• Chuyển động tổng hợp của điểmChuyển động tổng hợp của điểm

  Chuyển động của quả cầu M quay quanh O là chuyển động tương đối. Vận tốc góc trong chuyển động tương đối là omegar = omega 1 = 2 rad/s và gia tốc góc trong chuyển động tương đối là epxilonr = epxilon1 = 0,2 rad/s2. Quỹ đạo chuyển động tương đối của M là đường tròn bán kính 1 và tâm 0. Quỹ đạo chuyển động kéo theo của M là đường tròn nằm trong mặt...

  pdf14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1926 | Lượt tải: 1

 • Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắnChuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn

  Khảo sát các bánh răng trên hình cho biết bánh răng 1 có bán kính R1. Giá AB quy với vận tốc góc omegaAB. Bánh răng 3 có bán kính R3. Xác định vận tốc của bánh răng 3.

  pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 6574 | Lượt tải: 1

 • Động học - Chuyển động của điểmĐộng học - Chuyển động của điểm

  Một vật rắn bắn ra theo ph-ơng ngang với vận tốc ban đầu vrosau đó rơi xuống theo quy luật : x = vot; y = 2gt21Tìm quỹ đạo, vận tốc, gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, bán kính cong của quỹ đạo tại một thời điểm t bất kỳ.

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 2

 • Trọng tâm của vật rắnTrọng tâm của vật rắn

  Ta chia hình thành các phần nhỏ nhờ các mặt phẳng song song với đáy ABD. Mỗi tấm đ-ợc coi nh-một tấm phẳng đồng chất hình tam giác trọng tâm của mỗi phần đ-ợc xác định nh- ở thí dụ 4-4. Lớp sát đáy sẽ có trọng tâm là C1 với C1k= BK31 (BK là trung tuyến của đáy ABD). Nh-vậy tất cả các trọng tâm của các phần sẽ nằm trên đ-ờng EC1và trọng t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 3729 | Lượt tải: 3

 • Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sátMa sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát

  Vật hình trụ có trọng l-ợng P bán kính R nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc a. Khối trụ chịu tác dụng lực đẩy Q song song với mặt phẳng nghiêng. Tìm điều kiện khối trụ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng và điều kiện để nó lăn không tr-ợtlên phíatrên. Hệ sốma sát lănlà k vàhệsốma sát tr-ợtlà f.

  pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 4051 | Lượt tải: 1

 • Lý thuyết về hệ lựcLý thuyết về hệ lực

  Cần l-u ý rằng đây làbài toán cânbằng của hệ vật. Về nguyên tắc khi giải bài toán thuộc loại này phải tách riêng từng vật để xét. Trên hệ vật cần phân biệt hai loại vật chính và vật phụ. Vật chính là vậtkhi tách ra có thể đứng vững đ-ợc. Vậtphụ là vậtkhitách ra không thể đứng vững đ-ợc. Ta xét vật phụ tr-ớc sau đó xét vật chính sau. Cũng cầ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 3788 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp công thức vật lý 12 [Chi tiết + Thi tốt nghiệp + Đại học]Tổng hợp công thức vật lý 12 [Chi tiết + Thi tốt nghiệp + Đại học]

  - Tại thời điểm  t 300000 naê m , các loại hạt nhân khác đă được tạo thành, tương tác chủ yếu chi phối vũ trụ là tương tác điện từ. Các lực điện từ gắn các electron với các hạt nhân tạo thành các nguyên tử H và He. - Tại thời điểm 6t 10 naê m , các nguyên tử đã được tạo thành, tương tác chủ yếu chi phối vũ trụ là tương tác hấp dẫn. Các ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 6

 • 10 đề thi tham khảo lớp 1210 đề thi tham khảo lớp 12

  Câu 59: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi A. điện trở thuần của mạch càng nhỏ. B. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn. C. điện trở thuần của mạch càng lớn. D. tần số riêng của mạch càng lớn. Câu 60: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường. B. Á...

  doc27 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 2

 • Giải bài tập bằng phương pháp bảo toànGiải bài tập bằng phương pháp bảo toàn

  đây là bài viết về một số phương pháp giải bài tập cơ học bằng các định luật bảo toàn. bài viết đưa ra các bài tập ví dụ điển hình về các bài toán mà học sinh phổ thông thường gặp. rất mong được sự ủng hộ của mọi người

  doc42 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 9508 | Lượt tải: 10