• Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biếnBài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến

  Định lý Lagrange Cho hàm số f (x ) liên tục trong [a b ], khả vi trong (a b ). Khi đó, tồn tại c thuộc (a ; b ) sao cho:

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 2270 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Hàm số và giới hạnBài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Hàm số và giới hạn

  Định lý • Tổng, hiệu, tích và thương của các hàm số liên tục tại x0 là hàm số liên tục tại x0. • Hàm số sơ cấp xác định ở đâu thì liên tục ở đó. • Hàm số liên tục trên một đoạn thì đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn đó.

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 7000 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ Phương trình tuến tínhBài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ Phương trình tuến tính

  Phương pháp ma trận bậc thang (phương pháp Gauss) Xét hệ phương trình tuyến tính AX B  . • Bước 1. Đưa ma trận mở rộng A B về dạng bậc thang bởi PBĐSC trên dòng. • Bước 2. Giải ngược từ dòng cuối cùng lên trên. Chú ý. Trong quá trình thực hiện bước 1, nếu: - có 2 dòng tỉ lệ thì xóa đi 1 dòng; - có dòng nào bằng 0 thì xóa dòng đó;

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 4166 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thứcBài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức

  Thuật toán tìm hạng của ma trận • Bước 1. Đưa ma trận cần tìm hạng về bậc thang. • Bước 2. Số dòng khác 0 của ma trận bậc thang chính là hạng của ma trận đã cho.

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 17613 | Lượt tải: 11

 • Bài giảng Chuỗi sốBài giảng Chuỗi số

  Bài tập Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:

  ppt52 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 722 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 2Bài giảng Tích phân mặt loại 2

  1/ Cho C là giao tuyến của trụ x2 + y2 = 1 và trụ z = y2 lấy ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ phía dương Oz. Tính:

  ppt57 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 1Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Tổng quát: B1: chọn cách viết phương trình mặt cong S (theo biến có số lần xuất hiện ít nhất trong pt mặt cong S và các mặt chắn) B2: tìm hình chiếu D của S lên mp tương ứng (giống thể tích trong tích phân kép) B3: tính tp trên D.

  ppt31 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 2)Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 2)

  không phụ thuộc đường đi. Sau đó, với h vừa tìm được, tính tp với A(-1,1), B(1,1) theo đường tròn x2 + y2 = 2y, lấy cùng chiều KĐH.

  ppt50 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 1)Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 1)

  Việc tham số hóa cho C rất phức tạp. Nhận xét: vai trò của x, y, z như nhau trên đường cong C.

  ppt26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 5231 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội baBài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Lưu ý: Mp z = 0 là mp Oxy Kết quả áp dụng tương tự nếu  đối xứng qua mp y = 0 (tính chẵn lẻ của f xét theo y) x = 0 (tính chẵn lẻ của f xét theo x)

  ppt38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 0