Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (options bar)

1. Đặc Tính: Hầu hết Các Công Cụ đều có thêm các tùy chọn cho riêng nó và các tùy chọn này được thể hiện trên Thanh Tùy Chọn của Công Cụ. Thanh Tùy Chọn sẽ luôn phiên thay đổi cho phù hợp với công cụ được chọn.  Một vài tùy chọn giống nhau ở một số công cụ (Painting mode – Opacity) và vài tùy chọn dành riêng cho một công cụ (Như Auto Eraser dùng cho Pencil).  Bạn có thể di chuyển Thanh Tùy chọn bằng cách nhấn giữ tại đầu Thanh (Gọi là Thanh Tiêu Đề Tittle Bar) và rê đến bất cứ đâu hoặc gắn lên đỉnh hay đáy màn hình.  Thanh Tùy chọn còn có một thành phần đặc biệt gọi là Palette Well dùng chứa các Bảng khác. Palette Well chỉ có hiệu lực khi Vùng Làm Việc lớn hơn 800 X 600 pixels (Tốt nhất là 1024 X 768). 2. Thanh Tiêu Đề (Title Bar) còn thể hiện trạng thái Gripper Bar (Có 2 sọc đứng nhỏ) khi tùy chọn được neo dưới Thanh Menu hay ở đáy Vùng Làm Việc.

pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (options bar), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 13. SỬ DỤNG THANH TÙY CHỌN CỦA CÔNG CỤ (OPTIONS BAR) 1. Đặc Tính: Hầu hết Các Công Cụ đều có thêm các tùy chọn cho riêng nó và các tùy chọn này được thể hiện trên Thanh Tùy Chọn của Công Cụ. Thanh Tùy Chọn sẽ luôn phiên thay đổi cho phù hợp với công cụ được chọn.  Một vài tùy chọn giống nhau ở một số công cụ (Painting mode – Opacity) và vài tùy chọn dành riêng cho một công cụ (Như Auto Eraser dùng cho Pencil).  Bạn có thể di chuyển Thanh Tùy chọn bằng cách nhấn giữ tại đầu Thanh (Gọi là Thanh Tiêu Đề Tittle Bar) và rê đến bất cứ đâu hoặc gắn lên đỉnh hay đáy màn hình.  Thanh Tùy chọn còn có một thành phần đặc biệt gọi là Palette Well dùng chứa các Bảng khác. Palette Well chỉ có hiệu lực khi Vùng Làm Việc lớn hơn 800 X 600 pixels (Tốt nhất là 1024 X 768). 2. Thanh Tiêu Đề (Title Bar) còn thể hiện trạng thái Gripper Bar (Có 2 sọc đứng nhỏ) khi tùy chọn được neo dưới Thanh Menu hay ở đáy Vùng Làm Việc. 3. Thu nhỏ Thanh Tùy chọn: Nhấp đúp vào Totlte Bar hay Gripper Bar đễ thu nhỏ Thanh Tùy Chọn . Khi đó, Thanh Tùy chọn chỉ thể hiện biểu tượng của công cụ đang được chọn. 4. Neo : Để neo lại Thanh Tùy chọn vào dưới vị trí Thanh Menu, bạn rê nó tới sát vị trí này cho tới khi nó bị hút vào đúng vị trí. 5. Thay đổi các thông số trong TTC: Sự thay đổi này vẫn được giữ nguyên (Ngay cả khi chọn làm làm việc với các công cụ khác) cho đến khi bạn thay đổi chúng. 6. Xác lập lại các thông số mặc định: Bạn nhấp Phải vào biểu tượng của công cụ trên TTC, một Bảng Pop Up (Thả xuống) xuất hiện,chọn Reset Tool. Nhấp bên ngoài để đóng Bảng Pop Up lại. Bạn cũng có thể nhấp Reset All Tool để xác lập lại các thông số mcặ định cho tất cả các công cụ cùng một lúc. 7. Bảng Thả Xuống: Nhấp lên biểu tượng của Công cụ trên TTC để mở Bảng Thả Xuống (Bảng Tool Preset) hoặc nhấp nút tam giác nhỏ (Nút Tool Preset Picker) và nhấp nút tam giác bên Phải để mở Menu của Bảng > Chọn Reset Tool.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf13_thanh_tuy_chon_options_bar_7937.pdf
Tài liệu liên quan