Tài liệu kỹ thuật Yamaha Sirius 07

1 5VT–H554A–00 I.C C.D.I. UNIT COMP. 1 1 2 5VT–H5546–00 DAY TIM BAND 1 1 3 5VT–H2540–10 CỤM CÔNG TẮC ĐÈN MO NEUTRAL SWITCH ASSY 1 1 4 93210–22807 VÒNG ĐỆM O-RING 1 1 5 98507–05010 VÍT SCREW, PAN HEAD 2 2 6 5VT–H1960–10 CUỘN SẠC RECTIFIER & REGULATOR ASSY 1 1 7 9502M–06014 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 8 3S4–H1940–00 RƠ LE ĐỀ STARTER RELAY ASSY 1 1 9 5HU–H3350–00 RƠ LE NHÁY FLASHER RELAY ASSY 1 1 10 5VT–H3371–00 CÒI HORN 1 1 11 95807–06010 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 12 3S4–H5752–00 ĐỒNG HỒ BÁO XĂNG SENDER UNIT ASSY, FUEL METER 1 1 13 5SD–H5757–00 TẤM HÃM RETAINER 1 1 14 5SD–H5753–00 GIOĂNG GASKET, SENDER UNIT 1 1 15 90119–05071 BU LÔNG BOLT, WITH WASHER 4 4

pdf73 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 6369 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu kỹ thuật Yamaha Sirius 07, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15 3S3–F3103–00 GIẢM SÓC TRƯỚC FRONT FORK ASSY (R.H) 1 16 3S3–F3136–10 .ỐNG GIẢM SÓC .TUBE, OUTER (RIGHT) 1 17 4XC–F3145–00 ..PHỚT DẦU GIẢM SÓC ..OIL SEAL 1 18 1T8–F3156–00 ..VÒNG PHANH ..CLIP, OIL SEAL 1 19 5WT–F3110–00 .TI GIẢM SÓC .INNER TUBE COMP.1 1 20 5TN–F3170–00 .XI LANH GIẢM SÓC TRƯỚC .CYLINDER COMP., FRONT FORK 1 21 2JG–F3157–00 .XÉC MĂNG GIẢM SÓC .RING, PISTON 1 22 5NM–F3152–00 .LÒ XO .SPRING, SUB 1 23 509–F3158–L0 .ĐỆM .GASKET 1 24 278–F3181–50 .ỐC .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 1 25 4XC–F3144–00 .PHỚT CHẮN BỤI .SEAL, DUST 1 26 5YW–F3141–00 .LÒ XO GIẢM SÓC TRƯỚC .SPRING, FRONT FORK 1 27 5TL–F3111–10 .NẮP GIẢM SÓC TRƯỚC .BOLT, CAP 1 31 FIG. 23 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC CHO XE PHANH CƠ FRONT FORK FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 2JG–F3147–00 .VÒNG ĐỆM .O-RING 1 29 3S3–F3340–00 CÒ XE UNDER BRACKET COMP. 1 30 18G–23411–00 .BÁT PHUỐC .RACE, BALL 1 1 31 2P0–F3346–00 ỐC BOLT 1 2 32 FIG. 24 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC CHO XE PHANH ĐĨA FRONT FORK FOR DISK BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F3102–00 GIẢM SÓC TRƯỚC FRONT FORK ASSY (L.H) 1 2 3S4–F3126–10 .ỐNG GIẢM SÓC .TUBE, OUTER (LEFT) 1 3 4XC–F3145–00 ..PHỚT DẦU GIẢM SÓC ..OIL SEAL 1 4 1T8–F3156–00 ..VÒNG PHANH ..CLIP, OIL SEAL 1 5 5WT–F3110–00 .TI GIẢM SÓC .INNER TUBE COMP.1 1 6 5TN–F3170–00 .XI LANH GIẢM SÓC TRƯỚC .CYLINDER COMP., FRONT FORK 1 7 2JG–F3157–00 .XÉC MĂNG GIẢM SÓC .RING, PISTON 1 8 5NM–F3152–00 .LÒ XO .SPRING, SUB 1 9 509–F3158–L0 .ĐỆM .GASKET 1 10 278–F3181–50 .ỐC .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 1 11 4XC–F3144–00 .PHỚT CHẮN BỤI .SEAL, DUST 1 12 5YW–F3141–00 .LÒ XO GIẢM SÓC TRƯỚC .SPRING, FRONT FORK 1 13 5TL–F3111–10 .NẮP GIẢM SÓC TRƯỚC .BOLT, CAP 1 14 2JG–F3147–00 .VÒNG ĐỆM .O-RING 1 15 3S4–F3103–00 GIẢM SÓC TRƯỚC FRONT FORK ASSY (R.H) 1 16 3S4–F3136–10 .ỐNG GIẢM SÓC .TUBE, OUTER (RIGHT) 1 17 4XC–F3145–00 ..PHỚT DẦU GIẢM SÓC ..OIL SEAL 1 18 1T8–F3156–00 ..VÒNG PHANH ..CLIP, OIL SEAL 1 19 5WT–F3110–00 .TI GIẢM SÓC .INNER TUBE COMP.1 1 20 5TN–F3170–00 .XI LANH GIẢM SÓC TRƯỚC .CYLINDER COMP., FRONT FORK 1 21 2JG–F3157–00 .XÉC MĂNG GIẢM SÓC .RING, PISTON 1 22 5NM–F3152–00 .LÒ XO .SPRING, SUB 1 23 509–F3158–L0 .ĐỆM .GASKET 1 24 278–F3181–50 .ỐC .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 1 25 4XC–F3144–00 .PHỚT CHẮN BỤI .SEAL, DUST 1 26 5YW–F3141–00 .LÒ XO GIẢM SÓC TRƯỚC .SPRING, FRONT FORK 1 27 5TL–F3111–10 .NẮP GIẢM SÓC TRƯỚC .BOLT, CAP 1 33 FIG. 24 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC CHO XE PHANH ĐĨA FRONT FORK FOR DISK BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 2JG–F3147–00 .VÒNG ĐỆM .O-RING 1 29 3S3–F3340–00 CÒ XE UNDER BRACKET COMP. 1 30 18G–23411–00 .BÁT PHUỐC .RACE, BALL 1 1 31 2P0–F3346–00 ỐC BOLT 1 2 32 5VT–F313B–90 TEM CHỮ VIRAGO EMBLEM 1 1 33 5VT–F313B–90 TEM CHỮ VIRAGO EMBLEM 1 1 34 FIG. 25 BÌNH XĂNG FUEL TANK TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F4110–00 BÌNH XĂNG FUEL TANK COMP. 1 1 2 4YS–F4514–00 ỐNG LỌC NET, FILTER 1 1 1 3 95827–06016 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 4 90201–064K6 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 5 3S4–F4311–00 ỐNG XĂNG 1 PIPE, FUEL 1 1 1 6 5VT–F4312–00 ỐNG CAO SU DẪN XĂNG PIPE 2 1 1 7 5VT–F4313–00 ỐNG CAO SU DẪN XĂNG PIPE 3 1 1 8 90467–10008 PHANH HÃM CLIP 2 2 9 90467–09006 PHANH HÃM CLIP 2 2 10 5TN–F4500–00 CUM KHÓA XĂNG FUEL COCK ASSY 1 1 1 11 95807–06014 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 12 5WP–F4610–00 NẮP BÌNH XĂNG CAP ASSY 1 1 13 5WP–F4612–00 .ĐỆM .GASKET, CAP 1 1 14 5C6–F4141–00 BẢO VỆ BÌNH XĂNG PROTECTOR, FUEL TANK 1 1 15 3S4–F4141–00 BẢO VỆ BÌNH XĂNG PROTECTOR, FUEL TANK 1 1 35 FIG. 26 YÊN XE SEAT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F4730–00 BỘ YÊN XE DOUBLE SEAT ASSY 1 1 2 3S4–F470F–00 .DA BỌC YÊN XE .SEAT COVER COMP. 1 1 3 5SD–F4747–00 .VÒNG ĐỆM .DAMPER, SEAT 2 2 4 5SD–F4723–00 .ĐỆM YÊN XE .DAMPER, SEAT 2 2 5 5SD–F4741–00 .ĐỠ CHÂN CHỐNG CHÍNH .PAD, SEAT 5 5 6 3S4–F4726–00 BẢN LỀ YÊN XE HINGE, SEAT 1 1 7 95707–06500 ỐC NUT, FLANGE 2 2 8 5WP–F4727–00 CHỐT PIN, SEAT FITTING 1 1 9 3S4–F473R–00 HỘP BOX 1 1 1 10 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 3 3 11 3S4–F473T–00 MIẾNG ỐP LID 1 1 1 12 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 1 1 13 90480–14806 CAO SU ĐỆM GROMMET 4 4 14 90387–068A4 ỐNG CHỐNG COLLAR 4 4 15 95027–06025 BU LÔNG BOLT, FLANGE 4 4 16 1S9–F4780–10 KHOÁ YÊN SEAT LOCK ASSY 1 1 17 98507–06012 VÍT SCREW, PAN HEAD 2 2 18 3S4–F117K–00 GIÁ KHOÁ YÊN STAY, LOCK 1 1 19 5WP–F4799–12 CỤM ROTOR ROTOR ASSY 1 1 20 90159–06033 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 1 1 21 3S4–F478E–00 DÂY MÓC YÊN CABLE, SEAT LOCK 1 1 22 5YP–F4768–00 ĐỆM CHẶN STOPPER 1 1 23 5C6–F476U–00 TẤM BẢO VỆ PROTECTOR,1 1 1 24 3S4–F4773–00 TAY DẮT HANDLE, SEAT 1 1 25 3S4–F4742–00 ĐỆM GROMMET 2 2 26 95807–06020 BU LÔNG BOLT, FLANGE 4 4 27 3S4–F1746–00 ĐỆM DAMPER 2 2 36 FIG. 26 YÊN XE SEAT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 3S4–F8100–00 TÚI DỤNG CỤ TOOL KIT 1 1 37 FIG. 27 BÁNH TRƯỚC PHANH CƠ FRONT WHEEL FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5HU–F5111–10–WN MAY Ơ TRƯỚC HUB, FRONT 1 CIS CIS 2 90560–10292 BẠC CÁCH SPACER 1 3 5HU–F5115–00 ỐNG CHỐNG FLANGE, SPACER 1 1 4 93106–20808 PHỚT DẦU OIL SEAL 1 5 93306–300X5 VÒNG BI BEARING 2 6 5VT–F5121–00–WN NẮP ỐP MÁ PHANH PLATE, BRAKE SHOE 1 CIS CIS 7 93105–47810 PHỚT DẦU OIL SEAL 1 8 2S1–F510L–09 BỘ MÁ PHANH TRỨỚC BRAKE SHOE COMP. 1 9 90506–12001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 10 