Sự phát triển bào thai qua từng giai đoạn

Cung cấp những hình ảnh có giá trị về quá trình phát triển bào thai qua từng giai đoạn Hình ảnh cảu thai nhi qua từng tuần tuổi và sự phát triển của thai nhi

ppt44 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự phát triển bào thai qua từng giai đoạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BÀO THAI TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 0.1-0.2mm TUẦN 4 TUẦN 5 1.5-2.5mm TUẦN 6 4-6 mm TUẦN 7 7-9 mm TUẦN 8 8-11mm TUẦN 9 13-17mm – 1g TUẦN 10 27-35mm – 4g TUẦN 11 13-17mm – 7g TUẦN 12 14g TUẦN 13 28.3g TUẦN 14 12.5 cm TUẦN 15 13-17mm – 70g TUẦN 16 16cm – 85g TUẦN 17 16cm – 142g TUẦN 18 20.5cm – 198g TUẦN 19 227g TUẦN 20 25cm – 283g TUẦN 21 369g TUẦN 22 27.5cm – 425g TUẦN 23 510g TUẦN 24 30cm – 595g TUẦN 25 709g TUẦN 26 32.5cm – 794g TUẦN 27 900g TUẦN 28 35cm – 1kg TUẦN 29 1.16kg TUẦN 30 37.5cm – 1.36kg TUẦN 31 1.5kg TUẦN 32 40cm- 1.7kg TUẦN 33 1.8kg TUẦN 34 42.5cm – 2kg TUẦN 35 2.15kg TUẦN 36 45cm – 2.3kg TUẦN 37 TUẦN 38 28g/ngày TUẦN 39 TUẦN 40 TUẦN 41 TUẦN 42 Caùm ôn söï quan taâm vaø theo doõi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSự phát triển bào thai qua từng giai đoạn (slide).ppt
Tài liệu liên quan