Tổng 3 góc của tam giác

Yêu cầu trọng tâm: - Nắm vững định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường cao của tam giác, định lý về 2 đường thẳng vuông góc. Nắm vững các tính chất góc ngoài của tam giác. - Nắm chắc tính chất 2 góc có cạnh tương ứng vuông góc. - Nhận biết một số trường hợp đặc biệt của tam giác. III. IV. Cơ sở vật chất. - Máy tính, máy chiếu và phần mềm đã làm sẵn (soạn trên Gsketchp và trên powerpoint). - Giấy A0 và bút dạ. - Giấy bìa, thước kẻ và các dụng cụ cắt dán (các tam giác đã được cắt sẵn, vuông cân đều). Thước đo độ.

pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng 3 góc của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 1 Mụn: Hỡnh học .Lớp:7. Bài 1 Chương II: Tổng 3 gúc của tam giỏc III. Yờu cầu trọng tõm: - Nắm vững định nghĩa hai đường thẳng vuụng gúc, đường cao của tam giỏc, định lý về 2 đường thẳng vuụng gúc. Nắm vững cỏc tớnh chất gúc ngoài của tam giỏc. - Nắm chắc tớnh chất 2 gúc cú cạnh tương ứng vuụng gúc. - Nhận biết một số trường hợp đặc biệt của tam giỏc. IV. Cơ sở vật chất. - Mỏy tớnh, mỏy chiếu và phần mềm đó làm sẵn (soạn trờn Gsketchp và trờn powerpoint). - Giấy A0 và bỳt dạ. - Giấy bỡa, thước kẻ và cỏc dụng cụ cắt dỏn (cỏc tam giỏc đó được cắt sẵn, vuụng cõn đều). Thước đo độ. V. Tổ chức lớp: Nhúm Cụng việc Cụng cụ 1 Làm việc trờn mỏy tớnh. Mỏy tớnh 2 Làm bài tập trờn giấy và chọn cỏch giải hay để trỡnh bày. Giấy A0 ,bỳt dạ. 3 Thực hành đo đạc cắt dỏn Thước đo độ , cỏc tam giỏc ,giấy A0 , hồ dỏn. Kộo, bỡa. VI. Tiến trỡnh tiết dạy: Cỏc hoạt động Thời gian Cụng việc Giỏo viờn học sinh 2’  ổn định tổ chức  Phõn chia nhúm  25’  Hoạt động theo nhúm  Hướng dẫn  Làm theo hướng dẫn 12’  Bỏo cỏo kết quả hoạt động  Hướng dẫn, chốt kiến thức  Cử đại diện bỏo cỏo 6’  Trắc nghiệm, làm bài toàn lớp.  Chữa bài  Làm bài toàn lớp. Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 2 Nhúm i 1. Nhiệm vụ: Làm việc trờn mỏy tớnh. 2. Cụng cụ, tài liệu: Mỏy tớnh, File tong3.gsp. 3. Cỏc hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 2’ Hoạt động 2 7’ 1. Kớch vào ụ cõu hỏi 1. 2. Làm tuần tự cỏc hoạt động và yờu cầu, cỏc nhận xột. Kớch vào ụ định lý 1. Yờu cầu:  Khi điểm A chuyển động quan sỏt số đo gúc của từng gúc và tổng của 3 gúc. Nhận xột tổng (gúcA+gúc B+gúc C).  ấn vào HĐ2 kớch chuột ụ B chuyển động quan sỏt.ấn vào YC và NX là theo yờu cầu của yờu cầu và nhận xột.  ấn vào ụ Định lý1. Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 3 Nhúm ii 1. Nhiệm vụ:  Làm trờn giấy.  Làm bài tập và chọn cỏch giải hay để trỡnh bày. 2. Cụng cụ, tài liệu:  Cỏc bài tập do giỏo viờn chuẩn bị sẵn.  Giấy A0 ,bỳt dạ. 3. Cỏc hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 12’ Hoạt động 2 13’ Bài 1: Cho tam giỏc ABC .Chứng minh rằng tổng (gúc A + gúc B + gúc C) = 1800 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Bài 2: Chứng minh rằng mỗi gúc ngoài của tam giỏc bằng tổng hai gúc trong khụng kề với nú. