Thực hành 3DSMAX

Bend: Uốn cong Extrude: Nhô Twist: Xoắn Taper: Vạt

pdf108 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hành 3DSMAX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 1 BIÊN SOẠN : NHẬT HIẾU Future_Designer_v@yahoo.com.vn Phone : 01222249995 Di chuyển và quay theo kích thước định sẵn Truy bắt điểm Sao chép vật thể Sao chép vật thể tại chỗ: click Ctrl + V và chọn Copy, OK F12 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 2 BIÊN SOẠN : NHẬT HIẾU - 01222249995 3 Sao chép tại chỗ: Ctrl+V B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 4 Gom các vật thể thành các GROUP B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 5 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 6 SAO LƯU LẠI NHƯ MỘT THƯ VIỆN Lấy vật thể ra từ thư viện đã có Reset: thiết lập lại mới Merge: ghép vào Bấm Crtl- để chọn B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 7 Nhóm của các nhóm (group trong đó có các group thành phần) Hide selection (giấu vật thể chọn) B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 8 1. Chọn các vật thể 2. Chọn phím Move 3. Khóa nhóm đối tượng, bằng cách chọn Space bar 4. Bật snap endpoint 5. Giữ phím Shift, kéo thả vào chỗ mới, thông báo number of copies B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 9 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 10 Vẽ một box bằng kích thước kệ và bấm chuột phải rồi chọn: Convert to Editable Poly B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 11 Chọn 2 cạnh bên, bằng cách bấm Ctrl B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 12 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 13 Chọn inset B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 14 Giá trị âm: nhô vào trong B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 15 Đo kích thước vật thể 4 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 16 Tạo dãy cong vật thể theo khoảng cách Isolate: cô lập 1. Chọn hệ quy chiếu 2. Chọn đối tượng 3. Chọn tâm quy chiếu 4. Tạo dãy tròn B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 17 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 18 Gồm 03 cấp: Vertex , Segment và Spline • Gán (Attach) với nhau • Gọt (Trim ) ở cấp 3 • Hàn (Weld) ở cấp 1 Convert to Editable Spline B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 19 Gán 04 vật thể lại với nhau thành một Vào modify và vào danh sách Từ 0 thành 30 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 20 Chọn Pivot Endpoint B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 21 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 22 Vẽ một phím trên bàn phím Convert to Editable Poly Chọn cấp polygon B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 23 Trong Edit Polygon, chọn Bevel Chọn bevel: height là 0.5, và outline là -0.07 Inset -0.05 Extrude -0.02 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 24 Copy thành 12 vật thể Move với cấp vertex Sao chép và move cấp vertex B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 25 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 26 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 27 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 28 Nhô lên với Bevel B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 29 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 30 Quay sang mặt sau, inset, và move ở cấp edge B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 31 Detach để tách ra B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 32 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 33 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 34 Pinch giá trị âm (dồn lại gần nhau) B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 35 Slide dương (dồn lên trên) B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 36 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 37 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 38 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 39 Di chuyển các polygon B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 40 Chọn các mặt trong và di chuyển vào phía trong B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 41 Chọn các mặt trên và Inset B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 42 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 43 Bend: Uốn cong Extrude: Nhô Twist: Xoắn Taper: Vạt B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 44 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 45 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 46 Amount > 0: xòe Amount < 0: thu Curve < 0 : lõm Curve > 0 : lồi B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 47 Taper: gán trước Bend: gán sau: có 2 phép biến đổi Thứ tự của các phép biến đổi B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 48 Cộng 3 phép biến đổi B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 49 Chép và thay đổi Extrude B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 50 Văn bản Text Gán Extrude vào Text B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 51 Quay vật thể 90 độ quanh trục X B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 52 Extrude, sau đó Bend BIÊN SOẠN : NHẬT HIẾU - 01222249995 53 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 54 Conver to Editable Spline, chọn cấp Vertex, chọn 4 điểm, bấm chuột phải chuyển thành loại corner B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 55 Chọn 02 điểm phía trước và Fillet Gán Extrude B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 56 Text từ hình chiếu Front Align text này vào tâm mái đón B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 57 Di chuyển vị trí tâm pivot của đối tượng Vào trong Hierachy và chọn Affect Pivot Only Vị trí mới của Pivot B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 58 Tường với Spline gán Extrude B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 59 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 60 Chu vi Tiết diện B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 61 Vẽ tường theo tiết diện. Vẽ chỉ tường,chỉ cửa,chỉ trần. Vẽ khuôn bao cửa đi cửa sổ. Vẽ bậc cấp. Vẽ ghế salon,diềm cạnh bàn. B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 62 BIÊN SOẠN : NHẬT HIẾU - 01222249995 63 Preferences Settings B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 64 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 65 Chọn Profile Gizmo trong Bevel Profile, quay 180 quanh Z để lật chỉ tường vào trong hay ra ngoài B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 66 Vẽ chỉ trần B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 67 Chỉ trần với Bevel Profile BI Ê N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 68 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 69 Thay đổi kích thước của B sau phép trừ Thay đổi vị trí của B sau phép trừ B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 70 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 71 Chuyển một box thành Editable Poly và gán (attach) vào các hộp còn lại B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 72 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 73 Vẽ chân ghế, một cái ghế, một quả chuối B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 74 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 75 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 76 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 77 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 78 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 79 1.Dựng khung cảnh. 2.Đưa vật thể từ thư viện vào khung cảnh. 3.Chiếu sáng khung cảnh. 4.Xuất thành (tập tin) ảnh. B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 80 Đặt một nguồn Omni (điểm) làm nguồn sáng môi trường Shift - Q B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 81 Cường độ Màu nguồn sáng 0.5 1.2 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 82 Không tắt dần Có tắt dần 80 200 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 83 Vùng ảnh hưởng nguồn 1 (nóng) Vùng ảnh hưởng nguồn 2 (lạnh) B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 84 Bổ sung một nguồn thứ 03 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 85 Bấm phím 8: đổi màu nền Bấm Shift + Q để xuất ảnh F10 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 86 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 87 Gán UVW map Chọn Box Thay đổi U và V BI Ê N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 88 Vật liệu khắc (bump), chọn Tiles chép từ Difuse Kép thả vào và chọn Copy B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 89 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 90 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 91 1. Vật liệu thủy tinh 2. Vật liệu mặt nước 3. Vật liệu kim loại 4. Vật liệu vải trải bàn 5. Vật liệu màn gió Vật liệu Dựng hình Với tấm patch 1. Dựng màn gió 2. Khăn trải bàn 3. Vẽ cây xanh Ôn tập 1. Chỉ trần: bevel profile 2. Editable poly  vẽ tường 3. Ghế bành:bevel profile B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 92 Cấp Edge: chọn và Connect để chia Inset: by polygon A B B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 93 Ghế bành: vẽ rectangle Tiết diện Chu vi Bevel profile Bezier corner Di chuyển tay đòn B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 94 LẤY TỪ THƯ VIỆN Files Merge B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 95 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 96 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 97 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 98 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 99 Khắc thủy tinh, gán ảnh bitmap vào Bump B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 100 Kim loại B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 101 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 102 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 103 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 104 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 105 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 106 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 107 B IÊ N S O Ạ N : N H Ậ T H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 108

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_hanh_3ds_max_3013.pdf
Tài liệu liên quan