Tổng quan về báo hiệu ccs7

Người sử dụng TC có thể chỉ thị liệu tin báo có cần được phát theo một tuyến đã định trong mạng báo hiệu, và do đó đảm bảo phân phát tuần tự những bản tin báo này. Phần khác là để chỉ thị tuyến nào không được đảm bảo rằng tin báo sẽ được phân phát tuần tự. Phân phát tuần tự được sử dụng trong phân đoạn tin báo và chỉ thị này được ánh xạ thành SCCP giao thức lớp 1. Phần này ngụ ý rằng TCAP cung cấp SCCP với tham số điều khiển tuần tự được sử dụng để lựa chọn kênh báo hiệu. Không phân phát tuần tự được sử dụng cho các tin báo trật tự phân phát là không có hiệu lực. Loại này được sắp xếp vào loại các SCCP 0. * Phần đưa trở về tin báo : Nếu tin báo không thể phân phát được tới đích, ví dụ như do tắc nghẽn ở mạng báo hiệu thì người sử dụng TC cũng có một lựa chọn để yêu cầu tin báo cần được đưa trở về.

doc35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan về báo hiệu ccs7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC3_CCS7_2.doc
Tài liệu liên quan