Tài liệu ôn thi Luật Kinh tế

Chất lượng chuẩn loại qui cách tính đồng bộ của sản phẩm hà ng hóa hoặc yêu cầu kỳ thuật của công việc. _ Điều khoản thườ ng lệ: nếu các bên không ghi và o HĐ thì coi như đa mặc nhiên thừ a nhận nó và phải thực hiện, nhưng nếu các bên thỏa thuận ghi và o HĐ thì không được trái PL (Vd: điều khoản thuế ) _ Điều khoản tuỳ nghi: nhữ ng điều khoản mà PL chưa qui định và cho phép các bên được thoả thuận thêm nhưng phải ghi cụ thể và o HĐ (Vd: thưởng HĐ ) b. Không bảo đảm tư cách chủ thể của HĐ: _ Đối với pháp nhân: ngườ i ký HĐ phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân, tức là ngườ i đứng đầu bổ biên và o chức vụ pháp nhân xuất hiện đang giữ chức vụ đó. _ Đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh : ngườ i ký HĐ phải là ngườ i đứng tên trong giấy phép kinh doanh. _ Đối với ngườ i là m công tác KHKT va nghệ nhân: ngườ i ký hợp đồng phải là người trực tiếp thực hiện công việc trong HĐ, nếu có nhiều ngườ i cùng là m, phải là m văn bản cử ngườ i đại diện ký kết HĐ. Đối với hộ kinh tế gia đình, hộ nông dân, ngư dân, cá thể ngườ i ký HĐ phải là chủ hộ.

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn thi Luật Kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu ôn thi Luật Kinh tế.pdf
Tài liệu liên quan