Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng

Kểm soát đối với các guồn lực, thông tin, hần thưởng và hình phạt Sử dụng Phân bố, sắp xếp, cung cấp Quyền thưởng Quyền phạt

pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NGUYỄN QUỐC NINH TP. HCM, 2014 Ch.1 • Bản chất của lãnh đạo Ch.2 • Quyền lực và sự ảnh hưởng Ch.3 • Chiến lược ảnh hưởng Ch.4 • Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo Ch.5 • Công việc và vai trò của người lãnh đạo Ch.6 • Phong cách lãnh đạo Ch.7 • Lãnh đạo theo tình huống Ch.8 • Lãnh đạo mới về chất Ch.9 • Lãnh đạo ra quyết định nhóm QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG I. ĐỊNH NGHĨA 1. Sự ảnh hưởng 2. Quyền lực II. CƠ SỞ CỦA QUYỀN LỰC 1. Quyền lực vị trí 2. Quyền lực cá nhân 3. Quyền lực chính trị III. NHỮNG NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC SỰ ẢNH HƯỞNG Chủ thể Đối tượng Tác động lên Tích cực, nhiệt tình tham gia Tuân thủ, phục tùng Kháng cự, chống lại Ảnh hưởng Kết quả của ảnh hưởng SỰ ẢNH HƯỞNG QUYỀN LỰC QUYỀN LỰC Quyền lực là sự ảnh hưởng tiềm năng của chủ thể lên hành vi và thái độ của đối tượng Thái độ Hành vi MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA QUYỀN LỰC Là tiềm năng Có thể tăng giảm, mở rộng Nằm trong nhận thức của đối tượng CƠ SỞ CỦA QUYỀN LỰC Quyền lực vị trí Quyền lực cá nhân Quyền lực chính trị QUYỀN LỰC VỊ TRÍ Quyền hạn chính thức Hợp pháp Có tính biểu tượng Có vai trò riêng trong tổ chức Được nhận biết Có phạm vi nhất định QUYỀN LỰC VỊ TRÍ Kiểm soát đối với các nguồn lực, thông tin, phần thưởng và hình phạt Sử dụng Phân bố, sắp xếp, cung cấp Quyền thưởng Quyền phạt QUYỀN LỰC VỊ TRÍ Kiểm soát môi trường Kiểm soát điều kiện làm việc Thiết kế công việc Thiết kế tổ chức Bố trí môi trường CƠ SỞ CỦA QUYỀN LỰC Quyền lực vị trí Quyền lực cá nhân Quyền lực chính trị QUYỀN LỰC CÁ NHÂN Tài năng chuyên môn/ Quyền chuyên môn Giúp đỡ hướng dẫn, chỉ dạy Uy tín, tin cậy Khả năng giải quyết vấn đề QUYỀN LỰC CÁ NHÂN Sự thân thiện / Sự chân thành / quyền tham chiếu Phát triển chậm qua thời gian Gần gũi Thân thiết Yêu quý Ngưỡng mộ Kính trọng Cở mở Chân thành Tận tâm Tận tụy Bảo vệ QUYỀN LỰC CÁ NHÂN Sức thu hút, hấp dẫn Sự quyến rũ, ấn tượng Sức thuyết phục Lòng nhiệt tình CƠ SỞ CỦA QUYỀN LỰC Quyền lực vị trí Quyền lực cá nhân Quyền lực chính trị QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Kiểm soát quá trình ra quyết định Board of Management Tiêu chuẩn hóa việc ra quyết định QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Liên minh QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Tăng sự tham gia Giảm chống đối Kết nạp Thể chế hóa MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Phù hợp Vững từ gốc Cẩn trọng Đa dạng hóa MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Nhận thức Hành động Không giới hạn BÀI TẬP 03  Bạn đang có quyền lực với những ai, tổ chức nào? Đó là những loại quyền lực nào? Bạn đang sử dụng những quyền lực đó như thế nào?  Để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình bạn cần có những quyền lực nào, đối với đối tượng nào? Lập kế hoạch để xây dựng những quyền lực đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfntld_ch2_ninhnq_3861.pdf
Tài liệu liên quan