• Đề cương ôn thi môn tâm lí học lao độngĐề cương ôn thi môn tâm lí học lao động

  Đảm bảo tính toàn diện, tính công khai, tính có luận cứ và có sức thuyết phục. Kiểm tra có hai loại: kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất. Phương pháp đánh giá: Có hai loại: đánh giá tốt và đánh giá xấu. Hai nguyên tắc cơ bản khi đánh giá

  pdf10 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 2

 • Phương pháp dạy học nhóm, một phương pháp thích hợp cần sử dụng trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉPhương pháp dạy học nhóm, một phương pháp thích hợp cần sử dụng trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉ

  Vấn đềsửdụng PPDH nhóm trong tổchức dạy học theo học chếtín chỉ: Khi chuyển đổi chế độ đào tạo từniên chếsang tín chỉ, có một yêu cầu đặt ra là thay đổi phương thức, cách thức đào tạo cho phù hợp mà một định hướng quan trọng trong đó là chuyển từdạy học “cưỡng bức”, theo ý thầy sang định hướng tổchức hoạt động học tập cho người học đểhọtựkh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 07/10/2015 | Lượt xem: 906 | Lượt tải: 2

 • Ôn tập thi môn tâm lý học đại cươngÔn tập thi môn tâm lý học đại cương

  + Nhận thức rộng mà ko sâu + thiếu kiên trì, bền bỉ, dễ chán • Kiểu bình thản: - Ưu điểm + thong thả, ung dung, đĩnh đạc, ko bao h hấp tấp + chín chắn, ít bị kích động + thích trật tự, ngăn nắp + ít cởi mở, ít biểu hiện tình cảm - Nhược điểm + có tính ỳ và ko linh hoạt + thích nghi chậm vs môi trường • Kiểu nóng nảy: - Ưu điểm + nhanh...

  docx29 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 07/10/2015 | Lượt xem: 18899 | Lượt tải: 50

 • Tính sáng tạo của học sinh tiểu học trong môn Mỹ thuậtTính sáng tạo của học sinh tiểu học trong môn Mỹ thuật

  - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tính sáng tạo của học sinh tiểu học trong học môn mỹ thuật; đề xuất khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao mức độ phát triển tính sáng tạo của học sinh tiểu học. - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho tổ chức quá trình dạy học môn mỹ thuật ở trường tiểu học.

  pdf7 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 1

 • Tuyển tập tâm lý họcTuyển tập tâm lý học

  Tư tưởng, quan đi ểm , phương pháp t i ếp cận này còn được v ận dụng, bắt đầu từ nghi ên cứu s ự phát t ri ển nghĩa của từ. Ngôn ngữ học cũ x ưa, theo V ưgốtx ki , "không nhận thấy rằng t rong quá t rình l ị ch s ử phát t ri ển ngữ ngôn, bản thân cấu t rúc ý t rong nghĩa của từ có bi ến đổi v à bản chất tâm l ý của nghĩa t rong từ cũng bi ến ...

  pdf1476 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 13

 • Trí tuệ xã hội môn khoa học mới về mối quan hệ của con ngườiTrí tuệ xã hội môn khoa học mới về mối quan hệ của con người

  Staub phân bi ệt tha thứ v ới hòa gi ải . Theo ông, hòa gi ải l à cái nhìn thẳng thắn v ề s ự áp bức v à những nỗ l ực s ửa chữa gi ống như những gì đã được Uỷ ban Hòa gi ải v à Sự thật ở Nam Phi thực hi ện s au khi nạn phân bi ệt chủng tộc chấm dứt . Trong các chương t rình của ông tại Rwanda, hòa gi ải nghĩa l à phía thủ phạm thừa nhận nhữn...

  pdf703 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 4

 • Thuyết phục bằng tâm lýThuyết phục bằng tâm lý

  Tôi không nghĩ mình có bản t ính thích gây gỗ, nhưng tôi hoàn toàn tán thành những hành động đối đầu này bởi theo m ột cách nào đó tôi đang đấu t ranh chống lại những kẻ l ợi dụng – tất cả chúng ta đều ở trong cuộc chi ến đó.

  pdf540 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 9

 • Thuật tâm lýThuật tâm lý

  Những gì thất bại , tai hại , s ầu chán, nếu l i ệu gi ải thoát không được, ta cứ đi ềm t ĩnh rước l ấy nó v ới nụ cười l ạnh nhạt , không cần hối t i ếc, tức m ình, rên than, kêu cứu. A nh hùng l à l ãnh t rách nhi ệm cố gắng s ửa chữa những cái phải s ửa chữa. Rồi v ui v ẻ s ống như không phải bận tâm gì cả.

  pdf392 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 9

 • Thôi miên nhìn từ góc độ tâm lý họcThôi miên nhìn từ góc độ tâm lý học

  Khi m ột nhà thôi m i ên t i ến hành thôi m i ên cho m ột đối tượng nào, nếu quá t rình ức chế ở tầng v ỏ não phát t ri ển đến m ột m ức độ nhất đị nh, ngôn ngữ của anh ta có thể dựa v ào những quy l uật bình thường để l àm cho s ự hưng phấn tập t rung v ào m ột khu v ực rất hẹp, đồng thời l àm tăng khu v ực ức chế đến từ bên ngoài l ên hai b...

  pdf283 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 6

 • Thăm dò tính cách người đờiThăm dò tính cách người đời

  Vì tích thiểu thành đa, góp những viên gạch tình cảm xây dựng lâu đài tình ái . Còn không , cứ để cho những cơn gió ấm ức ch ất chứa, sẽ dễ biến thành bão táp của tình yêu cũng chưa biết chừn g .

  pdf312 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 6