Từ điển chuyên ngành nhiệt lạnh

Well water nước giếng, nước nguồn Wet-bulb bầu ướt, đo bầu ẩm Wetness sự ẩm ướt Wicket gate Cửa xoay Wide rộng wind energry Năng lượng gió Wine bộ làm lạnh rượu vang Wire giây, kiểu giây Withdrawn thu hồi Work công Working vận hành, làm việc Wort dịch đường (để lên men)

pdf15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 02/08/2016 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Từ điển chuyên ngành nhiệt lạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HVACR – EVDict 1 Prepared by Ho Sy Nam Abnormal: Bất thường, không bình thường Above Trên, ở trên Aboveground Nằm trên mặt đất, trên cao Absolute Tuyệt đối Absolute zero Điểm không tuyệt đối Absorbability Khả năng hấp thụ Absorbed Hấp thụ Absorbency Khả năng hấp thụ Absorbent Chất hấp thụ Absorber Thiết bị hấp thụ, bình hấp thụ Acceptable Cho phép Access door Cửa vào, cửa quan sát Access duct Đường ống (gió) vào Access opening Lối vào, cửa vào Accessible compressor Máy nén nửa kín, tháo lắp được Accumulate Dự trữ, dự phòng Accumulate cold Sự trữ lạnh, tích lạnh Accumulate frost Lớp băng lưu trữ,tích tụ Accumulator Bể chứa, bể trích Acelerate Gia tốc Acoustic Âm, âm thanh Activate Hoạt tính Actual Thực, thực tế Addition Sự bổ sung, sự lưu thêm Additional air Không khí bổ sung, KK lưu thêm Adhesive strenght of ice Lực bám của nước đá Adiabatic Đoạn nhiệt Adjustable Điều chỉnh được Adjustment control Chi tiết hiệu chỉnh, Adjustment tolerance Dung sai hiệu chỉnh Admissible charge Lượng nạp cho phép Adsorbed(bị) Hấp thụ Adsorbent Chất hấp thụ Adsorbing agent Chất hấp phụ Advanced opening Sự mở sớm (van) Aeolian fan Quạt gió kiểu tuabin Aeration Thông khí, thông gió, xả khí Aerodynamic Khí động Aerofoil fan Quạt hướng trục Aerosil Phin bọt (cách nhiệt) Aftercondenser Thiết bị ngưng tụ bổ sung Aftercooled Làm lạnh bổ sung, quá lạnh Aftercooler Bộ quá lạnh Aftercooling Làm lạnh bổ sung, làm quá lạnh Aftertaste Vị lạ Ageing Sự chín tới, sự lão hóa (rượu, thịt) Aggregate state Trạng thái vật thể Aging Sự chín tới, lão hóa (rượu, thit) Agitating Khuấy, trộn, tuần hoàn Agitating apparatus Máy khuấy, bơm tuần hoàn Agitation Sự khuấy trộn Agitator Máy khuấy, bơm tuần hoàn Air-aerosol mixture Hỗn hợp soi khí- không khí air-condition Điều hòa nhiệt độ Air-conditioned Đã được điều hòa không khí air-conditioner Máy điều hòa không khí Alarm Báo động Alcohol thermometer Nhiệt kế rượu All-freeze trawler Ô tô ti kết đông Allowable Cho phép All-purpose freeze Máy kết đông vạn năng All-refrigerater carrier Phương tiện vận tải lạnh All-year Cả năm Alternative Thay đổi, xoay chiều, thay thế Aluminaalumin Aluminium Nhôm Ambient air KK môi trường, KK xung quanh Ammonia Amôniac NH3 Ammonify Sục amoniac, bão hòa amoniac Amount of air Lượng không khí Amount of compression Tỷ số nén Amount of total air Tổng lượng không khí Anaesthetic (có khả năng ) gây mê Anfractuous (dạng ) xoắn Angle Góc Angular velocity Tốc độ góc Anhydrous Không lẫn nước Annular Hình vòng, dạng vòng Antechamber Phòng đệm, phòng chờ, phòng đợi Anteroom Phòng đệm, phòng chờ Anticondensate Chống đọng sương Anticondensation Sự chống đọng sương Antifreeze Chống đóng băng Antifrost Chống đóng băng Anti-ice compound Hỗn hợp chống đóng băng Anti-icing control Sự điều chỉnh đóng băng AntirotC hống thối rữa Antiseptic Khử trùng Apparatus Thiết bị Application Ứng dụng, sử dụng Aqua pump Bơm nước Aqua-ammonia Dung dịch nước- amoniac Aqueous salt solution Dung dịch nước muối Areometer Tỷ trọng kế đo khí, đo chất lỏng Argon liquefaction Sự háo lỏng argon Ari condition Máy điều hòa nhiệt độ Arithmetic mean tem Nhiệt độ trung bình số học Aromatic Thơm, Aromatic HC: HC thom Articulate Yên ngựa Artificial Nhân tạo Artificial ice rink Sân trượt băng nhân tạo Artificial refrigeration Hỗn hợp chống đóng băng Asphalted felt Giấy dầu Aspirate Hút Aspiration Kiểu hút Assembly Lắp ghép, tổ máy Astimated Tính toán Atmosphere Atmosphe, khí quyển, khí trời Atmospheric(trong) không khí, môi trường xq Atomization Sự phun sương HVACR – EVDict 2 Prepared by Ho Sy Nam Attemperation Sự khống chế , điều chỉnh nhiệt độ Attemperator Bộ khống chế nh độ, rơle nhiệt độ Attenuator Bộ tiêu âm, hộp tiêu âm Audible Âm thanh Autoclose Tự động đóng Autodefrost Xả băng tự động Automate Tự động Automobile Ô tô Auxiliary Bổ sung, hổ trợ, ngoại vi Average Trung bình Avilable ton Tấn lạnh, năng suất lạnh sẵn có Avogadro’s law Định luật Avogadro Axial Hướng trục Azeotropic Đồng sôi Back pressure control Sự khống chế áp suất hút Back pressure regulator Bộ điều chỉnh áp suất thấp Back pressure valve Van điều khiển đối ap không đổi Bacterial Vi khuẩn Baffle Vách ngăn Bag filter Túi lọc, phin lọc kiểu túi Balanced Cân bằng, ổn định Ball valve Van bi Bare-pipe Ống trơn Bare-pipe grid Dàn ống trơn, kiểu chân song Bare-tube Ống trơn Barometric Không khí, khí trời Base Cơ bản Batch Từng mẻ Battery Dàn ống, cụm dàn ống, dàn ống xoắn Baudelot cooler Dàn lạnh baudelot, dàn lạnh tưới Baumes density Mật độ Baumes, độ đậm đặc Baum Baumes hydrometer Tỷ trọng kế Baume Bazooka freezer Máy kết đông (kiểu dàn pháo) bazaooka Beam valve Van lá Behaviour Tác động Bellow Dưới (điểm) Bellows(kiểu) Hộp xếp, xiphông Belt Băng chuyền, băng tải Belt-drive Truyền