Y khoa y dược - Sinh lý tủy sống

CHỨC NĂNG DẪN TRUYỀN do CHẤT TRẮNG NHỮNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN XUỐNG (VẬN ĐỘNG) Đường vận động tự ý: xuất phát từ vỏ não + Bó tháp thẳng: điều khiển các cơ trục cơ thể, phần gần của chi. + Bó tháp chéo: điều khiển các cơ ở vùng xa của chi. Đường vận động không tự ý: xuất phát từ các nhân ở dưới vỏ não, gồm có: + Bó nhân đỏ-tủy. + Bó mái-tủy. + Bó tiền đình-tủy. + Bó lưới-tủy. + Bó trám-tủy

pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Y khoa y dược - Sinh lý tủy sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThS Nguyễn Thị Hoài Châu SINH LÝ TỦY SỐNG CHỨC NĂNG PHẢN XẠ CỦA TỦY SỐNG do CHẤT XÁM ĐẢM NHIỆM Cung phản xạ tủy sống: 5 thành phần. Bộ phận nhận cảm của cơ vân: + Thoi cơ: nhận cảm về sự thay đổi và mức độ thay đổi chiều dài của sợi cơ. + Thể Golgi của gân cơ: cho biết sức căng cơ và tốc độ tăng sức căng cơ. Các loại phản xạ tủy sống: + Phản xạ căng cơ (lâm sàng) + Phản xạ gân cơ + Phản xạ da (lâm sàng) + Phản xạ duỗi chéo bên + Phản xạ gấp + Các phản xạ trương lực : ngồi, đứng, vùng cổ. + Một số phản xạ tủy có liên quan tới hệ thần kinh thực vật. + Trương lực cơ: là trạng thái co nhất định của cơ: khi nghĩ, khi thức tỉnh, khi hoạt động. Bản chất của trương lực cơ là 1 phản xạ. α Motoneuron γ Motoneuron CHỨC NĂNG DẪN TRUYỀN do CHẤT TRẮNG NHỮNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN LÊN (CẢM GIÁC) 1. Đường cảm giác sâu có ý thức: + Bó thon (bó Goll) + Bó chêm (bó Burdach) 2. Đường cảm giác sâu không ý thức: + Bó tủy-tiểu não thẳng (bó Flecheig hay sau). + Bó tủy-tiểu não chéo (bó Gowers hay trước). 3. Đường cảm giác xúc giác: + Thô sơ: bó tủy đồi thị trước. + Tinh vi: có một phần đi theo bó Goll va Burdach. 4. Đường cảm giác nhiệt độ và đau: + Bó tủy-đồi thị sau hay bên. CHỨC NĂNG DẪN TRUYỀN do CHẤT TRẮNG NHỮNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN XUỐNG (VẬN ĐỘNG) Đường vận động tự ý: xuất phát từ vỏ não + Bó tháp thẳng: điều khiển các cơ trục cơ thể, phần gần của chi. + Bó tháp chéo: điều khiển các cơ ở vùng xa của chi. Đường vận động không tự ý: xuất phát từ các nhân ở dưới vỏ não, gồm có: + Bó nhân đỏ-tủy. + Bó mái-tủy. + Bó tiền đình-tủy. + Bó lưới-tủy. + Bó trám-tủy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftuy_song_03_9532.pdf
Tài liệu liên quan