90506–15001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 11 2JG–25135–00 BÁNH RĂNG NHỰA KM GEAR, DRIVE (20T) 1 12 2JG–25138–00 BÁNH RĂNG SÂU KM GEAR, METER (8T) 1 13 90201–064L6 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 14 183–25149–00 PHE CÀI SÂU KM CLUTCH, METER 1 15 90201–20269 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 16 2S1–F5137–00 VÒNG ĐỆM RING, STOP 1 17 5VT–F5155–00 THANH GIỮ TRỤC SAU LEVER, CAMSHAFT 1 1 18 90101–06278 BU LÔNG BOLT 1 19 95307–06600 ỐC NUT 1 20 1S9–F5351–00 QUẢ ĐÀO PHANH CAMSHAFT 1 21 5HU–F533A–00 ĐỆM PLATE, INDICATOR 1 22 5SD–F5104–10 BỘ NAN HOA TRƯỚC SPOKE SET, FRONT 1 23 94107–17830 LỐP TIRE (70/90-17M/C 38P NR53) 1 INOUE INOUE 24 94222–17801 SĂM TRƯỚC (2.25-17) TUBE (2.25-17 TR4) 1 INOUE INOUE 25 94322–17801 LÓT VÀNH (2.25-17) BAND, RIM (1.20-17) 1 INOUE INOUE 26 94414–17807 VÀNH (1.40-17) RIM (1.40-17) 1 27 4ST–F5183–00 ĐỆM NHÔNG SAU COLLAR, WHEEL 1 38 FIG. 27 BÁNH TRƯỚC PHANH CƠ FRONT WHEEL FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 4ST–F5118–00 .NẮP CHE BỤI .COVER, HUB DUST 1 29 90387–10277 .ỐNG CHỐNG .COLLAR 1 30 3AY–F5181–01 ỐC TRỤC TRƯỚC AXLE, WHEEL 1 31 90185–10811 ỐC CHỮ U NUT, SELF-LOCKING 1 32 90201–101J1 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 39 FIG. 28 BÁNH TRƯỚC PHANH ĐĨA FRONT WHEEL FOR DISK BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–F5111–00–WN MAY Ơ TRƯỚC HUB, FRONT 1 CIS CIS 2 90560–10292 BẠC CÁCH SPACER 1 3 93106–20808 PHỚT DẦU OIL SEAL 1 4 93306–300X5 VÒNG BI BEARING 2 5 5VT–F5104–00 BỘ NAN HOA TRƯỚC SPOKE SET, FRONT 1 6 94107–17830 LỐP TIRE (70/90-17M/C 38P NR53) 1 INOUE INOUE 7 94222–17801 SĂM TRƯỚC (2.25-17) TUBE (2.25-17 TR4) 1 INOUE INOUE 8 94322–17801 LÓT VÀNH (2.25-17) BAND, RIM (1.20-17) 1 INOUE INOUE 9 94414–17807 VÀNH (1.40-17) RIM (1.40-17) 1 10 4ST–F5183–00 ĐỆM NHÔNG SAU COLLAR, WHEEL 1 11 4ST–F5118–00 .NẮP CHE BỤI .COVER, HUB DUST 1 12 90387–10277 .ỐNG CHỐNG .COLLAR 1 13 3AY–F5181–01 ỐC TRỤC TRƯỚC AXLE, WHEEL 1 14 90185–10811 ỐC CHỮ U NUT, SELF-LOCKING 1 15 90201–101J1 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 16 5TN–F5190–00 BÁNH RĂNG C.TO MET GEAR UNIT ASSY 1 40 FIG. 29 PHANH DẦU FRONT BRAKE CALIPER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 2B5–F582U–00 ĐĨA PHANH DISK, BRAKE (RIGHT) 1 2 90111–08815 BU LÔNG BOLT,HEX. SOCKET BUTTON 4 3 5YP–F580U–02 CỤM MÁ PHANH CALIPER ASSY (RIGHT) 1 4 5YP–W0057–00 .PISTON CỤM PHANH DẦU .PISTON ASSY, CALIPER 1 5 5YP–W0047–50 ..PISTON PHANH DẦU ..CALIPER SEAL KIT 1 6 5YP–F5917–00 .CAO SU CHE BỤI .BOOT, CALIPER 1 7 5YP–F5937–00 .CHỤP CHE BỤI BẰNG CAO SU .BOOT 2 1 8 5YP–W0048–50 .VÍT XẢ KHÍ .BLEED SCREW KIT 1 9 5YP–W0045–00 .MÁ PHANH DẦU .BRAKE PAD KIT 1 10 5YP–F5925–01 .KẸP .CLIP 2 11 5YP–F5919–00 .PHE CÀI CỤM PHANH DẦU .SUPPORT, PAD 1 12 5YP–F5924–00 .TRỤC TRƯỢT .PIN, PAD 1 13 5YP–F5939–00 .KẸP .CLIP, PAD 1 14 90105–10824 BULÔNG BOLT, FLANGE 2 41 FIG. 30 BÁNH SAU REAR WHEEL TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 1S9–F5311–00–WN MAY-Ơ SAU HUB, REAR 1 1 CIS CIS 2 90560–12145 BẠC CÁCH SPACER 1 1 3 93306–301YU VÒNG BI BEARING 1 1 4 93306–301YT VÒNG BI BEARING 1 1 5 93210–41041 VÒNG ĐỆM O-RING 1 1 6 1S9–F5364–00 GIẢM CHẤN DAMPER 4 4 7 1S9–F5321–00–WN NẮP ỐP MÁ PHANH PLATE, BRAKE SHOE 1 1 CIS CIS 8 1S9–F530K–00 MÁ PHANH SAU BRAKE SHOE SET 1 1 9 90506–12001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 10 90506–15001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 11 2S0–F5355–00 CẦN CẮM PHANH LEVER, CAMSHAFT 1 1 12 5VD–F533A–00 ĐỆM PLATE, INDICATOR 1 1 13 1S9–F5351–00 QUẢ ĐÀO PHANH CAMSHAFT 1 1 14 90101–06278 BU LÔNG BOLT 1 1 15 95307–06600 ỐC NUT 1 1 16 5HU–F5366–00 NỒI BẮT NHÔNG SAU CLUTCH, HUB 1 1 17 93106–26823 PHỚT DẦU OIL SEAL 1 1 18 90387–127Y0 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 19 93306–004XE VÒNG BI BEARING 1 1 20 5C6–F5435–00 NHÔNG SAU 49T SPROCKET, DRIVEN (35T) 1 1 21 5LM–F5412–00 ĐỆM WASHER 2 2 22 90101–08847 BU LÔNG BOLT 4 4 23 90179–08639 ỐC NUT 4 4 24 1S9–F5304–00 BỘ NAN HOA SAU SPOKE SET, REAR 1 1 25 94108–17829 LỐP TIRE (80/90-17M/C 44P NR53) 1 1 INOUE INOUE 26 94225–17802 SĂM SAU (2.50-17) TUBE (70/100-17 TR4) 1 1 INOUE INOUE 27 94322–17801 LÓT VÀNH (2.25-17) BAND, RIM (1.20-17) 1 1 INOUE INOUE 42 FIG. 30 BÁNH SAU REAR WHEEL TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 94414–17807 VÀNH (1.40-17) RIM (1.40-17) 1 1 29 5LM–F5381–00 TRỤC TRƯỚC AXLE, WHEEL 1 1 30 90185–12804 ỐC CHỮ U NUT, SELF-LOCKING 1 1 31 90201–12688 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 32 3S4–F5383–00 ĐỆM ỐC TĂNG XÍCH COLLAR, WHEEL 1 1 33 90387–12841 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 34 5SD–F5389–00 ỐC TĂNG XÍCH PULLER, CHAIN 2 2 2 35 95307–06600 ỐC NUT 2 2 36 90170–06184 ĐAI ỐC HÃM NUT 2 2 37 94568–93098 XÍCH TẢI CHAIN (KMC428 98L) 1 1 38 3S4–F5371–00 THANH BẮT MAY Ơ SAU BAR, TENSION 1 1 39 90109–08183 BULÔNG BOLT 1 1 40 92907–08200 VÒNG ĐỆM WASHER 2 2 41 95304–08700 ỐC NUT 2 2 42 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 2 2 43 90109–08368 BULÔNG BOLT 1 1 43 FIG. 31 CỤM ỐP ĐẦU PHANH CƠ STEERING CABLE FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F6210–00 TAY LÁI HANDLE 1 2 97007–08016 BU LÔNG BOLT 3 3 90201–08612 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 3 4 5HU–F6113–00 ĐỆM DAMPER 6 5 5C6–F6143–00–P1 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F6143–00–P0 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F6143–00–P4 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 UR VDBM3,SMX UR VDBM3,SMX 5C6–F6143–00–P3 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 UR GS8 UR GS8 6 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 4 7 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 3 8 3S4–F6145–00 ỐP ĐẦU SAU COVER, HANDLEBAR UPPER 2 1 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 10 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 4 11 3S4–F6240–00 BOC TAY GA (VIRAGO) GRIP ASSY 1 12 3S4–F6242–00 .CAO SU BOC TAY GA .GRIP (RIGHT) 1 13 3S4–F6243–00 .ỐNG DẪN .TUBE, THROTTLE GUIDE 1 14 90201–261L1 .