Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Hướng dẫn tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong alice

 Nhấn vào nút Add Objects dưới màn hình thiết kế.  Nhấn vào Animals, và nhấn vào Class Kangaroo  Nhấn Add Instance to World.

pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Hướng dẫn tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong alice, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng viên: ThS. Dương Thành Phết TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 1 tiết HƯỚNG DẪN TẠO RA MỘT ĐOẠN PHIM HOẠT HÌNH NGẮN TRONG ALICE. 2  Sau khi khời động Alice, đầu tiên là chọn nền cho đoạn phim.  Có 6 lựa chọn trong thẻ templates để chọn nền.  Chọn nền sand, và nhấn Open. Bước 1: Chọn nền 3  Nhấn vào nút Add Objects dưới màn hình thiết kế. Bước 2: Thêm đối tượng  Nhấn vào Done để thoát khỏi màn hình thêm đối tượng.  Nhấn vào Animals, và nhấn vào Class Kangaroo  Nhấn Add Instance to World. 4 Để hiển thị danh sách các hành động của kangaroo, nhấn vào kangaroo trong object tree, nhấn vào thẻ methods để hiển thị danh sách các hành động. Để điều khiển những hoạt động của kangaroo, ta sử dụng các câu lệnh gọi là methods. Bước 3: Hiển thị những hành động 5  Tìm nút Do in order, kéo và thả vào trong method editor.  Khi kéo thả những hành động vào trong Do in order, chúng sẽ được thực hiện từng cái một, theo thứ tự từ trên xuống. Bước 4: Hiển thị những hành động 6 Hãy làm cho Kangaroo di chuyển về phía sau và sau đó là về phía trước. Tìm hành động move trong danh sách các hành động của Kangaroo, kéo và thả nó vào Do in order. Bước 4: Hiển thị những hành động 7  Khi thả hành động move, sẽ xuất hiện một menu nhỏ.  Đưa chuột vào backwards, danh sách amounts xuất hiện;  Nhấn vào 5 meters. Vùng method editor như hình Kết quả kangaroo di chuyển về phía sau 5 met Bước 5: Đặc tả hành động 8 Cho kangaroo di chuyển về phía trước đến vị trí đầu:  Nhấn phải chuột vào từ move trong câu lệnh đã đặt, nhấn vào make copy để sao chép hành động  Trong câu lệnh move bên dưới, nhấn vào mũi tên cạnh chữ backward. Nhấn vào forward để đổi hướng tiến về trước. Bước 6: Hoàn tất hành động 9  Nhấn vào nút Play, xem kangaroo thực hiện hành động.  Nhấn Restart để xem lại đoạn phim  Nhấn Stop khi hoàn tất. Bước 7: Chạy 10 Xóa hành động:  Nhấn vào phần bên trái của câu lệnh và kéo nó vào biểu tượng thùng rác.  Hãy thử làm trên hành động kangaroo move forward. Bước 8: Chỉnh sửa chương trình 11 Phục hồi lại lệnh vừa thực hiện:  Nhấn vào nút Undo phía trên màn hình.  Dùng nút này để phục hồi bất cứ lỗi nào trong Alice. Nhấn vào nút Undo để phục hồi hành động kangaroo move forward. Bước 8: Chỉnh sửa chương trình (tt) 12  Để kangaroo thực hiện nhiều hơn 1 hành động cùng lúc, bằng cách sử dụng Do together.  Hãy làm cho Kangaroo quay đuôi và nói “Crikey!” cùng lúc.  Kéo và thả Do together và đặt dưới Do in order. Bước 9: Thực hiện 2 hành động cùng lúc 13  Để di chuyển cái đuôi thì cần phải tìm ra bộ phận cụ thể.  Nhấn plus sign(dấu +) bên trái kangaroo trên object tree.  Một danh sách các bộ phận của kangaroo sẽ xuất hiện.  Nhấn vào tail, và danh sách các hành động của tail sẽ xuất hiện phía dưới object tree. Bước 10: Di chuyển một bộ phận cụ thể 14  Để cái đuôi xoay: Kéo và thả hành động turn vào Do together.  Trong menu con directions, chọn left, và sau đó trong amount, chọn 1 revolution (all the way around).  Hãy thử chạy chương trình và xem kết quả. Bước 10: Di chuyển một bộ phận cụ thể(tt) 15  Nhấn vào kangaroo trong object tree  Nhấn vào hành động say và kéo thả nó vào Do together bên dưới hành động turn.  Trong menu con, nhấn vào “other” và gõ “Crikey!”.  Cuối cùng nhấn OK. Bước 11: Hành động nói 16  Nếu kangaroo nói “Crikey!” khá nhanh. Có thể điều chỉnh thời gian của hành động.  Chạy thử và xem kết quả.  Trong hành động kangaroo say Crikey!, nhấn “more”.  Chọn duration., đổi nó thành 2 seconds. Bước 12: Điều chỉnh thời gian 17  Khi hoàn tất, chương trình sẽ giống như thế này: Đây là những gì cơ bản nhất có thể làm với Alice. Hãy thử các hành động khác của Kangaroo. Bước 13: Kết quả chương trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuongdanbaitap1_phimhoathinhkangaroo_1859.pdf
Tài liệu liên quan