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 4 Nhúm iii 1. Nhiệm vụ:  Thực hành đo đạc cắt dỏn 2. Cụng cụ, tài liệu:  Thước đo độ , cỏc tam giỏc được cắt sẵn,giấy A0 , hồ dỏn.  Kộo, tờ bỡa để dỏn cỏc gúc của tam giỏc. 3. Cỏc hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 12’ Hoạt động 2 13’ Hoạt động 1: - Cỏc nhúm đo đạc cỏc tam giỏc (bõt kỡ) nhiều lần và ghi lại cỏc kết quả vừa đo đạc. Sau khi đo đạc hóy rỳt ra nhận xột về tổng cỏc gúc trong tam giỏc. - Cỏc nhúm đo đạc cỏc tam giỏc vuụng nhiều lần và ghi lại cỏc kết quả vừa đo đạc nhận xột kết quả vừa đo làm. - Rỳt ra nhận xột. Hoạt động 2: - Cỏc nhúm cắt cỏc gúc của tam giỏc dỏn vào tờ giấy bỡa sao cho cỏc gúc dỏn vào tạo thanh 1 gúc bẹt. - Cắt 2 gúc nhọn của tam giỏc vuụng ghộp vào làm 1 gúc so sỏnh với gúc vuụng. - Rỳt ra nhận xột. Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 5 BàI tập trắc nghiệm Điền Đ(đỳng) hoặc S(sai) cho cỏc cõu sau: 1. Trong 1 tam giỏc cú thể cú 2 gúc vuụng: 2. Tổng số đo 4 gúc của 1 tứ giỏc bằng 3600 (bằng tổng số đo của 2 tam giỏc). 3. Tam giỏc cú 3 gúc đều nhỏ hơn 600 . 4. Trong một tam giỏc nếu số đo 3 gúc thay đổi thỡ tổng số đo của chỳng cũng thay đổi theo 5. Tam giỏc vuụngABC (A=900) cú gúc B bằng bốn lần gúc C thỡ số đo của cỏc gúc là: gúc C = 720; gúc B =180. 6. Một tam giỏc cú thể cú 1 gúc tự và cú 2 gúc lớn hơn 450. 7. Tam giỏc cú 3 gúc đều lớn hơn 600 . Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 6 Tiờu chuẩn đỏnh giỏ nhúm 1 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trỡnh bày Khụng rừ ràng,thiếu thời gian. Trỡnh bầy hiểu nhưng cũn lung tỳng. Dễ hiểu mạch lạc,đủ thời gian. Hỡnh thức Trỡnh bày khụng trỡnh tự. Trỡnh bày cú trỡnh tự, màn hỡnh chưa gọn. Trỡnh bày gọn đẹp theo thứ tự. Kiến thức Nhận xột sai,trả lời sai cỏc kết luận. Sai sút ớt khụng đỏng kể. Nhận xột và cỏc kết luận chớnh xỏc đầy đủ. nhúm 2 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trỡnh bày Khụng rừ ràng ,thiếu thời gian. Trỡnh bày hiểu nhưng cũn hơi lỳng tỳng. Dễ hiểu mạch lạc, đủ thời gian. Kiến thức Chứng minh sai hoặc khụng chứng minh được. Sai sút ớt, hoặc do chứng minh dài dũng. Chứng minh ngắn gọn,xỳc tớch. Hỡnh thức Khụng vẽ hỡnh.khụn g ghi gt kl. khụng theo trỡnh tự. Cú trỡnh tự,bố cục chưa gọn. hỡnh vẽ cũn xấu. Trỡnh bày đẹp, bố cục gọn gàng. Bài 1 Chương II: Tổng ba góc trong một tam giác 7 nhúm 3 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trỡnh bày Khụng rừ ràng,thiếu thời gian. Trỡnh bày hiểu nhưng cũn lỳng tỳng. Dễ hiểu,mạch lạc, đủ thời gian. Kiến thức Cỏc nhận xột sai, sai số quỏ lớn Sai sút ớt cỏc nhận xột và cỏc kết luận chớnh xỏc. Nhận xột, cỏc kết luận chớnh xỏc đầy đủ. Hỡnh thức Cắt dỏn lung tung, khụng theo thứ tự Cắt dỏn theo trỡnh tự, chưa đẹp. Trỡnh bày đẹp bố cục gọn gàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng 3 góc của tam giác.pdf
Tài liệu liên quan