Tài liệu học photoshop cơ bản giành cho người mới bắt đầu

Bài 1: Thao tác cơ bản trên ảnh 1. Tạo ảnh và lưu trữ + Tạo ảnh mới: Chọn File -> New(Ctrl + N) xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập các thông tin - Name: Tên của ảnh - Width: Độ rộng của ảnh (Tuỳ chọn đơn vị đo) - Heght: Độ cao của ảnh (Tuỳ chọn đơn vị đo) - Resolution: Độ phân giải của ảnh (Độ phân giải có ảnh h-ởng đến chất l-ợng ảnh khi in) - Mode: Lựa chọn chế độ màu ảnh BitmapChế độ màu chuẩn của Windows GrayScaleChế độ ảnh đơn sắc RGB ColorChế độ ảnh tổng hợp ba màu RGB CMYK ColorChế độ ảnh tổng hợp 4 màu CMYK Lab ColorChế độ ảnh PhotoLad (ảnh chụp) - Contents: Chọn kiểu nền cho ảnh + L-u trữ ảnh đang xử lý: Chọn File -> Save(Ctrl + S) + Đổi tên cho ảnh đang làm việc: Chọn File -> Save As 2. Chế độ nén ảnh + Thông th-ờng các ảnh làm việc trong PhotoShopđều có phần mở rộng là .PSD (Phần mở rộng chuẩn của ch-ơng trình) + Dạng ảnh chuẩn .PSD có chất l-ợng ảnh cao nh-ng độ lớn của File ảnh th-ờng lớn so với các ảnh nén thông th-ờng, do vậy khi cầnchuyển tải ảnh ta nên dùng chế độ nén. Một số dạng ảnh nén chuẩn: - JPEG (.JPG)ảnh nén dung l-ợng cao và khả năng bảo toàn chất l-ợng ảnh tốt - PCX (.PCX)ảnh nén dung l-ợng cao nh-ng khả năng bào toàn chất lượng ảnh thấp - Bitmap (.BMP)chế độ ảnh nén chuẩn của WINDOWS Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - PICT File (.PIC) khả năng nén kém hiệu quả + Để chuyển đổi dạng ảnh nén khác: Chọn File -> Save As, hoặc File -> Save As a copy-> xuất hiện hộp thoại: - File name: Tên File ảnh - Save As: Lựa chọn dạng nén ảnh

pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 4071 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu học photoshop cơ bản giành cho người mới bắt đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhotoshop_basic.pdf
Tài liệu liên quan