Tài liệu môn học Quản lý tài chính

Yêu cầu kiến thức Thống kê trong kinh doanh Nguyên lý kế toán Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Phương pháp giảng dạy Học viên đọc bài giảng và tài liệu học tập trước và sau khi đến lớp Ban giảng viên trình bày bài giảng và đưa ra vấn đề nghiên cứu Học viên tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, giảng viên và học viên cùng thảo luận tìm giải pháp giải quyết vấn đề.

ppt5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu môn học Quản lý tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU MÔN HỌC**Quản lý tài chínhPGS-TS. Nguyễn Minh Kiều - FM - Lecture 0Mục tiêu và nội dung môn học **Mục tiêuCung cấp kiến thức và công cụ phân tích nhằm ra các quyết định tài chính trong công ty.Cung cấp kiến thức làm cơ sở học các môn học sau.Nội dung – kết hợp từ các môn học:Quản trị tài chính (Financial Management)Tài chính công ty (Corporate Finance)Thị trường tài chính (Financial Market)Yêu cầu kiến thức và phương pháp giảng dạy**Yêu cầu kiến thức Thống kê trong kinh doanhNguyên lý kế toánKinh tế vi môKinh tế vĩ môPhương pháp giảng dạyHọc viên đọc bài giảng và tài liệu học tập trước và sau khi đến lớpBan giảng viên trình bày bài giảng và đưa ra vấn đề nghiên cứuHọc viên tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, giảng viên và học viên cùng thảo luận tìm giải pháp giải quyết vấn đề.Tài liệu học tập**Tài liệu học tậpNguyễn Minh Kiều, (2011), Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống KêBài giảûng của giảûng viên.Tài liệu tham khảo Ross, S.A, Westerfield, R.W., Jaffe, J.F (2007), Modern Financial Management, 8th Edition, Irwin.Ross, S.A, Westerfield, R.W., Jaffe, J.F (2010), Corporate Finance, 9th Edition, Irwin.Đánh giá và lịch học**Đánh giá môn họcBài tập: 30%Kiểm tra cuối kỳ: 70%Lịch họcHàng tuần một buổi 18:00 – 21:00

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlecture_0_gioi_thieu_mon_hoc_657.ppt
Tài liệu liên quan