Toán học - Chương 6: Dãy số thời gian

6.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 6.3.2. Phương pháp số trung bình trượt 6.3.3. Phương pháp hồi quy 6.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ

ppt8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán học - Chương 6: Dãy số thời gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VTPL*Chương 6DÃY SỐ THỜI GIANChương 6 DÃY SỐ THỜI GIAN VTPL*6.1. KHÁI NIỆM:6.2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH:6.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HIỆN TƯỢNG: 6.1. KHÁI NIỆMDãy số thời gian là dãy số các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian.Ví dụ:có số liệu về doanh thu của Bưu điện X từ năm 2004 –2008 như sau: VTPL*6.1. KHÁI NIỆMPhân loại dãy số thời gian:Dãy số thời kỳDãy số thời điểm VTPL*6.2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VTPL*6.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian:6.2.2. Lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối:6.2.3. Tốc độ phát triển6.2.4. Tốc độ tăng6.2.5. Trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm 6.2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VTPL*6.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian:Dãy số thời kỳDãy số thời điểm (có t = nhau, t # nhau) 6.2.2. Lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối:Liên hoànĐịnh gốcTrung bình6.2.3. Tốc độ phát triển 6.2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VTPL*6.2.4. Tốc độ tăng (a = k – 1 hoặc a = k – 100) 6.2.5. Trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm6.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HIỆN TƯỢNG VTPL*6.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian6.3.2. Phương pháp số trung bình trượt 6.3.3. Phương pháp hồi quy6.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_6_lttk_day_so_thoi_gian_1025.ppt
Tài liệu liên quan