• Chương 2: Mô tả toán học Phần tử và hệ thống liên tụcChương 2: Mô tả toán học Phần tử và hệ thống liên tục

     Một hệ thống có thể mô tả bằng 1 trong 3 dạng mô hình: Ph.trình vi phân, hàm truyền và ph.trình trạng thái.  Ba dạng mô hình này có thể chuyển đổi qua lại.

    pdf106 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 8

  • Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự độngChương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

    Lý thuyết điều khiển kinh điển (trước 1960)  Maxwell (1868) mô tả hệ thống bằng ph. trình vi phân, tuyến tính hoá tại điểm làm việc, chứng minh tính ổn định của hệ phụ thuộc vào các nghiệm có phần thực dương của ph. trình đặc tính.  Routh (1877), Hurwitz (1895): Tiêu chuẩn ổn định đại số.  Nyquist (1932), Bode (1940s): Tiêu chuẩn ổn định ...

    pdf52 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 9