ĐỆM PHẲNG .WASHER, PLATE 1 15 3S4–F6241–00 CAO SU BỌC TAY CÔN GRIP 1 16 3S4–F6280–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) 1 17 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 18 3S4–F6290–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) 1 19 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 20 3S4–F6311–00 DÂY GA CABLE, THROTTLE 1 1 21 5SD–F6393–00 KẸP HOLDER 1 22 98507–05012 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 23 3S3–F6341–00 DÂY PHANH WIRE, BRAKE 1 1 24 5SD–F6342–00 ĐỆM CAO SU BOOT, CABLE 1 44 FIG. 31 CỤM ỐP ĐẦU PHANH CƠ STEERING CABLE FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 25 90501–10073 LÒ XO SPRING, COMPRESSION 1 26 90179–06411 ỐC NUT 1 27 90249–12008 CHỐT PIN 1 28 3S4–F6331–00 DÂY LE CABLE, STARTER 1 1 29 5VT–H3936–00 DÂY NHỰA KẸP BAND, SWITCH CORD 2 30 90464–65802 PHE CÀI CLAMP 1 45 FIG. 32 CỤM ỐP ĐẦU PHANH ĐĨA STEERING CABLE FOR DISK BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F6210–00 TAY LÁI HANDLE 1 2 97007–08016 BU LÔNG BOLT 3 3 90201–08612 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 3 4 5HU–F6113–00 ĐỆM DAMPER 6 5 5C6–F6143–10–P0 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 SMX SMX 6 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 4 7 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 3 8 3S4–F6145–00 ỐP ĐẦU SAU COVER, HANDLEBAR UPPER 2 1 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 10 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 4 11 3S4–F6240–00 BOC TAY GA (VIRAGO) GRIP ASSY 1 12 3S4–F6242–00 .CAO SU BOC TAY GA .GRIP (RIGHT) 1 13 3S4–F6243–00 .ỐNG DẪN .TUBE, THROTTLE GUIDE 1 14 90201–261L1 .ĐỆM PHẲNG .WASHER, PLATE 1 15 3S4–F6241–00 CAO SU BỌC TAY CÔN GRIP 1 16 3S4–F6280–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) 1 17 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 18 3S4–F6290–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) 1 19 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 20 3S4–F6311–00 DÂY GA CABLE, THROTTLE 1 1 21 5SD–F6393–00 KẸP HOLDER 1 22 98507–05012 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 23 3S4–F6331–00 DÂY LE CABLE, STARTER 1 1 24 5VT–H3936–00 DÂY NHỰA KẸP BAND, SWITCH CORD 2 25 90464–65802 PHE CÀI CLAMP 1 46 FIG. 33 XI LANH PHANH ĐĨA TRƯỚC FRONT MASTER CYLINDER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S0–F5872–00 ỐNG DẪN PHANH DẦU HOSE, BRAKE 1 1 2 90401–10812 BU LÔNG BOLT, UNION 2 3 90201–10118 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 4 4 1S9–F583T–01 CỤM XI LANH MASTER CYLINDER ASSY 1 5 1S9–F5867–01 .ĐAI BẮT XI LANH .HOLDER 1 6 5HV–F5852–00 .NẮP HỘP DẦU PHANH .CAP, RESERVOIR 1 7 1S9–H3922–01 .TAY PHANH .LEVER 2 1 8 90109–06577 .BULÔNG .BOLT 1 9 9560M–06100 .ĐAI ỐC .NUT, U 1 10 5LW–H3980–00 .CÔNG TẮC ĐÈN PHANH TRUỚC .FRONT STOP SWITCH ASSY 1 11 9760L–04212 .VÝT .SCREW,WITH WASHER 1 12 1S9–F585B–00 .BỘ MÀNG NGĂN .PLATE, DIAPHRAGM 1 13 5HV–F5854–10 .GIOĂNG CHỐNG SÁNH DẦU .GASKET, DIAPHRAGM 1 14 1S9–F6332–00 .BU LÔNG .BOLT 2 15 9870M–04012 .VÍT .SCREW, FLAT HEAD 2 16 1S9–W0041–00 .CUPPEN PHANH DẦU .CYLINDER KIT, MASTER 1 47 FIG. 34 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–F7111–00 CHÂN CHỐNG CHÍNH STAND, MAIN 1 1 2 3S4–F7112–00 TRỤC CHÂN CHỐNG CHÍNH SHAFT, MAIN STAND 1 1 3 91490–30030 CHỐT CHẺ PIN. COTTER 1 1 4 93210–11804 VÒNG ĐỆM O-RING 1 1 5 90506–35806 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 6 5SD–F7211–10 CẦN PHANH PEDAL, BRAKE 1 1 7 90506–20810 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 8 3S4–F7231–00 TI NỐI PHANH SAU ROD, BRAKE 1 1 9 90501–10245 LÒ XO SPRING, COMPRESSION 1 1 10 90249–12008 CHỐT PIN 1 1 11 90179–06411 ỐC NUT 1 1 12 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 1 1 13 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 1 14 5VT–F7311–00 CHÂN CHỐNG NGHIÊNG STAND, SIDE 1 1 15 90109–08034 BULÔNG BOLT 1 1 16 95307–08700 ỐC NUT 1 1 17 90506–20829 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 18 5VT–F7411–00 GIÁ ĐỂ CHÂN TRƯỚC FOOTREST 1 1 1 19 95827–08016 BU LÔNG BOLT, FLANGE 4 4 20 5SD–F7413–00 CAO SU ĐỂ CHÂN COVER, FOOTREST 2 2 21 3S4–XF74E–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 1 1 1 22 3S4–F7452–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 1 1 1 23 5SD–F7431–00 .CAO SU GÁC CHÂN SAU .FOOTREST, REAR 1 1 1 24 5SD–F7433–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 1 25 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 1 26 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 1 27 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 1 48 FIG. 34 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 95817–08020 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 29 3S4–XF74F–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 2 1 1 30 3S4–F7462–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 2 1 1 31 5SD–F7441–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .FOOTREST, REAR 2 1 1 32 5SD–F7444–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 1 33 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 1 34 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 1 35 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 1 36 95817–08020 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 37 5VT–F7424–00 CAO SU ĐỆM DAMPER, FOOTREST 2 1 1 38 90387–10805 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 39 5C6–F194J–00 TẤM CHẮN NÓNG STAY, MUFFLER 1 1 40 95827–08016 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 41 5VT–F4741–00 ĐỠ CHÂN CHỐNG CHÍNH PAD, SEAT 1 1 49 FIG. 35 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–F8311–00–P2 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 1 UR VRC1 UR VRC1 3S4–F8311–00–P5 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 UR DBNM8 UR DBNM8 3S4–F8311–00–P1 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 UR VDBM3 UR VDBM3 3S4–F8311–00–P3 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 UR GS8 UR GS8 3S4–F8311–00–P4 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 1 UR SMX UR SMX 3S4–F8311–00–P0 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 UR S3 UR S3 2 3S4–F8312–00–P2 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 1 UR VRC1 UR VRC1 3S4–F8312–00–P5 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 UR DBNM8 UR DBNM8 3S4–F8312–00–P1 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 UR VDBM3 UR VDBM3 3S4–F8312–00–P3 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 UR GS8 UR GS8 3S4–F8312–00–P4 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 1 UR SMX UR SMX 3S4–F8312–00–P0 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 UR S3 UR S3 3 3S4–F8321–00 THANH KẸP HỘP LỌC GIÓ STAY 1 1 1 4 3S4–F8322–00 GÍA ĐỠ YÊN XE STAY 2 1 1 5 90387–06814 ỐNG CHỐNG COLLAR 2 2 6 90480–13018 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 7 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 8 97007–06020 BU LÔNG BOLT 2 2 9 3S4–F8385–00–P2 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 1 S3 (VRC1,DBNM8,GS8) S3 (VRC1,DBNM8,GS8) 3S4–F8385–00–P6 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 VDBM3 VDBM3 3S4–F8385–00–P7 