động đai Beverage Nước uống Blast Quạt gió Bleed Trích khí, xả khí Bleeder pipe Ống nhánh Blend Hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi Block Dạng khối, block Blockage Sự tắc, sự nghẽn, sự kẹt Blowdown fan Quạt gió Boiler Lò hơi Brine solution Dung dịch nước muối Broken ice Nước đá xoay, nước đá vụn Bromide Môi chất lạnh bromua Bubble Bọt Bubble boiling Sự sôi bọt Bubbling Sự tạo bọt,sự hình thành bọt Built-in Gắn sẵn, gắn trước, lắp sẵn Bulb Bầu nhiệt kế, bầu cảm biến Bulk Sản phẩm rời, rời Bulk milk cooler Bể làm lạnh sữa Bulk of oil Khối lượng dầu, khối tích dầu Bulk storage Bảo quản rời, b q kiểu chất đống BulkerBunke, Thùng chứa Butterfly valve Van bướm BypassBypas, Nhánh phụ Cabinet Tủ, kiểu tủ Cake Hình bánh Calcium chloride Muối canxi clorua Calculated Tính toán Calibration Hiệu chỉnh Calm air Không khí tĩnh Caloric Nhiệt, calo Calorific Sinh nhiệt Calorimeter Nhiệt lượng kế Calorimetry Phép đo nhiệt lượng CanLon, Thùng, hộp Can lift Thiết bị nâng linh đá, đẩy linh đá Canned pump Bơm kiểu kín Capacitive Kiểu dung điện Capacity Công suất Capillarity Tính mao dẫn Capillary Mao dẫn, kiểu mao dẫn Cargo Hàng hóa Carrene Môi chất lạnh (của Mỹ) Carry Vận chuyển, xếp hàng Casade Ghép tầng Casing Vỏ máy, vỏ bọc, vỏ bao Caustic Kiềm Cavitation Tạo bọt, xâm thực Ceiling (mặt) trần Cellular Bọt, bọt xốp Central Trung tâm Centre Tâm, trung tâm Centrifugal Ly tâm Champer Buồng lửa Change Sự biến đổi Changeover Chuyển đổi Characteristic Đặc tính Charcoal Than củi, than hoạt tính Charge Sự nạp Charge coefficient Hệ số nạp Chassis-mounted Có khung giá Check valve Van một chiều Chemical Hóa học, hóa chất Chest freezer Máy kết đông nhiệt độ thấp Chest froster Máy kết đông nhiệt độ thấp Chill Làm lạnh Chill box Hộp lạnh, tủ lạnh Chill-and-serve food Thức ăn sẵn làm lạnh Chilled Được làm lạnh HVACR – EVDict 3 Prepared by Ho Sy Nam Chiller Thiết bị làm lạnh Chilling Sự làm lạnh Chip Mảnh, lát mỏng Chlorinated Thành phần clo Chuck ice Đá cục Churn-immersion Làm lạnh sữa bằng cách nhúng Churn-immersion (kiểu)tròn, tuần hoàn Circulator Máy khuấy, thiết bị khuấy, bơm tuần hoàn Clearance pocket Thể tích chết phụ Clearance space Thể tích chết, không gian có hại Clearance vapour Hơi chứa thể tích chết Climate control Điều hòa không khí Climatic Khí hậu, không khí, điều hòa không khí Climatizer Máy điều hòa không khí Clip-on Lắp kèm Closed-cell Tế bào kín Cloud Vẩn đục Cloudiness Sự vẩn đục Coarse Thô, dạng đục Coastal Bến cảng Coefficient Hệ số Coil Dàn Cold Lạnh Collected frost Lực bám kết của nước đá Combination Kết hợp Combustible Cháy được Comfort Tiện nghi Commercial Thương nghiệp Comparative So sánh Compensating Cân bằng Complete Hoàn toàn Compound Hai cấp Compress Nén Compressibility Tính nén được, khả năng nén được Compressor Máy nén Compressor Máy nén, thiết bị nén Concealed Nhiệt ẩn Concentrated Đậm đặc Concentration Nồng độ Concentric Đồng tâm Condensability Tính ngưng tụ được Condensable Ngưng tụ Condenser Thiết bị ngưng tụ Conditioned Được điều hòa Conditioned air Không khí được điều hòa Conditions Điều kiện Conduction Dẫn nhiệt Conductor Thiết bị dẫn nhiệt Condul Tống dẫn Cone Hình côn, hình nón Coneyor Băng chuyền Congeal Làm đông lạnh, kết đông Congealed Sự kết đông Connecting Sự nối, nối, điểm nối Console Giá đỡ Constant Không đổi, hằng số, đẳng Consumer Tiêu dùng Contact Tiếp xúc Container Côngten Contaminated Không tinh khiết Conten t Hàm lượng Continuos Liên tục Contraflow Ngược dòng Control Điều chỉnh, điều khiển Convective Đối lưu Conventional Tthông dụng, theo quy ước Cool Làm lạnh Coolant chất tải lạnh Cooler dàn lạnh, bộ lạnh Core ruột cây đá Cork bấc lie Corrosion inhibitor chất ức chế ăn mòn Corrugated dập sóng Counterflow ngược dòng Counter-type dạng quầy hàng Cranecabin cần cẩu Crankcasecácte máy nén Crimped dập sóng Crisper thùng đựng sản phẩm Critical tới hạn Cross thổi ngang, dòng ngang Cross-flow dòng ngang Crushed ice nước đá xoay, nước đá vụn Crustbề mặt Cryobiology sinh học cryo (lạnh sâu) Cryobranding sự đánh dấu cryo Cryochemistry hóa học cryo Cryocoagulation sự đông tụ cryo Cryodesiccation thăng hoa cryo Cryoelectronic điện tử cryo Cryoelectronics kỹ thuật điện tử cryo Cryoelectrotechics kỹ thuật điện tử cryo Cryoextraction chiết suất cryo Cryogen môi chất lạnh cryo Cryogenerator máy lạnh cryo, máy lạnh thâmđộ Cryogenic làm lạnh cryo Cryohydrate hydrat hóa cryo Cryoliquefier bộ hóa lỏng cryo Cryomagnetismnam châm cryo Cryomediciney học cryo Cryomicroscope kính hiển vi cryo Cryo-ophthalmology Nhãn khoa cryo Cryopexy sự cố định cryo Cryophysics vật lý cryo Cryoprbe que thăm cryo Cryopreservation bảo quản cryo Cryoprotective bảo vệ cryo Cryoprotector chất bảo vệ cryo Cryopump bơm cryo Cryopumping tạo (bơm) chân không cryo HVACR – EVDict 4 Prepared by Ho Sy Nam Cryostatcryostat, ổn nhiệt cryo Cryosurgery phẫu thuật cryo, giải phẩu cryo Cryotherapy liệu pháp cryo Cryotool dụng cụ cryo Cryotransfer nhúng vào nitơ lỏng Cryotrap bột cryo Cryotron cryotron Crystal(crystallizing, crystallization) tinh thể Crystallizable(có thể) kết tinh lỏng Cube hình lập phương Curtailed gia tốc Curtain có màng không khí lỏng Curve đường cong Cut-in đóng mạch Cut-out ngắt mạch Cycle chu trình, chu kỳ Cylinder xy