Xác suất thống kê - Chương V: Khái niệm cơ bản về xác suất

Bài toán một công te nơ chứa theo ti lệ bằng nhau các lô sản phẩm được sản xuất từ 3 nhà máy khác nhau. tỉ lệ phế phẩm của từng nahf máy 1, 2, 3 được ciết alf 0.03, 0.04, 0.05. Chọn ngẫu nhiên một lô từ công te no rồi lấy lô ấy chọn ngẫu nhiên một sản phẩm - Tính xác suất dể lấy phải phế phẩm - Biết sản phẩm lấy ra là phế phẩm, tính xác suất để sản phẩm đó do nhà máy 1 sản xuất

pdf108 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác suất thống kê - Chương V: Khái niệm cơ bản về xác suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxac_xuat_thong_ke5_1khainiemcobanvexacsuat_9324.pdf