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 BS4(SMX) BS4(SMX) 3S4–F8385–00–P4 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 VRC1 VRC1 3S4–F8385–00–P8 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 VOM2(S3) VOM2(S3) 10 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 1 1 11 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 2 2 12 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 6 6 13 3S4–F8395–00–P2 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 1 S3 (VRC1,DBNM8,GS8) S3 (VRC1,DBNM8,GS8) 50 FIG. 35 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 13 3S4–F8395–00–P6 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 VDBM3 VDBM3 3S4–F8395–00–P7 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 BS4(SMX) BS4(SMX) 3S4–F8395–00–P4 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 VRC1 VRC1 3S4–F8395–00–P8 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 VOM2(S3) VOM2(S3) 14 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 1 1 15 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 2 2 16 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 6 6 17 5VT–F8371–00 ĐỆM DAMPER 6 6 18 3S4–F842M–00 BẦU LỌC GIÓ COVER 1 1 1 19 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 4 4 20 90387–06846 ỐNG CHỐNG COLLAR 2 2 21 3S4–F842N–00 ỐP NỐI SƯỜN COVER 2 1 1 22 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 23 5C6–F832B–00 TEM CHỮ VIRAGO GRAPHIC15 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F832B–10 TEM CHỮ VIRAGO GRAPHIC15 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F832B–20 TEM CHỮ VIRAGO GRAPHIC15 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F832B–30 TEM CHỮ VIRAGO GRAPHIC15 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F832B–40 TEM CHỮ VIRAGO GRAPHIC15 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B9–00 TEM GRAPHIC 25 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B9–10 TEM GRAPHIC 25 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B9–20 TEM GRAPHIC 25 1 UR S3 UR S3 24 5C6–F832C–00 TEM GRAPHIC 16 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F832C–10 TEM GRAPHIC 16 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F832C–20 TEM GRAPHIC 16 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F832C–30 TEM GRAPHIC 16 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F832C–40 TEM GRAPHIC 16 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BA–00 TEM GRAPHIC 26 1 UR VRC1 UR VRC1 51 FIG. 35 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 24 5C6–F83BA–10 TEM GRAPHIC 26 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BA–20 TEM GRAPHIC 26 1 UR S3 UR S3 25 5C6–F83B3–00 TEM GRAPHIC 19 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B3–10 TEM GRAPHIC 19 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F832D–00 TEM GRAPHIC 17 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F83B3–20 TEM GRAPHIC 19 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F83B3–30 TEM GRAPHIC 19 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B7–00 TEM GRAPHIC 23 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B7–10 TEM GRAPHIC 23 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B7–20 TEM GRAPHIC 23 1 UR S3 UR S3 26 5C6–F83B4–00 TEM GRAPHIC 20 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B4–10 TEM GRAPHIC 20 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F832P–00 TEM GRAPHIC 18 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F83B4–20 TEM GRAPHIC 20 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F83B4–30 TEM GRAPHIC 20 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B8–00 TEM GRAPHIC 24 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B8–10 TEM GRAPHIC 24 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83B8–20 TEM GRAPHIC 24 1 UR S3 UR S3 27 5C6–F83B5–00 TEM GRAPHIC 21 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83B5–10 TEM GRAPHIC 21 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F83B5–20 TEM GRAPHIC 21 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F83B5–30 TEM GRAPHIC 21 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F83B5–40 TEM GRAPHIC 21 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BB–00 TEM GRAPHIC 27 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83BB–10 TEM GRAPHIC 27 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BB–20 TEM GRAPHIC 27 1 UR S3 UR S3 28 5C6–F83B6–00 TEM GRAPHIC 22 1 UR VRC1 UR VRC1 52 FIG. 35 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 28 5C6–F83B6–10 TEM GRAPHIC 22 1 UR DBNM8 UR DBNM8 5C6–F83B6–20 TEM GRAPHIC 22 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5C6–F83B6–30 TEM GRAPHIC 22 1 UR GS8 UR GS8 5C6–F83B6–40 TEM GRAPHIC 22 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BC–00 TEM GRAPHIC 28 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83BC–10 TEM GRAPHIC 28 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BC–20 TEM GRAPHIC 28 1 UR S3 UR S3 29 5C6–F83BD–00 TEM GRAPHIC 29 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83BD–10 TEM GRAPHIC 29 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BD–20 TEM GRAPHIC 29 1 UR S3 UR S3 30 5C6–F83BE–00 TEM GRAPHIC 30 1 UR VRC1 UR VRC1 5C6–F83BE–10 TEM GRAPHIC 30 1 UR SMX UR SMX 5C6–F83BE–20 TEM GRAPHIC 30 1 UR S3 UR S3 31 99231–00100 TEM ĐUÔI EMBLEM, YAMAHA 1 VRC1,GS8 VRC1,GS8 99236–00100 TEM CỐP XE EMBLEM, YAMAHA 1 DBNM8,VDBM3,SMX DBNM8,VDBM3,SMX 32 99231–00100 TEM ĐUÔI EMBLEM, YAMAHA 1 VRC1,GS8 VRC1,GS8 99236–00100 TEM CỐP XE EMBLEM, YAMAHA 1 DBNM8,VDBM3,SMX DBNM8,VDBM3,SMX 33 1S9–F836D–00 TEM CÀNG GIẢM SÓC TUNING FORK MARK 1 34 1S9–F836D–00 TEM CÀNG GIẢM SÓC TUNING FORK MARK 1 53 FIG. 36 MÁY PHÁT ĐIỆN GENERATOR TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5TN–H1450–01 CỤM ROTOR ROTOR ASSY 1 1 2 5VT–H1410–10 CỤM STATOR STATOR ASSY 1 1 3 91317–06025 ỐC BOLT 3 3 4 91317–06014 ỐC BOLT 2 2 5 95707–12500 ỐC NUT, FLANGE 1 1 6 90201–122H1 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 54 FIG. 37 MÁY PHÁT ĐIỆN STARTING MOTOR TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H1800–10 BỘ KHỞI ĐỘNG ĐIỆN STARTING MOTOR ASSY 1 1 2 4ST–81801–00 .CHỔI THAN .BRUSH SET 1 1 3 4ST–81826–00 .ỐC .O-RING 1 1 4 4ST–81861–00 .GIOĂNG CỦ ĐỀ .GASKET 1 1 5 5VT–H183G–10 .DÂY ĐIỆN .CORD COMP. 1 1 6 4ST–81828–00 .ỐC .BOLT 2 2 2 55 FIG. 38 ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ MÉT METER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–H3510–10 CỤM ĐỒNG HỒ KM SPEEDOMETER ASSY 1 2 3S4–H353K–00 .KÍNH CHỤP MẶT ĐỒNG HỒ .GLASS PLATE 1 3 3S4–H3507–00 .NẮP CHE ĐỒNG HỒ KM .COVER, SPEEDOMETER 1 4 5BU–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB, METER 1 (T6.5 12V-1.7W) 1 5 5VD–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 6 6 3S4–H3509–00 .DÂY DẪN ĐIỆN .SOCKET CORD ASSY 1 7 5HU–H3563–00 .