lanh Cylindrical (kiểu) ống Cylindrical iceđá ống Dairy chế phẩm sữa Damp ướt Damper clapê, cửa chớp Damper valve clapê điều tiết Daodorant chất khử mùi Daodorization sự khử mùi Daodorizer thiết bị khử mùi Dead chết Deaeration sự xả khí Deaerator thiết bị xả dầu khí Decomposed bị phân hủy Decontaminating làm sạch, khử nhiễm Decrystallization sự khử tinh thể, sự giảm tinh thể Deep đông sâu Deep-freeze máy kết đông sâu Defrost phá băng, xả đá Defrostable có thể phá băng được Defrosted đã phá băng Defroster thiết bị phá băng Defrosting(defrostation) phá băng, xả băng Degree độ, cấp Dehumidification sự khử ẩm Dehumidified đã khử mùi Dehumidifier thiết bị khử ẩm Dehumidifing khử ẩm, hút ẩm Dehumidify khử ẩm Dehydrant chất hút nước, chất khử nước Dehydrate(dehydrating , dehydration) hút nước Dehydrator thiết bị khử nước, bộ khử nước Deice khử băng Delay chậm, kéo dài Delivery cấp, đường đẩy Denaturation sự biến chất Dense air khí cao cấp, khí kín Dense brine nước muối đậm đặc Density mật độ, độ đậm đặc Dephlegmation sự ngưng tụ hồi lưu Dephlegmator thiết bị ngưng tụ hồi lưu Depress hạ thấp, hạ xuống Depth of immersion chiều sâu nhúng chìm Desalination sự khử muối Descaling sự khử cặn Desiccant chất hút nước, chất khử nước Desiccate(desiccated, desiccation) khử nước Design head chiều cao thiết kế, chiều cao tính toán Desired yêu cầu Desublimate(desublimated, desublimation) khử thăng hoa Desuperheat không quá nhiệt Desuperheater bộ khử quá nhiệt Desuperheating sự khử quá nhiệt Detachable có thể tháo rời ra được Device thiết bị Dew point điểm đọng sương, điểm ngưng tụ Dewaxing khử sáp, khử paraphin Dial Thermometer nhiệt kế có thang nhiệt độ Diaphragm màng, màng ngăn Dielectric điện môi Differential vi sai Differential pressure hiệu áp Diffused phun sương, thổi gió Diffuser miệng thổi Diffuser grille miệng thổi gió Diffusibility khả năng khuyếch tán Diffusion khuyếch tán Diluted bị loãng Dimensionless không thứ nguyên Dimethyl ether Dimethyl ete Dipping sự nhúng chìm Direct trực tiếp Direct-current (dòng điện) một chiều Dirt tạp chất, chất bẩn Discharge xả, đẩy Discontinuous không liên tục Disk mảnh Disk valve van đĩa Dispensing định lượng Dispersed phân tán Display tủ kính Dissolved hòa tan Distille(distillation) cất, chưng cất distribute (distributing, distribution) phân phối Distribution sự phân phối Distributor buồng phân phối Domestic dân dụng, gia đình, gia dụng Downfeed từ dưới lên Downward xuống thấp Draft luồng gió hút, dòng khí Drain xả Draught luồng gió hút, dòng khí, luồng khí HVACR – EVDict 5 Prepared by Ho Sy Nam Drawern găn đựng, ngăn kéo Drier máy sấy, phin sấy, bộ sấy Drier evaporator Dàn bay hơi bổ sung, dàn bay hơi phụ Drip giọt, sự nhỏ giọt Driver motor môtơ (động cơ) truyền động Drop kiểu tưới, nhỏ giọt Drum kiểu tang trống Dry Sấy Dryer máy sấy, phin sấy, bộ sấy Dual hai (hai ngăn, hai phía) kép Duct ống dẫn, kênh dẫn, đường ống Ductwork hệ thống ống dẫn gió Dunnage vỏ bào chèn ngang Duration thời gian Dust bụi Duty theo chế độ định mức Dynamic (dynamically) động, động học Economizer lưu lượng nước nhỏ, tiết kiệm nước Eddy chuyển động xoáy, dòng chảy xoáy Effective hiệu suất, hiệu quả Efficient năng suất cao Efficient năng suất cao Ejection sự phun Ejector vòi phun, ống phun Ejector nozzle vòi phun, kim phun, mũi phun Electric resistance điện trở Electrochemical điện hóa Electrodynamic điện động Electrolytic điện dung Electromagnetic điện từ Electromechanical điện cơ Electronic điện tử Electrostatic tĩnh điện Elevated tăng Eliminator bộ phận phân ly Elongated kéo dài Embedded bọc xung quanh Embossed plate tấm dập Embrittlement sự hóa giòn Emergency cấp cứu, khẩn cấp, dự trữ Encapsulated kín Enclosed kín Endothermic thu nhiệt Energy năng lượng Engine máy Enthalpy Entanpi Entrained bị cuốn theo Envelop tái tuần hoàn toàn bộ Environment (environmental) môi trường Enzymatic (enzymic) enzym Equalize(equalized, equalizing ) cân bằng Equilibrium cân bằng Equivalent tương đương Ethane gốc etan, dẫn xuất từ etan Ethanol Etanol, rượu etylic Eupatheoscope Eupatheoscope, dụng cụ để đo Eutetic cùng tinh Evacuated chân không Evacuation sự hút chân không Evaporate(evaporated, evaporating ) bay hơi Evaporative có thể bay hơi Evaporator thiết bị bay hơi Even đồng đều Everfrost lớp băng vĩnh cửu Excess(excessive) thừa Exergetic efficiency hiệu suất exergy Exergy Exergy Exfiltration thẩm thấu không khí Exhaust thải, hút xả Exhauster quạt thổi ra Exitra, cửa ra Exothermic thải nhiệt ra Expanded dãn nở, tiết lưu Expander đê tăng đơ, máy dãn nở Expansion dãn nở, tiết lưu Expendable bị mất, tổn thất Experimental thí nghiệm Explosionproof an toàn về nổ, không nổ Explosive dễ nổ Explosiveness tính dễ nổ, nguy cơ nổ Explosure concentration nồng độ gây nổ Exponent số mũ Extended có cánh, mở rộng External(externally) phía ngoài, bên ngoài Extra thừa, dư Extracellular ngoài tế bào Extract thải Face mặt trước Factor hệ số, độ Fan quạt, quạt thông gió, quạt đẩy Fan quạt, quạt thông gió, quạt đẩy Feather valve van lá (chia nhiều dải) Feed cấp tải, cấp liệu Feedback phản hồi, liên hệ ngược Feeder cơ cấu cấp liệu Felt bằng phớt Fermenting lên men Fibrous dạng sợi, dạng bông Field-assembled system hệ thống lắp đặt tại chỗ Fill dạng bột, dạng