Tài liệu huớng dẫn học Joomla

2 Bis ðinh Tiên Hoàng, DaKao, Qu n 1, Tp HCM www.athena.edu.vn . Tel : 38244041 – 090 78 79 477 TÀI LI U HƯ NG D N H C JOOMLA version 1.0 (Lưu hành n i b ) 1 Trung tâm ñào t o qu n tr m ng & an ninh m ng ATHENA- Tài li u h c joomla – www.athena.edu.vn (Lưu hành n i b ) .2 Bis ðinh Tiên Hoàng, DaKao, Qu n 1, Tp HCM www.athena.edu.vn . Tel : 38244041 – 090 78 79 477 Gi i thi u : Trung Tâm ðào T o Qu n Tr M ng & an ninh m ng ATHENA ,là m t t ch c qui t nhi u trí th c tr ñ y năng ñ ng, nhi t huy t và kinh nghi m trong lãnh v c CNTT. V i tâm huy t góp ph n vào công cu c thúc ñ y ti n trình tin h c hóa c a nư c nhà. ATHENA ñã và ñang t p trung ch y u vào ho t ñ ng như sau: • ðào t o qu n tr m ng, an ninh m ng , thi t k website, thương m i ñi n t ,. theo các chương trình qu c t như MCSA( Microsoft), CCNA (Cisco), Security+, CEH (hacker mũ tr ng), chuyên gia an ninh m ng ATHENA- AN2S Tư v n và h tr cho doanh nghi p ng d ng

pdf85 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu huớng dẫn học Joomla, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai-lieu-huong-dan-hoc-joomla.pdf
Tài liệu liên quan