Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 5: Thủ tục khiếu nại hành chính và thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có jhieeus nại

pdf63 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 5: Thủ tục khiếu nại hành chính và thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_gqkntc_5_0255.pdf
Tài liệu liên quan