Sơ đồ mạch điện xe ô tô Ford Explorer 1996

Các bản vẽ sơ đồ SYSTEM WIRING DIAGRAMS A/C Circuit, Auto A/C 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM

pdf67 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 23/07/2013 | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sơ đồ mạch điện xe ô tô Ford Explorer 1996, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SYSTEM WIRING DIAGRAMS A/C Circuit, Auto A/C 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS A/C Circuit, Manual A/C (p. 2) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Anti-lock Brake Circuits (p. 3) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Anti-theft Circuit (p. 4) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Body Computer Circuits (1 of 2) (p. 5) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Body Computer Circuits (2 of 2) (p. 6) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Computer Data Lines (p. 7) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Cruise Control Circuit (p. 8) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Defogger Circuit (p. 9) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Electronic Suspension Circuit (1 of 2) (p. 10) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Electronic Suspension Circuit (2 of 2) (p. 11) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 4.0L, Engine Performance Circuits (1 of 4) (p. 12) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 4.0L, Engine Performance Circuits (2 of 4) (p. 13) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 4.0L, Engine Performance Circuits (3 of 4) (p. 14) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 4.0L, Engine Performance Circuits (4 of 4) (p. 15) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 5.0L, Engine Performance Circuits (1 of 4) (p. 16) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 5.0L, Engine Performance Circuits (2 of 4) (p. 17) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 5.0L, Engine Performance Circuits (3 of 4) (p. 18) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 5.0L, Engine Performance Circuits (4 of 4) (p. 19) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:51AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Back-up Lamps Circuit (p. 20) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Exterior Lamps Circuit (p. 21) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Lamp Outage Module Circuit (p. 22) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Trailer/Camper Adapter Circuit (p. 23) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Ground Distribution Circuit (1 of 4) (p. 24) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Ground Distribution Circuit (2 of 4) (p. 25) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Ground Distribution Circuit (3 of 4) (p. 26) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Ground Distribution Circuit (4 of 4) (p. 27) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Headlamps Circuit, W/ Autolamps (p. 28) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Headlamps Circuit, W/ DRL (p. 29) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Headlamps/Fog Lamps Circuit (p. 30) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Horn Circuit (p. 31) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Instrument Cluster & Message Center Circuit (1 of 2) (p. 32) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Instrument Cluster & Message Center Circuit (2 of 2) (p. 33) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Overhead Console Circuit (p. 34) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Courtesy Lamps Circuit (p. 35) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Instrument Illumination Circuit (1 of 2) (p. 36) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Instrument Illumination Circuit (2 of 2) (p. 37) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Left Front Memory Seat Circuit (p. 38) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Memory System Circuits (p. 39) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Antenna Circuit (p. 40) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Distribution Circuit (1 of 5) (p. 41) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Distribution Circuit (2 of 5) (p. 42) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Distribution Circuit (3 of 5) (p. 43) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Distribution Circuit (4 of 5) (p. 44) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Distribution Circuit (5 of 5) (p. 45) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Door Lock Circuit (p. 46) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Photochromic Mirror Circuit (p. 47) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Mirror Circuit (p. 48) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power & Lumbar Seat Circuit (p. 49) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Top/Sunroof Circuits (p. 50) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Window Circuit, 2 Door (p. 51) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Power Window Circuit, 4 Door (p. 52) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Base Radio (p. 53) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS JBL System (p. 54) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Premium Sound Radio Circuit, W/ CD Player (p. 55) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Premium Sound Radio Circuit, W/O CD Player (p. 56) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Shift Interlock Circuit (p. 57) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Charging Circuit (p. 58) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Starting Circuit (p. 59) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Supplemental Restraint Circuit (p. 60) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 4.0L, 4R55E Transmission Circuit (p. 61) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Transfer Case Circuit (p. 62) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS 5.0L, 4R7OW Transmission Circuit (p. 63) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Transfer Case Circuit (p. 64) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Warning System Circuits (p. 65) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Front Wiper/Washer Circuit (p. 66) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM SYSTEM WIRING DIAGRAMS Rear Wiper/Washer Circuit (p. 67) 1996 Ford Explorer For x Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Monday, October 04, 2004 09:52AM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSơ đồ mạch điện xe ô tô Ford Explorer 1996.pdf
Tài liệu liên quan