• Môn lịch sử tiếng Việt - Tập hợp câu hỏi và câu trả lờiMôn lịch sử tiếng Việt - Tập hợp câu hỏi và câu trả lời

    Câu 1: Vì sao khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, người ta lại phải nghiên cứu một số đặc điểm địa lý vùng Đông Nam Á Trong nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ, khi nói tới vị trí của một ngôn ngữ cụ thể thường thường người ta phải định vị nó của một ngôn ngữ nào đó và trong một vùng địa lý xác định, trong trường hợp tiếng Việt, công việc này về thực chất l...

    doc9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0