điền đầy Fill factor hệ số nạp Film màng Filter phin bọt, phin Filtered được lọc Fin cánh, có cánh Final cuối cùng, đoạn cuối Finned có cánh Finned filtration sự lọc tinh, sự tinh lọc Fire damperclape chặn lửa, clape chống lửa Fireproof chịu lửa HVACR – EVDict 6 Prepared by Ho Sy Nam Fire-resistant chịu lửa không cháy First-stage cấp thứ nhất Fixed bar grille lưới phân phối không khí cố định Flake ice đá vảy, đá mảnh Flame-retardant chịu lửa Flash cực nhanh, tức thời Flash champer buồng phun Flat phẳng Flavor mùi Flexble mền, dẻo Float phao Floc đục, vẩn đục Flow dòng chảy, dòng Fluid chất lỏng Fluidization kỹ thuật tạo tầng sôi Fluidized kiểu tầng sôi Fluorinated chứa flo Fluorocarbon Flocacbon Foam dạng bọt, xốp Fog sương mù Foil tấm, bằng tấm Fooded kiểu ngập Fooding nozzle ống tưới, vòi tưới Food-type kiểu ngập, nhúng vào Forced cưỡng bức Forecooler bộ làm lạnh sơ bộ Foreign substance chất lạ, tạp chất Forewam sưởi ấm sơ bộ, làm nóng sơ bộ Foul gas khí không ngưng tụ Fouling factor mức nhiễm bẩn, độ nhiễm bẩn Four-way valve van bốn ngã Fractional tinh luyện, tinh cất Freezable kết đông được Freezant môi chất kết đông, môi trường kết đông Freeze đông lạnh, kết đông Freezer máy kết đông, buồng kết đông, tủ lạnh Freon môi chất lạnh Fresh sạch tươi Frictional ma sát Fridge Tủ lạnh Frigorie kcal lạnh Frost đóng băng, tạo tuyết Frostbitten bỏng lạnh, hư hỏng do băng giá Frostbound kết đông, đông lạnh, đóng băng Frosted bị đóng băng Frosting sự đóng băng Frozen bị đóng băng, bị kết băng Fuel nhiên liệu Full đầy, toàn Fully hoàn toàn Fusion nóng chảy Gas khí, khí đốt gas turbine Tuốc bin hơi Gate cửa, cổng Gauge glass mắt thăm, kính quan sát Gauge pressure áp suất áp kế, áp suất dư Gauze filter phin lưới, phin lọc Gear bánh răng General chung General gaskhí lý tưởng General purpose vạn năng Generater máy phát Generator-absorber bình sinh hơi hấp thụ Genetron môi chất lành freon Geothermal energy địa nhiệt, năng lượng trong lòng đất Germanium Germanium Germicidal diệt khuẩn Gill có cánh Gland tuyến, cơ quan Glass cửa kính, thủy tinh Glaze làm đông, làm đóng băng, rải đá Global địa cầu Globe valve van cầu Gradual theo từng bậc, từ từ Grain hạt giống Granular(granuled, granulating) dạng hạt Gravity đối lưu tự nhiên, kiểu trọng lực Greenhouse effec thiệu ứng nhà kính Griddạng lưới, ống xoắn Grille lưới, ghi Gross thô Ground mặt đất Guard giới hạn Guide dẫn hướng Haft một nửa, bán Hair felt sợi phớt Halocarbon môi chất lạnh halocarbon Halogen Halogen Hand bằng tay Hanging kiểu treo Hard rắn, cứng Harden(hardened , hardening ) tôi cứng lạnh Hardener thiết bị tôi cứng Hazardous nguy hiểm Heat nhiệt Heat transfer Truyền nhiệt Heavy nặng, lớn Helical kiểu xoắn ốc Helium hêli Hermetichermetically) kín Herringbone-type kiểu xương cá Hoar thô Holding bảo quản Holdover tích lạnh Holdver tích trữ Hollow rỗng Home gia đình, gia dụng Honeycomb kiểu tổ ong Honogeneous đồng nhất Honogenizer thiết bị làm đồng nhất HVACR – EVDict 7 Prepared by Ho Sy Nam Horizontal kiểu ngang Household gia đình Housing vỏ máy, vỏ bọc, vỏ bao Humi dẩm Humidification (humidifying) làm ẩm Humidifier máy làm ẩm, thiết bị gia ẩm Humidistat Hygrostat, khí cụ ổn ẩm Humidity độ ẩm Hydraulic thủy lực Hydraulic ramp bệ thủy lực Hydrocooler máy làm lạnh bằng nước đá Hydrocooling sự làm lạnh bằng nước đá Hydrogen Hydro Hydrophobic kỵ nước Hydroscopi chút nước, hút ẩm, hấp thụ ẩm Hydroscopicity tính hút ẩm, độ hút ẩm Hydrostatic thủy tĩnh Hygrostat khí cụ ổn ẩm Hypothermic nhiệt ẩm Ice rink sân trượt băng nghệ thuật Icing sự láng băng, xe lạnh Ideal lý tưởng Idle không hoạt động, chết, nhàn rỗi Ignition bắt lửa Immediate tức thì Immersed kiểu ngập lỏng Immersible nhúng chìm Immiscible không hòa tan Impeller bánh cánh quạt Impervious không thấm Inclined nghiêng Incombustible không cháy Incoming hút vào, hút Incomplete không triệt để Increasing tăng lên Indicated chỉ thị Indication thermometer nhiệt kế có thang nhiệt độ Indicator chart đồ thị chỉ thị Indirect gián tiếp Indoor trong nhà, bên trong Induced hút, hút vào Induction cảm ứng Industrial công nghiệp Inert gas khí trơ Infiltrating(infiltration) rò lọt, thẩm thấu Infinitely variable control điều chỉnh vô cấp, điều chỉnh liên tục Inflammable dễ bắt lửa Inflatablecó thể bơm lên Infrared hồng ngoại Ingredien thỗn hợp Initial ban đầu, sơ bộ Injecte(injected, injecting, injection) phun Injector kiểu phun Inleakage sự thâm nhập vào, sự rò rỉ vào Inlet vào, cấp vào In-line lắp sẵn, bố trí sẵn In-line freezing sự kết đông trong quá trình công nghệ Inner bên trong, phía trong Inorganic vô cơ In-package trong bao bì In-series connection mắc nối tiếp, lắp nối tiếp Inside bên trong Installed lắp đặt Instant tức thời In-stransit trong vận chuyển trên đường Insufficient không đầy đủ Insulant chất cách ly, chất cách (nhiệt, điện) Insulated cách nhiệt Insulation vật liệu cách nhiệt Intake hút, lấy vào Integral liền, nguyên, trộn bộ Intensity cường độ Intercooler thiết bị làm lạnh trung gian Intercooling sự làm mất trung gian Interface lớp trung gian Intermediary (intermediate) trung gian Intermettent gián đoạn Internal(internally) bên trong Internation quốc tế Interstage trung gian Intertubular giữa các ống Interval khoảng giữa In-the-wall