Thực hành Thiết bị may - Bài số 3 Bảo trì thiết bị

THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Yêu cầu: 1. Biên bản làm việc nhóm. 2. Bảng ghi nhận sai hỏng của thiết bị. 3. Bản báo cáo công việc hiệu chỉnh đã thực hiện

pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành Thiết bị may - Bài số 3 Bảo trì thiết bị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 BẢO TRÌ THIẾT BỊ THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Nội dung: 1. Vệ sinh thiết bị. 2. Kiểm tra thông số. 3. Hiệu chỉnh. THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Công việc1: Các nhóm làm vệ sinh khu vực máy may được phân công. THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Công việc 2: Kiểm tra tất cả các thông số kỹ thuật của máy theo tài liệu: DDL 5550 Instruction manual ( tải từ mạng về), Ghi nhận những sai lệch. THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Công việc 3: Điều chỉnh các sai lệch theo hướng dẫn trong tài liệu Instruction manual. THỰC HÀNH THIẾT BỊ MAY Bài số 3 Yêu cầu: 1. Biên bản làm việc nhóm. 2. Bảng ghi nhận sai hỏng của thiết bị. 3. Bản báo cáo công việc hiệu chỉnh đã thực hiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_hanh_3_0599.pdf
Tài liệu liên quan