Sử dụng chung máy in trong hệ thống mạng

Sử dụng chung máy in trong hệ thống mạng Một trong những công việc cần thiết trong hệ thống mạng là việc sử dụng chung máy in. Với việc sử dụng chung máy in bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí và công tác quản lý máy in cũng được thuận tiện. Để có thể sử dụng chung máy in, bạn phải có máy in được kết nối với một trong những máy vi tính trong hệ thống mạng và đã được cài đặt chương trình điều khiển (Driver).

pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng chung máy in trong hệ thống mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S d ng chung máy in trong h th ng m ng ử ụ ệ ố ạ M t trongộ nh ng công vi c c n thi t trong h th ng m ng là vi cữ ệ ầ ế ệ ố ạ ệ s d ng chung máy in. V i vi c s d ng chung máy inử ụ ớ ệ ử ụ b n có th ti t ki m đ c r t nhi u chi phí và công tácạ ể ế ệ ượ ấ ề qu n lý máy in cũng đ c thu n ti n.ả ượ ậ ệ Đ có th s d ng chung máy in, b n ph i có máy inể ể ử ụ ạ ả đ c k t n i v i m t trong nh ng máy vi tính trong h th ng m ng và đã đ c cài đ tượ ế ố ớ ộ ữ ệ ố ạ ượ ặ ch ng trình đi u khi n (Driver).ươ ề ể Nh n vào ấ Menu Start (n m góc d i bên trái c a màn hình) sau đó ch n ằ ở ướ ủ ọ Printers and Faxes. Trong Printers and Faxes nh n ph i chu t vào máy in nào mà b n mu n Share, ch nấ ả ộ ạ ố ọ Sharing... trong menu. Trong Sharing ch n ọ Share this printer, b n có th đ t tên l i cho máy in trong ph nạ ể ặ ạ ầ Share name n u mu n, nh n ế ố ấ Apply và Ok. Bây gi bi u t ng (Icon) c a máy in sờ ể ượ ủ ẽ có thêm hình m t bàn tay, đi u này cho bi t máy in này đã đ c cho phép dùng chungộ ề ế ượ trong h th ng m ng.ệ ố ạ Có m t s tr ng h p khi máy in đ c Share thì các máy vi tính khác trong m ng sộ ố ườ ợ ượ ạ ẽ t đ ng nh n th y máy in. N u không b n s ph i chuy n qua cài đ t các máy vi tínhự ộ ậ ấ ế ạ ẽ ả ể ặ khác trong h th ng m ng đ có th dùng chung máy in.ệ ố ạ ể ể Trong Printers and Faxes ch n ọ Add a Printer. Trong Welcome to the Add Printer Wizard ch n ọ Next. Trong Local or Network Printer Network Printer ch n ọ A network printer or a printer attached to another computer và nh n ấ Next đ ti p t c.ể ế ụ Trong specify a Printer ch n Browse for a printerọ và nh n ấ Next. Trong Browse for a Printer, t i ô ạ Shared Printers b n nh p đúp chu t vào ạ ấ ộ Microsoft Windows Network, nh p đúp chu t (ho c nh n vào d u ấ ộ ặ ấ ấ +) vào WORKGROUP (l uư ý có m t s máy là WORKGROUP, MSHOME ho c tên khác), nh p đúp chu t vào tênộ ố ặ ấ ộ c a máy vi tính có cài máy in và sau cùng là ch n máy in đ c Share. Nh n ủ ọ ượ ấ Next để ti p t c.ế ụ Khi xu t hi n b ng ấ ệ ả Connect to Printer, ch n ọ Yes đ ti p t c. ể ế ụ Trong Print Test Page ch n ọ No và nh n ấ Next đ ti p t c.ể ế ụ Trong Completing the Add Printer Wizard nh n ấ Finish đ hoàn t t. ể ấ Sau khi máy in đã đ c cài đ t xong s có m t bi u t ng (Icon) và tên c a máy inượ ặ ẽ ộ ể ượ ủ m ng n m trong ạ ằ Printers and Faxes. T bây gi các máy trong m ng có th in tài li uừ ờ ạ ể ệ tr c ti p t m i máy.ự ế ừ ỗ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSử dụng chung máy in trong hệ thống mạng.pdf
Tài liệu liên quan