đặt trong tường, treo trên tường Intracellular trong tế bào, nội bào Inversion chuyển đổi, chuyển biến Ionizationion hóa Iporka chất cách nhiệt Irradiated được chiếu xạ Irregular không đồng đều Irreversible không thuận nghịch Isentrope đẳng entropi Isentropic đẳng entropi Isentropic line đường đẳng entropi Isobaric đẳng áp Isobaric đẳng áp Isoflex chất chất nhiệt Isolated độc lập Isometric line đường đẳng tích Isotherm đẳng nhiệt Isothermal đẳng nhiệt IsotronIsotron (môi chất lạnh mỹ) Jecket bằng áo Jet dòng phun, tia phun Joint kết hợp Kaiser môi chất lạnh kaiser (mỹ) Kaltron môi chất lạnh kaltron Kapok vật liệu cách nhiệt Keeping bảo quản Kerosene-burning đốt bằng dầu hỏa HVACR – EVDict 8 Prepared by Ho Sy Nam Kinematic động học Kinetic Động lực học kinetic energry Động năng King valve van tổng Knockout drum bình tách lỏng trên đường hút Knurled fin cánh (tản nhiệt) dập Kulene môi chất lạnh kulen (mỹ) Laboratory phòng thí nghiệm Labyrinth khuất khích Lack of miscibility không hòa trộn Lading chất tải Laminar chảy tầng Laminated foil màng nhiều tầng, màng nhiều lớp Laten tẩn Latent heat nhiệt ẩn Leak rò rỉ Leakage rò rỉ, thẩm thấu Leaving ra, cửa ra Lift truck máy nâng xếp Lighting chiếu sáng Line đường, đường ống Linear tuyến tính Liquefaction(liquefied, liquefying) hóa lỏng Liquid lỏng, chất lỏng List check valve van một chiều Lithium bromide Bromua liti Load (loading) tải Local cục bộ Locker ngăn lạnh nhỏ, khóa, ngăn Logarithmic Logarit Longgitudinal longgitudinal dọc Loose rời, rời rạc Loss tổn thất, mất mát Louvre cửa chớp Lower dưới Low-stage cấp hạ áp, cấp thấp Low-voltage điện áp thấ l-shaped hình chữ L lubricate(lubricated, lubricating) bôi trơn lyophilisate sản phẩm thăng hoa Lyophilization thăng hoa Machine máy, máy móc Magnetic nam châm, từ tính Main chính Maintained được duy trì, được thống kê Make-up được bổ sung Man cooling làm lạnh ở công trường Manifold Manifol dống phân phối, ống góp Manometer manomét, áp kế manual(manually) bằng tay marine hàng hải, trên tàu thủy Mass khối lượng, chất Mass flow dòng chảy, lưu lượng, dòng chảy khối lượng Master chính Master valve van tổng Mathane metan, gốc metan Mathanol metanol, rượu metylic Mat-type kiểu tấm, kiểu đệm Maximum tối đa Mean trung bình Measure đo được, đo đạt Mechanical (mechanically) cơ học, cơ khí Medium vừa trung bình Medium-size trung bình Melt(melted, melting) chảy, nóng chảy Membrane kiểu mảng Mercury thủy ngân metal(metallic) kim loại Microbiological vi sinh, vi sinh vật Microscopical tế vi Microtome Microtom Microware vi sống Milky đục, vẩn đục Mine hầm mỏ Mineral khoáng (sản) Miniature mini Minimum thấp nhất, tồi nhất Miscible hòa trộn được Mist sương mù Mix hỗn hợp, hòa tan Mixer máy trộn Mixture hỗn hợp Mobile di động Moderate nhẹ, không đáng kể, vừa phải Modulating theo tỷ lệ Moisture ẩm Moisture-free không chứa ẩm Moistureproof không thấm ẩm, kín ẩm Molar mol Molecular phân tử Monoblock một cục, cụm đơn Mortuary ướp xác Motor động cơ Motor-drive dùng động cơ, chạy bằng động cơ Moulded định hình Muffling cách âm, giảm âm Multibelt nhiều băng chuyền Multiblade nhiều cách Multicabient nhiều khoang Multichamper nhiều buồng Multicircuit nhiều cụm, nhiều vòng tuần hoàn Multicompartment nhiều khoang Multicomponent nhiều thành phần Multicycle nhiều vòng tuần hoàn Multicylinder nhiều xy lanh Multideck nhiều giá ngăn Multiduct nhiều kênh Multijet nhiều tia Multilaminar nhiều lớp Multilayer nhiều lớp HVACR – EVDict 9 Prepared by Ho Sy Nam Multilever nhiều cấp, nhiều tầng Multipass nhiều lối Multiplate nhiều tấm Multiple nhiều Multipoint nhiều điểm Multipurpose đa năng, vạn năng Multisection nhiều ngăn, nhiều cụm Multisell nhiều vỏ Multishelved nhiều giá đỡ Multistage nhiều cấp Multistorey nhiều tầng Multitube nhiều ống Multiway nhiều ngã Multizone nhiều vùng Mypora chất cách nhiệt Natural tự nhiên Needle kiềm Negative âm Net tinh Nitrogen nitơ Noise độ ồn, tiếng ồn Noiseless không ồn Nominal danh định Nonautomated không được tự động hóa Nonazeotropic không đồng sôi Noncombustible không chá Noncondensable không ngưng Noncondensables khí không ngưng Noncontact không tiếp xúc Noneutectic không cùng tinh Nonexplosive không gây nổ Nonfreezable không đông đặc, không kết đông Nonfreezen không đóng băng Noninflammable không bắt lửa Nonlubricated không bôi trơn Nonpressurized làm việc ở áp suất bình thường Nonrecirculating không tái tuần hoàn Nonrefrigeranted không làm lạnh Nonstandard phi tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn Nonstationary không ổn định Nonsteady không ổn định Nontoxic không độc Nonuniform không đồng đều Normal bình thường Nose-mounted phía trên buồng lái Nozzel vòi phun, mũi phun Nozzle mũi Nuclear energry Năng lượng hạt nhân Nucleate bọt Nucleation site tâm hóa hơi Occupancy do con người, tính theo đầu người Odorimeter máy đo mùi, dụng cụ đo mùi Odorizer thiết bị đo mùi Odourless không mùi Offal phụ phẩm Off-cycle chu kỳ dừng máy Off-flavour vị lạ Off-flavour vị lạ Off-peak nhẹ tải Off-period chu kỳ dừng máy Off-process dừng máy Of-taste vị lạ Onazote vật liệu cách điện One star một sao (nhiệt độ ngăn đông) One-dimensional một chiều One-stage một cấp On-process làm việc Opaque đục, vẩn đục Ope nhở Operate hoạt động, làm