ỐC .NUT, CABLE FITTING 1 3 8 5B9–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 1 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 3 10 5SD–H3550–10 DÂY KM SPEEDOMETER CABLE ASSY 1 11 2JH–F5137–00 VÒNG ĐỆM RING, STOP 1 12 93210–108J3 VÒNG ĐỆM O-RING 1 56 FIG. 39 ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ MÉT METER 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–H3510–10 CỤM ĐỒNG HỒ KM SPEEDOMETER ASSY 1 2 3S4–H353K–00 .KÍNH CHỤP MẶT ĐỒNG HỒ .GLASS PLATE 1 3 3S4–H3507–00 .NẮP CHE ĐỒNG HỒ KM .COVER, SPEEDOMETER 1 4 5BU–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB, METER 1 (T6.5 12V-1.7W) 1 5 5VD–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 6 6 3S4–H3509–00 .DÂY DẪN ĐIỆN .SOCKET CORD ASSY 1 7 5HU–H3563–00 .ỐC .NUT, CABLE FITTING 1 3 8 5B9–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 1 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 3 10 5VT–H3550–00 DÂY KM SPEEDOMETER CABLE ASSY 1 57 FIG. 40 ĐÈN PHA HEADLIGHT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5C6–H4300–00 CỤM ĐÈN PHA HEADLIGHT ASSY 1 1 2 5B9–H4314–00 .BÓNG ĐÈN PHA .BULB, HEADLIGHT (12V 35/35W) 1 1 3 5HV–H3311–00 .BÓNG ĐÈN XI NHAN .BULB, FLASHER (12V-10W) 2 2 AMBER AMBER 4 5B9–H4197–00 .CAO SU CHỤP ĐUI ĐÈN .COVER, SOCKET 1 1 5 5C6–H4318–00 .GIÁ ĐỠ CỤM ĐÈN PHA .STAY, HEADLIGHT 1 1 1 6 5C6–H4312–00 .ĐUI ĐÈN .CORD ASSY 1 1 7 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 8 95807–06012 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 4 4 10 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 2 2 11 90387–06761 ỐNG CHỐNG COLLAR 2 2 12 90480–13M24 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 13 90201–05032 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 14 90480–13018 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 15 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 6 6 58 FIG. 41 ĐÈN HẬU TAILLIGHT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–H4710–10 CỤM ĐÈN HẬU TAILLIGHT UNIT ASSY 1 1 2 4AC–H4714–00 .BÓNG ĐÈN (6V-35/35W) .BULB (12V-21/5W) 1 1 3 5HV–H3311–00 .BÓNG ĐÈN XI NHAN .BULB, FLASHER (12V-10W) 2 2 AMBER AMBER 4 3S4–H4743–10 .ĐÈN BIỂN SỐ .LENS, LICENCE LIGHT 1 1 5 3S4–H4721–00 .CHỤP ĐÈN HẬU .LENS, TAILLIGHT 1 1 6 3S4–H4723–00 .GIOANG ĐỆM .GASKET, TAIL LENS 1 1 7 9770L–40620 .VÍT .SCREW, TAPPING 2 2 8 90480–13005 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 9 90201–06071 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 10 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 11 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 2 2 12 90480–18895 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 13 3S4–H4702–00 GIÁ ĐỠ ĐÈN HẬU BRACKET, TAILLIGHT 1 1 14 95807–06012 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 59 FIG. 42 CÔNG TẮC TAY PHANH CƠ SWITCH & LEVER FOR DRUM BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–H3973–10 CỤM CÔNG TẮC TAY LÁI SWITCH, HANDLE 3 1 2 5VD–H3941–00 .TAY LE .LEVER, STARTER 1 3 90209–10131 .ĐỆM PHẲNG .WASHER 1 4 5WP–H397X–00 .ĐỆM .SPACER 1 5 9850L–06008 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 1 6 9290L–06200 .VÒNG ĐỆM .WASHER 1 7 9850M–05025 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 2 8 3S4–H3975–10 OP CONG TAC SWITCH, HANDLE 2 1 9 9850M–05025 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 2 10 5WP–H2921–10 GIÁ CÁP TAY PHANH HOLDER, LEVER 2 1 11 5WP–H3922–20 TAY PHANH LEVER 2 1 12 90109–06827 BULÔNG BOLT 1 13 95607–06100 ĐAI ỐC TỰ HÃM NUT, U 1 14 5WP–H3980–30 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH TRUỚC FRONT STOP SWITCH ASSY 1 15 5WP–H2923–10 ĐAI BẮT CỤM PHANH HOLDER, LEVER LOWER 1 16 91317–06025 ỐC BOLT 2 60 FIG. 43 CÔNG TẮC TAY PHANH ĐĨA SWITCH & LEVER FOR DISK BRAKE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 3S4–H3973–10 CỤM CÔNG TẮC TAY LÁI SWITCH, HANDLE 3 1 2 5VD–H3941–00 .TAY LE .LEVER, STARTER 1 3 90209–10131 .ĐỆM PHẲNG .WASHER 1 4 5WP–H397X–00 .ĐỆM .SPACER 1 5 9850L–06008 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 1 6 9290L–06200 .VÒNG ĐỆM .WASHER 1 7 9850M–05025 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 2 8 3S4–H3975–10 OP CONG TAC SWITCH, HANDLE 2 1 9 9850M–05025 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 2 61 FIG. 44 HỆ THỐNG ĐIỆN 1 ELECTRICAL 1 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H2310–01 MO BIN SUON IGNITION COIL ASSY 1 1 2 97007–06016 BU LÔNG BOLT 2 2 3 5VT–H2370–00 CHỤP BU GI PLUG CAP ASSY 1 1 4 5HU–H2110–10 BÌNH ẮC QUI BATTERY ASSY (GS 12N5-3B) 1 1 5 5VD–H2101–00 KHOÁ BOTTLE, ACID 1 1 6 90445–08816 ỐNG CAO SU HOSE (L350) 1 1 7 90445–08819 ỐNG CAO SU HOSE (L40) 1 1 8 3S4–H2115–00 DÂY DẪN WIRE, PLUS LEAD 1 1 9 5VT–H2151–00 .CẦU CHÌ .FUSE (10A) 1 1 10 3S4–H2116–00 DÂY DẪY ĐIỆN WIRE, MINUS LEAD 1 1 11 3S4–H2176–00 ĐỆM DAMPER 1 1 12 98507–06010 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 1 13 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 1 14 5VT–H2501–11 CUM KHÓA CÔNG TẮC MAIN SWITCH STEERING LOCK 1 1 5VT–XH25A–50 BỘ KHOÁ KEY SET 1 1 AP *1 AP *1 15 5HU–H2552–00 .NẮP Ổ KHOÁ CÔNG TẮC .CAP, SWITCH 1 1 16 91317–06012 ỐC BOLT 2 2 17 5SD–H2530–11 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH STOP SWITCH ASSY 1 1 18 5C6–H2590–00 BỘ DÂY ĐIỆN WIRE HARNESS ASSY 1 5C6–H2590–10 BỘ DÂY ĐIỆN WIRE HARNESS ASSY 1 62 FIG. 45 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 ELECTRICAL 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5C 63 5C 64 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H554A–00 I.C C.D.I. UNIT COMP. 1 1 2 5VT–H5546–00 DAY TIM BAND 1 1 3 5VT–H2540–10 CỤM CÔNG TẮC ĐÈN MO NEUTRAL SWITCH ASSY 1 1 4 93210–22807 VÒNG ĐỆM O-RING 1 1 5 98507–05010 VÍT SCREW, PAN HEAD 2 2 6 5VT–H1960–10 CUỘN SẠC RECTIFIER & REGULATOR ASSY 1 1 7 9502M–06014 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 8 3S4–H1940–00 RƠ LE ĐỀ STARTER RELAY ASSY 1 1 9 5HU–H3350–00 RƠ LE NHÁY FLASHER RELAY ASSY 1 1 10 5VT–H3371–00 CÒI HORN 1 1 11 95807–06010 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 12 3S4–H5752–00 ĐỒNG HỒ BÁO XĂNG SENDER UNIT ASSY, FUEL METER 1 1 13 5SD–H5757–00 TẤM HÃM RETAINER 1 1 14 5SD–H5753–00 GIOĂNG GASKET, SENDER UNIT 1 1 15 90119–05071 BU LÔNG BOLT, WITH WASHER 4 4 63 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 4ST–11134–11 1 – 2 5TN–12117–00 3 – 6 1WG–12118–00 3 – 5 22F–12159–00 3 – 9 5TN–14103–00 7 – 22 5JE–14104–00 7 – 21 5TN–1410A–10 7 – 17 5TN–14112–00 7 – 5 5TN–14131–00 7 – 4 5B9–14141–18 7 – 15 2MM–14142–17 7 – 12 18A–14143–21 7 – 13 5TN–14147–00 7 – 7 5TN–14148–00 7 – 14 5TN–14150–10 7 – 28 802–14161–00 7 – 2 3RW–14174–00 7 – 18 353–14186–00 7 – 9 5LW–14191–00 7 – 25 32N–14196–00 7 – 26 4NM–14198–00 7 – 3 5TN–14216–00 7 – 27 4GL–14239–00 7 – 8 6K8–14471–10 7 – 29 4BD–14766–00 8 – 7 5TF–14766–00 8 – 4 5B9–1490J–00 7 – 6 5TN–14940–00 7 – 19 5DV–14985–00 7 – 16 4GL–16512–01 13 – 6 18G–23411–00 23 – 30 24 – 30 5TN–24423–00 7 – 20 2JG–25135–00 27 – 11 2JG–25138–00 27 – 12 183–25149–00 27 – 14 4ST–81801–00 37 – 2 4ST–81826–00 37 – 3 4ST–81828–00 37 – 6 4ST–81861–00 37 – 4 5VT–E1111–40 1 – 1 5VT–E111F–00 4 – 4 5VT–E1166–00 9 – 4 5VT–E1181–00 1 – 13 5HU–E1185–00 1 – 5 5HU–E1186–00 1 – 8 5VT–E1310–00 1 – 16 2S0–E1351–00 1 – 18 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5VT–E1422–00 2 – 5 5VT–E1445–00 2 – 6 5TN–E1605–00 2 – 12 5TN–E1607–00 2 – 12 5TN–E1631–30–A0 2 – 9 4YS–E1633–00 2 – 10 5TN–E1636–00 2 – 9 5TN–E1638–00 2 – 9 5VT–E1651–00 2 – 4 5HV–E1681–00 2 – 2 5TN–E2111–00 3 – 1 5TN–E2114–00 3 – 4 5B9–E2119–00 3 – 3 5TN–E2121–00 3 – 2 5VT–E2126–00 3 – 7 5VV–E2151–10 3 – 8 4YS–E2156–00 3 – 11 5VT–E2170–11 4 – 1 5TN–E2176–00 4 – 6 5TN–E2210–10 4 – 13 5SD–E2213–01 4 – 14 5VT–E2231–00 4 – 10 5VT–E2241–00 4 – 11 5VT–E3104–00 5 – 1 5VT–E3324–00 5 – 9 5VT–E3325–00 5 – 2 5VT–E3329–00 5 – 4 5HU–E3411–00 5 – 8 5TN–E3451–00 5 – 10 2S0–E3542–00 8 – 28 5VT–E3586–00 6 – 1 5VT–E3595–00 6 – 2 5B9–E4101–00 7 – 1 5VT–E4197–00 7 – 30 5VT–E4411–00 6 – 6 5VT–E4412–00 6 – 8 5VT–E4423–00 6 – 12 5VT–E443E–00 6 – 14 5TN–E4451–00 6 – 7 5VT–E4452–00 6 – 11 5VT–E4453–00 6 – 9 5VT–E4457–00 6 – 10 5VT–E4613–00 8 – 22 5B9–E4711–10 8 – 1 5B9–E4718–00 8 – 2 5B9–E4728–00 8 – 5 5B9–E475P–00 8 – 8 5B9–E476P–00 8 – 9 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–E477P–00 8 – 10 5B9–E4803–00 8 – 26 5B9–E4803–00 8 – 33 5B9–14141–18 8 – 24 5B9–14141–18 8 – 30 3S4–E4883–00 8 – 35 5VT–E5113–00 10 – 11 5VT–E5150–01 9 – 1 5TN–E5155–00 9 – 6 5VT–E5316–10 9 – 15 5SD–E5362–00 10 – 24 4YS–E5371–00 9 – 3 5VT–E5411–00 10 – 1 5B9–E5414–00 10 – 17 2MM–14142–17 10 – 12 5VT–E5421–00 10 – 19 5B9–E5423–00 10 – 18 5VT–E542A–00 10 – 29 5SD–E5436–00 10 – 27 5SD–E5451–00 10 – 2 5VT–E5461–00 10 – 20 5B9–E5492–00 10 – 16 5VT–E5512–00 12 – 1 5TN–E5524–00 12 – 3 5HV–E5580–00 12 – 5 5HV–E5583–00 12 – 6 5VT–E5620–00 11 – 11 4YS–E5641–00 11 – 2 5VT–E5644–00 11 – 6 12 – 4 5TN–E5660–10 11 – 1 5SD–E5664–00 11 – 10 5TN–E5664–00 11 – 9 4NR–E5671–00 11 – 4 5VT–E6135–00 13 – 24 5B9–E6150–00 13 – 13 5B9–E6321–00 13 – 16 5B9–E6324–00 13 – 15 5VT–E6346–00 9 – 2 5B9–E6350–00 13 – 21 5B9–E6351–00 13 – 17 4YS–E6356–00 13 – 27 5HV–E6357–00 13 – 26 5TN–14148–00 13 – 14 5TN–E6586–00 13 – 7 5B9–E6611–00 13 – 2 5B9–E6620–00 13 – 3 5B9–E476P–00 13 – 4 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 2S0–E7121–00 14 – 6 2S0–E7131–00 14 – 2 2S0–E7141–00 14 – 3 2S0–E7211–00 14 – 15 2S0–E7231–00 14 – 14 2S0–E7241–00 14 – 13 2S0–E7402–00 14 – 10 2S0–E7411–00 14 – 1 5B9–E8101–00 16 – 1 5SD–E8110–10 16 – 24 5HU–E8113–00 16 – 25 5TN–E8120–00 15 – 7 5TN–E8140–00 16 – 9 5WT–E8152–10 16 – 5 5B9–E8172–00 16 – 3 5HV–E8173–00 16 – 19 5B9–E8179–00 16 – 2 5WT–E817A–00 16 – 20 4YS–E8181–00 16 – 4 5TN–E8185–10 15 – 2 4YS–E8186–00 16 – 21 5TN–E818A–00 15 – 12 5VT–E8337–00 16 – 13 5VT–E8511–00 15 – 10 5VT–E8512–00 15 – 11 5TN–E8531–00 15 – 8 5TN–E8540–00 15 – 1 4TT–E8542–00 15 – 5 5TN–E8545–00 14 – 20 5TN–E8561–00 14 – 19 5TN–E8699–00 16 – 10 3S4–F1110–00 17 – 1 3S4–F117K–00 26 – 18 5VT–F117R–10 17 – 6 5VT–F139R–00 17 – 5 3S4–F139U–00 17 – 9 3S4–F1511–00–P0 18 – 1 3S4–F1511–00–P1 18 – 1 3S4–F1511–00–P2 18 – 1 3S4–F1511–00–P3 18 – 1 3S4–F1511–00–P4 18 – 1 3S4–F1511–00–P5 18 – 1 5SD–F1518–00 18 – 5 2S0–F153E–10 19 – 18 3WF–F153E–10 19 – 18 5VD–F153E–10 19 – 18 5VD–F153E–30 19 – 18 3S4–F1556–00 18 – 2 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 3S4–F1611–00 18 – 9 2S1–F1679–00 17 – 7 3S4–F171E–00–P0 19 – 12 3S4–F171E–00–P2 19 – 12 3S4–F171E–00–P4 19 – 12 3S4–F171E–00–P5 19 – 12 3S4–F1721–00 19 – 1 3S4–F1731–00–P0 19 – 3 3S4–F1731–00–P2 19 – 3 3S4–F1731–00–P4 19 – 3 3S4–F1731–00–P5 19 – 3 3S4–F1741–00–P0 19 – 7 3S4–F1741–00–P2 19 – 7 3S4–F1741–00–P4 19 – 7 3S4–F1741–00–P5 19 – 7 3S4–F1746–00 26 – 27 5C6–F179L–00 19 – 14 5C6–F179L–10 19 – 14 5C6–F179L–20 19 – 14 5C6–F179L–30 19 – 14 5C6–F179L–40 19 – 14 5C6–F179M–00 19 – 15 5C6–F179M–10 19 – 15 5C6–F179M–20 19 – 15 5C6–F179M–30 19 – 15 5C6–F179M–40 19 – 15 5C6–F179P–00 19 – 16 5C6–F179P–10 19 – 16 5C6–F179P–20 19 – 16 5C6–F179P–30 19 – 16 5C6–F179P–40 19 – 16 5C6–F179S–00 19 – 17 5C6–F179S–10 19 – 17 5C6–F179S–20 19 – 17 5C6–F179S–30 19 – 17 5C6–F179S–40 19 – 17 5C6–F17A3–00 19 – 14 5C6–F17A3–10 19 – 14 5C6–F17A3–20 19 – 14 5C6–F17A4–00 19 – 15 5C6–F17A4–10 19 – 15 5C6–F17A4–20 19 – 15 5C6–F17A5–00 19 – 16 5C6–F17A5–10 19 – 16 5C6–F17A5–20 19 – 16 5C6–F17A6–00 19 – 17 5C6–F17A6–10 19 – 17 5C6–F17A6–20 19 – 17 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5C6–F194J–00 34 – 39 5C6–F2100–00–WN 20 – 1 5B9–F2123–00 20 – 2 5LM–F2141–00 20 – 4 5VT–F2151–00 20 – 3 3S4–F2210–01 20 – 16 3S4–F2210–10 20 – 16 5HU–F2310–10 20 – 8 5SD–F2315–00 20 – 15 3S3–F3102–00 23 – 1 3S4–F3102–00 24 – 1 3S3–F3103–00 23 – 15 3S4–F3103–00 24 – 15 5WT–F3110–00 23 – 5 23 – 19 24 – 5 24 – 19 5TL–F3111–10 23 – 13 23 – 27 24 – 13 24 – 27 3S3–F3126–10 23 – 2 3S4–F3126–10 24 – 2 3S3–F3136–10 23 – 16 3S4–F3136–10 24 – 16 5SD–F313B–10 21 – 13 22 – 13 5VT–F313B–90 24 – 32 24 – 33 5YW–F3141–00 23 – 12 23 – 26 24 – 12 24 – 26 4XC–F3144–00 23 – 11 23 – 25 24 – 11 24 – 25 4XC–F3145–00 23 – 3 23 – 17 24 – 3 24 – 17 2JG–F3147–00 23 – 14 23 – 28 24 – 14 24 – 28 5NM–F3152–00 23 – 8 23 – 22 24 – 8 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 64 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5NM–F3152–00 24 – 22 1T8–F3156–00 23 – 4 23 – 18 24 – 4 24 – 18 2JG–F3157–00 23 – 7 23 – 21 24 – 7 24 – 21 509–F3158–L0 23 – 9 23 – 23 24 – 9 24 – 23 5TN–F3170–00 23 – 6 23 – 20 24 – 6 24 – 20 278–F3181–50 23 – 10 23 – 24 24 – 10 24 – 24 5VT–F331E–00 22 – 25 3S3–F3340–00 23 – 29 24 – 29 2P0–F3346–00 23 – 31 24 – 31 3S4–F3391–00–P0 21 – 11 22 – 11 3S4–F3391–00–P1 21 – 11 3S4–F3391–00–P2 21 – 11 3S4–F3391–00–P3 21 – 11 5C6–F339G–00 21 – 21 5C6–F339G–10 21 – 21 5C6–F339G–20 21 – 21 5C6–F339G–30 21 – 21 5C6–F339G–40 21 – 21 5C6–F339H–00 22 – 28 5C6–F339H–10 22 – 28 5C6–F339H–20 22 – 28 22F–F3411–00 21 – 4 22 – 4 156–F3412–00 21 – 1 22 – 1 22F–F3412–00 21 – 3 22 – 3 5SD–F3415–00 21 – 7 22 – 7 5SD–F3416–00 21 – 6 