Tài chính ngân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thuyết giảng kết hợp với phân tích tình huống và đặt câu hỏi thảo luận. ? Học viên nên đọc tài liệu tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp. ? Giảng viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng. ? Giảng viên đưa ra các tình huống và hướng dẫn học viên thảo luận xử lý các tình huống. ? Song song với các bài giảng là thuyết trình và thoảo luận các tiểu đề tài của các nhóm học viên

pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính ngân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Giới thiệu môn học NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (Chương trình cao học tài chính-ngân hàng) Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 2Đối tượng và mục tiêu  ĐỐI TƯỢNG  Các học viên cao học chuyên ngành tài chính- ngân hàng  Các nhà quản lý ngân hàng  MỤC TIÊU Cung cấp các kiến thức và kỹ năng nghiệp vu chủ yếu của một ngân hàng thương mại như nghiệp vụ ký thác, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngoại hối, nghiệp vụ quản lý rủi ro hối đoái và lãi suất trong họat động kinh doanh của một ngân hàng thương mại. 3Yêu cầu và thời lượng  YÊU CẦU Để có thể học tập và lĩnh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có các kiến thức về Kinh tế học, Tiền tệ và Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Quốc tế...  THỜI LƯỢNG Môn học được thiết kế trong thời lượng 45 tiết với các nội dung trình bày như sau: 4Các chuyên đề Số thứ tự Chuyên đề Giới thiệu môn học 1 Tổng quan về ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 Đo lường và đánh giá hiệu quả họat động ngân hàng 3 Nghiệp vụ ký thác 4 Nghiệp vụ cấp tín dụng 5 Phân tích tín dụng 6 Nghiệp vụ ngoại hối 7 Nghiệp vụ quản trị rủi ro lãi suất 5Phương pháp Thuyết giảng kết hợp với phân tích tình huống và đặt câu hỏi thảo luận.  Học viên nên đọc tài liệu tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp.  Giảng viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng.  Giảng viên đưa ra các tình huống và hướng dẫn học viên thảo luận xử lý các tình huống.  Song song với các bài giảng là thuyết trình và thoảo luận các tiểu đề tài của các nhóm học viên 6Sách tham khảo  Nguyễn Minh Kiều. Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại. Nhà Xuất bản Thống kê. 2007  P. Rose. Quản trị ngân hàng thương mại. Bản dịch Việt ngữ của Đại học Kinh tế Quốc dân (2001). 7Đánh giá  Thuyết trình tiểu đề tài: 30%  Thi cuối kỳ: 70% 8Liên lạc với giảng viên  Điện thoại di động: 0903 969 525  Email: truongquangthong@yahoo.com 9Thông tin cuối cùng THANK YOU !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0.pdf
Tài liệu liên quan