Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G)

I. Yêu cầu trọng tâm: - Nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau g.c.g để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông. - Biét vẽ một tam giác cho một cạnh và hai góc kề cạnh đó. - Biết trình bày một bài toán chứng minh hình. II. Cơ sở vật chất. - Máy tính, thước đo, giấy vẽ, sách giáo khoa.

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 1 Môn:Toán hình Lớp:7. Bài 5 Chương II: Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G) I. Yêu cầu trọng tâm: - Nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau g.c.g để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông. - Biét vẽ một tam giác cho một cạnh và hai góc kề cạnh đó. - Biết trình bày một bài toán chứng minh hình. II. Cơ sở vật chất. - Máy tính, thước đo, giấy vẽ, sách giáo khoa. III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ 1 Vẽ, đo. Thước đo, compa. 2 Vẽ, cắt, chồng hình. Thước đo, compa, kéo. 3 Vẽ trên máy và đo Máy tính. IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 15’  Phát hiện kiến thức mới.  Hướng dẫn.  Thực hiện theo nhóm.  Rút ra kết luận. 5’  Các nhóm báo cáo.  Theo dõi, đánh giá.  Nghe, nhận xét. 8’  Hình thành kiến thức mới.  Trình bày.  Theo dõi, ghi chép bài. 10’  Nêu hệ quả  Hướng dẫn.  Làm bài, trả lời. 7’  Củng cố: trắc nghiệm.  Hướng dẫn.  Thực hiện. Nhóm 1 Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 2 1. Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam giác, đo các góc tương ứng. 2. Công cụ, tài liệu: - Thước, compa. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 7’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 1: Dùng thước, compa vẽ hai tam giác ABC sao cho BC = 4cm, góc B = 600; góc C = 400. Hoạt động 2: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ sao cho B’C’ = 4cm; góc B’= 600 ; góc C’= 400. - Chỉ cần đo thêm mấy yếu tố và đó là yếu tố nào để kết luận hai tam giác đó bằng nhau? (theo các trường hợp bằng nhau đã học) - Thay đổi số đo nhưng vẫn đảm bảo BC = B’C’, góc B = góc B’, góc C = góc C’ thì hai tam giác có còn bằng nhau không? Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác vừa thu được từ hoạt động này. Nhóm 2 Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 3 1. Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam giác, cắt hình, chồng hai hình đã cắt. 2. Công cụ, tài liệu: - Giấy, kéo, thước, compa. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 7’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 1: Dùng thước, compa vẽ hai tam giác ABC sao cho BC = 4cm, góc B = 600; góc C = 400. Hoạt động 2: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ sao cho B’C’ = 4cm; góc B’= 600 ; góc C’= 400. - Cắt hai tam giác. - Chồng hai tam giác sao cho các cạnh bằng nhau trùng nhau. - Rút ra nhận xét. Nhóm 3: Máy tính Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 4 1. Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam giác, đo các kích thước của hai tam giác này. 2. Công cụ, tài liệu: - Máy tính 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 7’ Hoạt động 2 8’ (Nội dung trong file gcg.gsp) Hoạt động 1: Bằng các công cụ của phần mềm Sketchpad, vẽ hai tam giác ABC sao cho BC = 4cm, góc B = 600; góc C = 400. Hoạt động 2: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ sao cho B’C’ = 4cm; góc B’= 600 ; góc C’= 400. - Chỉ cần đo thêm mấy yếu tố và đó là yếu tố nào để kết luận hai tam giác đó bằng nhau? (theo các trường hợp bằng nhau đã học) - Thay đổi số đo nhưng vẫn đảm bảo BC = B’C’, góc B = góc B’, góc C = góc C’ thì hai tam giác có còn bằng nhau không? Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác vừa thu được từ hoạt động này. Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 5 bài tập trắc nghiệm. BàI 1: Các mệnh đề sau đúng hay sai? a) Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau. b) Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằngmột cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau. c) Nếu hai tam giác vuông có một cặp cạnh và một cặp góc nhọn bằng nahu thì hai tam giác băng nhau. Bài 2: Cho hình. Điền đúng (Sai) vào ô trống A B C A' B' C' M N P M' N' P' C A M P B N N M P F E Q Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Bài 5Chương II: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 6 Lúng túng không chính xác. Chưa ro ràng còn thiếu sót. Chính xác, ro ràng. Kiến thức Còn thiếu, sai. Còn một số thiếu sót. Đủ. Kỹ năng Chậm Chưa thành thạo. Tốt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrường hợp bằng nhau của tam giác(GCG).pdf
Tài liệu liên quan