Thiết lập GPO triển khai phần mềm MS office tự động tùy theo người dùng

Thiết lập GPO triển khai phần mền MS Office cho tùy theo người dùng MỤC TIÊU: Tự động cài đặt phần mên MSOffice cho người dùng THỰC HIỆN: Log on user Administrator B1. Share folder Office: Cửa sổ Windows Explorer: Click phải MS Office > Properties > Tab Sharing > Advanced Sharing > Check vào ô Share this folder > OK

pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết lập GPO triển khai phần mềm MS office tự động tùy theo người dùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-1 7. Thit lp GPO trin khai ph n m m MS Office t ng tùy theo ngi dùng MC TIÊU: T ng cài t ph n m m MS Office cho ngi dung THC HIN: Log on user Administrator B1. Share folder Office: C a s Windows Explorer: Click ph i folder Office > Properties > Tab Sharing > Advanced Sharing > Check vào ô Share this folder > OK Quan sát kt qu TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-2 B2. Thit lp GPO C a s Server Manager > Click ph i Group Policy Objects > New Hp thoi New GPO > nhp Deploy MS Office per User > OK C a s Server Manager > Click ph i Deploy MS Office per User > Edit TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-3 C a s Group Policy Management Editor: Theo ng dn > Click ph i Software installation > New > Package Hp thoi Open > Nhp ng dn \\192.168.1.1\OFFICE > Enter > Chn file PRO11 > Open Hp thoi Deploy Software > Chn Assigned > OK TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-4 Quan sát kt qu B3. Link OU vi GPO C a s Server Manager: Theo ng dn > Click ph i NhanSu > Chn Link an Existing GPO TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-5 Hp thoi Select GPO: Chn Deploy MS Office per User > OK Quan sát kt qu Start > Run > Nhp GPUPDATE /FORCE > OK TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-6 B4. a các object vào OU. C a s Server Manager > Click ph i các user & group nh hình > Move Hp thoi Move > Chn NhanSu > OK TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-7 Quan sát OU NhanSu Tng t, move các user Teo Nguyen Van, At Le Van và group KT vào OU KeToan Quan sát OU KeToan TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 07-8 Quan sát OU Lab Kim tra: Trên WS - Log on user NS1 > user NS1 có Office - Log on user KT1 > user KT1 không có Office

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết lập GPO triển khai phần mềm MS office tự động tùy theo người dùng.pdf
Tài liệu liên quan