Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013

 Mỗi slide 1 ý  Sử dụng từ khóa  Chữ ít - hình nhiều

pdf36 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thuyết trình đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 06.2014 Lại Thị Hạnh Trình bày và thuyết phục người nghe  mục tiêu mong muốn © The National Foundation for Teaching Entrepreneurship (www.nfte.com) HIỂU vàDễ Ấn tượng? Thuyết trình Đồ án môn học Báo cáo thực tập Bài tập nhóm Đề tài tốt nghiệp Đề tài nghiên cứu . BƯỚC THỰC HIỆN 1. Hiểu khán giả 2. Xác định mục tiêu 3. Thu thập thông tin 4. Xây dựng cấu trúc 5. Style – Master Slide 6. Thực hiện Slide chi tiết 7. Hoàn chỉnh Bạn nên . HIỂU “KHÁN GIẢ” Bạn chỉ có thể làm đúng khi bạn đã hiểu đúng  Đã biết về vấn đề này chưa ?  Ai tham dự ?  Muốn nghe/biết điều gì ?  “Khán giả VIP” Hiểu “KHÁN GIẢ” XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Bạn muốn người nghe nghĩ gì, làm gì khi bạn kết thúc thuyết trình? Thông điệp chính cần truyền tải ? Tìm hiểu công nghệ mới Ứng dụng giải quyết vấn đề Kết quả thực tập Kết quả tìm hiểu, nghiên cứu THU THẬP THÔNG TIN Thông tin phải đúng -> mọi người rất dễ check lại thông tin khi cần thiết Chọn thông tin hướng người nghe đến mục tiêu, thông điệp chính Tại sao sử dụng thông tin này, có ý nghĩa, thuyết phục người nghe? Gây ấn tượng bằng các con số XÂY DỰNG CẤU TRÚC Sắp xếp ý tưởng Bạn sẽ trình bày Mở đầu Nội dung chính Kết luận Get AttentionThu hút sự chú ý Lần lượt các ý Chốt lại vấn đề Mở đầu – hút người nghe ngay từ những phút đầu tiên. Nội dung Kết thúcTrang bìa - Tiêu đề - Tên nhóm/cá nhân thực hiện - Logo Trường - Giáo viên hướng dẫn - Môn học, Lớp, - Mục lục - Các trang đề mục - Các trang chi tiết - Chốt lại các ý, hướng phát triển - Lời cám ơn - Mời đặt câu hỏi - Thông tin liên lạc XÁC ĐỊNH STYLE – SLIDE MASTER Sử dụng style đơn giản để dễ minh họa Màu sắc tương phản, phù hợp ngữ cảnh Cấu hình slide master THỰC HIỆN SLIDE CHI TIẾT Tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý  Mỗi slide 1 ý  Sử dụng từ khóa  Chữ ít - hình nhiều Suy nghĩ kỹ trước khi nói Sử dụng hình ảnh lạ - mới để làm “tỉnh giấc” người nghe HOÀN CHỈNH -> BÁO CÁO Xem lại - cân bằng nội dung Dành thời gian phù hợp cho ý trọng tâm Hiểu rõ Chuẩn bị kỹ Tự tin Thuyết phục

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_7_buoc_thuyet_trinh_de_tai_an_tuong_voi_powerpoint_2013_4657.pdf
Tài liệu liên quan