Tạo LOGO khởi động máy trong ROM-BIOS

Máy tính có nhiều loại ROMBIOS khác nhau, bài viết này chỉ xin đề cập với những máy sử dụng loại FLASHROM. Một loại ROM mà ta có thể ghi được ở điều kiện bình thường. Trong thời gian gần đây, nhiều hãng cung cấp MainBoard có cung cấp loại này. Điều này để tạo mềm dẻo và tạo điều kiện cho ta cập nhật BIOS bằng những chương trình BIOS-SETUP mới nhất. Nhưng điều này cũng gây trở ngại là có loại virus đã khai thác đặc điểm này gây cho máy những hỏng hóc mà ta không hề nghĩ tới. Virus CIH là điển hình. Cho nên khi thực hiện TEST những công việc của bài viết này, xin kiểm tra lại ROM-BIOS của chính máy mình cho thật chắc chắn, rồi BACKUP dữ liệu trong ROM-BIOS vào một đĩa mềm, để nếu có sự cố thì có thể điền trả lại.

pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo LOGO khởi động máy trong ROM-BIOS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Máy tính có nhiều loại ROMBIOS khác nhau, bài viết này chỉ xin đề cập với những máy sử dụng loại FLASHROM. Một loại ROM mà ta có thể ghi được ở điều kiện bình thường. Trong thời gian gần đây, nhiều hãng cung cấp MainBoard có cung cấp loại này. Điều này để tạo mềm dẻo và tạo điều kiện cho ta cập nhật BIOS bằng những chương trình BIOS-SETUP mới nhất. Nhưng điều này cũng gây trở ngại là có loại virus đã khai thác đặc điểm này gây cho máy những hỏng hóc mà ta không hề nghĩ tới. Virus CIH là điển hình. Cho nên khi thực hiện TEST những công việc của bài viết này, xin kiểm tra lại ROM-BIOS của chính máy mình cho thật chắc chắn, rồi BACKUP dữ liệu trong ROM-BIOS vào một đĩa mềm, để nếu có sự cố thì có thể điền trả lại. Có quá nhiều chương trình để làm việc này. Xin giới thiệu một chương trình của hãng Award (Một hãng thông dụng nhất). Gồm các tệp chính: - AWDFLASH.EXE: Dùng để ghi lại chương trình BIOS thành tệp có đuôi (.BIN). Hoặc ghi từ tệp có đuôi (.BIN) vào ROMBIOS. - CBROM.EXE: Dùng để ép thêm tệp LOGO đuôi BMP 16 màu, vào tệp (.BIN) trước đó. - MODBIN.EXE: Để có thể sửa chữa các tham số của tệp(.BIN) mà không phải vào BIOS. Xin đề xuất phương án như sau: (Lưu ý, quá trình cập nhật BIOS nên chạy từ đĩa mềm, ...theo khuyến cáo của nhà sản xuất). 1. BACKUP chương trình ghi trong BIOS vào đĩa mềm để đề phòng không thành công: - Phải có 1 đĩa mềm khởi động, vì nếu hỏng chương trình trong BIOS, máy vẫn cho phép khởi động bằng đĩa mềm để có thể cập nhật lại. - Copy các chương trình trên vào một đĩa mềm khởi động, khởi động lại từ đĩa mềm này để tránh có các chương trình thường trú STR (Stay and Terminate Resident) có thể ảnh hưởng tới quá trình ghi cập nhật và tránh sử dụng các chương trình quản lý bộ nhớ EMM hoặc QEMM DRIVER vì có thể dẫn tới sai lệch dữ liệu. - Chạy lệnh AWDFLASH.EXE để hiện ra màn hình SETUP. Tại tên chương trình UPDATE do chưa có, nên ta đánh đại một tên nào đó ví dụ đánh ABC.BIN. Sẽ hiện thông báo hỏi có cất VERSION hiện tại không, xin chọn yes. Đánh tên tệp cất thiết lập hiện tại ví dụ ABC.BIN Tệp này để khôi phục BIOS. Sau đó nhấn Enter để máy xuất dữ liệu BIOS vào tệp ABC.BIN sau đó ta thoát khỏi chương trình. Lưu tệp ABC.BIN này sang một đĩa mềm khởi động khác cùng tệp AWDFLASH.EXE để đề phòng trục trặc 2. Tạo tệp LOGO bitmap có 16 màu Để tạo LOGO, hãy dùng một chương trình bất kỳ tạo một tệp BITMAP 16 màu có kích thước 136 x126 ví dụ MYLOGO.BMP. Có thể sử dụng chương trình Paint Brush để tạo. 3. Nối tệp MYLOGO.BMP vào tệp ABC.BIN - Chạy chương trình CBROM.EXE theo cú pháp: CBROM ABC.BIN /epa MYLOGO.BMP. Chạy file modbin.exe, để đổi "bios date" của file.bin đó. 4. Sau đó chạy AWDFLASH.EXE để cập nhật ABC.BIN vào ROMBIOS. AWDFLASH ABC.BIN /SN /PY 5. Khởi động lại để kiểm tra kết quả.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTạo LOGO khởi động máy trong ROM-BIOS.pdf
Tài liệu liên quan