Tìm hiểu về Luật ngân sách nhà nước

Pháp lệnh số 38/2001/PL – UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về Phí và Lệ Phí. Nghị định 57/2002/NĐ – CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí. Nghị định 24/2006/NĐ – CP ngày 06/03/2006 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.

ppt9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về Luật ngân sách nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCThs. Phan Phương NamTài liệu tham khảoGiáo trình Luật ngân sách nhà nước, Đại học Luật Hà Nội.Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật ngân sách nhà nước, ĐH Luật Tp.HCM.Văn bản pháp luậtLuật Ngân sách Nhà nứơc số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002.Nghị định 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hứơng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nứơc.Thông tư 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hứơng dẫn thi hành Nghị Định 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết và hứơng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nứơc. Văn bản pháp luậtThông tư 161/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.Thông tư 128/2008/TT – BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hứơng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho Bạc Nhà nứơc.Văn bản pháp luậtPháp lệnh số 38/2001/PL – UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về Phí và Lệ Phí.Nghị định 57/2002/NĐ – CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.Nghị định 24/2006/NĐ – CP ngày 06/03/2006 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.Văn bản pháp luậtNghị định 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và họat động của thanh tra tài chính.Luật Kiểm tóan Nhà nước ngày 14/06/2005.Quyết định 108/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/08/2009 Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN thuộc Bộ tài chính.Nội dung môn họcChương I: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nướcChương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sáchChương III: Chế độ pháp lý về các khoản thu NSNNNội dung môn họcChương IV: Chế độ pháp lý về các khoản chi NSNNChương V: Pháp luật quản lý quỹ NSNNChương VI: Pháp luật về thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm trong lĩnh vực NSNN.www.mof.gov.vnwww.chinhphu.vnwww.na.gov.vnĐiểm giữa kỳ Chiếm 20% điểm môn học.Cách thức kiểm tra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluat_ngan_sach_nha_nuoc_chuong_0_3266.ppt
Tài liệu liên quan