Sinh tổng hợp protein

SINH TỔNG HỢP PROTEIN Mục tiêu: - Trình bày được các yếu tố tham gia sinh tổng hợp protein - Trình bày được hai giai đoạn sao chép và phiên dịch của sinh tổng hợp protein 1. CÁC YẾU TỐ THAM GIA TRONG QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP PROTEIN 1.1. Acid deoxyribonucleic (ADN) ADN là cơ sở vật chất của di truyền và ADN quyết định cấu trúc đặc hiệu của protein được tổng hợp. 1.2. ARN thông tin (ARNm) ARNm mang thông tin về cấu trúc của protein và trực tiếp tham gia quá trình tổng hợp protein. ARNm chính là chất trung gian chuyển thông tin từ ADN sang chuổi polypeptid. ARNm chứa mật mã di truyền. 1.3. Bộ ba mật mã ADN tập trung chủ yếu trong nhân tế bào và là thành phần cơ bản của nhiễm sắc thể. ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein nhưng một bộ ba mật mã chứa 3 nucleotid của ADN mã hoá cho một acid amin của protein . 1.4. ARN vận chuyển (ARNt) ARN vận chuyển còn được gọi là ARN hoà tan vì nó hoà tan trong dịch bào. Ở tế bào có nhân, ARNt được tổng hợp dựa trên khuôn là sợi ADN. ARNt gắn với một acid amin nhất định. Phân tử ARNt là một chuỗi polinucleotid mà đầu 5’ thường là GMP, đầu kia 3’ bao giờ cũng là bộ ba nucleotid: CMP, CMP, AMP. Đầu 3’ là nơi gắn acid amin mà ARNt đó vận chuyển. Chuỗi polinucleotid của ARN có nhiều chỗ cuộn xoắn lại ở dạng xoắn kép tạo nên dạng 3 chiều đặc hiệu.

doc10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 7034 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh tổng hợp protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSinh tổng hợp protein.doc
Tài liệu liên quan