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5SD–F3416–00 22 – 6 156–F341E–01 21 – 2 22 – 2 22F–F341E–01 21 – 5 22 – 5 5SD–F3461–02 21 – 17 22 – 17 5VT–F3472–00 21 – 20 22 – 27 3S4–F4110–00 25 – 1 3S4–F4141–00 25 – 15 5C6–F4141–00 25 – 14 3S4–F4311–00 25 – 5 5VT–F4312–00 25 – 6 5VT–F4313–00 25 – 7 5TN–F4500–00 25 – 10 4YS–F4514–00 25 – 2 5WP–F4610–00 25 – 12 5WP–F4612–00 25 – 13 3S4–F470F–00 26 – 2 5SD–F4723–00 26 – 4 3S4–F4726–00 26 – 6 5WP–F4727–00 26 – 8 3S4–F4730–00 26 – 1 3S4–F473R–00 26 – 9 3S4–F473T–00 26 – 11 5SD–F4741–00 26 – 5 5VT–F4741–00 34 – 41 3S4–F4742–00 26 – 25 5SD–F4747–00 26 – 3 5YP–F4768–00 26 – 22 5C6–F476U–00 26 – 23 3S4–F4773–00 26 – 24 1S9–F4780–10 26 – 16 3S4–F478E–00 26 – 21 5WP–F4799–12 26 – 19 5VT–F5104–00 28 – 5 5SD–F5104–10 27 – 22 2S1–F510L–09 27 – 8 5VT–F5111–00–WN 28 – 1 5HU–F5111–10–WN 27 – 1 5HU–F5115–00 27 – 3 4ST–F5118–00 27 – 28 28 – 11 5VT–F5121–00–WN 27 – 6 2JH–F5137–00 38 – 11 2S1–F5137–00 27 – 16 5VT–F5155–00 27 – 17 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 3AY–F5181–01 27 – 30 28 – 13 3AY–F5181–01 27 – 27 28 – 10 509–F3158–L0 28 – 16 1S9–F5304–00 30 – 24 1S9–F530K–00 30 – 8 1S9–F5311–00–WN 30 – 1 1S9–F5321–00–WN 30 – 7 5HU–F533A–00 27 – 21 5VD–F533A–00 30 – 12 1S9–F5351–00 27 – 20 30 – 13 2S0–F5355–00 30 – 11 509–F3158–L0 30 – 6 5HU–F5366–00 30 – 16 3S4–F5371–00 30 – 38 5LM–F5381–00 30 – 29 3S4–F5383–00 30 – 32 5SD–F5389–00 30 – 34 5LM–F5412–00 30 – 21 5C6–F5435–00 30 – 20 5YP–F580U–02 29 – 3 2B5–F582U–00 29 – 1 1S9–F583T–01 33 – 4 5HV–F5852–00 33 – 6 5HV–F5854–10 33 – 13 1S9–F585B–00 33 – 12 1S9–F5867–01 33 – 5 3S0–F5872–00 33 – 1 3S4–F5875–00 22 – 23 5VT–F5886–00 22 – 22 5VT–F5887–00 22 – 20 5YP–F5917–00 29 – 6 5YP–F5919–00 29 – 11 5YP–F5924–00 29 – 12 5YP–F5925–01 29 – 10 5YP–F5937–00 29 – 7 5YP–F5939–00 29 – 13 5HU–F6113–00 31 – 4 32 – 4 5VT–F6113–00 31 – 7 32 – 7 40 – 15 5C6–F6143–00–P0 31 – 5 5C6–F6143–00–P1 31 – 5 5C6–F6143–00–P3 31 – 5 5VT–F5155–00 31 – 5 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5C6–F6143–10–P0 32 – 5 3S4–F6145–00 31 – 8 32 – 8 3S4–F6210–00 31 – 1 32 – 1 3S4–F6240–00 31 – 11 32 – 11 3S4–F6241–00 31 – 15 32 – 15 3S4–F6242–00 31 – 12 32 – 12 3S4–F6243–00 31 – 13 32 – 13 3S4–F6280–00 31 – 16 32 – 16 3S4–F6290–00 31 – 18 32 – 18 5HU–F629T–00 31 – 17 31 – 19 32 – 17 32 – 19 3S4–F6311–00 31 – 20 32 – 20 3S4–F6331–00 31 – 28 32 – 23 1S9–F6332–00 33 – 14 3S3–F6341–00 31 – 23 5SD–F6342–00 31 – 24 5SD–F6393–00 31 – 21 32 – 21 5VT–F7111–00 34 – 1 3S4–F7112–00 34 – 2 5SD–F7211–10 34 – 6 3S4–F7231–00 34 – 8 5VT–F7311–00 34 – 14 5VT–F7411–00 34 – 18 5SD–F7413–00 34 – 20 5B9–F7424–00 8 – 14 5VT–F7424–00 34 – 37 5SD–F7431–00 34 – 23 5SD–F7433–00 34 – 24 5SD–F7441–00 34 – 31 5SD–F7444–00 34 – 32 5SD–F7445–00 34 – 25 34 – 33 3S4–F7452–00 34 – 22 3S4–F7462–00 34 – 30 3S4–F8100–00 26 – 28 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 3S4–F8311–00–P0 35 – 1 3S4–F8311–00–P1 35 – 1 3S4–F8311–00–P2 35 – 1 3S4–F8311–00–P3 35 – 1 3S4–F8311–00–P4 35 – 1 3S4–F8311–00–P5 35 – 1 3S4–F8312–00–P0 35 – 2 3S4–F8312–00–P1 35 – 2 3S4–F8312–00–P2 35 – 2 3S4–F8312–00–P3 35 – 2 3S4–F8312–00–P4 35 – 2 3S4–F8312–00–P5 35 – 2 3S4–F8321–00 35 – 3 3S4–F8322–00 35 – 4 5C6–F832B–00 35 – 23 5C6–F832B–10 35 – 23 5C6–F832B–20 35 – 23 5C6–F832B–30 35 – 23 5C6–F832B–40 35 – 23 5C6–F832C–00 35 – 24 5C6–F832C–10 35 – 24 5C6–F832C–20 35 – 24 5C6–F832C–30 35 – 24 5C6–F832C–40 35 – 24 5C6–F832D–00 35 – 25 5C6–F832P–00 35 – 26 1S9–F836D–00 35 – 33 35 – 34 5VT–F8371–00 18 – 8 35 – 17 3S4–F8385–00–P2 35 – 9 3S4–F8385–00–P4 35 – 9 3S4–F8385–00–P6 35 – 9 3S4–F8385–00–P7 35 – 9 3S4–F8385–00–P8 35 – 9 3S4–F8395–00–P2 35 – 13 3S4–F8395–00–P4 35 – 13 3S4–F8395–00–P6 35 – 13 3S4–F8395–00–P7 35 – 13 3S4–F8395–00–P8 35 – 13 5C6–F83B3–00 35 – 25 5C6–F83B3–10 35 – 25 5C6–F83B3–20 35 – 25 5C6–F83B3–30 35 – 25 5C6–F83B4–00 35 – 26 5C6–F83B4–10 35 – 26 5C6–F83B4–20 35 – 26 5C6–F83B4–30 35 – 26 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5C6–F83B5–00 35 – 27 5C6–F83B5–10 35 – 27 5C6–F83B5–20 35 – 27 5C6–F83B5–30 35 – 27 5C6–F83B5–40 35 – 27 5C6–F83B6–00 35 – 28 5C6–F83B6–10 35 – 28 5C6–F83B6–20 35 – 28 5C6–F83B6–30 35 – 28 5C6–F83B6–40 35 – 28 5C6–F83B7–00 35 – 25 5C6–F83B7–10 35 – 25 5C6–F83B7–20 35 – 25 5C6–F83B8–00 35 – 26 5C6–F83B8–10 35 – 26 5C6–F83B8–20 35 – 26 5C6–F83B9–00 35 – 23 5C6–F83B9–10 35 – 23 5C6–F83B9–20 35 – 23 5C6–F83BA–00 35 – 24 5C6–F83BA–10 35 – 24 5C6–F83BA–20 35 – 24 5C6–F83BB–00 35 – 27 5C6–F83BB–10 35 – 27 5C6–F83BB–20 35 – 27 5C6–F83BC–00 35 – 28 5C6–F83BC–10 35 – 28 5C6–F83BC–20 35 – 28 5C6–F83BD–00 35 – 29 5C6–F83BD–10 35 – 29 5C6–F83BD–20 35 – 29 5C6–F83BE–00 35 – 30 5C6–F83BE–10 35 – 30 5C6–F83BE–20 35 – 30 3S4–F842M–00 35 – 18 3S4–F842N–00 35 – 21 5VT–H1410–10 36 – 2 5TN–H1450–01 36 – 1 5VT–H1800–10 37 – 1 5VT–H183G–10 37 – 5 3S4–H1940–00 45 – 8 5VT–H1960–10 45 – 6 5VD–H2101–00 44 – 5 5HU–H2110–10 44 – 4 3S4–H2115–00 44 – 8 3S4–H2116–00 44 – 10 5VT–H2151–00 44 – 9 3S4–H2176–00 44 – 11 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 65 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5VT–H2310–01 44 – 1 5VT–H2370–00 44 – 3 5VT–H2501–11 44 – 14 5SD–H2530–11 44 – 17 5VT–H2540–10 45 – 3 5HU–H2552–00 44 – 15 5C6–H2590–00 44 – 18 5C6–H2590–10 44 – 18 5WP–H2921–10 42 – 10 5WP–H2923–10 42 – 15 5HV–H3311–00 40 – 3 41 – 3 5HU–H3350–00 45 – 9 5VT–H3371–00 45 – 10 3S4–H3507–00 38 – 3 39 – 3 3S4–H3509–00 38 – 6 39 – 6 3S4–H3510–10 38 – 1 39 – 1 5B9–H3517–00 38 – 8 39 – 8 5BU–H3517–00 38 – 4 39 – 4 5VD–H3517–00 38 – 5 39 – 5 3S4–H353K–00 38 – 2 39 – 2 5VT–H3550–00 39 – 10 5SD–H3550–10 38 – 10 5HU–H3563–00 38 – 7 39 – 7 1S9–H3922–01 33 – 7 5WP–H3922–20 42 – 11 5VT–H3936–00 31 – 29 32 – 24 5VD–H3941–00 42 – 2 43 – 2 3S4–H3973–10 42 – 1 43 – 1 3S4–H3975–10 42 – 8 43 – 8 5WP–H397X–00 42 – 4 43 – 4 5LW–H3980–00 33 – 10 5WP–H3980–30 42 – 14 5B9–H4197–00 40 – 4 5C6–H4300–00 40 – 1 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5C6–H4312–00 40 – 6 5B9–H4314–00 40 – 2 5C6–H4318–00 40 – 5 3S4–H4702–00 41 – 13 3S4–H4710–10 41 – 1 4AC–H4714–00 41 – 2 3S4–H4721–00 41 – 5 3S4–H4723–00 41 – 6 3S4–H4743–10 41 – 4 5VT–H5546–00 45 – 2 5VT–H554A–00 45 – 1 3S4–H5752–00 45 – 12 5SD–H5753–00 45 – 14 5SD–H5757–00 45 – 13 1S9–W0041–00 33 – 16 5YP–W0045–00 29 – 9 5YP–W0047–50 29 – 5 5YP–W0048–50 29 – 8 5YP–W0057–00 29 – 4 5VT–WE140–20 2 – 1 4ST–WF235–00 20 – 9 4ST–WF237–00 20 – 10 5TN–XE161–20 2 – 12 3S4–XF74E–00 34 – 21 3S4–XF74F–00 34 – 29 5VT–XH25A–50 44 – 14 90101–06278 27 – 18 30 – 14 90101–08590 4 – 8 90101–08847 30 – 22 90105–10036 21 – 18 22 – 18 90105–10778 20 – 18 90105–10824 29 – 14 90105–12018 