Trắc nghiệm giải tích 2

a) Nón 1 phía. b) Một phía của Hyperboloid 2 tầng. c) Nửa mặt cầu. d) Trụ parabolic.

ppt33 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm giải tích 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2Câu 1Tìm đạo hàm theo hướng vector của tại Câu 2Tìm hệ số góc tiếp tuyến của giao tuyến giữa mặt cong và mặt phẳng tại điểm cótung độ Câu 3Tìm hướng tăng nhanh nhất của hàm số tại điểm Câu 4Tìm vi phân cấp 2 của tại (2, 1).Câu 5Tính vi phân cấp 3 tại (0,2) của hàm số Câu 6Tìm của hàm sốd) Các câu khác sai.Câu 7Cho Tìm Câu 8Cho trong đó Tính tại d) Không tồn tại.Câu 9Cho trong đó Tính tại d) Các câu khác sai.Câu 10Cho trong đó Tính giá trị biểu thức tại Câu 11Cho trong đó TínhCâu 12Cho trong đó f là hàm khả vi. Khẳng định nào đúng?Câu 13Cho hàm ẩn xác định từ pt: . Câu nào dưới đay là đúng:Câu 14Cho hàm ẩn xác định từ pt . TínhCâu 15Cho hàm ẩn xác định từ pt . Biết z(1,0) = 0, tínhCâu 16Cho hàm ẩn xác định từ pt . Biết f khả vi, câu nào dưới đây sai?c)Câu a, d đúngCâu 17Câu nào dưới đây đúng khi tìm cực trị hàm số a) f có 2 điểm dừng.b) f có 1 cực đại và 1 cực tiểu.c) f đạt cực tiểu tại d) f không có cực trị.Câu 18Tìm gtnn m và gtln M của hàm số:trên miền Câu 19Tìm cực trị của câu nào dưới đây là đúng?a) f đạt cực đại tại (1,0).b) (1,0) không là điểm tới hạn của f.c) f có nhiều hơn 1 cực trị.d) f không đạt cực trị tại (1,0).Câu 20Gọi tên mặt bậc 2 sau đây: a) Nón 1 phía.b) Một phía của Hyperboloid 2 tầng.c) Nửa mặt cầu.d) Trụ parabolic.Câu 21Gọi tên mặt bậc 2 sau đây: a) Nón 1 phía.b) Một phía của Hyperboloid 2 tầng.c) Nửa mặt cầu.d) Trụ parabolic.Câu 22Gọi tên mặt bậc 2 sau đây: a) Nón 1 phía.b) Một phía của Hyperboloid 2 tầng.c) Nửa mặt cầu.d) Trụ parabolic.Câu 23Gọi tên mặt bậc 2 sau đây: a) Nón .b) Hyperboloid 1 tầng.c) Parabolid elliptic.d) Parabolid hyperbolic.Câu 24Tính tích phânb) Các kết quả khác sai.Câu 25Tính tích phân:d) Các câu khác sai.Câu 26Tính tích phân:Câu 27Tính diện tích miền Câu 28Tính tích phânCâu 29Chuyển tích phân sau về tọa độ Descartes (x,y)Câu 30Đổi tích phân sau sang tọa độ cực:Câu 31Tính tích phân Câu 32Tính tích phânD là phần chung của2 hình tròn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttrac_nghiem_giai_tich_2_2013_9789.ppt
Tài liệu liên quan