việc Optimum tối ưu Organic hữu cơ organoleptic(organoleptical) cảm giác Orthohydrogen Octohidro Ortho-to-para Từ orth sang para Oscillating con lắc Osmotic thẩm thấu Outdoor ngoài trời, bên ngoài, ngoài vào Outlet ra, thoát, xả Outside bên ngoài Overall tổng Overhead treo trần Overheat quá nhiệt Overload quá tải Over-the-road trên đường vận chuyển Oxygen oxy Ozone ozôn Ozonier máy sản suất ozôn Package nguyên cụm, toàn bộ Packer máy đóng gói, máy đóng bao bì Packing đóng gói, kiểu túi Packless valve van không có nệm kín Pallet khay Palletization sự chồng xếp khay, sự xếp chồng giá kê Palletized bằng khay, bằng giá kê Pan chảo, có khay Panel dạng tấm Paraelectric Paraelectric Paraffinic Parafin Parallet song song Paramanagnetic Paramanagnetic, thuận từ Part-freezer làm lạnh một phần Partial một phần, từng phần, riêng phân Part-load một phần tải Peak cao điểm, cực đại Peat slab tấm than bùn Peltier block khối Peltier, khối phin nhiệt điện Percentage độ bão hòa (theo%) Perfect lý tưởng Perforate khoan lỗ HVACR – EVDict 10 Prepared by Ho Sy Nam Periodic theo chu kỳ Peripheral chu vi, vòng cung, ngoài rìa Perishable chóng hỏng Permanent thường xuyên, vĩnh cửu Permeance độ truyền dẫn, khả năng thẩm thấu Permissible cho phép Perpendicular vuông góc Perwarmed sưởi ấm sơ bộ, gia nhiệt sơ bộ Phase pha Pholyphase nhiều pha, nhiều thành phần Physical vật lý Piatherm (chất cách nhiệt) piatherm Piece cục, dạng cục đá Piling chứa, chất hàng Pilot kiểu pilot Pipe ống, kiểu ống Pipe coil kiểu ống xoắn Pipe duct kênh dẫn đường ống Piston pit-tông Pitot tube ống pitot, ốnh thủy văn, ống đo tốc độ nước Pivoting ventilator quạt xoay được, tuốc năng Plain trơn Plant nhà máy, trạm, hệ thống Plate dạng tấm, phẳng Platinum platin Plenum hòa trộn, phân phối Plug chặn Plug-in phích cắm Plural nhiều Pneumatic (pneumatically) khí trực, khí nén Pod mount trên giá treo Poisonous độc Pollute ô nhiễm Polystyrene Polystirol Polytropic đa biến Polyurethane Polyurethan Poppet valve van trục ren Poropolystyrene Polystirol xốp Porous xốp, bằng xốp Port bến cảng Portable xách được, di chuyển được Positive cưỡng bức Positive temperature nhiệt độ tương đương Potential energy thế năng Powder(powdered) bột dạng bột Practical thực tế Prechill(prechilling) sơ bộ , làm lạnh sơ bộ Precipitation sự lắng, sự tách precise(precision) chính xác Precooked nấu nước, dạng ăn liền Precool(precooled, precooling) làm lạnh trước Precoolant môi chất được làm lạnh Predetermined cho trước, định trước Predrying sự sấy sơ bộ Prefabricated được chế tạo sẵn Prefilter lọc sơ bộ prefreeze(prefrozen, prefreezing) kết đông sơ bộ Prefreezer máy kết đông sơ bộ Preheated được sưởi ấm sơ bộ Preheater bộ sấy sơ bộ, bộ gia nhiệt sơ bộ Preliminary sơ bộ Prepackaged được đóng gói trước Preservation sự bảo quản Preserving bảo quản Preset đặt trước Pressure áp suất Pressurized bị nén Prethawing sự tan giá sơ bộ Primary sơ bộ, sơ cấp Process quá trình, theo công nghệ Product sản phẩm Propane Propan Propeller hướng trục (quạt) Protective Protective bảo vệ Provision dự trữ Psychrometer ẩm kế, nhiệt kế bầu ướt và khô Psychrometic nhiệt ẩm Psychrometry phép đo độ ẩm (không khí) Psychrostat bộ điều chỉnh độ ẩm Pulldown hạ (nhiệt độ) pulse(pulsating xung động, dao động Pump bơm Pure tinh khiết Purge(Purging) khí, thổi khí Purge drum bình tách khí Purge line ống xả khí Push-button nút ấn Push-through xe đẩy Putrefactive spoilage sự hư hỏng vì thối rữa Quality chất lượng Quantity Số lượng quench(quenching) làm lạnh đột biến Quiet êm, không có tiếng ồn Raceway song song Rack có giá đỡ, có giá xếp hàng Radial hướng tâm Radiant(radiation) bức xạ Radiator tia bức xạ Radiopasteurization triệt khuẩn bằng tia bức xạ Railcar toa (tàu hỏa) Ram air không khí thổi trực diện Ram effect hiệu ứng tăng áp Ram presure áp suất động Random tùy tiện, không xếp hàng Rapid(rapidly) nhanh Rate tốc độ, tỷ số, bội số Rated định mức Raw thô Reabsorption tái hấp thụ Reach-in refrigerator tủ lạnh HVACR – EVDict 11 Prepared by Ho Sy Nam Reactivation tái sinh Real thực Receiver bình chứa Receiving bin bình gom, bình chứa Recessed được gắn chìm Rechilling làm lạnh lại tái làm lạnh reciprocal(reciprocating) pittông Recirculated(recirculation, recirculating ) tái tuần hoàn Reclaim tái sinh, phục sinh, tuần hoàn Recommended yêu cầu, khuyên dùng Reconcentration sự tái cô đặc Recondensed(recondensing) tái ngưng tụ Reconditionned tái điều hòa Recool sự tái làm lạnh Recooler bộ tái làm lạnh, bộ tái làm mát Recording tự ghi Rectangular hình chữ nhật Rectifier thiết bị tinh cất Rectify tinh cất, tinh khiết Recuperative kiểu hồi nhiệt Recycling tái tuần hoàn Reduce giảm Reefer toa máy lạnh, xe lạnh Reevaporation sự tái bay hơi Reference chuẩn, mốc, gốc Reflective phản xạ Reflux hồi refreeze(refreezing) tái kết đông Refreshment of air sự bổ sung khí tươi Refrgerant môi chất lạnh Refrgerate làm lạnh Refrgerator tủ lạnh, máy lạnh Refrozen tái lạnh đông Regelation tái kết đông (thành khối) Regenerative hồi nhiệt, dạng hồi nhiệt Reglazing sự tái đóng băng Reicing sự tái tạo áo băng Reinforced tăng cường Rejected heat nhiệt thải Relative tương đối Reliefan toàn, tiện nghi reliquely(eliquelaction) tái tuần hoàn Remote từ xa, đặt xa Repeat tái, lặp lại