Vật lý - Thí nghiệm Vật lý A1

THÍ NGHIỆM Cân khối lượng của vật bằng cân kỹ thuật Dụng cụ: cân kỹ thuật Hiệu chỉnh cân (Đọc kĩ trong tài liệu) Đo + Đo không tải để tính độ nhạy và độ chính xác của cân (Làm theo tài liệu) + Đo khối lượng của vật

ppt11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý - Thí nghiệm Vật lý A1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÍ NGHIỆM VẬT LÝ A1TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNKHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊNBỘ MÔN: VẬT LÝĐÀ NẴNG, 2015-2016NỘI DUNG64235KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE TRƯỢT TRÊN ĐỆM KHÍ, KIỂM CHỨNG BA ĐỊNH LUẬT NEWTONXÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MÔ MEN QUÁN TÍNH CỦA TRỤ ĐẶC CÓ TRỤC QUAY ĐỐI XỨNG VÀ LỰC MA SÁT CỦA Ổ TRỤC QUAY.ĐO ĐiỆN TRỞ BẰNG MẠCH CẦU CÂN BẰNG WHEATSTONEXÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP STOKES, KiỂU MN-971A.1KHẢO SÁT CÁC QUÁ TRÌNH VA CHẠM TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ, NGHIỆM ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNGXÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 1. Thước kẹp XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1Thước kẹp I. DỤNG CỤ 1. Thước kẹp Giá trị mỗi độ chia là aCó N độ chia, giá trị mỗi độ chia là bCấu tạo: N.b = (N-1).aN: số độ chia.(a-b)=a/NĐặt:độ chính xácThông thường có 2 loại: XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 1. Thước kẹp Cách đọc: XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 2. Thước Panme Cấu tạo: Có N =50 độ chiaQuay một vòng (N=50) thước tròn thì thước chính dịch chuyển h=0,5 mmXÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 2. Thước Panme Cách đọc: Kết quả:XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 2. Thước Panme Cách đọc: Kết quả:XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1I. DỤNG CỤ 3. Cân kỹ thuậtCân kỹ thuật :Cấu tạo Nguyên tắc:p.L1 = p’.L2XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1II. THÍ NGHIỆM1. Xác định thể tích của trụ rỗngDụng cụ: Thước kẹp Đo đường kính ngoài D Đo đường kính trong d Đo chiều cao hThể tích: 2. Xác định thể tích của viên bi thépDụng cụ: Thước Panme Đo đường kính viên bi DThể tích: Sai số: Sai số: XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CÁC VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT CÓ DẠNG ĐỐI XỨNG VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT 1II. THÍ NGHIỆM3. Cân khối lượng của vật bằng cân kỹ thuậtDụng cụ: cân kỹ thuật Hiệu chỉnh cân (Đọc kĩ trong tài liệu) Đo + Đo không tải để tính độ nhạy và độ chính xác của cân (Làm theo tài liệu) + Đo khối lượng của vậtGhi đầy đủ bảng số liệu. Tính các giá trị và sai số (đã cho biểu thức)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthi_nghiem_vat_ly_a1_8439.ppt
Tài liệu liên quan