20 – 17 90109–06577 33 – 8 90109–06827 42 – 12 90109–08034 34 – 15 90109–08183 30 – 39 90109–08368 30 – 43 90111–08815 29 – 2 90116–06804 1 – 4 90116–08807 9 – 14 90119–05071 45 – 15 90119–05827 13 – 19 90119–06044 18 – 10 90155–06007 5 – 5 90159–06033 26 – 20 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90159–06838 19 – 13 21 – 14 22 – 14 35 – 11 35 – 15 35 – 19 90170–05302 3 – 10 90170–06184 30 – 36 90176–08805 1 – 11 90179–06411 31 – 26 34 – 11 90179–08639 30 – 23 90179–12659 13 – 11 90179–14001 13 – 25 5HV–H3311–00 21 – 8 22 – 8 90183–05811 18 – 6 19 – 9 21 – 16 22 – 16 26 – 10 31 – 6 32 – 6 35 – 10 35 – 14 40 – 10 41 – 11 90185–10808 21 – 19 22 – 19 90185–10811 27 – 31 28 – 14 90185–12804 30 – 30 90201–05032 40 – 13 90201–06071 41 – 9 90201–064K6 25 – 4 90201–064L6 27 – 13 90201–06557 8 – 11 35 – 7 40 – 7 90201–08326 4 – 7 90201–083A8 8 – 16 90201–08609 1 – 10 90201–08612 8 – 13 31 – 3 32 – 3 90201–086P8 17 – 3 90201–10118 33 – 3 90159–06033 20 – 19 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90201–101J1 27 – 32 28 – 15 90201–10669 8 – 21 90201–12019 13 – 10 90201–12043 20 – 5 90201–12166 14 – 7 90201–12190 20 – 6 90201–122H1 36 – 6 90201–12688 30 – 31 90201–126A7 16 – 18 90201–127F4 16 – 14 90201–15700 14 – 17 90201–167P7 13 – 5 90201–177G4 16 – 11 90201–178J5 13 – 20 90201–20266 14 – 4 14 – 11 90201–20269 27 – 15 90201–261L1 31 – 14 32 – 14 90206–19027 11 – 5 90209–10131 42 – 3 43 – 3 90240–08140 34 – 26 34 – 34 90249–12008 31 – 27 34 – 10 90280–03017 2 – 8 90340–12806 5 – 6 90340–14812 10 – 7 90340–32806 10 – 9 90387–06063 10 – 15 90387–062M9 21 – 15 22 – 15 90387–06737 6 – 17 90387–06761 40 – 11 90387–06814 35 – 5 90387–06846 35 – 20 90387–06857 18 – 3 21 – 10 22 – 10 90387–06898 19 – 6 19 – 11 90387–068A4 26 – 14 90387–10277 27 – 29 28 – 12 90387–10805 8 – 15 34 – 38 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90387–127Y0 30 – 18 90387–12841 30 – 33 90387–1503D 14 – 16 90387–16001 13 – 1 90387–17004 13 – 23 90387–27800 14 – 21 90401–10812 33 – 2 90430–06014 4 – 15 90430–12802 5 – 7 90445–08816 44 – 6 90445–08819 44 – 7 90460–43053 6 – 16 90462–10801 9 – 12 90464–65802 31 – 30 32 – 25 90465–10833 9 – 11 90467–07029 7 – 31 90467–08801 8 – 29 90467–09006 25 – 9 90467–10008 25 – 8 90467–11106 6 – 15 90467–13805 8 – 32 8 – 36 90467–13807 6 – 20 9 – 5 90467–15012 8 – 31 90467–16800 8 – 25 90468–23194 11 – 3 90480–01559 18 – 11 90480–12808 19 – 5 19 – 10 90480–13005 41 – 8 90480–13018 35 – 6 40 – 14 90480–13568 10 – 14 90480–13M24 40 – 12 90480–14806 26 – 13 90480–18895 41 – 12 90501–02639 12 – 8 90501–04800 13 – 9 90501–050F1 13 – 22 90501–06800 15 – 9 90501–06803 15 – 6 90501–10073 31 – 25 90501–10245 34 – 9 90501–125E9 16 – 17 90501–203G2 13 – 18 90506–12001 27 – 9 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90506–12001 30 – 9 90506–15001 27 – 10 30 – 10 90506–20810 34 – 7 90506–20829 34 – 17 90506–35806 34 – 5 90508–26802 11 – 8 90508–29007 16 – 7 90560–10292 27 – 2 28 – 2 90560–12145 30 – 2 90560–17384 13 – 12 91317–06012 4 – 5 12 – 9 44 – 16 91317–06014 36 – 4 91317–06016 4 – 12 91317–06018 4 – 16 91317–06025 6 – 4 6 – 5 36 – 3 42 – 16 91401–20012 30 – 42 34 – 12 91401–25015 34 – 27 34 – 35 91490–30030 34 – 3 91810–14808 1 – 14 9 – 7 9 – 13 10 – 3 10 – 21 92017–06016 15 – 13 92903–06600 20 – 12 92907–04100 7 – 11 7 – 24 92907–05600 20 – 14 92907–06600 6 – 19 34 – 13 44 – 13 92907–08200 30 – 40 92907–10200 8 – 19 9290L–06200 42 – 6 43 – 6 92B17–06025 15 – 3 93101–10804 10 – 26 93102–12808 16 – 6 93102–15808 11 – 13 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 66 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 93102–20805 14 – 24 93105–47810 27 – 7 93106–20808 27 – 4 28 – 3 93106–26823 30 – 17 93210–06807 16 – 22 93210–10815 4 – 2 93210–108J3 38 – 12 93210–11804 34 – 4 93210–14899 10 – 8 93210–19804 10 – 25 93210–22807 45 – 4 93210–25810 6 – 3 93210–32808 10 – 10 93210–41041 30 – 5 93210–44889 1 – 9 93210–56801 1 – 17 93210–628B6 1 – 6 93306–001Y7 14 – 9 93306–002X2 4 – 3 93306–004XE 30 – 19 93306–202YW 14 – 22 93306–203YR 14 – 8 93306–204YC 14 – 23 93306–205YK 2 – 7 93306–300X5 27 – 5 28 – 4 93306–301YT 30 – 4 93306–301YU 30 – 3 93310–526X0 2 – 3 93340–210Y3 13 – 28 93340–212Y2 16 – 15 93410–20038 14 – 26 93410–20809 14 – 5 14 – 12 93440–10153 1 – 3 93450–14088 2 – 11 93604–10011 16 – 16 93604–12037 15 – 4 93606–10227 13 – 8 93608–43157 12 – 2 93608–50149 16 – 8 93610–10174 12 – 7 93822–15069 14 – 25 94107–17830 27 – 23 28 – 6 94108–17829 30 – 25 94222–17801 27 – 24 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 94222–17801 28 – 7 94225–17802 30 – 26 94322–17801 27 – 25 28 – 8 30 – 27 94414–17807 27 – 26 28 – 9 30 – 28 94568–93098 30 – 37 94568–A7086 4 – 9 94700–00850 1 – 12 95027–06010 22 – 21 22 – 24 95027–06016 21 – 9 22 – 9 95027–06025 22 – 26 26 – 15 95027–06090 1 – 15 9502L–06040 9 – 10 10 – 4 10 – 22 9502L–06050 10 – 5 10 – 23 9502L–06060 9 – 9 9502L–06080 9 – 8 10 – 6 9502M–06014 45 – 7 95304–08700 30 – 41 95307–06600 27 – 19 30 – 15 30 – 35 95307–08700 34 – 16 95604–12200 20 – 7 95607–06100 42 – 13 95607–08200 17 – 4 9560M–06100 33 – 9 95707–06500 8 – 23 16 – 23 26 – 7 95707–08500 8 – 17 95707–10500 8 – 20 95707–12500 36 – 5 95807–06010 17 – 8 45 – 11 95807–06012 8 – 27 40 – 8 41 – 14 95807–06014 25 – 11 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 95807–06020 26 – 26 95807–06025 10 – 13 95807–06025 8 – 12 93210–14899 34 – 28 34 – 36 95817–08120 17 – 2 95827–06016 25 – 3 95827–08016 10 – 28 34 – 19 34 – 40 95827–10045 8 – 18 97007–06016 44 – 2 97007–06020 35 – 8 97007–08016 31 – 2 32 – 2 97017–06025 11 – 12 97027–08020 16 – 26 97527–06520 18 – 4 9760L–04212 33 – 11 97707–50012 21 – 12 22 – 12 31 – 10 32 – 10 35 – 12 35 – 16 97707–50014 18 – 7 19 – 2 41 – 10 97707–50016 8 – 34 26 – 12 31 – 9 32 – 9 35 – 22 38 – 9 39 – 9 40 – 9 97707–50020 19 – 4 19 – 8 9770L–40620 41 – 7 9770M–50030 6 – 13 98504–06010 20 – 11 98507–04012 7 – 10 98507–04014 7 – 23 93210–32808 20 – 13 45 – 5 98507–05012 31 – 22 32 – 22 95807–06014 44 – 12 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 98507–06012 26 – 17 98507–06016 1 – 7 98507–06020 6 – 18 9850L–06008 42 – 5 43 – 5 9850M–05025 42 – 7 42 – 9 43 – 7 43 – 9 9870M–04012 33 – 15 98980–06012 8 – 3 8 – 6 99001–05600 5 – 3 99009–12400 15 – 14 99009–15400 14 – 18 99009–17400 16 – 12 99009–19400 11 – 7 99231–00100 35 – 31 35 – 32 99236–00100 35 – 31 35 – 32 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 67

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu kỹ thuật Yamaha Sirius 07.PDF
Tài liệu liên quan