Replaceable thay thế được Replacement thay đổi Requiered yêu cầu Reserve dự trữ Residential gia dụng, nhà ở, gia đình Residual sót lại, sót, còn lại Resistance độ bền, độ trở, điện trở Resorption tái hấp thụ Respiratory hô hấp Responsive phản ứng Rethrawing sự tái tan giá Retop icing tái rải đá trên bề mặt Reture hồi Reusable tái sử dụng Revaporization sự tái bay hơi Reverse đo chiều Reversible thuận nghịch, đo chiều Ribbon dạng băng Rich giàu, lượng cao Right-angle vuông góc Rigid cứng Ring hình vòng Rinsing phun lửa Ripening cho chín tới Rock đá khoáng, bông khoáng Rock cork đá lie, đá bông, đá xốp Roll-bond kiểu Roll-bond, cán dính Roof-mounted lắp trên mái nhà Rooftop trên mái Rool-in có bánh xe Rotary roto Rotating kiểu quay, có roto Rotofreezer máy kết đông quay Rotofroster máy kết đông quay Rotten ice nước đá khối Roughness factor độ nhám Row of cans linh đá, hàng khuân đá Run cycle chu trình làm việc, chu trình công tác Salimeter tỷ trọng kế nước muối Saline mặn Saline-free khử mặn Salinometer areomet, tỷ trọng kế nước muối Salt muối Saltwater nước mặn, nước biển Sand cát, đất Sandwich panel kiểu Panel sandwich Saturated(saturation) bão hòa Sawdust mạt cưa (vật liệu cách điện) Scale đóng cặn, thành cặn Scavenge hút Scraped(scraping) kiểu nạo Scraper ring séc măng gạt đầu Screw trục vít Scrubber bình rửa, tháp rửa khí Sea-frozen được kết đông trên tàu biển Seal(sealed) kín Seal cap mũ bịt kín, nắp kín Sealer chất làm kín Seamless không hàn, không mối ghép Secondary thứ cấp Second-stage cấp hai Sectional lắp ghép Seft tự Seft-acting tự động Seft-adjusting seal đệm kín tự lựa Seft-adjusting seal đệm kín tự lựa HVACR – EVDict 12 Prepared by Ho Sy Nam Seft-extinguishing tự dập lửa Seft-limiting fan quạt tự ngắt khi quá tải Selective có chọn lọc Semiautomatic bán tự động Semiclear nửa trong Semiconducting bán dẫn Semicongealed bán đông cứng Semienvelop nửa khép kín Semiflooded bán ngập, ngập từng phần Semifreezer làm lạnh một phần Semihermetic nửa kín Semirefrigerated được làm lạnh trung gian Semirefrigeration sự làm lạnh trung gian Semirigid nửa cứng Semisolid nửa rắn Sensible hiện Sensing element đầu cảm nhiệt Separated đứng riêng lẻ Series-connected lắp nối tiếp Serpentine ống xoắn Serve-over để phục vụ Service tạp vụ, khai thác, tiêu dùng Serviceable hermetic tháo lắp được Servo-operated điều khiển trợ động Shaft trục Sheet kiểu tấm Sheft kiểu giá, kiểu tầng Shell-and-coil ống xoắn có vỏ Shell-and-finned-coil ống xoắn cách Shell-and-finned-tube ống chùm ống có cách Shell-and-tube ống vỏ Shock đột ngột Short-time ngắn hạn Shower phun mưa Shrinkable(shrinkage) co ngót Shutdown dừng máy Shutoff khóa, chặn, ngắt Side wall bên tường Side-opening có cửa bên sườn Sight glass cửa quan sát,mắt quan sát lỏng Sight level indicato rống thủy, kính chỉ thị mức lỏng Silica Silicagen Silvered-glass thủy tinh mạ bạc Simulated mô phỏng Single-belt băng chuyền đơn Sized ice đá định hình Skating rink sân trượt băng nghệ thuật Slab dạng tấm Slice dạng đĩa, dạng lát mỏng Sliding khe, cửa, cổng Slight freezing sự kết đông nhẹ, sự chớp kết băng Sling dây văng slot(slotted) dạng khe Sludge bùn đặc Sludge formation sự tạo bùn Slug flow dòng chảy chậm Slugging sự va đập thủy lực Slush dạng bùn, dạng cháo Smoke dạng khói, khói Snap đột ngột Snap-action valve van điều chỉnh áp suất hai vị trí Soap xà phòng Sodium natri Soft xốp Soil đất, nền đất Solar mặt trời Solar energy Năng lượng mặt trời Solennoid điện từ Solid(solidly , solidfied) rắn, dạng rắn Solidification hóa rắn, đóng rắn Solution dung dịch Sorption hấp thụ Sound tiếng ồn, âm thanh, tiếng động Spare dự phòng Spatial không gian Special(specialized ) chuyên dùng Specific riêng Speed tốc độ Speed increaser hộp số, hộp tốc độ Spent đã qua sử dụng Spin cánh Spin fin cánh kiểu gai Spiral xoắn Spiral-belt băng chuyền xoắn Splash packing khối đệm Split ghép, tháo rời được, khe Splitter bộ phân phối KK có cánh hướng Split-type hai khối, hai cục Spoilage sự thối rữa Spontaneous tự phát Spot cục bộ, độc lập Spray phun, tưới Spring lò xo Square hình vuông Srceen strainer phin lưới, phin lọc Stability tính bền, sự bền Stable ổn định Stacke xếp chồng Stacking truck máy nâng xếp Stage từng cấp Staggered so le, bố trí sole Stagnant đình trệ, không chuyển động Stamped dập Standard tiêu chuẩn Standby dự phòng Star-marked kí hiêu sao Starve (starved, starving) thiếu State trạng thái static(statically) tĩnh, trạng thái tĩnh Stationary cố định HVACR – EVDict 13 Prepared by Ho Sy Nam Statistical thống kê Steady ổn định Steam hơi, hơi nước Steam-jet Eject hơi Steel thép Steptheo bậc, từng cấp Step-by-step theo bậc, theo từng cấp Step-up gear hộp số, hộp tốc độ Sterilizer thiết bị triệt trùng Stiff-shaft trục cứng Still tĩnh, lặng Store bảo quản, tích tụ Stove-refrigerator tủ lạnh có bếp gas trên nóc Straight cùng chiều,trực tiếp Straker máy nâng xếp Stratification sự phân lớp Stratified flow dòng chảy phân lớp Strenght characteristic đặc tính cơ học Strong đậm đặc Structural kết cấu, cấu trúc Structural kết cấu, cấu trúc Subatmospheric dưới áp suất khí quyển Subcooled(subcooling ) được quá làm lạnh Subcooler bộ làm quá lạnh, dàn quá lạnh Subfloor dưới sàn Subfreezing dưới điểm băng Sublimate thăng hoa Sublimation