Tìm hiểu về ô tô

1.2.1. Các phương án bố trí động cơ : 1.2.1.1. Động cơ đặt đằng trước : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm ngoài buồn lái : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm trong buồn lái : 1.2.1.2. Động cơ đặt đằng sau : 1.2.1.3. Động cơ đặt giữa buồn lái và thùng xe : 1.2.1.4. Động cơ đặt dưới sàn xe :

ppt11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1307 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về ô tô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ : 1.1.1. Các yêu cầu về thiết kế chế tạo : 1.1.2. Các yêu cầu về sử dụng : 1.1.3. Các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa : 1.2. CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC : 1.2.1. Các phương án bố trí động cơ : 1.2.1.1. Động cơ đặt đằng trước : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm ngoài buồn lái : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm trong buồn lái : 1.2.1.2. Động cơ đặt đằng sau : 1.2.1.3. Động cơ đặt giữa buồn lái và thùng xe : 1.2.1.4. Động cơ đặt dưới sàn xe : 1.2.2.1.2. Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động: Hình 1.3 : Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động (4x2) 1.2.2.1.3. Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động : Hình 1.5 : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động 1.2.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x4 : Hình 1.7 : Hệ thống truyền lực của xe VAZ 2121 1.2.2.3. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x4 : Hình 1.8 : Hệ thống truyền lực của xe KAMAZ 5320 1.2.2.4. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x6 : Hinh 1.9 : Hệ thống truyền lực của xe URAL 375 1.3. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1.3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống truyền lực : 1.3.1.1. Nhiệm vụ : 1.3.1.2. Yêu cầu : 1.3.2. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống phanh : 1.3.2.1. Nhiệm vụ : 1.3.2.2. Yêu cầu : 1.3.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống treo : 1.3.3.1. Nhiệm vụ : 1.3.3.2. Yêu cầu : 1.3.4. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống lái : 1.3.4.1. Nhiệm vụ : 1.3.4.2. Yêu cầu : 1.3.5. Nhiệm vụ và yêu cầu của các cầu xe : 1.3.5.1. Nhiệm vụ : 1.3.5.2. Yêu cầu : 1.3.6. Nhiệm vụ và yêu cầu của khung và thân xe : 1.3.6.1. Nhiệm vụ : 1.3.6.2. Yêu cầu :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_1_6077.ppt