 - Thay IC 37LS373 bằng IC 74LS374, nhận xét về sự khác nhau của chân LE ở 74LS373 và CLK ở 74LS374.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai1_8257.pdf
Tài liệu liên quan