sự thăng hoa Submarine tàu ngầm Submaster bổ sung, phụ Submaster bổ sung, phụ Subsonic hạ âm, dưới âm Sub-zero dưới oF(-17.8oC) Sucking hút Suction sự hút Suction air không khí hút Sudden đột ngột Summative tổng, tổng thể Sump đáy vỏ, đáy chứa dầu Sump heater bộ gia nhiệt dầu Sumpheater bộ gia nhiệt cácte máy nén Superatmospheric trên atmosphe Superconducting siêu dẫn Supercool làm quá lạnh Supercooler bộ quá lạnh Supercritical trên tới hạn Superfast cực nhanh Superfreeze siêu lạnh Superheat quá lạnh Superheater bộ gia nhiệt quá nhiệt Superheating sự gia nhiệt quá nhiệt Superinsulation sự siêu cách nhiệt, sự cách nhiệt chất lượng cao Superliquid siêu lỏng Superlow cực thấp, siêu thấp, quá thấp Supersaturated quá bão hòa Supersonic siêu âm Surface bề mặt, kiểu bề mặt Surge trung gian, tách lỏng Surge receiver bình trung gian, bình đệm Surging characteristic đặc tính xung đột Surrounding xung quanh Suspended kiểu treo Swash plate đĩa lật Sweat ngưng tụ, đổ mồ hôi Sweet ngọt Swept quét Swirl rồi, xoắn Synchronous đồng bộ Synthetic tổng hợp Tangential tiếp tuyến Tank bình, thùng Technical kỹ thuật Temperature nhiệt độ Tempering gia nhiệt sơ bộ Temporary tạm thời Terminal cuối tầm, cuối quá trình Test thử nghiệm, mô phỏng Thaw tan băng Thawer thiết bị làm tan giá Theoretical lý thuyết Thermalnhiệt Thermal capacity nhiệt dung Thermaocouple phân tử nhiệt điện, cặp nhiệt điện Thermitsor nhiệt điện trở Thermocompressor máy nén nhiệt Thermocycle chu trình nhiệt Thermodynamic nhiệt động Thermodynamics Nhiệt động lực học Thermoelectric nhiệt điện Thermoelectromotive nhiệt điện động Thermoelement phân tử nhiệt điện Thermohygrograph máy ghi thủy nhiệt Thermomertry phép đo nhiệt Thermophysical nhiệt vật lý Thermostatrơle nhiệt độ Thermostaticsự điều chỉnh nhiệt độ Thermostatically sự ổn nhiệt Thermosyphonic xiphông nhiệt Thermovalve van nhiệt, van điều chỉnh theo nhiệt độ đặt trước Thickness độ dày Thin-layer màng mỏng Thin-wall vách mỏng, chiều dày mỏng Thin-wall vách mỏng, chiều dày mỏng Through-the-wall trong tường Throw-away vứt bỏ, không còn sử dụng được Total toàn bộ, tổng Tower tháp Tower-type kiểu tháp HVACR – EVDict 14 Prepared by Ho Sy Nam Toxic độc hại Transfer truyền, dẫn Transient không ổn định Transit vận chuyển, trung chuyển Transition chuyển đổi Transparent trong suốt Transpiration sự bay hơi khuyếch tán Transport vận tải Transportable vận chuyển Trapped oil dầu bị bẫy, dầu bị tách Tray kiểu khay, dạng khay, khay Trea®e được xử lý Tripleba cấp, ba thành phần Tropical nhiệt đới Truck ôtô tải True thực Tube ống Tubular kiểu dàn ống Tunnel hầm Turbine Tuốc bin Turbocompressor máy nén tuốc bin, máy nén li tâm Turbulence(turbulent) chảy rồi Twice hai, đôi Ucon môi chất lạnh Ucon Ultracold siêu lạnh Ultralow temperature nhiệt độ siêu lạnh Ultrarapid(ultrarapidly ) siêu tốc, cực nhanh Ultrasonic siêu âm Uncondense không ngưng Unconditioned không điều hòa được Uncontrolled không được khống chế Uncooled không được làm lạnh Undercharge sự nạp non, sự nạp thiếu môi chất lạnh Underconcentration nồng độ không đủ Undercool sự làm lạnh chưa đủ Undercounter dưới quày hàng Underexhaustion sự hút không khí chưa đủ Underfill sự nạp đầy chưa đủ Underfilter không lọc Underfloor dưới nền nhà Underfreezing sự kết đông chưa đầy đủ Underfroste không đóng băng Underfrozen không đóng băng Underground trong lòng đất, dưới nền nhà Undermount trong lò, trong hầm, dưới đất Underroof dưới mái (nhà) Uniflow thuận chiều, thuận dòng Uniform đều đặn Unit tổ, bộ Unitary dạng tổ hợp Universal vạn năng, đa năng, đa chức năng Unliquefied không được hóa lỏng Unload không tải, giảm tải, tháo tải Unrefrigerated không được làm lạnh Unsteady không ổn định Unsuperheat chưa quá nhiệt Untreated không đươc xử lý Upfeed cấp (lỏng) từ dưới lên Upward ngược lên Usable hữu ích Utilization sử dụng Utilization sử dụng Valve van Vane lá van Vaporizable dễ bay hơi, có thể bay hơi Vapour Van hơi, dạng hơi Variable có thể điều chỉnh, có thể thay đổi được Variety đa dạng Varying thay đổi Vee-block hình chữ V Vehicle xe cộ Velocity động, có tốc độ Vent thông gió, xả khí Ventilate thông gió Ventilation kiểu quạt thông gió Ventilator quạt gió, quạt thông gió Vertical đứng, thẳng đứng Vibrating kiểu rung Vibration damper bộ chống rung, bộ giảm chấn Vibration damping sự giảm chấn, sự giảm rung Vigorous mãnh liệt Viscosity độ nhớt Visible nhìn thấy được Volatile dễ bay hơi Volume thể tích Vorte xống xoáy Walk-in (loại) nhỏ, có thể đi vào được Warn báo động Warn ấm, nóng Waste rửa, vệ sinh, làm sạch Waste thải, đã qua sử dụng water turbine Tuốc bin hơi nước Wax sáp Weak nghèo Weak gas khí nghèo, khí loãng Weldable có thể hàn được Welded casing thân hàn, vỏ hàn HVACR – EVDict 15 Prepared by Ho Sy Nam Well water nước giếng, nước nguồn Wet-bulb bầu ướt, đo bầu ẩm Wetness sự ẩm ướt Wicket gate Cửa xoay Wide rộng wind energry Năng lượng gió Wine bộ làm lạnh rượu vang Wire giây, kiểu giây Withdrawn thu hồi Work công Working vận hành, làm việc Wort dịch đường (để lên men) Wrap gập Year-round cả năm Zeolite Zeolit Zero 0 (thường được hiểu là 0 độ F (= -17.6 độ C) Zone vùng, cục bộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftu_dien_chuyen_nganh_nhiet_lanh_7742.pdf
Tài liệu liên quan