• Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt NamGiá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam

  Hệ giá trị văn hoá Việt Nam được hình thành trong lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước, xây dựng trong đời sống cộng đồng. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam chính là những di sản văn hoá có vai trò như nội lực cố kết cộng đồng. Cần phải nhận thức và phát huy vai trò của các giá trị đó để xây dựng nền văn hoá mới và phát triển đất nước.

  ppt10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 1

 • Gia đình – từ cách tiếp cận văn hóaGia đình – từ cách tiếp cận văn hóa

  Khi bàn về văn hóa gia đình Việt Nam trong lịch sử nhằm khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa gia đình truyền thống người Việt, các tác giả Lê Quý Đức và Vũ Thy Huệ đã kéo dài giai đoạn khảo sát tới năm 1986 – trước Đổi Mới. Theo họ, tuy xã hội Việt nam đã chịu tác động của chế độ dân chủ cộng hòa và tư tưởng tiên tiến của chủ nghĩa Mác-...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Đóng góp của Phan Huy Chú đối với địa chí dân tộcĐóng góp của Phan Huy Chú đối với địa chí dân tộc

  170 năm đã trôi qua từ khi Phan Huy Chú qua đời. Ông vẫn luôn là một tấm gương sáng về tinh thần bền bỉ học tập, nghiên cứu, là một trí tuệ, một tài năng kiệt xuất, đã cống hiến cho lịch sử văn hóa và khoa học dân tộc Việt Nam một khoa tàng sự nghiệp tri thức to lớn. Ông xứng đáng được xếp vào số không nhiều các nhà khoa học lớn của nước ta thờ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0

 • Diện mạo văn hóa của vùng đất kinh đô qua “địa chí Cổ Loa”Diện mạo văn hóa của vùng đất kinh đô qua “địa chí Cổ Loa”

  Trong thời gian gần đây, nhiều công trình văn hóa của thủ đô đã được tôn tạo và xây dựng như khu thành cổ Hà Nội, tượng vua Lý Thái Tổ, tượng đài Thánh Gióng, Thư viện Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội. Để dâng lên Đại Lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, nhiều bộ sách được biên soạn công phu như Bách khoa thư Hà Nội, Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

 • Di tích lịch sử-văn hóa, nguồn sử liệu trực tiếp góp phần nghiên cứu lịch sửDi tích lịch sử-văn hóa, nguồn sử liệu trực tiếp góp phần nghiên cứu lịch sử

  Trong lĩnh vực lịch sử, minh văn trên bia đá còn được lưu giữ ở một số di tích đã cung cấp cho chúng ta những thông tin quý giá khác. Ví dụ, ai cũng biết rằng chùa Phổ Minh được xây dựng và mở mang vào thời Trần. Nhưng liệu trước thời Trần tức là vào thời Lý đã xuất hiện ngôi chùa này chưa? Câu trả lời thật chính xác chỉ có thể tìm thấy được th...

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 0

 • Cuộc đấu tranh chống đồng hóa về văn hóa và tư tưởng của dân tộc Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc với việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa hiện nayCuộc đấu tranh chống đồng hóa về văn hóa và tư tưởng của dân tộc Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc với việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay

  Qua thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, nhân dân Việt Nam đã tìm và biết được một Trung Hoa cao cả và tốt đẹp của nhân dân Trung Hoa chống lại cái Trung Hoa tàn bạo, qua các đế chế Hán – Đường. Một kỷ nguyên mới được mở ra. Bối cảnh chính trị tốt đẹp này chính là điều kiện vô cùng thuận lợi cho sự phục hưng đất nước, phục hưng văn hóa. Hiện n...

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 3

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giớiCách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

  Tóm lại, từ diễn biến của tình hình thế giới từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay có thể khẳng định: chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại nhất định sẽ có bước phát triển mới.Theo quy luật phát triển khách quan của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

  docx25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 6

 • Tìm hiểu xã hội Pháp nửa cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXITìm hiểu xã hội Pháp nửa cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

  Những thuận lợi hay khó khăn của con người trong xã hội không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ bản thân họ mà nhiều khi vì nguồn gốc của họ. Chỉ khi nào điều này mất đi, để mọi công dân đều có quyền như nhau trong xã hội thì tình hình xã hội mới có thể ổn định được. Chính phủ Pháp hiện nay đã có nhiều chính sách để giảm khoảng cách về các “vốn” n...

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 0

 • Những người Âu đã thấy Phú Yên xưaNhững người Âu đã thấy Phú Yên xưa

  Đến những năm 1930, trên các trang sách khảo cứu về địa lý miền Đông Dương của Trưởng Sở Giáo dục Trung Kỳ Bourotte và bác sĩ Sallet vẫn chứa chan “một cảnh quan đáng ca ngợi về vẻ duyên dáng và mỹ lệ” với “con đường đi ngang dưới một rừng dừa và dọc theo lớp màu lộng lẫy và những vịnh trong xanh bao bọc bởi những bán đảo hay các mỏm núi xanh t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0

 • 40 điều khác biệt giữa phương đông và phương tây40 điều khác biệt giữa phương đông và phương tây

  Sau hết, đây là một đề tài to lớn cần sự đóng góp của nhiều giới có quan tâm. Chúng ta nên nhớ rằng, khác biệt văn hóa đưa tới xung đột văn hóa, xung đột văn hóa đưa tới chia rẽ, ngay trong gia đình cũng mất hạnh phúc. Nếu khác biệt văn hóa có nguồn gốc tôn giáo có thể đưa tới bạo động. Hiện nay tại các quốc gia Hồi Giáo, hay tại các quốc gia Ky Tô...

  docx8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0